Düzmek lâzım arayı, (1)

Sensin gözümüzde duran,
Senindir bütün hüküm,

Düzmek lâzım arayı, (1)
Bulmak lâzım sarayı;
Nice can helâk olmuş,
Hep arayı arayı…

Birçoğu olmuş fani,
Terkeylemiş cihanı;
Kokulayıp doymuşlar,
Unutmuşlar reyhanı.

Çokları olmuş gözden,
Ateş olmuştur özden;
Yanıp seni arıyan,
Yol bulur yanan izden.

Her yandan alır ibret,
Yanarsa, olur kısmet;
(Emre)! sen âşıklarla,
Var, yüzüne seyir et.

Namrun:


(1) Bu doğuş, Namrun’da Nemrud’un sarayında doğmuştur. 23.9.1950