Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Gönülden doğdu günümüz,

Gönülden doğdu günümüz,Ona döndü her yönümüz;Kuruldu, kimseler görmezAşkla olan düğünümüz. Bizim ile, felek oynar,Eğer dokunursa, yanar,Bu bir muhabbet kazanı,Gözler nûru ile kaynar. Metheder nebîler dili;Vâsıta eder Cibrîli;Karşımızda sallanıyorHızır-İlyas olaneli. Misâl-olsun mevlâneler,Aşka düşen dîvâneler;Söner, bu ışık önünde,Sükût eder pervâneler. Nûra keser yana yana,Fedâ olurlar insana;Gözünü aç, seyret (Emre)!İbret-olsun onlar, sana. Zapteden: […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu kimin kızı?..

Acep bu kimin kızı?..Aşktan aldı bu hızı;Etrafında dönüyorZühre, Merih yıldızı. Tâyîn-ediyor mihver,Bakışı eder siper;Ne kadar sükût etsem,Benim bakışım öğer. Kalmaz benim karârım,Gülüşünü ararım;Yüzünde gaaibolduErkânlar ile ârım. Kimler ne derse desin,Ona dayanır her dîn;Durmadan öğmüyor muOnu, Kur’ân-ı Mübin? Demiş: Ahsen-i Takvîm,Târîf-ediyor dilim;Rüsûh bulunca bu aşk,Olmaz mı (kalb-i selîm)? Kıble? kılınır namaz;O […]
Ağustos 22, 2019

Bakarak gözlerin, olmuştur mahmur,

Bakarak gözlerin, olmuştur mahmur,Sırr-ı İlâhîye, kim olmuş me’mur?Beyin damarını, boyayınca kan,Ne düşünce kalır, ne de bir umûr… Her gözler kapanır, sanki bir mevtâ…Ne hayır görünür, ve ne de hatâ;(Uyku, ölümlerin kardeşi) denmiş;Nerelere gitti, o Âdem Ata? Sanki bir terziydi, o İdris nebî…O da gaaibolmuş, topraklar gibi;Dibi ve bucağı, bulunmaz hâldîr,Düşünsen, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin bana bakar,

Gözlerin bana bakar, İçinden nurlar akar;Burnundan çıkan nefes,Cennet elinden kokar. Sanki bir canlı gülü…Öttürüyor bülbülü;Terkeyleyip dünyâyı,Mekân-etti bu gönlü. İçinde sürer devran,Çünkü olmuştur Sultan;Arasalar, bulunmazSenden başka bir yatan; Kimsenin değil, senin,Sen de anla da, ol emîn;Aşk-ile yıkanınca,Nûra kesti bedenim. Melek, görse bir kerre,O yanar göre göre;Dilek budur Mevlâdan:Hiç yaklaşmasın kire. Kalmasın […]
Ağustos 22, 2019

Gel bak feryâdımıza,

Gel bak feryâdımıza,Yetiş imdâdımıza;Kimse leke sürmesinKoyduğun adımıza. Her kuvvet sana âit,Târih, etmesin kayıt;Sana yetişiyorlar,Görüp, olanlar şehîd. Fânîdir bütün lezzet,Bizi aldatan şehvet;Yıkılıp gitmiyor muNice taç, nice devlet? Çürüyor yavaş yavaş,Saraylar yapılan taş;Kerem kânı Allahım!Dermânımıza ulaş! Görünüyor temeli,Birçok kulun emeli;Dâim seni zikrederFakîr-(Emre)nin dili. Hüsnüniyettir zoru,Gözleri, olmaz kuru;Kapında yalvardığı:Sevdiklerini koru! Zapteden: Müncibe Görgün. […]
Ağustos 22, 2019

Sen görününce, Hayrânım!

