AĞRISIZ DOĞUM


Sohbetlerden Seçkiler

27

- Ağrısız doğum yaptırıyormuş Amerikalı bir doktor, doğum hareketlerini serbest bırakarak. O hareketlere zıt hareketler yapmamayı tavsiye ediyor muş.

Emre - Hayvanlar, kendikendine doğuruyor. Yörük kadınları ebesiz doğururlar. Onların ebesi, doktoru, hâmîsi gizli Kudrettir. Yörük kadınınki doğrudan doğruya "Hâl" dir, fakat ham. Münevver kadın kendini tabiata terkedebilirse, hem ilim, hem hâl.