Bu bebeği bastı (Hâl),


Doğuşlar 2

248
Bu bebeği bastı (Hâl),
Dünyâ, göründü hayâl;
İşâret eder gözü,
Oynar, bana diyor: çal!

Gözü eder işâret,
Gönlü de ister himmet;
Duyup bilene, olur
Hareketi beşâret.

Mevlâ! sen aşkını ver,
Lisânı seni över;
Dönüyor Kürre ile,
Gözüyle kaşı mihver.

Oynar, çeker eziyet,
Küçükken etti niyet;
Kendini sevenlerden,
Durmadan alır himmet.

İçinden söyler dili,
Çipiçik çalar eli; (1)
Kendisine hükmeden,
Gönlü içinde gizli

Anlaşılır lâlından,
Böyle yaratmış Rahman;
........................................
........................................

Zapteden : Dr. Çakmak, Salih İnan, Şevket Kutkan.
Saat:20.25

Doğuş yarım kalmıştır.


(1) Çipicik çalmak = Elleri birbirine vurarak tempo tutmak. Küçük İsmâil, doğuşun bu dörtlüğü doğarken, hem hoppalada sıçrıyor, hem de ellerini birbirine vuruyordu.

17.2.1954