Hakka doğru yolumuz,

Teslim olunca biz Hakka,
Tecelline hayranım!

Hakka doğru yolumuz,
Can verdik, değil ucuz;
Her hâli terk ederek,
Yürüdük gece gündüz.

Kabul eyledi Cânân,
Yol açıktır her zaman;
Kimisi eder inkâr,
Kimisi eder iman.

Evveldendir ikrarı,
Kim severse o Yârı;
Ona âşık olanlar,
Bilmez namusu, ârı.

Her vârını kor, geçer
Giden âşıksa eğer;
Kişi neye meyyalse,
Lisanı onu över.

Daim görür ihtiyaç,
Bir yerde bitse ağaç;
Meyvasından bilinir,
Âşıklar bütün muhtaç.

Hak gönderdi Kur’anı,
Memur etti Osmanı;
Okudu Muhammedden,
Duyan aldı ihsanı.

Biz düştük o izlere,
Emir geldi bizlere,
Ne kadar medhedilse,
Hiç gelir mi sözlere…

Bize de oldu himmet,
Şefkat etti Muhammed;
Söyletti, hem yazdırdı,
Kitap buldu nihayet.

Öyle edilmiş karar,
İzin’i verdi Gaffar;
Bu hâl bize meçhuldür:
(Emre) söyler mi tekrar?

Birinci Kitabın Sonu

DOĞUŞLAR

İKİNCİ KİTAP

(birinci kitap ikinci bölüm)


20.12.1947