Sen görününce, Hayrânım!Gaaiboldu sende canım!Aklım, fikrim fenâ buldu;Nereye gitti irfânım? Bilmiyorum ki ne oldum!Azaplarımdan kurtuldum;İki dünyâ, oldu gölge,Canımı gözünde buldum. Avcumdadır zerre ve kül,Mekân-oldu bütün gönül;Ateşe yandı, tükendi,Her şeyler görünüyor: gül. Gözüme geldi ışığı,Nur görürüm taşı dağı;Seni işâret-ediyor Her peygamberin parmağı. Oldun gözlerimin şâhı,Gelip görsünler Allahı!Sofular Mekke’ye gitsin,Ben’im âşık Beytullâhı! […]
Ağustos 22, 2019

Neye benzer hâlimiz?

Neye benzer hâlimiz?Zevk Eline olduk iz;Gören, sanır etle ten,Halbuki rûh-olduk biz. İbretle baksa beşer,Aşkın içine düşer;Bir-olur Mevlâ ile,Gelip, kopmadan mahşer. Yanar Sırat köprüsü,Hiçe keser görgüsü;Cemil güzellerine Yakışmaz beşer süsü. Nazardan olur temiz,Durmadan severiz biz;Eğer düşerse damla,Kabûl etmez mi deniz? Orda bilinir visâl,Duydu isen, ibret al;(Emre)nin dil döktüğü:Anlıyanlara misâl. Zapteden: Müncibe […]
Ağustos 22, 2019

Yüzün benzer güneşe,

Yüzün benzer güneşe,Görene, gelir neş’e;Bu âlemde birteksin,Hâcet var mıdır eşe? Denmiştir sana âdem,Şükür, kalmadı sitem;Her beyin yarasınaNazarın sürer merhem. İyi ol, kalmaz illet,Bulunur nice devlet…Önü bir karanlıktır,Sonu ışıktır, seyret. Gözlerini aç da bak,Sevmek, sana müstahak;Hakettin, helâl olsun,Sen dinle, söyler dudak. Orda durur Cebrâil,Kürsüsü: söyliyen dil;Çok emekler sen çektin,Nursun, karanlık değil. […]
Ağustos 22, 2019

Olmak lâzımdır gayret,

Olmak lâzımdır gayret,Almak lâzımdır himmet;Varılsa Akl-ı Küll’e,Bozulur bütün âdet. İlim orada şaşar,Kalemler elden düşer;Yüzünü seyreyleyen,Varlık dağını aşar. Nurlara keser meydan,Alır, kucaklar Rahman;Fenâfillâh-olana,Nasıl yaklaşır Şeytan… Ona mahkûmdur, beşer,Bilmez, şerrine düşer;(Emre), olmuş bir ateş,Gelip dokunan, pişer. Zapteden: Müncibe Görgün. Saat:10.30 30.3.1961
Ağustos 22, 2019

Geldik bu dünyâya, göçüp gideriz,

Geldik bu dünyâya, göçüp gideriz,Gaflet geçidinden, geçip gideriz;Gözler ışığından, doldurmuş bâde,Doya doya alıp, içip, gideriz. Açtık gözümüzü, tutmadı dünyâ,Aynadır gönlümüz, almadı boya;Levh-i Mahfûz-imiş, bizim kalbimiz,Dostu seyreyledik, biz doya doya. Yaşadığımız yıl, tuzak değildir,Yürüdük, kavuştuk, uzak değildir;Kendinden kendine, götüren bizi,Aşkı-İlâhîdir, (Burak) değildir. Bedenimiz imiş, (Mescid-i Ahfâ),Anlatmak istemiş, birçok Mustafâ;Tanıştık, buluştuk, tuttuk […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olmaya, gel, alış,

Âşık olmaya, gel, alış,Dostun eteğine yapış;İlkbahar-eyle gönlünü;Neye benzer karanlık kış… Helâk-eder asabiyet,Yaklaşmaya etme niyet;Cehennemdir kötü huylar,Yumşak tabîattır, cennet. Neş’edendir her yolumuz,Dondurup da, eylemez buz;Bu gafletten uyanırsak,Anlaşılır bütün rumuz. Bilir isek, kalmaz azap,Duyarız sözlerden hitap;Ne kadar anlamazlarsa,(Emre)den okunur Kitap. Saat: 8.15 Not: Bu doğuş, teybe alınmıştır. 4.4.1961
Ağustos 22, 2019

