Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Gözlerin Havz-ı Kevser,

Gözlerin Havz-ı Kevser,Bu can, görmeyi ister;Nice yıl hasret-oldum,Merhamet eyle, göster. Akıldan perdeyi aç,Bu aşk, eyledi muhtaç;Bahâsı, bu can ise,Ben çoktan ettim haraç. Satıyorum, gel, sen al,Beni sana eyle mal;Gönlüm, mekânın-oldu,Çıkma, sen içinde kal. Yanarım, boş bırakma,Küller eyleyip, yakma;Ben sana hayrân-oldum,Sen de gayriye bakma. Kimse olmasın gelen,Senden başka, hiç gülen;Terkeyledim hep […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne hâldir Yârabbî!

Bu ne hâldir Yârabbî!Bütün sensin sâhibi;Târîfi mümkün müdür?Hiç görünmüyor dibi. Akıl yeter mi ona…Bilinir senden sana;Göz ile taksîm-ettinSeni, istiyen cana. Bozulur mu kaanûnun?İlmine olur mu son?Kuvvet, kudret senindir,Biliriz, senden, oyun. Kaldır artık perdeni,Seyreylesinler seni;Sana doğru yol ettinSayısı olmaz dîni. Kimisi haça tapar,Görmek için put yapar;Bu söylenen sözlerden,Anlıyan, hisse kapar. Kimisi […]
Ağustos 22, 2019

Karşımda güle güle,

Karşımda güle güle,Beni getirdin dile;Yanarım gözlerine:Bülbüller, öter güle. Sevdiğim, nebat değil,Munakkat hayat değil;Söylerim kuşdilince,Anlanmaz: âyet değil. Dünyâya eder te’sîr,Hallolmuş, olmuş tefsîr;Çıktım ten kafesinden,Bir dahî olmam esîr. Kondum gönül bağına,Çıktım âdem dağına;Hiç ben tutulur muyumBenliğin tuzağına? Benim iledir Habîr,Kimse edemez cebir;Gönlüm, oldu bir hâkim,Akla âittir tedbîr. Hâkim, olur mu mes’ûl?Ona tâbi’dir […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan geziyor, vîrâneleri,

Durmadan geziyor, vîrâneleri,Neden terkediyor, kâşâneleri?Doldurup veriyor, göz kadehinden,Seyrân-âlemidir, meyhâneleri. Hasret çekiyoruz, gel, sun ey Sâkî!Dünyâ gibi değil: meyleri bâkî;Bizim sevdiğimiz: dostlar eşiği,Hacerül’esveddir, bilmeyiz hâki. Ayrılmaz eyledi, mahmûr-olalı,İlim deryâsını bulup, dalalı;Biz gaaibeyledik, akılla fikri,Arş ile olup da, seni bulalı. Gönüller eğleyen meddah mısın sen?Güneşi batmıyan sabah mısın sen?(Emre)yi doldurdun, gözler içine,Âşıkları […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü, gözümü, durak eyledin,

Gönlümü, gözümü, durak eyledin,Bâzı yakın, bâzı ırak eyledin;Karanlık geceler, nereye gitti?Her baktığın yeri, berrak eyledin. Gözümün şâhını, bir nûr-eyledin,Benim bedenimi, sen, Tûr-eyledin;Lûtuflarla azap, bir oldu bana,Râhat-ı küllîyi, huzûr-eyledin. Kalbimi bülbüle, kafes eyledin,Dilimi, söyleten nefes eyledin;Adetsiz lisandan, nutkeder dilim,Sükût eylemeyi, her ses eyledin. Keremler kânısın, şefkat eyledin,(Cibrîl-i Emîn)le, âyet eyledin;Ben mevtâlar […]
Ağustos 22, 2019

Şimdi şefkat günüdür,

Şimdi şefkat günüdür,Âşıklar düğünüdür;Gözlerini aç da bak:Dönen, Mevlâ yönüdür. Ruhların gıdâsıdır,Bilenin evlâsıdır;Kıymetini bilmiyen,Ehli değil, âsîdir. Uyan gözlerim, uyan,Dâvet etmişken Rahman;Sana rahmet edeneUymazsan, edenğ isyan. Sonun, olur perîşan,Yüreğinden akar kan;Vermiştir bize hayâ,Sakın, çalmasın Şeytan. Ne eyledi Havvâya?Onda koymadı hayâ;Muhammed edeb ileParmağı vurdu aya. İndirdi kucağına,Gizledi göz ağına;Sırları siper ettiSöyleyen dudağına. (Emre)! […]
Ağustos 22, 2019

