Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Sene, ay ile gün, sâde bir ândır,

Sene, ay ile gün, sâde bir ândır,Önü ile sonu, durmaz, devrandır;Esrârını bilen, kendinden geçer,Sarhoş değildir de, ona hayrandır. Kendinden kendine, ediyor seyrân,Cümlesiyle birdir: öyle Bahçıvan;Gül ile […]
Ağustos 22, 2019

Dilimden söyliyen! Gözümden gören!

Dilimden söyliyen! Gözümden gören!İhâta eyledin; acep neyim ben?Her kuvvet senindir, ne kıymeti var…Beni bırakırsan, neyler bu beden? Su, toprak, yel, ateş alır sehmini,Nerede bulayım, o vakıt […]
Ağustos 22, 2019

Gönül cennetinin, öttü nefîri,

Gönül cennetinin, öttü nefîri,Şen etmek içindir, her misâfiri;Lâmbası yanınca, dört tarafından,Sürüp de çıkardı, bütün kâfiri. Görenin, kalmadı, zannı, gümânı,Temellük eyledi, cennet irfânı;Gönülden dışarı, eyledi ihraç,Sırrı anlayınca, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk beni sığdırmıyor bedene,

Bu aşk beni sığdırmıyor bedene,Seyredince (Gelip Geri Giden)e;Acep nasıl, akıl yeter bu hâle?Bu işleri (Eyleyip de Eden)e? Kimisini yere atar, parçalar,Kimisine sevdâ verir, saz çalar;Kimisinin yüzlerini […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerden kurulmuş pazar;

Gözlerden kurulmuş pazar;Görenler eder âhuzâr;Bakışının ışıkları,Aklın ötesinden yazar. Gizli sırdan verir haber,Alanlar, olur berâber;Dışında hiç kıymet yoktur,İçini görmek mûteber. Bakma, tûfâna tutturur,Alır, sevdâya yutturur;Can ile iki […]
Ağustos 22, 2019

Nefs elinden nelen çeker, nice kul…

Nefs elinden nelen çeker, nice kul…Kendin verdin dönüp dersin: sen kurtul!Halâs etsen bozulur mu, Yaradan!Yaratırken tertîb ettiğin usûl? Olmuş nice ihtiyara tebelleş…Kuvvetlidir; dönüp dersin: var, güleş!Nice […]
Ağustos 22, 2019

Hâl oldu yere, göve,

Hâl oldu yere, göve,Hem de bu bizim eve;Yağar, durmaz (Mezâmîr),Âdem’i öve öve. Gark etti bizi seli,Bütün âlemi, eli;Hiç durmadan metheylerSeni, Cibrîl’in dili. Otuziki dişini, (1)Anlanmadık işini;Mevlâ […]
Ağustos 22, 2019

Seher estirdiği, yellerde misin?

Seher estirdiği, yellerde misin?Güneş açtırdığı, güllerde misin?Ateşin yaktığı, küllerde misin?Bize haber ver sen, o mekânını. Güzel güzel kokan, reyhanda mısın?Sana fedâ olan, o canda mısın?Ayda, günde, […]
Ağustos 22, 2019

Topraklarda biter gül,

Topraklarda biter gül,Eskirse, derler: dökül!Koparırlar, atarlar,Sakın büyüme, küçül. Karâr etmiş böyle Hak;Kıymetlidir domurcak;Gönle benlik girerse,Yere dökülür yaprak. Dinle beni, ibret al,Ölü vücut, olmaz mal;İçinde yaşıyan var,Dışta […]
Ağustos 22, 2019

Neyleyim aşk sarmayınca…

Neyleyim aşk sarmayınca…Kokmaz bu, zamansız, Gonca;Nice kuşlar konar, göçerAşktan yapılmış ağaca. Yaprakları eder par par,Zıyâsı yüzlere çarpar;Kanadından vazgeçen kuş,Dallarına yuva yapar. Başka türlü yoktur imkân,Böyle kurulmuştur […]
Ağustos 22, 2019

