İçinde kurt olmaz aşka düşenin,

Kahveye çektik hasret,
Bu yılanlar tutmaz avsun,

İçinde kurt olmaz aşka düşenin,
Yüzleri güler mi onda pişenin…
Kalbi kara olur kuyu eşenin,
Herkes ektiğini biçer dediler.

Boz dumanlar çöksün senin yoluna,
Ağrılar, sızılar girsin koluna,
Münkirler sağına, Nekir soluna…
Herkes ektiğini biçer dediler.

Yüzüne gülenler, olsunlar düşman
Sen ettiklerine olasın pişman,
Nasihat eyledi, duymadın, Rahman.
Herkes ektiğini biçer dediler.

Kötü söz söyledin, dilin tutulsun,
Devre (1) nazar ettin, gözün kör olsun
Ağzına, burnuna ağılar dolsun,
Herkes ektiğini biçer dediler.

Ağrılar, sızılar girsin dizine,
Kimseler bakmasın senin yüzüne,
Azrail görünsün daim gözüne,
Herkes ektiğini biçer dediler.

Daim çekesin sen ettiğini,
Kirlere boyamak istedin dini,
Hak nasibetmesin sana kefeni…
Herkes ektiğini biçer dediler.

Hakikat yolunu niçin unuttun?
Balı bıraktın da ağılar yuttun,
Gülü bıraktın da dikeni tuttun…
Herkes ektiğini biçer dediler.

Bu haller gider mi âkıl hoşuna?
Allah hiç verir mi sadık başına…
Gayri, ağla, boğul sen gözyaşına…
Herkes ektiğini biçer dediler.

Hakikati gördün, eyledin inkâr,
Mevlâya yakındır daim tövbekâr;
Nefisten kurtulmak, (Emre) de efkâr…
Herkes ektiğini biçer dediler.


(1) Devre = ters, yanlış aksi. 28.6.1947