Hocanın Sakalı
19

Hocanın Sakalı

Bir gün mûzip bir adam Hoca’ya sorar:

—Hocam, gece yatarken, sakalını yorganın altına mı koyarsın, üstüne mi?

—Bilmiyorum oğlum, demiş, hiç farkında değilim.

O gece yatağa yatınca, sakalını yorganın üstüne koymuş rahat edememiş; altına koymuş, rahat edememiş. Yan yatmış, olmamış, velhasıl uzun müddet uykusu kaçmış; ancak sabaha karşı uyuyabilmiş.

EMRE'nin Tefsîri:

Din, Allah mevzûunda bir çok zannî bilgilerimiz, yâni doğru olduğunu zannettiğimiz kanaatlerimiz vardır ki, bu hususta gerçekten âlim olan mâneviyet mensupları, bize bu kanaatlerimizin izahı için suâl sorsalar, kat’i cevap veremeyiz, şaşırır kalırız. İnsafımız varsa, bilmediğimizi itiraf ederiz, yoksa işi kavgaya, gürültüye dökeriz.