Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Döner, yoktur korkusu,

Döner, yoktur korkusu,Gözlerinden akar su;Bu bebek mahmurlaştı, Yaklaşınca uykusu. Uyu da, erken uyan,Uyuyan, dursun dîvan;Ölünün kardeşidirGaflet ile uyuyan. Uyanık geçsin ömrün,Seni Yaradan görsün;Gözlerinde gizlidirAy ve yıldız, […]
Ağustos 23, 2019

Siz getirin mendili, (1)

Siz getirin mendili, (1)Döner değildir deli;Eğer gören, lâl olsa,Derhâl açılır dili. Yorulmadın mı bebek?Gülersin, Sanki çiçek;Muvâzene alıyorSenden bu çarhı felek. Sensin onlara mihver,Onlar seninle döner;Semâda olan […]
Ağustos 22, 2019

Bu sabînin ninesi…

Bu sabînin ninesi…Durmaz eliyle sesi;Kırıyor, cellât gibi,Bizde olan hevesi. Sabret, yoktur zararı,Bilen, etmez inkârı;Bâzı bizde bırakmazTahammülle karârı. Her yanı eder zindan,Bizleri eder pişman;Bu (Emre)nin hâlineDayanamaz her […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyânın elinden

Bu dünyânın elinden Âciz kalıyorum ben;Mevtâ eyledi beni,Sıkar, oluyor, kefen. Beni eyledi bir kul,Bu mudur Yârab, usûl?Durmaz dâvet edersin,Dersin: boşan da kurtul? Var mı benim irâdem?Kanlar […]
Ağustos 22, 2019

Çekirdekten, bu, yeter,

Çekirdekten, bu, yeter,Bülbüller gibi öter;Sönmüş idi bu ateş,Yaktı, eyledi beter. Biz baktıkça bu güle,Neş’eli, güle güle,Aşkı bizi benzettiGüle âşık bülbüle. Tekrar, ettik biz heves,Zaptetmez oldu kafes;Yaşar, […]
Ağustos 22, 2019

Neler çeker gönlüm, aşkın elinden…

Neler çeker gönlüm, aşkın elinden…Nasıl dayanıyor, gezdiren beden?Dağlar götüremez, gaayetle ağır,Tahammül eylerim, çok şükür ki ben. Onu Veren, bana, ediyor yardım;Görünce yok oldu, orada adım;Durmadan gezdirir, […]
Ağustos 22, 2019

Cânân bahçesinin, gülleri âşık,

Cânân bahçesinin, gülleri âşık,Gülü metheyleyen, dilleri âşık;İçinde geziyor, hûriyle melek,Onların da dahi, elleri âşık, Çıkan sâdaları, dinliyen âşık.Ateşinde yanıp, inliyen âşık;Semâvât elinin, çalınır sazı,Gerilmiş telleri, çinliyen […]
Ağustos 22, 2019

Yine sen zevka daldın,

Yine sen zevka daldın,Girip içinde kaldın;Dinle, bize haber ver:Bu hâli nerden aldın? Gülersin güller gibi,Yâreli diller gibi;Yakınsın bize bizden,Görününğ eller gibi. Karışıksın her cana,Gıdâ verinğ insana;Ufacık […]
Ağustos 22, 2019

Gizli yerden gelip, aşk sardı beni,

Gizli yerden gelip, aşk sardı beni,Ben onun hâliyle, söyleyim ninni;(Mahfî Hazîne)den, dalgalanıyor,Haberdâr eyleyim, ey bebek seni! Kendisi kendine, açar kapağı,Bilinmez kilidi: Âdem dudağı;Mevlâ ışığından, yapılmış duvar:Rumuzla […]
Ağustos 22, 2019

Sana âşık olanlara

Sana âşık olanlaraDersin: durma, beni ara!Bu ne hikmet, sürdürürsünÇok dillerden nice kara… Bu mudur yoluyun izi? (1)Dâim taşlatırsın bizi;Yanan ateş kir tutar mı?Onlardır aşkın temizi. Durmadan […]
Ağustos 22, 2019