Ben bakınca oldum meftun,

Ben bakınca oldum meftun,Niceleri, olmuş vurgun;Gözşâhımın içindesin,Zannederler, boyun uzun. Yönümü dönünce sana,Geldin de gizlendin cana;Karışınca bu göznûru,Bakıyorum benden bana. Sensin hiç dökülmedik gül,Sen çiçeksin; toprak: gönül;(Hayyülkayyûm) sana derler,Koktun bana, ettin bülbül. Cemâline ben öterim,Kâh yanarım, kâh tüterim;Bitmezse bütün çiçekler,Cümle feleğe yeterim. Bu kokuyu alan, ölmez, Kendikendisini bilmez;Bütün nebat helâk-olsa,Yaprağı yere […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin içinde, ne hâl gizlidir…

Gözlerin içinde, ne hâl gizlidir…Nice sevdâlarla, vebâl gizlidir;Arayıp bulana, visâl gizlidir;Aşka bürününce, seyrânımız var. Konuşmak bilene, haber gizlidir,Gizlemek bilene, siper gizlidir,Kendinden geçene, Dilber gizlidir,Karşısında duran hayrânımız var. Sayısı bellisiz milletimiz var,Yıkılıp gitmeyen devletimiz var,Sirâyet-eyleyen illetimiz var,Lâyık olanlara, dermânımız var. Kıymet biçilmiyen yâkut gizlidir,İbâdet edilen Mâbud gizlidir,Mezâmîr söyliyen Dâvud gizlidir,Ledünnî ilminden, […]
Ağustos 22, 2019

Gel ey bâdisabah! lûtfeyle bu dem,

Gel ey bâdisabah! lûtfeyle bu dem,Açılan yaraya, rahm-et, sür merhem;Senden olmaz ise, sabır, tahammül,Aşkın ateşine, dayanmaz âdem. Her gören gözlerden, bakıp geçersin,Sönmez ateşini, yakıp geçersin;Görünce, açılır, kalbler kapısı,Gülüş kancasına, takıp geçersin. Bu nasıl hicrandır, can mı dayanır?Damarlarda gezen kan mı dayanır?Düşünce, tutuşur, kırk yıllık bir kül,Zaman, mekân biter, ân mı […]
Ağustos 22, 2019

Hoş yaptık aşımızı,

Hoş yaptık aşımızı,Yenecek aşımızı;Birleştik mevlâ ile,Görürler dışımızı. Olduk dâim berâber,Hâlimiz, verir haber;Dört Unsurdan bu beden,Dilberi eyler siper. Göremez, uyanmadan,Yüzümüze yanmadan;Âyet var: (Sığbatullah);Renklere boyanmadan. Etmeliyiz biz himmet,Görünmeli bu devlet;Nefis, neyi severse,Son zamânı, rezâlet. Gönül! gel, bu aşktan al,Yan, kül ol, ebedî kal;Bil, katleyle arzûyu,Seni bekliyor visâl. Bu fırsat geçmez ele,Kapı açıkken, […]
Ağustos 22, 2019

Şen-eyledik yaylamızı,

Şen-eyledik yaylamızı,Memnûn-ettik Mevlâmızı;En büyük devlet aşk imiş,Orda bulduk Bâlâmızı. Kalmadı zerrece azap,Her taraflar, oldu Kitap;Nice defîne saklıyor,Bu gönül, olunca harap. Şükür, kurtulduk gururdan,Dost-olduk, kalmadı nâdân;Canımızı biz kurtardık,Arzû kalmadı buradan. Ölüm yoktur elimizde,İsyan yoktur dilimizde;İki cihânıın mihveri,Döndeririz, elimizde. Gelip bulan, olmaz helâk,Her günahtan oluyor pâk;Yok olunca, çok büyüdük,Bizi almaz bütün eflâk. […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâya gelen, garip…

Bu dünyâya gelen, garip…Uyananlar, arar sâhip;Resmini çekiyor taşlar,Zerreler, olmuştur kâtip. Haberin olsun hâlinden,Seni görür dâim Sultan;Nefsin arkasına uyma,Yüzünü seyreyle, utan. Gözünden, bir hâlin geçmez,Rahîmdir, kimseyi seçmez;Burda canı teslîm-eden,Ecel Şerbetini içmez. Sevgisidir: âbıhayat;Ayıkanlar, verir kıymat;Eğer, (vücut benim!) dersen,Birgün çürür, olur berbat. Bâzı bâzı çık içinden, Anla da, leşe, deme: ben!İbret ile […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum ne oldum?

