Gönülden sevenler, olur mu ayrı…

Fazîlet önünde eğilir boynum;
Nerden tutulduk Hakka,

Gönülden sevenler, olur mu ayrı…
Böyle halkeylemiş, ezelden, Tanrı;
Gönül, bir görüyor, bakıp her vârı,
Böylece bulmuştur ebedî zevkı.

İçinde olmazsa, duymaz kulağı,
Azaptan zevk-alır, onun dimağı,
Nefsine teslimdir eli, ayağı;
……………………………………………..

Zapteden: İ. Yöntem.
Saat:16.00


17.10.1960