Bu bebeği bastı (Hâl),

Bu bebeği bastı (Hâl),Dünyâ, göründü hayâl;İşâret eder gözü,Oynar, bana diyor: çal! Gözü eder işâret,Gönlü de ister himmet;Duyup bilene, olurHareketi beşâret. Mevlâ! sen aşkını ver,Lisânı seni över;Dönüyor […]
Ağustos 22, 2019

Bebeği sardı iştah,

Bebeği sardı iştah,İstîlâ etti Allah;Aşk gelip sarmayınca,Hiç affedilmez günah. Girmeyince mektebe,Bu dîn ile mezhebe,Aşk güneşi çavmadan,Kabul olur mu tövbe? Burda yok Sırat, Mîzân,İstîlâ etti Cânân;Esîr olmadan […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk, her hâlimi, tebdîl eyledi,

Bu aşk, her hâlimi, tebdîl eyledi,Nefsimin gözünü, alîl eyledi;Benim âzâlarım, durmaz konuşur,Nice lisan bilir, hep dil eyledi. Bütün sultanların, benim sultânı!Cümle yaşıyanı diri tutanı;Mevlâ âşıkları, çağırır […]
Ağustos 22, 2019

Kim muraz almıştır, dâri dünyâdan?

Kim muraz almıştır, dâri dünyâdan?Ebedî yaşamış, hangi bir insan?Tatlı gibi durur, şiddetli zehir,Evvelâ güldürür, ettirir efgan. Durmadan çattırır, nice kardaşı…Burda yok ettirir, devletli başı;Kendisinden başka, varlık […]
Ağustos 22, 2019

Ben sevince Dilber’i

Ben sevince Dilber’i Gözündeki cevheri,Aklım başımdan gitti,Yanarım çoktanberi. Dayanamaz oldu can,Âleme etti îlân;Hâlim târîf edilmez,Kâfi değil bu lisan. Dünyâya etti meşhurBu hâl, edince zuhûr;Tutulunca bu dilim,İçten […]
Ağustos 22, 2019

Dünya! sana denmiş, acep neden “dar”?

Dünya! sana denmiş, acep neden “dar”?Müsâde eylemiş, sana o Gaffar;İçinde bulunur, bağ ile bostan,Birçok rahîm insan, hem dahî gaddâr. Hepisine dersin, Yârabbî, kulum,Bâzısından doğar, çeşitli zulüm;Nârın […]
Ağustos 22, 2019

Bize ruhsat versin Allah,

Bize ruhsat versin Allah,Sizleri edelim ferah;Hiç kalmasın can sıkısı,Dünyâ için etmeyin âh. Derler: (Küllü hâlin yezûl),Şen duruyor işiten kul;Her ne kadar benim! dersen,Kimlere mülk olmuş bu […]
Ağustos 22, 2019

Çektiğim: bütün hicran…

Çektiğim: bütün hicran…Buna dayanır mı can…Ben isterken terahhum,Sevdiğim der: duma, yan! Acebâ himmet midir?Lûtuf, eziyet midir?Budur dâim çektiğim,Bu, bana kısmet midir? Bâzı, ederim isyan,Sonra olurum pişman;Tahammülüm […]
Ağustos 22, 2019

İlimle bilinmez, sırrımız bizim,

İlimle bilinmez, sırrımız bizim,Mülk ile alınmaz, vârımız bizim;Yere, göğe sığmaz; âşık kalbindeHer dâim eğlenir, (Yâr)ımız bizim. Durmayıp iniler, (Gizli Hazîne),Sevdâya düşürdü, yakıyor yine;Gözümüz, gönlümüz onunla ferah,Berâber […]
Ağustos 22, 2019

Sen îmâr edersin, harâba doğru,

Sen îmâr edersin, harâba doğru,Bütün yürüyenler, serâba doğru;Bu insan yönü de, öyle yapılmış:Nereye dönerse, türâba doğru. Gözlerini aç da, seyreyle Onu,Toprağa dayanır, bu ömrün sonu?Ne kadar […]
Ağustos 22, 2019

Bebek! uyu, gözünü yum, nenni, nenni, nen!

