Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Mânevî yolcuyuz, konar, göçeriz,

Mânevî yolcuyuz, konar, göçeriz,Dünyâ ve âhiret, yoldur: geçeriz;Âbıhayat denen, aşkın suyundanSâkîsini bulduk, alır, içeriz. Anlamıyan: ölü, bizler diriyiz,Her iki âlemin, biz Dilberiyiz:Arzû ile emel, tutamaz bizi,Aldatan […]
Ağustos 22, 2019

Bir aynasın, bakan sensin,

Bir aynasın, bakan sensin,Gördüğünden korkan sensin;Cehl oduna meyyâl olupSen kendini yakan, sensin. Cennet sensin, nîrân sensin, (1)Âdem sensin, Şeytan sensin;Ben! diyeni öldürürsen,Rahmeyliyen Rahman sensin. Bu dünyâda […]
Ağustos 22, 2019

Acep kim bitirmiş, dünyâ işini?

Acep kim bitirmiş, dünyâ işini?Seni de kemiren zâlim dişiniAnlıyan, içinde, duramaz, kaçar;Kovalar, bırakmaz onun peşini. Her dâim düşürür, biribirine.Bâzı kendisine, bâzı da dîne;Ahlâkı böyledir: merhameti yok,Rahmet […]
Ağustos 22, 2019

Ah dediğim bu dert, umman değil mi.

Ah dediğim bu dert, umman değil mi.İçinde oturan, Rahman değil mi?Damla, deryâsına, varıp düşünce,Sabredilmez hiçbir, hicran değil mi? Bu ne hikmettir ki, idrâki çok zor?Bütün canlar […]
Ağustos 22, 2019

Geldik, gittik, anlamadık, dünyâyı;

Geldik, gittik, anlamadık, dünyâyı;Bir posteki; saydırıyor, kıl sayı;Her gelenin, gözlerine, sürüyorTılısımla bozulmadık boyayı. Bu âleme konar, göçer, uyanmaz,Hak boyası hazır iken, boyanmaz;İnsanların çektiğine, taş olsa,Parçalanır, küle […]
Ağustos 22, 2019

Ne olduk yana yana…

Ne olduk yana yana…Îlân olduk her yana;Gök kubbede asılı-Tokmağı vurduk- çana. Duydu ay ile yıldız,Çınıltısı buldu hız;Yardım edince Mevlâ,Tükendi bütün aciz. Zuhûr eyledi sür’at,Mevlâ edince imdat;Her […]
Ağustos 22, 2019

Çıktı sadâmız bizim,

Çıktı sadâmız bizim,Baktı Hudâmız bizim;Topraa hayat verirGülsek, edâmız bizim. Şen olursak, gelir yaz,Gönlümüz, olur Hicaz;Dinde ibâdetimiz:Cânân ile olan naz. Eğer bürünsek (Hâl)e,Bizi eder istîlâ;Gökyüzünde Aranan,-Arada yok […]
Ağustos 22, 2019

Mekân edeceksin, birgün çukuru,

Mekân edeceksin, birgün çukuru,Hatırlıyamazsın, sen bu zuhûru;Mutlak geçecektir, üstünden kışlar,Yağmurlar yağacak, hiç kalmaz kuru. Tepeliyecektir çeşitli ayak,Birçok “akıldâne”, bâzı da ahmak;Gözlerinde kuvvet, devâm ederken,Seni Çağıranın, gözlerine […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkın olmaz eceli,

Âşıkın olmaz eceli, Hayâtı, değil emeli;Bilinmez nurdan yapılmışBu yeni evin temeli. Her yerde söylenir adı,Girenler alır murâdı;Bir kerre ayak basanın,Ebedîdir ağız tadı. Mevlâ ile bir olur […]
Ağustos 22, 2019

Bir günüm bir günü, nidem, tutmuyor,

Bir günüm bir günü, nidem, tutmuyor,(Yâr)i gördü gözüm, hiç unutmuyor;Aklımı başımdan, eyledi ihraç,Ağzım, aldığını, bilip yutmuyor. Bilmem nerededir, gözümle gönlüm?Açmış kucağını, çağırır ölüm;Azrâil denilen, dost oldu […]
Ağustos 22, 2019

Eğer ister isen, Mevlâ!

