AKLINDA NE GEZDİRİYORSAN SEN OSUN


Sohbetlerden Seçkiler

31

Emre - Bir insanın kendisi yoktur. Herkes bir hülyâdır, kendini unutmuştur. Birbirimizden soralım: Kendinde misin? Derhâl kendimizi kaybederiz. Aklında ne gezdiriyorsan sen osun. Sandalyenin hayâtı ve hissiyâtı olur mu? Bir adama ait sandalyenin ayağını kırarsan, sandalyenin sahibi acınır. Senin bu vücûda acıyışın da bu türlü bir acıyıştır. (Biz bu vücut değiliz, sahibi de biz değiliz demek istiyor olmalı. O hâlde biz neyiz ve kimiz?) Yoksa, aklında ne varsa, sen osun. Onun için: "Hâsâ yevm-ün-nüşûr" öldükten sonra tekrâr dirileceğimiz gün bugündür" denilmiştir.

18 yaşımdan beri çalışırım, daha kendimi bulamadım. Bereket ki bulamadım, yoksa iblis olurdum. İblis olsan, gine bulamazsın. Azap yolundan İlîsîyete, zevk yolundan Rahmâniyyete gidilir. Gidenin de elinde değil. Terzi kumaş ister, tabak (debbağ) deri...