Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Senin yolunda gezeni,

Senin yolunda gezeni,Evvel, canından bezeni,Böyle kurdun sen düzeni,Kimseler bozmaz Allâhım! Bana çektirdin sen âhı,Gökten doğdurdun o mâhı;Sen affedersin günâhı,Rahman sensin ey Allâhım! Kimselerin yetmez gücü,Her varlığın, […]
Ağustos 23, 2019

Gözünden alınır tadı;

Gözünden alınır tadı;(İsmâil Emre) dir adı;Çalan (İsmâil Emre)nin,Oynıyanı da ahfâdı. Biri oynar, biri çalar,İkisi de zevka dalar;Çalan ile bir, oynıyan;İkisi eder âhuzar. Deden çalar, sen de […]
Ağustos 23, 2019

Neler geçmiş bu köprüden…

Neler geçmiş bu köprüden…Akıl geçer, değil beden;Varlıkları burda kalmış;(Lâyüs’el)dir; denmez: neden? Her gelenler, eder devir,Kimi Mü’min, kimi kâfir;Hudâ’nın sırrı bilinmez,Gözü görenlere: Zâhir. Arkasında var bir ağaç,Meyvaları: […]
Ağustos 23, 2019

Açılmış, benzer güllere,

Açılmış, benzer güllere,Bürünmüş nurdan tüllere;Kendi, kendine bakıyor,Yüzü, görünmez ellere. Deryadır, görünür damla,Her tarafı muhît Mevlâ;Bâzı, bir zerreden âciz;Eder her yanı istîlâ. Deriden bürünür nikap,Bu âlemi eder […]
Ağustos 23, 2019

Yârim! seni görenler,

Yârim! seni görenler,Canı sana verenler…Aşk geçirdi bir ele,Akıl ermez nereler… Burda açıldı (Ufuk),Orda görüldü (yokluk);Herşeyler oldu fânî,Yüzünden başka şey yok. Sensin (Deryâ-yı Ahad),Sensin koparan afat;İki kaşından […]
Ağustos 23, 2019

Yaktın beni Güzelim,

Yaktın beni Güzelim,Lâl oldu benim dilim;Tutuldum ceryânına,Deprenmez oldu elim. Varlıklar oldu hayâl,Üryan olunca (Cemâl);Eğer kime bakarsan,Uyuşup, oluyor lâl. Unutur dünyâsını,Görünce Mevlâsını;Aman sen bu hamamın,Bil, çınlatma tasını. […]
Ağustos 23, 2019

İçinden geçtiğim, yalan dünyâsın,

İçinden geçtiğim, yalan dünyâsın,Aklın cevherini, alan dünyâsın;Ömrün bellisizdir, târîhin yoktur,Boşalıp boşalıp, dolan dünyasın. Seni sevenlere, verinğ zehiri,Yiyenler gidiyor, kalmıyor geri;Bilip aldanmıyan, gözünü açar,Hîleni anlıyan, yüzbinde biri. […]
Ağustos 23, 2019

Nasıl anlatalım, acep bu gönlü…

Nasıl anlatalım, acep bu gönlü…Diriler işitir; duyar mı ölü…Nebat, çiçek açar, yere dökülür;(Nefahtü) sulamış; solar mı gülü… Görünce, saçıyor, bülbül, sesini,Ondan alır, verir, her nağmesini;(Cenneti İrfan)dır, […]
Ağustos 23, 2019

Ne yollar yürüdük, ömür! seninle…

Ne yollar yürüdük, ömür! seninle…Bâzı hasret çektik, biz güle güle;Geçen günlerimiz, geride kaldı,Ne kadar istersek, geçer mi ele? (Ân) sonra, bilinmez, ne gelir başa;Durmaz da yürürüz, […]
Ağustos 23, 2019

Dokuzyüzellidört, yarın, yılımız,

Dokuzyüzellidört, yarın, yılımız,Hesapsız, kitapsız, bizim hâlimîz;Her renklere uyar, bir ayna gibi,Misli, târîfi yok, budur malımız. Ölüp de dirilmiş insana benzer,Her çeşit söylenen, lisâna benzer;Yana yana sorsa, […]
Ağustos 23, 2019