Eğer ister isen, Mevlâ!Düşürürsün bizi hâle;Yer, gök, felek seni almaz,Bir gönül eder istîlâ. Bu ne devlet, verdin kula…Görür, zevka dala dala;Yedi deryâya sığmazsın,Mekânın, olur bir damla. […]
Ağustos 22, 2019

Ateşe düştü beden,

Ateşe düştü beden,İçten yanıyorum ben;Göründü, tutuşturduYanağında olan ben. Şükür, eyledi kısmet,Harâboldu bütün sed;Himmeti ordan aldı,Gördü, Hacerül’esved. Orada gizli Allah,O kapayı açar: âh;Taş ile toprak değil,Gönlündedir Beytullah. […]
Ağustos 22, 2019

Senin âşıkların, her dâim inler,

Senin âşıkların, her dâim inler,Gönül acısını, durmadan dinler;Bu hâli bilemez, akılla fikir,İçten târîf eder, çeşitli dinler. Büstünü yapamaz, bir heykeltraş,Gönülle görünür, o sendeki (Kaş);Âşık kalbindesin, mekânın […]
Ağustos 22, 2019

Bu derdin dermânı: Bir (Teslîmiyet)…

Bu derdin dermânı: Bir (Teslîmiyet)…Nefse uysan, eder, birçok eziyet;Arzuyla emeli, şen eylemeğe,– Senin düşmanındır – eyleme niyet. Ey gönül! birçoğu, uymuş, tutulmuş,Zehirli şerbeti, çokça gelmiş hoş;Kaçar […]
Ağustos 22, 2019

Açınca, Solmaz Gülüm,

Açınca, Solmaz Gülüm,Ötünce, o Bülbülüm,Mâşûkuna kavuştuBu benim zayıf gönlüm. Bitişti, hiç ayrılmaz, Kılar (Dâimî Namaz);İçinde tavâf eder,Bildi: O imiş Hicaz. Değil, taş ile toprak,Değil, dökülen yaprak;Her […]
Ağustos 22, 2019

Evveldenberi Felek,

Evveldenberi Felek,Eline almış elek,Durmadan can eliyor,İçinde kalır melek. Dökülür, nefse uyan,Düştüğü yerdir: zindan;(Hâzâ yevmünnüşûr!)dur:Zaman yoktur, hep (bir ân). Görür, gözünü açan,Nefsin şerrinden kaçan;Bu ne çeşit ateştir,Nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Yokluğa garkoldum, vârı neyleyim…

Yokluğa garkoldum, vârı neyleyim…(Dost) ile bir oldum yâri neyleyim…Zevk-i ebedîyle, karıştım bugün,Gelen gamlar kaçtı, zârı neyleyim… Her vârım O oldu, hedef kalmadı,Sıkıntılar bitti, esef kalmadı;Bahri Muhît […]
Ağustos 22, 2019

(Küllü men aleyhâ), edebilsen (fân),

(Küllü men aleyhâ), edebilsen (fân),Acep nerde kalır, bu iki cihan…Değil midir arzû ve dahî emel:Hûri, gılman, vildan, hem dahî cinân? Geçebilsen, bâki, Rabbiyin Yüzü, (1)Her dâim […]
Ağustos 22, 2019

Âlem yoktur, sen varsın,

Âlem yoktur, sen varsın,Arzû düşman; sen yârsın;Âşıkına rahmeyle:Dâim sana yalvarsın. Kalb kulağını aç,Gönül ışığını saç;Muhabbetini bulan,Saltanattan almaz taç. Ummaz dünyâdan mîras,Bir varlığa tutmaz yas;Durmadan çeker hasret,Bir […]
Ağustos 22, 2019

