Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Gönlümü eyledim, dertlere dükkân,

Gönlümü eyledim, dertlere dükkân,Gelen, gitmez oldu, yok mudur alan?Nice saltanatlar, kurulmuş, geçmiş…Şimdi baykuşların, eyledi mekân. Teker teker durur, her dâim öter,Eğer bülbül ötse, onlar der: yeter!Tükenmedik […]
Ağustos 23, 2019

Deniz dalgasına, döndü bu gönlüm:

Deniz dalgasına, döndü bu gönlüm:Bir dirilik gelir, arkadan ölüm;Bâzı, diken olur, bâzı da gülüm,Birbirini tutmaz, neyleyim, hâlim… Bâzı, ceryân olur, zehirler çeker,Bâzı zehir alır, eder has […]
Ağustos 23, 2019

Herkes, bilmez, benden ister tesellî,

Herkes, bilmez, benden ister tesellî,Hatıra gelmiyor, bilmez, emeli;Gönlümden akıyor, kan ile sular,Göze görünmüyor, Seyhun’un seli. Bir yandan geliyor, Yârimden gamlar,Aklımda kalmadı, geçen eyyamlar;Hasretin hançeri, battı kalbime,Yarasından, […]
Ağustos 23, 2019

Gamınan doludur, dükkânım benim,

Gamınan doludur, dükkânım benim,Orada satılır, bu canım benim;Can alıp vermeye, yok mu müşteri?Terâzisi gözdür, (Mîzân)ım benim. Zapteden : Vasfiye Değirmenci Yarım kalmıştır. 23.12.1952
Ağustos 23, 2019

Ne kadar zorumuş, eylemek ihsan…

Ne kadar zorumuş, eylemek ihsan…Nerden geldiğini, bilmez her insan;Şefkat ağacının, meyvalarını,Toplar da yedirir, kuluna, Rahman. Her dâim muhtaçtır, bilemez, âzâ,Ne lezzet verilmiş, yiyen ağıza.Zahmet çekiyorsa, tadını […]
Ağustos 23, 2019

Ninni deyim, büyü, ey yavrum sana,

Ninni deyim, büyü, ey yavrum sana,Büyü, hizmet eyle, güzel Vatana;Murâdı karnında, kalıp durmasın,İftihâr eylesin, seninle ana. Gaayetle cesûr ol, bekle sınırı,Sana teslîm olsun, milletin ârı;Deden, târihleri, […]
Ağustos 23, 2019

Her zerreden, gönül! ederler dâvet,

Her zerreden, gönül! ederler dâvet,Kime edeceksin, acep icâbet?Gözler kadehine, doldurmuş (Sâkî),Alıp içen bilir, böyle bir lezzet. Dudak şişesinden, içene, doldur,İstiyenlere ver, tükenmez, boldur;Meyhânesi: gönül, kapısı: kulak,Yüzlerce […]
Ağustos 23, 2019

Vücut bir deryâdır, nehirleri: kan,

Vücut bir deryâdır, nehirleri: kan,Kendinden kendine, durmadan akan;Uç ucuna korsak, koca Küreyi,Belki birkaç sefer, odur dolanan. Eğer bilinirse, birtek (Küreyvât)…Şimdi sâde onu, görüyor âlât;İçinde gizlidir, nice […]
Ağustos 23, 2019

Ben yürürken, iki, ayağım senin,

Ben yürürken, iki, ayağım senin,Nutkederken, dilim, dudağım senin,Hep gülerken, yüzüm, yanağım senin,Neyim vardır benim, bunun içinde? Seyrederken, gözüm, ve kaşım senin,Gezdirirken, vücut, hem başım senin,Diri iken, […]
Ağustos 23, 2019

Yüzüne bakınca, neyledin bizi…

Yüzüne bakınca, neyledin bizi…Aşkına düşenin, olduk merkezi,Durmaz çalkalanır, derdin denizi,Ecdattan mı kaldı, bu mihnet mîras? (Âdem)i, (Havvâ)yı, cennetten ihraç?İzinsiz mi verdi, meyvayı ağaç?Onlar yerler miydi, koymasaydın […]
Ağustos 23, 2019

Göresimiz geldi, güzel Adana!

