Gösteririz Gaffâr’ı,

Bu hasretin aşkı, dağladı beni,
Bu aşk verildi bize,

Gösteririz Gaffâr’ı,
Terk edenlere, ârı;
Bu Mevlâ ışığına,
Kör olan, der: soytarı!

Yanar, benzer kandile,
Dönerek güle güle;
Mevlâ ile bir olsan,
Hâcet yok Cebrâil’e.

Bir (nokta)da yol olmaz,
Ondan ayrı kul olmaz:
Eğer (elif) olursan,
Sağın ile sol olmaz.

Nerden aldın kuvveti?
Nerden aldın himmeti?
Rızâlillâh görenin,
Sen olursun ibreti.

Aşkını verse Allah,
Dönerek, çekersin âh;
Bu (Emre) seyrettikçe
Seni, oluyor ferah.

Zapteden : Ekrem Özhatay, Şevket Kutkan
Saat:22


22.12.1953