Beni kök eyledin, çıktı çok dallar,

Beni kök eyledin, çıktı çok dallar,Herbirinden geldi, çeşitli hallar; (1)Çifte beşikleri, verdin elime,Dilim ninni söyler, ellerim sallar. Acep vazîfemi, ettim mi îfâ?Sen dururken, ummam, birinden vefâ;Bana […]
Ağustos 22, 2019

Görenler seni, yanmış,

Görenler seni, yanmış,Bir uykudan uyanmış;O tatlı bakışınaNûrun ile boyanmış. Ne ölür, ne de solar,Gözüyle cihan sular;Soyunsa gömleğinden,İki cihâna dolar. Görene ölüm yoktur,Hiç olmaz ehli kubûr;Gafletten uyanmıyan,Bakar […]
Ağustos 22, 2019

Senden başka her şey, tutar mı karar…

Senden başka her şey, tutar mı karar…Yüzünü seyreden, görmemiş zarar;Dönüp kullarına, nazar eyledin,Durmaz, birbirine, tuzaklar kurar. Bu verilen ahlâk, acep senden mi?Akıl mıdır, yoksa, gezen, beden […]
Ağustos 22, 2019

Gönlüm seni arar, hep geze geze,

Gönlüm seni arar, hep geze geze,Dolanır da, bulur, varıp (Merkez)e;Yuva olmuş âdem, secdegâhsın sen,Dönerek ederim, (Sevgili Göz)e. Gözünle görürüm, hayrân olarak,Hiçbir gizli kalmaz, olurlar çıplak;Kulağım sadânı, […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın, uyuturken, söyletir ninni,

Aşkın, uyuturken, söyletir ninni,Gafletten uyarıp, uyuttun beni;Geceler rüyâda, gündüz hayâlde, Dâim seyrederim, Dilberim, seni. Evvel ölü idim, diri eyledin,Belâlardan, gamdan, berî eyledin;Nere gittiğimi, göremezdim ben,Uçurum yollardan, […]
Ağustos 22, 2019

Neye benzer fânî cihan?

Neye benzer fânî cihan?Kapıları, görünmez, kan;Sinirlerden çalar sazı,Giren pişmân, çıkan pişman. Tılısımlı bunun yolu,Bellisizdir sağı, solu;İçinde çok gaafil dolu,Giren pişmân, çıkan pişman. Gıdâsı, dır, onun kandan,Kendisini […]
Ağustos 22, 2019

Gülleri açtıran, bülbül feryâdı;

Gülleri açtıran, bülbül feryâdı;Onlar öttükçe de, âşık ağladı;Gam gelmeden, olmaz, bu aşkın tadı;Ezelden nizâmı, böyle kurmuşlar;Nasıl konuşuyor, çeşitli kuşlar… (İlm-i Ledün) söyler, kiminin dili,İşitince, eder, çoğunu […]
Ağustos 22, 2019

Sizin ile iftiharı,

Sizin ile iftiharı, Dâim size bakar Tanrı;Gökte melek, yerde insan,Âh eyleyip eder zârı. Sizlerden atıyor zıyâ,Hâcet yoktur güne, aya;Yüzünüze dâim bakarHalkeyleyen, doya doya. Aynasınız kendinize,Gelirsiniz denen […]
Ağustos 22, 2019

Ne hikmettir Yârab, tutmazsın karar:

Ne hikmettir Yârab, tutmazsın karar:Kimi hiç düşünmez, kimisi arar;Cümlesi gıdâyı, alıyor Senden,Kimi ikrâr eder, kimisi inkâr. Acebâ kimindir, görünen ülke?Nûrunu kapatır, karanlık gölge;Her gelen, konuyor, dünyâ […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! ne acıdır, bu zâlim hasret…

Yârab! ne acıdır, bu zâlim hasret…Acep neden, oldu, hep bana kısmet?(Nokta-i Vâhid)ken, uzak görünür,Akıl, fikir yetmez, ederim hayret. Ateşini yaktı, özüm içine.Dilimden söyleyen, sözüm içine;Ben beni […]
Ağustos 22, 2019