Emre, oğlu Fikri’yi ameliyat ettirmek üzre götürdüğü Ankara’da, Adana Barajı inşââtını alan müteahhitlere rastlıyor. Sıhhat Yurdu’na geldiği zaman: (Çocuklar! Adana barajına başlayacaklarmış!) diyor. Ameliyattan sonra, oğlu […]
Ağustos 23, 2019

Bizi nerelere, götürdü bu dîn…

Bizi nerelere, götürdü bu dîn…Cehâlet şerrinden, eyledi emîn;(Gizli Hazîne)nin, sırrı göründü, (1)Akıl malı gibi değildir, zengin… Tükenmez varlığa, garketti bizi,Çekemez vârını, kantar, terâzi;(Şekaahüm Rabbuhum), hamrından içen,Aklını […]
Ağustos 23, 2019

Beni ne eyledi, gam ile hicran…

Beni ne eyledi, gam ile hicran…Durmaz tâkîbeder, bırakmaz, her ân;Taş ile demirden, yürek lâzımdır,Tahammül edemez, bilirim, her can, Kerem sâhibidir, ediyor imdat,Eğer etmez ise, ederim feryat:Bâzı, […]
Ağustos 23, 2019

Tecellî şavkına, hayrandır gönül,

Tecellî şavkına, hayrandır gönül,Tutuldu aşkına, üryandır gönül;Tükenip bitmedik, huzûra erdi,Rahmandan edilen, ihsandır gönül! Nereye dönersem, karşımda durur,Umulmadık yerden, ediyor zuhûr;Akıl; vakıt ile, günü unuttu,Her aldığı nefes; […]
Ağustos 23, 2019

Sevdiğimiz hayat, esen yel gibi,

Sevdiğimiz hayat, esen yel gibi,Bizim zannederiz, gider el gibi, İki yok arası, bir vâra benzer,Ölçüsünün boyu: karış, el gibi. Bu dünyaya gelip, bir göz açarsın,Nedir, hiç […]
Ağustos 23, 2019

Bir dem gelir, gamın, deryâsı coşar,

Bir dem gelir, gamın, deryâsı coşar,En yüksek yerleri, doldurur aşar;Bir dem gelir, gözüm, her yanı görür,Bir dem gelir, bilmez, hayretle şaşar. Bir dem gelir, eder, bu […]
Ağustos 23, 2019

Yaradan! Sevince, bilemem, seni,

Yaradan! Sevince, bilemem, seni,Her yüzlere ayna, eyledin beni;Senin gibi tutar, bu gönlüm benim,Çeşit çeşit bakıp, beni göreni. Herkesler seyreder, kendi yüzünü,Kalbine benzetir, hem de sözünü;Tâ ezelden […]
Ağustos 23, 2019

Bir Sâkî)den içtim, kadeh dolusu,

Bir Sâkî)den içtim, kadeh dolusu,Verip içirdiği, değildi bir su;Acep rüya mıdır, acep hayâl mi?Alıp içenlerin, kalmaz uykusu. Nurdan yapılmıştır, verenin eli,Bülbül olup öter, içenin dili;O makaamı […]
Ağustos 23, 2019

İnsana ne eyler, bu zâlim nifak…

İnsana ne eyler, bu zâlim nifak…Dillerden kurulur, görünmez tuzak;Her kimden çıkarsa, kendini tutar,Kurar da tutulur, anlamaz, ahmak… Cıvaya benziyor, tutulmaz elle,Bu dönen dünyayı, eder velvele;Ne kadar […]
Ağustos 23, 2019

Beni meftûn ettin, “Gözü Âhû”ya,

Beni meftûn ettin, “Gözü Âhû”ya,Kaşları benziyor, üç günlük aya;Buna, taştan yürek, olsa dayanmaz,Bakan gözler erir, olsa da kaya. Ağzındaki dişler, sanki inciden…Pîrifânîleri, odur genç eden;Dünyanın altında, […]
Ağustos 23, 2019