Arasan bulunmaz Sultan Süleyman,

Arasan bulunmaz Sultan Süleyman,Sayısı bulunmaz İskender-i Hân…Doğurup doğurup, durmadan yutar.Vicdânı olmayan, bu fânî cihan. Şefîalmüznibîn! sendendir medet,Gözlerimizi aç, alalım ibret;Topraklar altında gaaibolmuşturNurları fışkıran, birçok Muhammet. Yalvarırız sana, bizi uyandır,Sabırlar ihsân-et, hem de dayandır;Sır gibi görünen nice afatlar,Bakıp da görene, dâim ayândır. Merhamet sendendir, celâli verme,Hiddet dedikleri vebâli verme;Gözümüzle görüp, olalım […]
Ağustos 22, 2019

Yarattığın kullar, huyuna mahkûm,

Yarattığın kullar, huyuna mahkûm, Cinsi cibilleti, soyuna mahkûm;Kandan neler geçer, hem dahî sütten…Bir katra derler ya, suyuna mahkûm, Söylediği söze, diline mahkûm,Uğruluk ederse, eline mahkûm;Dünyâya gelirse, neler öğrenir…Yaşadığı yere, eline mahkûm. Bilemiyen insan, kînine mahkûm;Eğri-doğru, yola, dînine mahkûm;Eğer gençliğinde, çıkamaz ise,Aşı edilmezse, sinine mahkûm. Durmayıp kızışır, celâle mahkûm,Günâh-ı kebâir, vebâle […]
Ağustos 22, 2019

Gönlüme girince, vatanım sensin,

Gönlüme girince, vatanım sensin,Beni kucaklayıp, yatanım sensin;Çok şükür ki, sevdin, beni çıkardın,İki ellerimden tutanım sensin. Yaprağı dökülmez çiçeğim, sensin,Dâim seni senden dileğim, sensin;Yerde, gökte değil, benim yanımda,Rûh-u lâtif olan meleğim sensin. İçinde gezdiğim cennetim, sensin,Nûr ile bezenmiş ziynetim, sensin;Ben beni unuttum, görürüm seni.Yıkılıp gitmeyen devletim sensin. Vücûdumu saran damarım, sensin,Eti […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü görünce, hayrân-eyledin,

Yüzünü görünce, hayrân-eyledin,Benim sevdiğimi, üryân-eyledin;Uzaktan görürken, geldi yakına,Onu benim ile, bir can-eyledin. Kendime gelince, târif-eyledin,Sırrını bilmeye, ârif-eyledin;Ateşe düşürdün, çıkardım onu,Beni görmeyene, hayif-eyledin. Âşıka gönlümü, vatan eyledin,Saltanat sâhibi sultân-eyledin;Sabır hazînesi, açtı kapağı,Gözler bakışına, satan eyledin. Nice dertlilere, şifâ eyledin,Sadâkat eyledin, safâ eyledin;Gamları toplayıp, attın denize,İkmâl-eyleyince, vefâ eyledin. Açılmış gül-edip yaprak eyledin,Yetiştirmek […]
Ağustos 22, 2019

İçinde duran düşman,

İçinde duran düşman,Kalbinden akıtır kan;Sen gölgeye uyarsan,Sonucu, olunğ pişman. Duy, edilmişken himmet,Kendine et merhamet;Akla uymanın sonu:Sonsuz olan nedâmet. Zannedersin yâr gelir,Sana âhüzar gelir;Girdin bir çıkmaz yola,Yürümesi zor gelir. Zâlim, takarsa kanca,İblis, olursa hoca,Koklattığı, zehirdir,Sana görünür gonca. Çok zehirdir, bal gibi,Anlaşılmaz fal gibi;(Emre) târîf ediyorMevlâdan dellal gibi. Aman, işit kulağım!Lezzet alma, […]
Ağustos 22, 2019

Yol ver dağlar, yol ver, Yare varalım,

Yol ver dağlar, yol ver, Yare varalım,Derdin çâresini, Ondan soralım;Gönlümüz bağlanmış, gaafil olarak,Sevdâ pençesinden; biz kurtaralım. İmdat-et, yüzümüz olmasın siyah,Bu girdap gaayet zor, bulalım felâh;Kucağını açmış, bekliyor bizi,Ne kadar güzeldir, Hazreti Allah… Bizi çağırıyor, takvâ yolundan,Bakıp görünüyor, âşık kulundan;Hesapla kitapla, attım adımı,Ancak anlaşılır, hâli, sonundan. Sadâsı tatlıdır, bülbüle benzer,Kendini saklıyan […]
Ağustos 22, 2019