Bilmiyorum ne oldum?Bu benlikten kurtuldum;Bülbülüm, gül önündeÖtüp, sarardım soldum. Bakıp, ettin dîvâne, Yakıp, ettin pervâne;Gönlümü vîrân-edip.Şarap dolu meyhâne. İstiyene sunarım,Beni sâkî sanarım;Onyedi yaştan beri Âh-ederek yanarım. Görünmez bende duman,Eğer baksa bu cihan;Yolum, dayandı sana,Hitam buldu dîn, îman. Âlemler, eylesin zem.Kimseye etmem sitem;Neme lâzımdır cennet…Aşkın, oldu, cehennem. Yakmaya gücü yetmez,Küldür, dumanı […]
Ağustos 22, 2019

Neler gizlemişsin, âdem kalbine…

Neler gizlemişsin, âdem kalbine…Mahkûm-eylemişsin, hep talebine;Kimine vermişsin, uyanmaz gaflet;Herbirisi girmiş, zan mektebine. Arzûsuna göre, durmadan okur, Sevdiğini, alır, yüreğine kor;Sebepleri sensin, biz ne diyelim…Kimi, güzel görür, kimisi de hor. Herkes, sevdiğine, olmuştur mahkûm,Kimisi zâlimdir, kimisi mazum;Kendikendisini bilenler, nâdir,Kimi aşk düşünür, kimisi ölüm. Bizler ne diyelim, sebebi sensin,Cümle zuhûratın esbâbı sensin;(Yehdiyallah) […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerimden çıktı, benim, mâsivâ,

Gözlerimden çıktı, benim, mâsivâ,Anladım, bildim ki, hepisi hava…Gözlerim olmuştur, (Zümrüd)e yuva,Konanın, deprenmez, iki ayağı. Âşık-olan bülbül, durmadan öter,Ateşine yanar, dumanı tüter:Efgaan-etmek için, nice gül biter…Cihânı ışıtır canlı yaprağı. Onu gören, eder, medh-ile senâ,Durmaz, Îlân-eder, dâim dört yana;Etlere bürünmüş, bakar o Suna,Görenin, deprenmez, iki dudağı. Siperini kurmuş, bakar bizlere,Kıvılcımı atar, âşık […]
Ağustos 22, 2019

Edince senin için âh,

Edince senin için âh,Açılmıştır bâdisabah;Gönülden ışık alanda,Kalmaz sevap ile günah. Tecellî edince (Tevhîd),Her tarafı, olur (Muhît);Sağır mısın, sen, kulağım!Yakından söylüyor, işit. Yüzlerini açmıştır, bak,Ay ile güneşten parlak;Hediye etti lûtfunu,Azaplar çekmeyi bırak. Bundan sonra eyle safâ,Çekmek lâzım mıdır cefâ?Seni esîr eden zâlim,Gönülde bırakmaz vefâ. Bayramlar olsun her günün,Ona doğru döndü yönün;İnanmazsan, […]
Ağustos 22, 2019

Nice gözyaşını, akıtan sensin,

Nice gözyaşını, akıtan sensin,Bir derde düşürüp; bakıtan sensin;Esrârın bilinmez, büründün aşka,Bülbüle gül olup, kokutan sensin. Mecnun’a ne ettin, Leylâ derdinden:Nûra belenip de, göründün beden;Bütün mahlûk ölü, dirilemiyor,Senin cemâlini, bakıp görmeden. Aşkına yakarsın, seni seveni,Hemen giydirirsin canlı kefeni;Değerse kıvılcım, aklından çıkar,Ateşe düşenin, canıyla teni. Yanıp da dönüyor, nice Fuzûlî…Kana boyanıyor, Kerbelâ […]
Ağustos 22, 2019

