İki gözlerine, verilmiş ışık,

Ah benim garip başım…
Ey Yaradan! ey Yaradan!

İki gözlerine, verilmiş ışık,
Birçok renk görünür; çünkü karışık;
Muhabbet saçıyor, iki cihâna,
Sabah nûru gibi, bakıyor âşık.

Dağıtmaktan alır, dâim lezzeti,
Mevlâdan almıştır, böyle devleti;
Fazîlet önünde, eğilir boyun,
Her insan edemez, böyle himmeti.

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Tarih : ?