Güvenilmez rengine,

Kurban olmuş canımız,
Kadifeden kesesi,

Güvenilmez rengine,
Ateşe tuttu gine;
Neyleyim, kurtuluş yok,
Yandım yirmi beş sene.

Bürünmüş nurdan tüle,
Bakıyor güle güle;
Dayanırım çârnâçâr,
Yüzünü açmaz ele.

Kimse alamaz haber,
Alsa yakar bu Dilber;
(Emre) durmaz yanıyor,
Ebedî yanmak ister.


22.3.1947