İdrâk edilir mi, bâzâr-ı âlem…

İdrâk edilir mi, bâzâr-ı âlem…Sırrını yazamaz, yapılan kalem;İçine girende, zerrece kalmazArzû, emel ile, hüzünle elem. Târif etmek için, tutulur dili,Gözleri farketmez âlemi, eli;Tecellî şâvkına hayrân olanınHareket […]
Ağustos 22, 2019

Ne oldu bu yumurcağa:

Ne oldu bu yumurcağa:Durmaz döner dört bucağa?İçten içe seyrediyor, Düştü mânevî kucağa. Teslîm oldu Yaradana,Durmaz bakar kana kana;Ateşi beni yakıyorKıvılcımı düştü cana. Dönerek geçer kendinden,(Hâl)e tâbi’ […]
Ağustos 22, 2019

Neden feryâd eder bülbül?

Neden feryâd eder bülbül?Fedâ olur nice gönül?Âşık için yaratıldı,Her çiçeğe şâh olan gül. Ötene değer ceryânı,Gören, fedâ eder canı;Bu zuhûrât, eğer olsa,Taşlara verir lisânı. Duyana olur […]
Ağustos 22, 2019

Bu bebek, bir (gel!)e benzer, (1)

Bu bebek, bir (gel!)e benzer, (1)Bir domurcak güle benzer;Aşkın ateşinde yanmışGönüllerde küle benzer. Tâze açılmış bir çiçek,Mânevî cennette melek;Her insana nasîbolmaz(Gözlerden Bakan)ı görmek. Nedir ordan eden […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel durur eli…

Ne güzel durur eli…Gözü Haktan sürmeli;Akılla bilinmiyorBu bebeğin emeli. Birgün, olur âşikâr,Gören, edemez inkâr;Can, tekrar, verir, alır,Eder bilinmedik kâr. Sevgi olmuş kazancı,Çok lezîz, değil acı;Gözünden zuhûr […]
Ağustos 22, 2019

Felek bize verse destûr,

Felek bize verse destûr,Biz kendine tutsak huzûr…Bütün varlık gelir, geçer,O (Cemâl)i bâkî durur. Seyrân eder her gözlerden,Tecellîdir gelen, giden;Esas: Kendisinin Zâtı;Gölge imiş bütün beden. Akıl mı […]
Ağustos 22, 2019

Uyanmadık uyku, tutacak beni,

Uyanmadık uyku, tutacak beni,Okunacak Yâsîn, olacak: ninni;Topraklar altına, girecek bu ten,Acep bulur muyum, Sevgilim seni? Alışık değilim, kul sadâsına,Mecâza karışık, bir edâsına; (1)Ezelden gönlümü, sana kaptırdım,Her […]
Ağustos 22, 2019

Bir dem gelir, sıkıntıya düşerim,

Bir dem gelir, sıkıntıya düşerim,Bir dem gelir, gaafil olmuş beşerim;Bir dem gelir, Mevlâ ile bir olur,Bir dem gelir, âlemlere bir şerim. Bir dem gelir, gökyüzünde bir […]
Ağustos 22, 2019

Tecellî eyledi, şikâyet günü,

Tecellî eyledi, şikâyet günü,Şeytan ile nefis, eder düğünü;Başı başa verip, ederler feryat,Her tarafı sarar, onların ünü. Her gecenin sonu, değil mi sabah?İçini görmiyen dertli, eder âh;Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Yaratmış, girmiş Hudâ,

Yaratmış, girmiş Hudâ,İçinden eder edâ;Sana nice âşıklar,Canını etmiş fedâ. Kanı akmış, sanki su…Tükenince korkusu;Bütün ihâta etmişBu cihânı kokusu. Aşka düşüyor, alan,İnsan mı geri kalan?Târîf edemez olduİç […]
Ağustos 22, 2019