Bebek! uyu, gözünü yum, nenni, nenni, nen!Bizi etti Mevlâ mazlum; nenni, nenni, nen!Aşkına kimler düşerse, nenni, nenni, nen!Şükür olsun, olmaz mahrum, nenni, nenni, nen! Gece gündüz […]
Ağustos 22, 2019

Dönerken, döner başı,

Dönerken, döner başı,Çünkü aşktır yoldaşı;Gönülden dâvet ederÎki gözü, dört kaşı. Eline geçti zıpzıp, (1)Kendini etti kayıp;Giriftâr olan, aşka,Bilir mi ârla ayıp… Gönülden siler, atar,İki dünyâ olur […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşka olur mu son…

Bu aşka olur mu son…Çok gönül eyledi hûn;Yârin güzel bakışı,Kalbimle oynar oyun. Top eyleyip oynuyor,Uyanınca, gelir zor;Nazarı mestedince,Beni tutturur huzûr. Yok ediyor kendinde,Nûr olur beden, gövde;Alâka […]
Ağustos 22, 2019

Suladın gönlümü, gam ırmağından,

Suladın gönlümü, gam ırmağından,Emir nasıl çıktı, o dudağından?İşâret eyledin: kanınan yuğrul! (1)Bu kalb çamuruna, bir parmağından. Mayaladın beni, sabır yelinden,Hayat ihsân ettin, ateş elinden;Tahammül edilmez, tefekkür […]
Ağustos 22, 2019

Zannederdik biz bebek:

Zannederdik biz bebek:Gözünden bakar melek;Nenni nenni deyince,İsmâil, oldu köçek. Neler getirir devir…Yaradanım! ruhsat ver;Emir aldın sen Felek!Kürreyi doğru çevir. Olmasın muhâtara;Uğramasın zarara;Sen her şeye (Kaadir)sin,Mahkûm musun […]
Ağustos 22, 2019

İşte gene tuttu, aşkın pençesi,

İşte gene tuttu, aşkın pençesi, Nasıl durdurayım, yanarım, sesi?Ateşlere kesti, benim bu kalbim,Zor alır, veririm, ben bu nefesi. Kimseler göremez, beni dışımdan,Kendi tutuşturdu, yakar, başımdan;Nice deryâları, […]
Ağustos 22, 2019

Seyredin bu koyunu,

Seyredin bu koyunu,Çok seviyor oyunu;Deryâya karıştırırBirgün melek huyunu. Seyredin siz elini,Tek tek söyler dilini;Ancak Felek biliyorKendinin emelini. Anlamaz zevkten başka,Varmış, dayanmış Hakka;Mevlâyı gören gözü:(Enelhak) yazan hokka. […]
Ağustos 22, 2019

Son zamanda bekler, her mal, haracı:

Son zamanda bekler, her mal, haracı:Mutlak birgün çürür, ömür ağacı;Bu dünyânın sana, ettiği ikram,Tatlı gibi durur, anlarsan, acı. Uykuda, sanırsın, tatlı penzehir,Seve seve yersin, bilmezsin: zehir;Gafletten […]
Ağustos 22, 2019

Yere, Göğe Sığmıyan,

Yere, Göğe Sığmıyan,Dillerde gezer Rahman!Bütün fırıldak senden…Nerde bulur arayan? Nedir gaflet uykusu?Nedir hayat korkusu?Sen verdin insanlara,Çekildin, kurdun pusu. Dedin: mekânım insan!Bulana ettin ihsân;Seni anlamıyana,Söylersin: Sanki hayvan. […]
Ağustos 22, 2019

