İdrâk-ettiğimi açamaz-oldum,

Neler halk-eylemiş Hâlik,
Sana olunca vurgun…

İdrâk-ettiğimi açamaz-oldum,
Sırrını meydana saçamaz oldum;
Tutuldum bu aşkın ben ceryânına,
Çırpındım, çırpındım, kaçamaz-oldum.

Bağlandım, çözülmez, onun bağına,
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Zapteden: İhsan Yöntem.
Saat:11.00


2.10.1960