Târîf edilmez tadın,

Târîf edilmez tadın,Nekadar tatlı adın…Baktın gözlerime Sen,Kalbimden yaraladın. Gözlerinin bakışı,Vurdu kalbime aşı;Nazarında gizlidirYüzbin âşıkın başı. Şâirdir birçokları,Yazıyor âhuzârı;Nicesi Mansûr olmuş,Bekler kurulmuş dârı. Mansûr oluyorlar, gül!Ellerinde birer […]
Ağustos 22, 2019

Uyu! diye ninni, diyor (İsmâil),

Uyu! diye ninni, diyor (İsmâil),İyi dinle, senin, için döker dil;Sen olurken, nice sıfat doğmuştur…Onları koy, sen kendini et tahlîl. Çok sâf olsun aklın, fikrin, vicdânın,Fayda görsün […]
Ağustos 22, 2019

Her yana döner gözler,

Her yana döner gözler,Acebâ neyi gözler?(Aklı Kül)e seyreden,O Mâşûkunu özler. Her varlığı unutur,Sanki bir ehli kubûr;Kırk yıllık mevtâ gibiDeprenmez, tutar huzûr. Odur ebedî hayat,Odur anlaşılmaz tad;Seyredenler […]
Ağustos 22, 2019

Geldi, ne eyledi, beni muhabbet…

Geldi, ne eyledi, beni muhabbet…Bütün âlemlere, hem dahî ibret;(Sehâ) çeşmesinden, su verdi, içtim,Bitip tükenmedik, getirdi devlet. Verip içirince, kalmadı ölüm.Bu âsî nefsimi, eyledi mazlum;Dilimden söyliyen, gözümden […]
Ağustos 22, 2019

Birgün biçecekler, cepsiz elbise,

Birgün biçecekler, cepsiz elbise,İçine koyamanğ, cüzdanla kese;Kulağını verip, eğer duymazsanSen mâneviyyetten, söylenen sese. İdrâk eylediysen, ölümün yoktur,Gözünü açarsan, bozulmaz huzûr;Üç yerinden (1) mühür, fekkedilmezse,Eller gibi olunğ, […]
Ağustos 22, 2019

Gönül yaylasının, açtı sünbülü,

Gönül yaylasının, açtı sünbülü,Hem de bahçesinin, çeşitli gülü;Açan çiçeklerin, yönü: (İnsan)a;Rumûz için öter, yaban bülbülü. Bütün yaradılmış, döner (İnsan)a,Tesbîh etmek için, gelir lisâna;Sen ârif-i dânâ, olduysan […]
Ağustos 22, 2019

Seni öldürmeden, sensin bir belâ,

Seni öldürmeden, sensin bir belâ,Senin bu varlığın, mâni’dir (Hâl)e;Senlik ile benlik, hâil değil mi?Varlık bir perdedir; görünmez Mevlâ. Ben! demeğe nefis, dâim alışık,Benlik karanlıktır, bulunmaz ışık;Varlık […]
Ağustos 22, 2019

İki kaşı yay gibi,

İki kaşı yay gibi,Yanakları ay gibi;Döne döne sekiyorÜç yaşında tay gibi. Şimdi küçücük bider, (1)Dönerek Dost’a gider;Varıp da teslîm olsa,Bilmem O da ne eder? Dolanırlar elele,Gezerler […]
Ağustos 22, 2019

Devirden devire, dönüyor her ân,

Devirden devire, dönüyor her ân,Bu gönül, oluyor, tâmirsiz vîran;Ayaklar altına, seriyor beni;Bir de bak, görünür, bütün âsüman. İçime doldurur birçok belâyı,Fuzûlî’den alıp, kor o Leylâ’yı;Aşkın süpürgesi, […]
Ağustos 22, 2019

