Görmedin mi Azâzîli,

Tecelline hayranım!
Kâh gökyüzüne çıkarım,

Görmedin mi Azâzîli,
Durmadan azdırır eli;
Kendisine ne iş açtı,
Hakka isyan eden dili…

Mâbûduna etti isyan,
Lânet eder bütün insan;
Eder, şerrine tutulur,
Azap çeker, olur pişman.

Cenneti etti velvele,
Şerri değdi bütün ele;
Kancasına tutulana,
Seyir eder güle güle.

Bazı da takıyor kanca,
Şerrini sürer doyunca;
Şimdi Hakka uzak oldu,
Bir zaman olmuştu hoca.

Güvenilmez bütün hâle,
Gitmek lâzım doğru yola;
Aklın varsa gafil olup
(Emre), bakma sağa, sola.


6.10.1947