Her canı diri tutan,


Doğuşlar 2

55
Her canı diri tutan,
Diriltip geri yutan,
- Bir nefes tahrîkidir -
Dört unsurdur bu cihan.

Biribirine ortak,
Bütün sıfatları hak;
Birçoğu karanlıktır,
(Cemâl)i gayet berrak.

Bâzısında var (Celâl),
Güler de çıkar (Cemâl);
Bütün renk, birbirine,
Durmadan eder visâl.

Dem gelir, olur (kesret),
Dem gelir, olur (Vahdet);
Herkes kendi hâliyle,
Daim eder ibadet.

Hepisi (Dost)a yolcu,
Seyir ederler (burc)u;
Her yürüyen yolların,
Dosta bitişik ucu.

Kim ki azmeder, yürür,
Yürüyen varır, görür;
Candan (Allah!) diyeni,
O Kuvvet, Muhît; bürür.

(Lâ yüs'el ammâ yef'al):
Edilmez Ondan suâl;
(Emre)! kabûl etmezsen,
Sana aittir vebâl.

Zapteden: V. Değirmenci.
Saat:19.20
24.4.1952