Haktan istense himmet,

Çağırırım Dilberi
Yanıyorum ben nâgâh,

Haktan istense himmet,
Şükür, oluyor kısmet;
Kendi kendine olmaz,
Mutlaka lâzım hizmet.

Yardım etmez mi Gaffâr…
Çok, nice himmeti var;
Günahları setreter,
Çünkü biliriz: Settar.

Eğer bilinse günah,
Af için edilse âh,
Suçumuzu bağışlar,
Tövbe edersek, Allah.

Olursak onun kulu,
Bize gösterir yolu;
(Emre) açtı da gördü:
Hazinesi af dolu.


5.2.1945