Geldi, yoldaş oldu, hicran ile gam,

Yüreğimi yaktı, hasretin odu,
Bilerek tapınca, Mâbûdum sensin,

Geldi, yoldaş oldu, hicran ile gam,
Tahammül ediyor, alıştı âzâm;
Bilmem âşık mıdır, elem ile dert?
Bunları sevince, geliyor ilham.

Hazreti Âdemden, mîras mıdır bu?
Zevkü sefâ mıdır, bir yas mıdır bu?
Beni, bunlar gelip, ediyor tavâf,
Aşk şarâbı dolu her tas mıdır bu?

Bunlara karışmış, gözümle gönlüm,
İstîlâ eyledi, kalmadı ölüm;
Zevk ile azaplar, cümlesi birdir,
Ne bir meçhûl kaldı, ne de bir mâlûm.

İki yok arası, sanki bir varlık…
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Zapteden: Fuzûle Tezcan
Saat:?


3.10.1957