Tadı yoktur bu debleğin,

Tadı yoktur bu debleğin,Olmadık sesinden emîn;Yârimizi târîf-eder,Her peygamber, söylemiş din. Biz onların merkeziyiz,Hem zâtıyız, hem iziyiz;Aşkın suyu akar bize,Muhabbetin deniziyiz. Hayat bulur bizi gören,Biziz zerreden görünen;Kendisinde fânî olduk,Sadâmızdan diyor ki: Ben! Ona teslim, dudağımız,Gözü besleyen ağımız;Nice Mûsâ siper eder(Etten yapılmış dağımız.) (Gönlümüz), olmuştur (Hırâ),(Kürsü) olmuştur o Yâra;Muhammed mîrâc-eyledi,Ortasında dura dura. […]
Ağustos 22, 2019

Dâvet-etme câhili,

Dâvet-etme câhili,Uyamaz sana hâli;Konuşamaz doğru söz,Zem alışmıştır dili. Gözleri görür devre, (1)O yanar göre göre;Akıl ayağı, topal,Bu hâle nasıl ere? Güvenme ikrârına,Meyyâldir inkârına;Der isen: (Gel de yok ol),Can vermiştir vârına. Mevlâdan, ister himmet,Çok şeyden mahrum, haset;(Emre) geçti herşeyden,(Tevhîd), olunca kısmet. Zapteden: Nesimî Özsevenler Saat:21.00 (1) Devre = Ters, yanlış. 20.5.1961
Ağustos 22, 2019

Ebediyyen, Ezel Gülüm!

Ebediyyen, Ezel Gülüm!Senin ile dolu gönlüm;Cihan senden zıyâ alır,Koku alan, bilmez ölüm. Ben bilirim, hiç solmazsın,Dökülüp de hâk-olmazsın;Senden gıdâ alır ruhlar,Kirli kalbe sen dolmazsın. Etrâfında döner melek:Boşboşuna çeker emek;Beşerlikten kim kurtulsa,Nasîbolur ona, görmek. Sen gizlendin (Sâf Âdem)e,O Havvâ’ya, her siteme;Kim ki karşı gelse sana,Kimselere hiç söyleme. Siper-ettin sen adını;Bakışların göz […]
Ağustos 22, 2019

Geçiyor devrânımız.

Geçiyor devrânımız.Durmadan seyrânımız.Şükür, dâvet edeliKendine Hayrânımız. Yürüyor ayağımız,İşitti kulağımız;Başka lezzet almadıBu temiz dimâğımız. Eylemedik biz hatâ,O nefis nasıl tuta?Gözlerimiz, dünyâyıSardı, etti ihâta. Her gönüller, oldu yurt,Bizimledir o Mâbud;Çok şükür, aldatamaz İnciler ile yâkut. Gördük: gelenler, geçer, Ecel şerbeti içer;Bizim ile bir olan,Aşkın şehrine göçer. Ölüm yoktur orada,Böyle emretti Hudâ;Kapısına yaklaşan.Nefsini […]
Ağustos 22, 2019

İmdat senden, Aşk! yetiş!

İmdat senden, Aşk! yetiş!Yanıyoruz; gel bitiş;Eğer yardım edersen;Senin ile biter iş. Hareket etmez kollar,Kapanır bütün yollar;Kapından ayrılır mıSeni anlayan kullar… O Mevlâ, senin ile;Sen kuvvet ver bu dile;Yüzün, hiç, açılmaz mı,Kim baksa güle güle?.. Gönülde olsa gadap,Yüzünden kalkmaz nikap;(Emre) seni göreli,İstemez günah, sevap. Zapteden: Müncibe Görgün.Namrun, Saat:21.14 25.6.1961
Ağustos 22, 2019

Târîf-etsem, neye benzer…

Târîf-etsem, neye benzer…Bu kalbimi kanla özer;Eğer gözüm gaaibetse,Bulmak için (Arş)ı gezer. Edilmiyor O, âşikâr,Gösteririm, olur inkâr;Arkasına kim düşerse,Fakîr-iken, olur Hünkâr. Alır, giyer (İrfan) tâcı,Hakîkatte olur hacı;Kaşlarının arasını,Görenlerin, hak, mîrâcı. Gözü (Sedr)i: tam (Müntehâ),Bakan, düşer tam iştaha;Görünüşü siyah amma,Mekân-olmuş o Allaha. (Emre) bakar, eder tavâf,Âdem gibi olunca sâf;Anlamadan, mücrim idi,Niyâz-etti, ettirdi […]
Ağustos 22, 2019

