ARI- BÜLBÜL- GÜL


Sohbetlerden Seçkiler

20

İnsanın aklı gül gibidir: Neye değerse solar. Arı her çiçeğe konar, güle konmaz ki incinmesin diye. Bülbül, hem rengine, hem kokusuna âşıktır gülün.

Söylediğimiz sözler de, târif etmek istediğimiz şeyin örtüsü oluyor. En güzel târifi : Arı sırrı: Gözle konuşma.

Kalemle yazanlar, kendi hâîllerini tarif ederler. Sonra birisi, kendi ile beraber olur veyâ kendisi biriyle berâber olur, onun hâlini söyler. O hâl, yalnız o berâber olduğu kimsenin hâli midir? Hâyır! İstikbalde gelecek olanların da hâli olacaktır o hâl, onlar da istifade edecekler. Onun sözünden istifade edenler kurtulur, etmiyen helâke gider. Şu varlıklar helâke gitmiyor mu? ne kadar zengin olsak, ne aslı var şunların, paraların, malın mülkün? Paranın, mevkiinin?..