Hâlimden soran olmaz,

Âşikâr eylesek, esrârımızı,
……………………………….

Hâlimden soran olmaz,
Yolumda duran olmaz;
……………………………….
……………………………….

İznini ve…..ol Hak
Çalıştım, ettim hak; (?)
……………………………….
Kimseler olmaz ortak.

Bilmiyen, der, acâyip!
Şükürler, oldu nasip.
……………………………….
……………………………….

Şükür, benim! dediler,
Ölür isem beraber;
Yüreğimin içinde
Kimseler olmaz heder:

Dosttan olunca sar….
Teslim olunca kapısı (?)
………………………………
………………………………

Zapteden : Ekrem Özhatay
Saat:22.30

Not: Bu doğuş da İskenderun yolunda, gece ve otomobilde doğmuştur. (?) işaretli mısrâlarda vezin bakımından zapt fazlalığı veya noksanlığı vardır.


23.8.1953