AMERİKALININ AŞKI


Sohbetlerden Seçkiler

26

İnsan her şeyden vazgeçtikten sonra bir aşk tecellî eder ki, bizi diriltecek olan budur. Geri tarafı hep ölü. İbretle bak: Arkada kalan ölü değil mi? Biz de aklımızla geriye doğru gidiyorsak, biz de ölüyüz.

önümüzde bir rehber var. Bu rehber, aynanın bizi gösteren yüzüne benzer. Aynanın sırlı tarafında yüzümüzü göremeyiz. İsim, resim, cisim de gittikten sonra öyle bir hâl tecellî eder ki... Mâdem o Amerikalı "Aşk" demiş, o hâlde Hz. Muhammede yaklaşmıştır.