Gaaibettim, bende beni, dünyâ nedir, ukbâ nedir?

Her gelip geçenin yolu musun sen?
Yetkini acıdır, tatlıdır hamı,

Gaaibettim, bende beni, dünyâ nedir, ukbâ nedir?
Bilmez oldum, hûri, gılman, Cennet nedir, Tûbâ nedir?
Ben karıştım bir yokluğa, gözüm görmez bir varlığı,
…………………………………………saki nedir, hebâ nedir?

Bir ölümsüz ölüm buldum, bu can nedir, hayat nedir?
Sâhib olan, ben değilim, takdîr olan, kıymat nedir?
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Zapteden: Rûşen Mirici
Saat:?


8.3.1956