Görende kalır mı karar…

Bu dünya bir leştir, tâlip olan: kelp; (1)
Gönül âlemine, akıl mı yeter…

Görende kalır mı karar…
Ateşlere düşer, arar;
Kıvılcım deryaya düşse,
Akıl kabul etmez, yanar.

Senden başka yok söndüren.
İçine atılır, gören;
Bitişir de ayrılamaz
Benlik defterini düren.

İkilik görür evvelâ,
Görmeyince düşmez (Hâl)e;
Biriktik, kapına geldik,
Bizi kabul eyle Mevlâ!

Bu varlıktan ettik ikrah,
Bize bilinince (İlâh);
Bu (Emre) dua ediyor:
Sen perdeyi kaldır Allah!

Zapteden: Galip Mansuroğlu.
Saat:16.40


29.10.1951