Kâh çıkarsın gözönüne,

Kimisi güvenir mala,
Pek zordur bu haller, olunmaz razı,

Kâh çıkarsın gözönüne,
Kâh çıkarsın aya, güne,
İzin yoktur ki görüne…
Nerede bulalım seni?

Kâh olursun bize ayan,
Rahmedersin bize Rahman!
Arar seni bütün cihan,
Nerede bulalım seni?

Hiçbir halin tutmaz karar,
Bazı Rahîm, bazı Kahhar,
Göremiyen, eder inkâr…
Nerede bulalım seni?

Anlıyanlar, olur naçar,
Sen görünsen, geri kaçar,
Sana âşık, canı saçar…
Nerede bulalım seni?

Ayrı değildir bir zerre,
Âşıklar her şeyde göre,
Senin ile bütün Küre…
Nerede bulalım seni?

Aşkına düşenler arar,
Ehlini bulur da sorar,
Her yerde sensin âşikâr,
Nerede bulalım seni?

Arıyanlar ola harap,
Bu sözler, âşıka hitap;
(Emre)! seyret, kalktı nikap…
Nerede bulalım seni?


25.6.1950