Hâlimi kimseye, edemem îzah,

Hâlimi kimseye, edemem îzah,Beni yaraladı, bir (Gözü Siyah);Kalbimin içinde, işleyip durur,Gözünen görülmez; neylesin cerrah? Onun bakışları, yine ilâcı,Gönlümde gezerse, hiç kalmaz acı;Bir devir gelir de, bir […]
Ağustos 23, 2019

Bahar gelir, kuzu, neş’eli meler,

Bahar gelir, kuzu, neş’eli meler,İnsan yavruları, öylece güler,Dertli olanların, bağrını deler,Acılı yürekler, nasıl dayansın…Uyusun, uyusun, bebek, uyansın. Yine bekler, büyür, çıkar oyuna,Annesi, babası, benzer koyuna;Her varlığın […]
Ağustos 23, 2019

………………………………………. (1)

………………………………………. (1)Kimisinin ağrır, durmadan başı,Kiminin, kızışır, kırışır kaşı, (2)Kimisi bağrına, basıyor taşı,Derde dükkân oldu, bizim gönlümüz… Ağlıyor kimisi, hicrân içinde,Gönlü hasret çeker, bir kan içinde;Hepisini topla: […]
Ağustos 23, 2019

Bütün dünyâ benim olsa,

Bütün dünyâ benim olsa,Dış tarafı tenim olsa,Her peygamber dînim olsa,Senden geçmem ben, Dilberim! Yaradılmış, olsa düşman,İğvâ etse beni Şeytan,Bedenimde kalmasa can,Senden geçmem ben, Dilberim! Yedi tamu […]
Ağustos 23, 2019

……………………………………..

……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………………….. (1) Bendeki bu beden : Hicaz;Âşıklar ediyor niyaz;Vücudûmdaki (Dört İmam),Bana kıldırıyor namaz. Kalbimin içinde esrâr,Mekân tutmuş, etmiş karâr;Bedenim : (Arafat Dağı),Bilen; gelir, benden arar. Ağzımdaki […]
Ağustos 23, 2019

Bütün yollar yürür, gider vicdâna,

Bütün yollar yürür, gider vicdâna,Ondan sonra teslîm, olur Rahmâna;Âferinler olsun, öyle bir cana…Bir damla deryaya, düşerse nolur? Altı tarafını eder istîlâ,Dışarıda kalmaz, enginle bâlâ;………………………………………….…………………………………………. (1) Zapteden […]
Ağustos 23, 2019

Hayat mı düşünür, (Yâr)e tutulan…

Hayat mı düşünür, (Yâr)e tutulan…Yerini değişir, onda yok olan;Nazarından çıkar, gölge görünür:Hûri, gılman, vildan, hem dahi rıdvan. Eğer bilinirse, (Cennet-i İrfan),Göz ile görülse, olunur hayrân;Öteki dünyâya, […]
Ağustos 23, 2019

İki kapılı bir, hana benzersin,

İki kapılı bir, hana benzersin,Hayatlar kemiren, cana benzersin;Yakayı kurtaran, bindebiridir;Zülâl görünürsün, kana benzersin. Durmadan dönersin, yoktur karârın,Teslîm olanlara, çoktur zararın;Perdeyi kaldıran, tamam görüyor:Ciğerlere batan, oktur her […]
Ağustos 23, 2019

Bir zerreden seni, halketti Mevlâ, (1)

Bir zerreden seni, halketti Mevlâ, (1)Büyüyüp dünyâyı ettin istîlâ;Yere, göğe sığmaz oluruz bizler,Eğer bürünürsek, bizler bu hâle. Seyreyleyen göze, oluruz ayân,İnkâr eyliyenden, hem dahi nihân;Bizlerden bizedir, […]
Ağustos 23, 2019

Hasret oduna dağlatır;

