Geçer her gün, bir türlü,

Birgün, olur, eder zuhur;
Ne kadar zorumuş (1) eylemek ihsan?

Geçer her gün, bir türlü,
Dirilir, olur ölü;
Âşıkın Mâşûkası,
Mekân eder gönülü.

Oradan eder seyran,
Görenler olur hayran;
Aynadır görünüşü,
Tebdil olur o her an.

Bazı görünür Rahman,
Bazı görünür Şeytan;
Ordan alır gıdayı,
Nafaka olarak can.

Oradan olur zâhir,
Bazı verir penzehir;
Yılan olarak giden,
Gıdayı alır zehir.

Oradan damlıyor kan,
Alana olur ihsan;
Balık ağzına düşse,
Büyür de olur mercan..

Çıkarsa, bulur kıymet,
Ordan alınır hayat;
Ehli dünya alırsa,
Tamahı eder murtad. (1)

Ordan varılır Hakka,
Ordan varılır zevka;
(Emre)! bak, ihsan olur.
Eğer olursa sehâ. (2)

(1) Tamah kelimesi, burada, tamahkâr sıfatı yerinde kullanılmıştır. O mercanı, dünyaya tapan tamahkârlar alırsa, bu mercan onları mürted eder.
(2) Sehâ = cömertlik.

Doğuş tarihi: Saat: 22.00


10.1.1951