Hak için çalarız def,

Kim ki bilir Allahı
Hak düşürdü ateşe,

Hak için çalarız def,
Âşıka Haktır hedef;
Mutlak Hakkı bulursun,
Âşık, sen etme esef.

Âşık bu deme basa,
Etmesin aslâ tasa…
Sen bu ilmi bildinse
Fiske vurma bu tasa.

Gülmek istersen, ağla,
Ciğerlerini dağla;
Sen Allahı seversen,
Gönlünü aşka bağla

Varalım bizler yola
Saçımız yola yola;
Senin cümle vârını
Bu yolda yanan bula.

Yok olan onu bile,
Tarifi gelmez dile;
Eğer görmek istersen
Rızanla ölüm dile.

Böyle söyledi Halil,
Âşık isen böyle bil;
(Emre), sen âşık isen
Her daim yere eğil.