Hayat, sanki, geçer, rüya..

Ne mânîdardır gözler..
(Sîmürg)le doludur, bizim dünyamız, (1)

Hayat, sanki, geçer, rüya..
Seyir eden, görür gûya..
Önü zindan, sonu zindan;
Kimler sevmiş doya doya?..

Gelir, geçer; hana benzer,
Işık yok, zindana benzer;
Gönül! gözünü aç da bak:
Her yanı virana benzer.

Çalışırsan, olmaz imar,
Böylece edilmiş karar;
Gelenler, kör gelir, gider,
Sanki bir âmâdan pazar..

Yarabbi, bu nasıl gaflet:
Düşmandan gözlenir izzet;
İçinde ışık yakanı,
Taşlar yetmişiki millet.

Onlar, tekrar eder himmet,
Çünkü misaldir Muhammed;
Yollarını tamir etsen,
Emelleri oluyor sed.

Sevilir bu ansız ömür;
Bindebiri bakar, görür;
Kıldan ince bir köprüdür,
(Aşk) atına binen yürür.

Anlatılmaz öte taraf…
Duymak için olmalı sâf;
(Emre)! sözü bilmek için
Olmak lâzım söze sarraf.

Doğuşu zaptedenler : Salih İnan, Suphi Kükürt, Şevket Kutkan.
Saat : 21.00


10.6.1951