Dünya bir merdiven: kimi iner, kimi çıkar,


Doğuşlar 2

73
Dünya bir merdiven: kimi iner, kimi çıkar,
Her görülen, ayna: kimi görmez, kimi bakar;
Elvan elvan çiçek, binbir türlü açılmışlar,
Kimi rengi ile vuslat eder, kimi kokar. (1)

Cümlesi bir kitap: kimi hurûf, kimi nokta,
Kimi iyilikten zevk alıyor, kimi hatâ;
Bir (Nefes) tahrîki: yaşar, gezer, gıda alır,
Güneş misâlidir, şefkat eder, seçmez, Hudâ.

Son ucu: (Varlığa) yağmur gibi durmaz yağar,
Kimi benliğiyle cisim tutar: sanki bir kar;
Sen (İsmail Emre)! su ol, eri, ak deryaya,
Şefkat buna benzer, güneş gibi, böyle doğar.

Zapteden: Vasfiye Değirmenci.
Saat:15.20


(1) Bu doğuş, Edebiyatımızda şimdiye kadar rastlamadığımız bir vezinle doğmuştur. Doğuşun vezni: (6+4+4=14)tür.

11.8.1952