Sanki geldin gönül! bu vîrâneye…

Sanki geldin gönül! bu vîrâneye…Haraptır, benziyor, bir kâşâneye;Meylini takmadan, dönüp gidersin,Benzenğ mumda dönen, sen, pervâneye. Sanki bir pencere: bakıp dönersin,Benzenğ bir kandile: yanıp sönersin;Akıllar, fikirler, idrâk […]
Ağustos 22, 2019

Benim zannettiğin, bir hicret yurdu;

Benim zannettiğin, bir hicret yurdu;Neden çadırını, gafletten kurdu?Can alan Azrâil, canından evvel,En güzel yerine, oturdu durdu. Onun için dolu, ağrıyla acı,Bir ân rahat değil, çok olur […]
Ağustos 22, 2019

Gül yüzlerin gülüstan,

Gül yüzlerin gülüstan,Fedâ olmuş nice can…Saçıyın bir telineÇok âşık, olmuş kurban. Açılmamıştır dudak,Deprenememiş ayak;Aşkıyın hazînesi,Gözünden yapmış kapak. Sabırlar tükendi, aç!Zuhûr etti ihtiyaç;O mahmur bakışına,Nice can, oldu […]
Ağustos 22, 2019

Aldanma fânî cihâna,

Aldanma fânî cihâna,Çok zâlimdir, kıyar cana;Ne kadar îmâr edersen,Sonucu, döner vîrâna. Sensin o Dost’un sarayı,Sensin saklıyan, Mevlâ’yı;Sen seni yok edebilsen,Kullarına olmaz sayı. Sana, benliğindir siper,Senden sana […]
Ağustos 22, 2019

Mâlâyânî, bizi, geldi de tuttu,

Mâlâyânî, bizi, geldi de tuttu,Sevdiğimiz (Kuş)u, aldı da yuttu;Gönül, dünyâ ile, olunca meşgul,Çağıran Aslını, çabuk unuttu. Merhameti yoktur, vicdansız, alçak,Dişleri dört yana, yapmıştır saçak;O (Gül)ü, dibinden, […]
Ağustos 22, 2019

Neden meşgul eder, havada bulut?

Neden meşgul eder, havada bulut?Böyle karâr etmiş, sevdiğin Mâbut;Eğer âşık isen, sen, o Mâşûk’a;Onu dâvet eyle, her şeyi unut. Yanlış gördüklerin: Kürre’ye nâzım;Döndürmek içindir, her zerre […]
Ağustos 22, 2019

Her şeyler aslını, bulacak birgün:

Her şeyler aslını, bulacak birgün:Gözlerine toprak, dolacak birgün;Senden evvel gelen, nereye gitti?Mutlak onlar gibi, olacak birgün. Anla, çürüyecek, arayan elin,Konuyu komşuyu, inciten dilin;Uyanıp görmezsen, – haşir […]
Ağustos 22, 2019

Adım adım yürürüz,

Adım adım yürürüz,Bakar, (Yâr)i görürüz;Bizden ikrâh edeninGözlerini bürürüz: Dost’unu görür düşman,Her yanı olur zindan;Temâs etmek istemez,Baktıysa, olur pişman. İstîlâ eder hiddet,Dönerek, ister izzet;Esirge sen Yârabbî!Medet Yârabbî, […]
Ağustos 22, 2019

Her vârın anası, değil mi (yokluk)?

Her vârın anası, değil mi (yokluk)?Topraktan doğuyor, bembeyaz pamuk;Devredip, aslına, tekrar dönünce,Her çeşit boyanın, hiçbirisi yok. Elvan elvan rengin, anası: yeşil;Tekâmülden sonra, oluyor zâil;İnsanda gayrisi, durmaz […]
Ağustos 22, 2019

Yapılıyor çökelek, (1)

Yapılıyor çökelek, (1)Karışık binbir çiçek;Gelip de yemek içinSemâdan iner melek. Hiç doyulmaz tadına,Yesinler kana kana;Her bilgisi değişir,Kim yönü döner Ona. Her tarafı olur dil,İdrâki, olur tebdîl;Gözü, […]