Senin emrindedir, nice bin canlar…

Senin emrindedir, nice bin canlar…İzninle kokuyor, güller, reyhanlar;Îmâr ediliyor, harâboluyor:Nerelere gitti, yapılan hanlar?.. Sür’atle değişir, her şeyin şekli;Seni târîf eder, insanın dili;Felek döndürüyor, bir ân durmadan,Bakarsak […]
Ağustos 22, 2019

Gözünü aç, Allah, bilmez iltimas,

Gözünü aç, Allah, bilmez iltimas,Ölürsen, muvakkat, tutacaklar yas;Haram, helâl olan, senin malını,Birikip, severek, ederler mîras. Uyan, senin değil, sevdiğin âzân,Seninle gidecek, bir varlık kazan;Sevme bu cîfeyi, […]
Ağustos 22, 2019

Hatırlarım, ben özlerim,

Hatırlarım, ben özlerim,Canım! sensin her sözlerim;Senden seni görüyorum,Hangisidir bu gözlerim? Çok şükür ki sevdim seni,Giydirdin kanlı kefeni;Arıyorum, bulamadım,Gaaibettim ben de beni. Acep bu mu, denen ölüm?Nerededir […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın ateşine, tutturdun beni,

Aşkın ateşine, tutturdun beni,Bitmedik sevdâya, yutturdun beni;Âh ile, vâh ile, geçiyor günüm,Gönlümün içinden, sen vurdun beni. Ağlarken, ağlardı, dağ ile taşlar,(Acep nedir?) derdi, bana, yoldaşlar;İçinden çıkmaya, […]
Ağustos 22, 2019

(Mûsâ Tûru) hakkı için,

(Mûsâ Tûru) hakkı için,Yanan nûru hakkı için,Nur zuhûru hakkı için,Lûtfeyle, açılsın yolum. O Muhammed hakkı için,Uyan ümmet hakkı için,Dâim himmet hakkı için,Lûtfeyle, açılsın yolum. (Şîr-i Yezdân) […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim uyu bebek! ninni ninni ninni ninni…

Ninni deyim uyu bebek! ninni ninni ninni ninni…Domurcaksın, açıl çiçek! ninni ninni ninni ninni…Nice sana hizmet eder, ninni ninni ninni ninni…Yerde insan, gökte melek. ninni ninni […]
Ağustos 22, 2019

Gönülde kalmadı adet,

Gönülde kalmadı adet,Tecellî eyledi (Vahdet);Her varlık yerli yerince,Yurdunu buldu emânet. Varıp kavuştu aslına,Mudârâ kalmadı cana;(Can, ruh) demek, kesret imiş,Hâl, karışınca Rahmâna. Gözümden gitti karanlık,Kendisininmiş bu varlık;Beni, […]
Ağustos 22, 2019

Benim midir acep beden?

Benim midir acep beden?Gören sensin gözlerimden;Her hâlimi sensin eden,Bilmiyorum ki ben neyim? Duyan sensin, kulağımdan,Bilen sensin, dimâğımdan,Giden sensin, ayağımdan,Bilmiyorum ki ben neyim? Sensin tutan bu elimden,Söz […]
Ağustos 22, 2019

Ağlıyarak gelir, dünyâya, doğan,

Ağlıyarak gelir, dünyâya, doğan,Ana karnındaki, gıdâsıdır kan,Elbisesiz verir, hem dahî üryan,Uyan da ibret al, seyreyle gönül! Feryâdından başka, dili mi döner?Görüp hisse almak, en büyük hüner;Nerden […]
Ağustos 22, 2019

Görenlere birdir, alanla veren,

Görenlere birdir, alanla veren,Ayrı dahî değil, görünen, gören;Külliyyen yok olur, bu sırra eren;Terâziler çekmez, bu ağırlığı… Ne gidenler vardır, hem de ne gelen,Ne ağlayan vardır, hem […]