Hasret oduna dağlatır;Dert söyletir, aşk ağlatır,Gözlerinden kanlı yaşıMâşuk eline çağlatır. Hiç göstermez malla melâl, (1)İster: dâim etsin visâl;……………………………….………………………………. Kendi canını unutur,Tatlı canı unutturur;……………………………….………………………………. Bilmiyenler der ki: […]
Ağustos 23, 2019

O yuvarlak yüzün, benziyor aya,

O yuvarlak yüzün, benziyor aya,Mekân olmuş, durur, bakar Hudâ’ya;Kirpiğin ok olmuş, kaşların: yayı,Evvelden fedâyım, kalbime daya! Sana âşıkların, olmuştur fedâ,Şehîd oluyorlar, edersen edâ;Canı verenlerin, dili tutulur,Aşkın […]
Ağustos 23, 2019

Şen olursan açar, (Dost)un gülleri,

Şen olursan açar, (Dost)un gülleri,Nûra beler bütün, sâf gönülleri;Varıp karşı karşı, duran, unuturAyı, yılı, hem de, geçen günleri. Bir gönül kırılsa, olur mu tâmir…Sanatkârı yoktur, olunmaz […]
Ağustos 23, 2019

Yürü Dilber! yürü, yolun açıktır,

Yürü Dilber! yürü, yolun açıktır,Seni (Dâvet Eden), sana âşıktır;İki kollarını, açmış, bekliyor,Perçemleri, seyret, dâim saçıktır. Yürürsen, yolların, Ona varacak,Tutup, kucağına, seni saracak;Dikilmiş darağcı: (iki dünya)dır,Elinden tutup […]
Ağustos 23, 2019

Kâh oturur, kâh döner,

Kâh oturur, kâh döner,Seyreylemek bir hüner;Gözündeki ışıklar,Uyuyup bir ân söner. Uyu bebeğim, uyu,Öğren ilâhî huyu;Gafletten uyananınArşa ulaşır boyu. Şimdi uyku ihtiyaç,Uyan da eyle mîraç;Sen gaflet uykusundan,Uyanınca, […]
Ağustos 23, 2019

Hayat gelir, geçer, sanki bir rüya…

Hayat gelir, geçer, sanki bir rüya…Bu fânî dünyada, yaşıyor gûya…Seninle gidecek: topladın ise,Kıymetini anla, berâber, (hayâ). İbret ile seyret, dünyaya, civan!Bırak, seninledir, hazîne, uyan!Ölümler bilmiyen, bir […]
Ağustos 23, 2019

Semâlara çıkar, feryâdım benim,

Semâlara çıkar, feryâdım benim,Acep kimden gelir, imdâdım benim?Hangi dilden konmuş, durmaz anılır,Türlü lisanlardan bu adım benim. Bâzı işitenler, ediyor ikrah,Benim bu hâlimi, sanıyor günah;Dilimden söyliyen, gözümden […]
Ağustos 23, 2019

İşâret eyleyip, gösteririz biz,

İşâret eyleyip, gösteririz biz,Onu seyredeni, hayrân ederiz;…………………………………………………………………………………… Kim teslîm olursa, hiç olmaz mahrumDünya, âhirette, hem dahi Kayyûm,Ağaç, meyvasını, yetiştirirse,Boynu bükük olur, görünür mâzlum. Hâlinden bellidir, etse […]
Ağustos 23, 2019

Bu meseldir, Yârab, yetmiyor akıl,

Bu meseldir, Yârab, yetmiyor akıl,Kırka bölünüyor, hiç durmadan kıl;Dünya âlimleri, halle uğraşsa,Tek bir zerresine, herbiri kırk yıl. Halle uğraşırsın, olmaz âşikâr,Gösterilen Delîl, yüzünü kapar;Kıvılcım bir yerden, […]
Ağustos 23, 2019

………………………………………….

………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………. Methediyor sözlerim,Seyrediyor gözlerim;Yanımdan uzak olsa,Gece gündüz gözlerim. Kalbim olmuş ona bol,Gözümle kulağım: yol;Ben iftihâr ederim,Dostlarım der: kaç, kurtul! Gezer iken berâber,Hem sorar, verir haber;Kurdu gönlümü […]