Eğer haşrolsak Hakka,

Eğer haşrolsak Hakka,Bizi, düşürür zevka;Yok-etti kendisinde,Yüzüne baka baka. Agâh-etti esrâra,Kavuşturdu ikrâra;Acep kimi reddeder,Tenezzül etse Yâra?.. Alıp etmez mi kabûl…Yeter, olalım bir kul;Sevip de yaratmıştır, Çünkü; görür o, makbûl. Alalım ondan ibret,Rahmi çok, eder himmet;Kapısına gideni,Yanından eylemez red. Lûtfu çoktur, çok Rahîm,Her şeyi bilir: Alîm;Aşk tecellî edinceZuhûr-eder bu ilim. Kalbimizdir sarayı,Orda […]
Ağustos 22, 2019

Aşka karışmıştır elem, bir imtihan mıdır bu?

Aşka karışmıştır elem, bir imtihan mıdır bu?Yazmaz olur cümle kalem, kirli cihan mıdır bu? Arayanlar göremezler, ayân, nihan mıdır bu?Ne sırlar bağlamıştır ki: Mevlâ, İnsan mıdır bu? İki âlem âşık-olmuş, bilmem dîvan mıdır bu?Kapıyor gözler, ışığı, gülen kaplan mıdır bu? Sözleri bülbül sadâsı, okur Kur’an mıdır bu?Dünyâyı sarar kokusu, gül […]
Ağustos 22, 2019

Böyle geçer devrânımız,

Böyle geçer devrânımız,Aşk iledir seyrânımız;Mutlak fenâfillâh – olurBize bakan hayrânımız. Nasıl etsin, görsün beşer…Dâimâ gaflete düşer;Mevlâ ile berâberiz,Onlar bilmez, bekler mahşer. Göremezler (Haşr)i, (Neşr)i,Yine onlar döner geri;Nebî ile birleşmişiz,Uzak görür Peygamberi. Gaafil, nasıl alır haber…Bizim ile, Hak, berâber;Fânî olunca bu (Emre),Şükür, kaldı sâde Dilber. Zapteden: Hayrettin Tezcan, Ali Kutlucan. Saat:21.00 […]
Ağustos 22, 2019

Beni ne eyledi, kaşınla gözün…

Beni ne eyledi, kaşınla gözün…Seni anlayınca, kalmadı hüzün;Gözlerim rasgeldi, senin nûruna,Benim ile döner, bu ay ile gün. Yanınca yaklaştım, Dilberim, sana,Gelsin ibret- alsın, benden Mevlânâ;Bütün ehli gaflet, bakar dünyâya,Gördüm, seyrederim, ben yana yana. Gözümü yumarsam, ateşler söner,Aklımı tutarsam, kalır mı hüner…Gözümün kullesi, hareket etse,Nice feleklerle, berâber döner. Her dâim yaşarım, […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum bu ne hâl…

Bilmiyorum bu ne hâl…Bâzı, dilim, olur lâl;(Küllü hâlin yezûl)dür:Herşey buluyor zevâl. Ne durur ki bir karâr…Bâzı kâr, bâzı zarar;Olur îmân-ı kâmil,Sonunda eder inkâr. Senden isteriz imdat,Gelmesin böyle afat;Sonunda yazar Târih,Dillerde anılır ad. Söylenir ebed, ezel,Aşkındır bize emel;O senin bir nazarın,Sekiz cennete bedel. Anlatır bütün âlim,Yazar mânevî ilim;Senin âşıklarına Lâzımdır (Kalb-i […]
Ağustos 22, 2019