Aşk, bize etti neler…

Aşk, bize etti neler…Buna tutulan, tövbeler;İki kaşın, dört kirpiğin,Benim ciğerimi deler. Dost elinden verir haber,Gelen, haberle beraber;Kimin gönlüne girerse,Benliğinden koymaz eser. Kanca takar, ettirir lâl,Bu dünyayı […]
Ağustos 23, 2019

Pervâneler gibi döner,

Pervâneler gibi döner,Bu aşktan verirmiş hüner;Mevlânın yaktığı ateş,Ne biter ve ne de söner. Dönerek kıvılcım atar,Temiz gönüllere batar;Senin aşkına tutulan,Ne uyur ve ne de yatar. Yüzünü […]
Ağustos 23, 2019

Bakın şunun boyuna,

Bakın şunun boyuna,Kökten gelen huyuna;Ekilse, mutlak biter,Büyür, varır soyuna. Çekilse eğer emek,Mutlakaa açar çiçek;Dört yandan hizmet eder,Bulsa, bilerek, melek. Mevlâsı etsin himmet,Kullar hep eder hizmet;……………………………….………………………………. Zapteden […]
Ağustos 23, 2019

Ne kadar zâlim, dünyâ…

Ne kadar zâlim, dünyâ…Yaşatmaz doya doya;Beşer ne kadar gaafil…Kendisinindir gûyâ… Gülüşüne aldanır,Malım, mülkümdür sanır;Can alan Azrâildir,Her yanında dolanır. Der: Benim ile öğün!Zehirli yapar düğün;Gönlüm! gözlerini aç,Seni […]
Ağustos 23, 2019

Ne kuvvet verir ele.

Ne kuvvet verir ele.Çalarız güle güle;Bu bizim aşkımızdan Cihan, olur velvele. Bize çaldırıyor (Yâr),Şükür, kalmadı ağyar;Dünyânın dört köşesiAşkın sesini duyar. Ağzımızdan çıkan ün,Şen eder, değil mahzun;Cihânın […]
Ağustos 23, 2019

Ne hâle getirdi, devreden âlem…

Ne hâle getirdi, devreden âlem…Eğer târîf etsem, yazamaz kalem;Bâzı seyrettirir, yer ile göğü,Bâzı, gelir, dolar, çeşitli elem. Bâzı, gelir, eder, kendi ile bir,Bâzı, beden, olur, sanki […]
Ağustos 23, 2019

Yan gönül, durma, tutuş,

Yan gönül, durma, tutuş,Yürü, (Yâr)ine kavuş;Gönülden (Gönül)e var,Seni görmesin bir kuş. Yarana sürsün merhem,Sende kalmasın sitem;O (Yüz), ağyar gözüneHiç görünmez, çok mahrem. Böyle edilmiş karâr,Her hâlinde […]
Ağustos 23, 2019

Gelip geçenlerden, aldın mı ibret?

Gelip geçenlerden, aldın mı ibret?Gafletten uyan da, ibretle seyret,Sen de onlar gibi, eyleme minnet;İbret ile görüp, duymadın mı sen?Durmadan seversin, doymadın mı sen? (Emre)! dediklerin: bağsız […]
Ağustos 23, 2019

Bakın şunun boyuna, (1)

Bakın şunun boyuna, (1)Gine çıktı oyuna;İki cihan görünür,Bu, küçücük bir ayna. Pervâne gibi döner,Kâh yanar, kâh da söner;Küre’nin nizâmına,Gözü edilmiş mihver. İçten söylenir sesi,Mânâ döker nefesi;Kendi […]
Ağustos 23, 2019

Neler eyledi o Yâr…

Neler eyledi o Yâr…Kalbden geçeni duyar;Aşkıyle tutuşturdu,Bizi ta’n eder ağyâr. Bilmezler derdimizi,Durmadan taşlar bizi;Bizden kıvılcım düşse,Yakar birçok denizi. Durmadan yanarız biz,Hicap, bizim neyimiz…Ebediyyet elineHallerimiz olmuş iz. […]
Ağustos 23, 2019

