Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Aşkımıza Ay döner,

Aşkımıza Ay döner,Zor değil, kolay döner;Bir karar durur ölü,Dirilirse, hay döner; Dâimâ âşık döner,Nûra bulaşık döner;Ne bilsin yerdeki taş…Bize karışık döner. Öterek bülbül, döner,Açılırsa, gül döner;Neylesin […]
Ağustos 22, 2019

Bu hâl, âşık malıdır,

Bu hâl, âşık malıdır,Cennet gülü dalıdır;Herkesler anlıyamaz, Yüreğim yaralıdır. Hâlimi bilir (Hâsib),Çünkü, O etti nasîb;Yazma ile biter mi,Melekler olsa Kâtip… Böyle etmiş tecellî,Nazar edince (veli);Söyliyen, yine […]
Ağustos 22, 2019

Senden olur her tecellî,

Senden olur her tecellî,Söyletirsin, döner dili;Semâda bir şey görülmez,Âdemden yetişir velî. Onlardan olur her şefkat,Zuhûra gelir (Hakîkat);Âlimlerden olmaz zarar,Câhillerden kopar afat. İmdad senden Resûlallah;Sevginden, bulalım felâh;Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Bakarsın Mânâ Gözlüm!

Bakarsın Mânâ Gözlüm!Kokarsın, Solmaz Gülüm!Seni seyrân-edince,Yaklaşmaz-olur ölüm. Bilinir ebediyyet,Anlaşılır tam niyet;Gark-olur zevkler ile.Lûtuf olur, eziyet. Bir olur bütün millet,Âlemi eder ziynet;Yanar, biter cehennem,Sâdece kalır cennet. Yakına […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! ne oldum ben?

Yârabbî! ne oldum ben?Bilemem, bilirsin, sen;Hâil mi oldu acepAramızda bu beden? Beni ben mi yarattım?Tükenmez derde attım?(Men lem-yezuk, lem-ya’rif):Senin nûrundan tattım. Onunçün bütün zorum:Birdahî etme mahrum;Elim, […]
Ağustos 23, 2019

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………Satınaldı Dilberi. (1) Âhuzâr etti çok sene,Nice gündür döne döne…Seni canında bulmuşken,Vâdetti, oldu pervâne. Karıştırdı sana canı,Yüzünde okur Kur’anı;Kimi der: dinsiz! imansız!Fedâdır; budur erkânı. (2) Canı, […]
Ağustos 22, 2019

Şükür sana Allahımız:

Şükür sana Allahımız:Bâkî kalır iştahımız;Eğer gitsek ölü olup,Dâim durur günâhımız. Bizimledir bütün melek,Kabûl-oldu cümle dilek;Âşıklara yakışır mıNefse mağlûb-olup ölmek… Hükmedip de olduk diri,Aşktan kalmayız biz geri:Mahkûm-olan […]
Ağustos 22, 2019

Neler yarattın Gaffar…

Neler yarattın Gaffar…Böyle eyledin karâr;Bu akla güvenilmez,Dönektir, eder inkâr. Kendine kurar tuzak,Çünkü nefistir alçak;İbret gözlerini aç,Ona uyanlara bak. Anla, Mevlâya sığın,O, senden sana yakın;Yaslan her âşıklara,Sakın […]
Ağustos 22, 2019

Nedir Yârabbi, zorum…

Nedir Yârabbi, zorum…İstiyorum terahhum;Gaflet verip şirnetme, (1)Senden eyleme mahrum. Senindir kudret, kuvvet,Durmaz, edersin dâvet;Senin emirlerine,Bizler diyelim: evet. Olmasın yollar diken,Sen ol bize görüken;Biz kime yalvaralımSen Yaradan […]
Ağustos 22, 2019

Nerelere gitti bunca doğuşlar?

Nerelere gitti bunca doğuşlar?Uçarken, dinlerdi, her uçan kuşlar;Dünyâ bir yılandır, doğurur, yutar,Hâk-ile yeksandır, tac giyen başlar. Seni diri tutan başa güvenme,Sayı ile geçen yaşa güvenme;Yüzüne güler […]
Ağustos 22, 2019

Kim almıştır bu dünyâdan sefâyı?

Kim almıştır bu dünyâdan sefâyı?Halâs-etmez, dâim yapar cefâyı;Bir kuş gibi, kalbe koymuş hafâyı,Gözünü aç, ibret olsun, gül gönül! Kendisidir bu dünyânın sâhibi,Doğru söyler (Hak Dîni)nin (Habîb)i,Dikilir […]
Ağustos 22, 2019

Cânân! melûl bakar senin gözlerin,

Cânân! melûl bakar senin gözlerin,Akıl eli yetmez, mânâsı derin;Aşkın ateşinde yanan kalbimi,Edâlı gülüşün eyledi serin. Âb-ı Hayat verip kandırdın beni,Sevdâ ateşine yandırdın beni;Hayâtım, varlığım çıktı gözümden,Çeşitli […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü gösterdin, eyledin meftun,

Yüzünü gösterdin, eyledin meftun,Gülüşlerin ile eyledin efsûn;Kalbimi çıkarıp, aldın eline,Eğlence eyleyip, oynarsın oyun. Âşık olanlara, bu mudur âdet?Sana tutulduğum, oldu kabâhat;Sevilmek isterdi bîçâre gönül,Yanıp âh-etmeyi eyledin […]
Ağustos 22, 2019

Ben-im dünyâ âcizi,

Ben-im dünyâ âcizi,Bütün cehâlet izi;Elimde yok bir kuvvet,Bilir sanırlar bizi. Gelmeyince bu ceryan,Birşeye dönmez lisan;Kara taşlar gibiyim,İzin vermezse Rahman. Dünyâyı görmez gözüm,Kelâm söylemez sözüm;Ben bir avuç […]