Aşk, bizi etti hayrân,

Aşk, bizi etti hayrân,Durmaz, yakıyor her ân;Ezelîden bitiştik,Bulunur mu ayıran. Buna demişler Vahdet,Yaklaşamaz hiç Kesret;Bu aşkın ateşindeSüzülmüştür ibâdet. Kimsenin yetmez eli,Bitmeyince emeli;Muhabbet ağacına,Mevlâ, eder tecellî. Neylesin buna ilim…Sonudur kalb-i selîm;Zerre kalsa benlikten, Kimse olamaz teslîm. Dediler: FenâfillâhOlanda, kalmaz günah;Bu (Emre), onun içinYanarak ediyor âh. Zapteden: Müncibe Görgün. Saat:17.50 Not: Bu […]
Ağustos 22, 2019

Kim anarsa adını,

Kim anarsa adını,Veriyor murâdını;Çünkü Muhît: işitirÂşıkın feryâdını Bilir her hâli: Habîr;Kendisinindir tedbîr;Gören gözler Onundur,Bütün hâl, Ona zâhir. Acep olur mu gizli,Saklıyanların hâli?Kurtulur teslîm-olan,Nûr-olur her emeli. Bulur dâimâ felâh,Odur her hâle âgâh;Darda kal, imdâd-eder,Sığın, Hazreti Allah. Etsek, suçlara tövbe,Mekân kurar bu kalbe;Kim girip okumamışBu esrarlı mektebe? (Emre) etti tahsîli,Oradan söyler dili;Görüp […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim, oldu halka

Gözlerim, oldu halkaYüzüne baka baka;Sevdiğim hiç kalmadı,Dilberim! senden başka. Nazar-eylesem halka,Gönlüm takılır Hakka;Secde etmek isteyen,Evvel, ayağa kalka. Tebessümlü dudağın,Devreyleyen yanağın;Kaşların (Hablülmetîn),(Arş-ı Âlâ): ayağın. Gözün (Kürsî-i Rahman),Dilin (Âyet-i-Kur’ân);Sevdiğim! kendini bil:Sensin (Hazret-i İnsân). Gelip olunca teslîm,Öğrendin nice ilim…Her tarafı bıraktı,Seni tutuyor elim. Gözlerimden buldun iz,Oldun en büyük deniz;Gördük, terketmez olduk,Seni bırakmayız biz. […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim bebek! güzelce uyu,

Ninni deyim bebek! güzelce uyu,Bil de tâkîb-eyle, ecdattan huyu;Sen uyanık ol da, gaaibeyleme,“Asîl azmaz” derler, var anla soyu. Aklına girdirme, her türlü kiri,Boş yere sarfetme, bu temiz fikri;Tefekkür ehli ol, yürü selâmet,Mânevî yollardan, hiç kalma geri. Bütün âlemlere, iyi, ol, ibret,Hep mekânın-olsun, mânevî cennet;Açılsın kalb gözün, ışıklar gibi,Nice gönüllere, uyan […]
Ağustos 22, 2019

Ben seni sevince, düşürdün dile,

Ben seni sevince, düşürdün dile,Gözüne âşığım, değildir ele;Muhabbetim sana, gayriye değil,Seni seven bakmaz, güle, bülbüle. Sen beni eyledin, ebedî diri,Kalblerden verirsin, bana haberi;Dâvete, gönderdin, bizi bekliyor,Her gözler görmüyor, o Peygamberi. Beni ayna ettin, senin yüzüne,Gelip de sen baktın, yakarak yine;Seni ben eyledin, beni dahî sen,Elvedâ’ eyledim, mezhebe, dîne. Gören gözler, […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim sana, uyan da işit,

Ninni deyim sana, uyan da işit,Neler yaratmıştır, O, çeşit çeşit…İlim öğrenmeğe, uyanmak lâzım,Sen gaafil olursun, bulmazsan Mürşid. Câhil kalır isen, hâlin ne ola?Yönünü döner mi, O, gaafil kula…(Ahkem-ül-Hâkimîn): yok iltimâsı,Böyle kararlamış, o Güzel Mevlâ. Neler gizlemiştir, sende gönüle,Gözünü aç da bak, sen güle güle;Yüzlerine koymuş, çeşitli çiçek,Kaşların benziyor, o kokan […]