Ne güzeldir bu insan…

Ne güzeldir bu insan…Tamamdır, yoktur noksan;Kendisine edilmiş,Bilirse, bu aşk, ihsân. Eğer isterse şeref,Eder her şeyi telef;Yârabbî, seni bilen,Etmez hüzünle esef. Nesine gerektir şan,Kendine verilen can…Bir varlık […]
Ağustos 23, 2019

Bu ateş bitmez oldu,

Bu ateş bitmez oldu,Dumanı tütmez oldu;Biz bir hâle tutulduk,Akıllar yetmez oldu. Göründü (Gönül Bağı),Kokuyor onun yağı;O (Gizli Hazîne)ninAçılmıştır kapağı. Kalmadı bir şey, gizli;Îlân ediyor dili:Anahtarı: ateşten;Tutmaz […]
Ağustos 23, 2019

Açıldı solmaz gülüm,

Açıldı solmaz gülüm,Kokusu, değer ölüm;İnsan dayanmaz oldu,Kalmadı tahammülüm. Mânâ elinde açar,Gel! diye kucak açar,Aşkı beni kül etti,Gideceğim çârnâçar. Orada, bitmez ömür,Yoktur îmanla küfür;Yumsam, hem dahî açsam,Gözlerim […]
Ağustos 23, 2019

Dört unsurdan yaptın çeşitli resim,

Dört unsurdan yaptın çeşitli resim,Kendini eyledin, onlara taksim;Kimisi âşıktır, kimisi hasım,Hangisinde acep, bilinmedik suç? Kimisi âşıktır, yüzüne bakar,Âhü efgan ile, kendini yakar,Gözden âmâ olan, göremez, korkar,Hangisinde […]
Ağustos 23, 2019

Aşkına tutulup, sevince Seni,

Aşkına tutulup, sevince Seni,Ateşe düşürdün, Sevgilim, beni;Küçük çocuklara, ettin hizmetçi,Zornan dedirttirinğ: Ey ninni, ninni! Sana yürüyenin, yolları uğrar,Sen böyle eyledin, evvelden karâr;Aklına düşenin, bükülür boynu,Semâdan değildir, […]
Ağustos 23, 2019

Geleni çağırır (Deniz),

Geleni çağırır (Deniz),Bâzıları bırakır iz;Gelen, yolcu; giden, yolcu:Birgün olur, yürürüz biz. Şükür olsun, oldu mâlûm,Bilmekten değiliz mahrum;Bu iki yüzlü dünyâya,Aşk bizi etmedi mahkûm. Değiliz onun muhtâcı,Çünkü […]
Ağustos 23, 2019

Dönerek güzel bakar,

Dönerek güzel bakar,Gören, eder iftihar;Gözünün kancasınaBirçok goncalar takar. Yüzünde vardır şûle,Benzer domurcak güle;Cemâlini görenin,Gönlü olur zelzele. Kalbi: (Cennet-i İrfan),Dolu hûriyle gılman;Methü senâ etmeğeKâfi gelmiyor lisan. Söylense […]
Ağustos 23, 2019

Hiçbir sîret uymaz, neden, sûrete?

Hiçbir sîret uymaz, neden, sûrete?İbretle seyir et, bütün millete;Dış ile içine, akıl mı yeter?Her ahlâk, bürümüş, çünkü bir ete. İçinin hâlini, etmiştir siper,Huyundan alınır, verirse haber;Öyle […]
Ağustos 23, 2019

Ne gelir âşık başına,

Ne gelir âşık başına,Ne gelse, gider hoşuna;Çeşitli zehir karışırOnun mânevî aşına. Bir taraftan yakar kaşlar,Bir yandan, bilmiyen, taşlar;Bir taraftan ferah olur,Bir yandan (Cemâl)i haşlar. Bâzısını tutar […]
Ağustos 23, 2019

Mânevî bakışlı Yârim!

