Hazır oldu kalemler,

Nere gitti bütün dil?
Aman Allahım, aman!

Hazır oldu kalemler,
Müsâde eyle Dilber!
Bilinmedik âlemden
Âşıklar alır haber.

İşitirler ününü,
Hep dönerler yönünü;
İçten içe yaparlar
Mânânın düğününü.

Kolay kolay görülmez,
Yanmayınca erilmez;
Süleyman (Hâtem)idir,
Her beşere verilmez.

Mutlak, bozulur nizam,
Karışır bütün âlem;
Bu sırrı yazmak için
Kana batıyor kalem.

Yazısı:(Levh-i Mahfûz);
Dâim erir, sanki buz;
(Emre) can verdi, gördü,
Çünkü değildir ucuz.

Vermeden, olur haram;
(İrfan); sonradır (Bayram);
Öyle bir namazdır ki,
(Yokluk)tur burda imam.

Zapteden: Müncibe Görgün, İhsan Yöntem, Şevket Kutkan.
Namrun, Saat:22.15


25.9.1960