Gel ey badisabah! es bize biraz,

Ne kadar zorumuş (1) eylemek ihsan?
Acep neyleyelim sirkeli küpe?

Gel ey badisabah! es bize biraz,
Eller gibi biz de alalım muraz; (1)
Neyleyim, bu talih ediyor garaz…
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Yaşadığım günler gamınan geçer,
Âbıhayat varken, zehir, gam içer,
Giydiğim libası neden dar ölçer?
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Güneşin yerine karanlık doğar,
Bütün derd ile gam başıma ağar, (2)
Rahmetin yerine kızıl kan yağar,
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Ayağıma belâ, durmaz dolaşır,
Kaçarım, ardıma gelir, ulaşır,
Ben, bileyim derim, o der ki: şaşır!
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Sehmime (3) düşmüştür bu hâl, ezelî,
Ben kabul eyledim, hâli sezeli,
Böyle gösterirler, âdet, Güzel’i;
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Bilemiyorum ben, nasıl barışsam..
Kendimi yok edip ona karışsam..
Geri kalıyorum daim, yarışsam,
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Yetim kalmış idim ana – babadan,
Böyle takdir etti beni Yaradan,
Hamdüsenâ olsun, eyledi ihsan…
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Yüzümü döndürsem, gelir de deler,
Âdet böyle eder herkese Dilber,
Şikâyet edersem, döner de gider,
Bize mukadderat küstü mü acep?..

Durmayıp devreder bu fânî hayat,
Kimler burada almış zalimden bir tad…
Güldürmez, ettirir herkese feryat..
Bize mukadderat küstü mü acep?..

(Emre) anlıyanlar etmez şikâyet,
Sana ayna olsun diri Muhammed,
Kimseler eylemez, başka bir, himmet.
Bize mukadderat küstü mü acep?..


(1): Muraz = murad.
(2) Ağmak = yükselmek, yukarı çıkmak. Burada, toplanmak, üşüşmek mânâsına kullanılmıştır.
(3) Sehm = hisse; sehmime = hisseme.

Doğuş tarihi: Saat: 09.00 9.1.1951