Nerden tutuldum ben Ona…

Nerden tutuldum ben Ona…Ben kül oldum yana yana;Gözlerine yuva yapmışÂşıkın sevdiği (Suna). Baktı, tutturdu alına,Ele geçmez hayâline;Ölmeden kurtulmak olmaz,Takmış çengelle dalına. Kesmiş de eylemiş aşı,Kendisinde olan […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerine beni, eyledin hayrân,

Gözlerine beni, eyledin hayrân,Yüzlerin gülünce, hem dahî şâdân;Sene ile geçen ömrü unuttum;Tükenmedik ömür, anladım, bir ân. Hesâba, kitâba gelmez bu idrâk,Ölçüye mîzâna, dahî bu eflâk;Yardım etmiyor […]
Ağustos 22, 2019

Gül, her çiçek şâhıdır,

Gül, her çiçek şâhıdır,Bülbüllerin âhıdır;Bu insanın benliği,Silinmez günâhıdır. Affolmaz, ölmeyince;Sırrını bilmeyince;Azaptan kurtulunmaz,Dirilip gülmeyince. Onun düşmanı, benlik,Kalbleri eder delik;Tard olan İblis gibi,İnsanı durdurur dik. Silâhıdır: tevâzu’,Gelirse, eder […]
Ağustos 22, 2019

Bizim hanım, ister, dâim halveti,

Bizim hanım, ister, dâim halveti,Kendisi çıkardı, sevmez kesreti;Durmadan ediyor, çeşitli zuhûr,Karıştırır, bozar, bu muhabbeti. Herbirinin, söyler, durmadan, dili,Kalblerinde durur, arzû, emeli;Zâtına seyreyle, ordan ediyor,Eğer hoş görürsen, […]
Ağustos 22, 2019

Bundan sonra nedir, benim kaderim?

Bundan sonra nedir, benim kaderim?Gelir, yakar, dönüp dönüp, kederim;Hiç üzmeyin, birgün olur, bu yolda,Kapısını açar, geri giderim. Tâkîbeder döne döne, dert ve gam,Dayanmıyor terkîbolan bu âzâm;Anlatırsam […]
Ağustos 22, 2019

Işık gelse, gaaibolur karanlık:

Işık gelse, gaaibolur karanlık:Seyrederse Mâşûkunu bir âşık;Ne eylesin deli gönlüm çok yanık…Kimlerdedir bu yaranın ilâcı? Acısından fark edemem cihânı,Tâcîz ede seyreyliyen insanı,Dâvet eder sadâsiyle Rahmânı;Kimlerdedir bu […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan değişir her hâl,

Durmadan değişir her hâl,Görünür de bulur zevâl;Ölü diye bir şey yoktur,Ne ki doğar, odur kemâl. Doğuran, doğana uyar;Hepisi Dost; yoktur ağyar;Zuhûr eden ilime bak:Büyüğü, küçüğe ayar. […]
Ağustos 22, 2019

Ben neyleyim gönül, seni…

Ben neyleyim gönül, seni…Neden esîr ettin beni?Sana teslîm etmedi mi,Yaratırken canı, teni? Meyyâl ettin hep zillete,Ahlâk denilen illete;Karıştın, ibret eyledinÇeşitli olan millete. Öldün, beni ettin mezar,Dost’a […]
Ağustos 22, 2019

Seyreyleyin (Solmaz Gül)ü,

Seyreyleyin (Solmaz Gül)ü,Saksı etmiş (Âşık gönlü);Tutuluyor gözler ile,Tecellîsi türlü türlü… Göz ile kulağa kokar,Kim rasgelir, onu yakar;Kıymetini anlıyanlar,Görürse, eder iftihar. Çürüyüp ulmaz yaprağı, (1)(Nefahtü)dür onun yağı;Ölü […]
Ağustos 22, 2019

…………………………………

…………………………………………………………………… (1) Kimdir başını kaldıran?Canı ateşe saldıran?(Safî) olup Âdem gibi,Aşk deryâsına daldıran? Kimdir ona veren iğvâ?(Dost) ile ettiren kavga?Kimdir bunları anlıyan?Kimdir Âdem, kimdir Havvâ? Kimdir o […]