Her gelip geçenler hayal…

Senin hallerinden almazlar ibret,
Kahveye çektik hasret,

Her gelip geçenler hayal…
Gözünü aç, eyle visal;
Bütün arzun, Dostun yüzü,
Herbiri bir renge meyyal.

Bütün alem arzu tutumuş,
Derler bana ondan konuş,
Yârın sözlerinden başka,
Neyleyim, hiç gelmiyor hoş.

Başka hal olur cehennem,
Görmezsem, oluyor sitem;
Derdime vâkıf değildir,
Seyir etse bütün âlem.

Benim hallerim kapalı,
Hârice çıkmıyor hâli;
(Emre) âşikâr ederse,
Unuturlar mülkü, malı.

Onlar düşer can derdine,
Hep yanarlar döne döne;
Siz seyredin bu (Emre)yi,
Durmayıp yanıyor yine.


13.7.1947