Mânevî bakışlı Yârim!Dâim Seninle her vârım;Âşikâr oldu esrârım,Tahammül bitti Allahım! Gözlerinde açar güller,Yüzünde öter bülbüller,Seni zikreder her diller,Karârım bitti Allahım! Şavkın vurur yere, göğe,Yanıyorum öğe öğe,Ben […]
Ağustos 23, 2019

Dilek kapıları açık!

Dilek kapıları açık!Adanaya neler lâyık…İste de açılsın kanal,Gelsin vapur, birçok kayık. Tenvîr olsun, bitsin Baraç, (1)Sulasın, çoğalsın ağaç;Türkiyenin her yanında Bırakmasın zerrece aç. Mâden fabrikası kursun,Yaşasın, […]
Ağustos 23, 2019

Bize neler etti bu hâl…

Bize neler etti bu hâl…İçine düştü bu Zuhâl; (1)Arıyanlara yol açık;Her zerreden olur visâl. Gösteriyor bütün zerre,Gözünü aç, bak bir kerre;Onun ile bezenmiştirAy ve güneş, hem […]
Ağustos 23, 2019

Senin aşkın beni, eyledi koyun,

Senin aşkın beni, eyledi koyun,Sana onun için, eğerim boyun;Yüzünü görüp de âşık olunca,Dilber! canım ile, oynarsın oyun. Benim vâdim böyle: eyledim fedâ,Kaşın ile gözün, edince edâ;Evveli, […]
Ağustos 23, 2019

Kulu yaratırken, bir hâl verilmiş:

Kulu yaratırken, bir hâl verilmiş:Elinde değildir, çok eder teşvîş;Yer iken, içerken, hem de uyurkenAklı, fikri ile, durmaz, tutar iş. Îmâr ettikleri, olmaz mı harap?Kovalar, kovalar, kaçar […]
Ağustos 23, 2019

Nereden çattık buna…

Nereden çattık buna…Gözü var, sanki suna;Aç perdeni, görelimHepimiz kana kana. Dış görünür, bakınca,İçinde gizli gonca;Gözündeki yazıyıOkuyamaz bir hoca. Yazmış Mevlâ kalemi,(Aşk)ı ile (elem)i;Kendisinden geçirir,Görünürse, âlemi. Gördük, […]
Ağustos 23, 2019

Gösterelim İsmâil’i:

Gösterelim İsmâil’i:(İlm-i Ledün) okur dili;(Aşk Mektebi)dir tahsîli,Böyle yaratmış Allahım. Âzâd olur kibrü kinden,(Dost)a vâsıl olur dinden,Böylece geçer kendinden,Böyle yaratmış Allahım. Kendisine çağırır Yâr;Kendi söyler, kendi duyar,Her […]
Ağustos 23, 2019

Yönünü Dost’a çevir,

Yönünü Dost’a çevir,Durmadan geçer devir;Muhabbet âleminden Böyle edildi emir. Dünyâya gelen, fânî,İsmi söylenen hani?Mevlâ diye severiz,Ey bebek! bizler seni. Birgün gelir, büyürsün,Arkada kalır bugün;Dersin sen anlayınca:Nerelerde […]
Ağustos 23, 2019

Çeşitli gözlerden, göreni gördüm,

Çeşitli gözlerden, göreni gördüm,Her şey fânî olur, ona yok ölüm;Topraktan yetişen, dökülür yere,Nurdan vücut bulmuş, hiç solmaz gülüm. Ondan taksîm olur, ebedî hayat,Kokusunu alan, eylemez vefat;Tutuldum […]
Ağustos 23, 2019

Gönül! sen bu sabîye bak:

Gönül! sen bu sabîye bak:Gözlerinden atar şafak;Açılmazsa eğer kalbi,Simsiyah görünür toprak. İçi Mevlâ, dışı kuldur,Tasavvufta bu, usûldür;Kaşlarının, Hak, ortası,Dost eline doğru yoldur. Görünüyor ebediyyet,Biz bakmağa ettik […]