Kahveye çektik hasret,

Her gelip geçenler hayal…
İçinde kurt olmaz aşka düşenin,

Kahveye çektik hasret,
Acep olur mu kısmet?..
Her taraftan gözleriz,
Acep kim eder himmet?..

Umarız biz Tanrıdan,
Anca (1) o eder ihsan;
Mevlânın verdiğini
Vermez Sultan Süleyman.

Verir, başa hiç kakmaz,
Şükrederiz, verse az;
Hırsı, tamahı olan,
Bilmez, eder itiraz.

Şükür, bitmez hazine,
Şükretsek verir gine;
(Emre) sen aç kaldın mı,
Durdun kırksekiz sene?..


(1) Ancak. 13.7.1947