Pervâz-et havamızda,

Pervâz-et havamızda,Çok yaşa yuvamızda;Kokusunu gel de al,Yan, kavrul tavamızda. Semâlarda kuş gibi,Bu aşktan sarhoş gibi;Bak, Süleyman, mühürüGözlerde bulmuş gibi, Kalmasın günâhımız,Yok-eylesin âhımız;Nice Süleyman gizlerBizim bu göz şâhımız… Bu, bilinmedik sırlar,Gel gör de, ol hükümdar;Adedi olmayan kul,Semâ elinden arar. O, yakın bizden bize,Görünür yanan göze;Nasıl ben anlatayım,Kül olmayınca, size… Uzak değil, […]
Ağustos 22, 2019

Düştüm ateşine, gülemez oldum,

Düştüm ateşine, gülemez oldum,Unuttum, kendime gelemez oldum,Yokoldum yüzünde, hayat neyime…Arzûlarım bitti, dilemez oldum. Memnûnum derdimden, dermân-istemem,Yeter ki al beni, ihsân-istemem;Ayı, yılı, ömrü, bilemez-oldum,Hayat benim değil, zamân-istemem. Bildim ki dînimsin, îmân-istemem,Şüphem kalmamıştır, gümân-istemem;Zevk-ı ebedîyi anladım, sensin,Hûri, melek, gılman, cinân-istemem. İdrâkim tükendi, irfân-istemem,Derdimi severim, Lokmân-istemem;Bu gönlümün evi, seninle doldu,Kimseleri almaz, mihmân-istemem. Başkasına […]
Ağustos 22, 2019

Yandım, seninle gördüm,

Yandım, seninle gördüm,Dirildim, bitti ölüm;Kokun sardı dünyâyı,Yedi Çeşitli Gülüm! Sensin ebedî hayat,Senden okunur âyât,Kalb gözüyle görülür,Çünkü değilsin nebat. Koklayan, burun değil,Dünyâya meftun değil;Harf içinde noktasın,Boy gibi uzun değil. Senden açar çiçekler, Hizmet-eder melekler;Emir vermezsen, dönmezHesapsız, her, felekler. Gizlisin bir insanda,Söyleninğ adda sanda;Yüzlerin görünüyorKelimede, lisanda. (Emre) âşıktır sana,Ediyor medhü senâ;Yüzünü seyrediyorDöner […]
Ağustos 22, 2019

Biz eyleyince hizmet,

Biz eyleyince hizmet,Eder Sevgilim himmet;Yol yoktur başka yerden,Kapısıdır (Muhabbet). Girmek ister isen, gül,Şen olmak lâzım gönül;Gir bu aşk potasına,Altınlar gibi süzül. Toprak yemesin, dayan,Bu nefsine ol arslan;Tutmasın akıl ipi,Ölü, ona asılan. Yoktur zâlimin affı,Tatlı geliyor lâfı;Bu hâli bilmek için,Ara da bul Sarrafı. O seni etsin ayar,Kabûl eylesin o Yâr;Kalbini temiz […]
Ağustos 22, 2019

Bütün dertlilerin, olduk merkezi,

Bütün dertlilerin, olduk merkezi,Çâre arayanın, biz olduk izi;Durmaz çalkalanır, derdin denizi,Nefse sultân-olan, anlıyor bizi. Aşkın yarasına, merhem bizdedir,İbrâhim denilen Edhem, bizdedir;Hakîkî sefayla geçer günümüz,Bazı gamlar ile, sitem bizdedir. Mustafâ yoldaşı Ali, bizdedir,Cihânın hâkimi Velî, bizdedir,Bu (Arş) ile (Kürsü) seyrân-ediyor,İlm-i Ledün söyler dili bizdedir. Mâneviyet olan Mîraç, bizdedir,Can fedâ edene, haraç, […]
Ağustos 22, 2019

Yaramaz gözlerden, ederim siper,

Yaramaz gözlerden, ederim siper,Benim ile oldun, bildim, berâber;Uzaklardan baksın, nâdân olanlar,Bu gizli esrârdan, almasın haber. Seni ihyâ eder, sevgiyle nazar,Ettin çoktanberi, beni intizar;Mâneviyyet gözü olmayan, görse,Mutlak şirke düşer, hem dahî azar. Böyle devrediyor ötedenberi,Kıymetini bilen, vermez haberi;Çokları, görüyor, dâim, dışını,Aklını kaçırır, sevse Dilberi. Kün! deyip kurmuştur, kuran, kaanûnu;Ebedî hayâtın olur […]
Ağustos 22, 2019

Gözümden görürsün bebek… ninni!

Gözümden görürsün bebek… ninni!Hizmet eder sana melek; ninni!Gül üstünde domurcaksın, ninni! Açılıp, olursun çiçek. ninni! Kokun, alır her cihânı, ninni!İhyâ edersin sen canı; ninni!Şimdi bilmezsin sen seni, ninni!Gözlerini aç da tanı. ninni! İlimler okuyor dilin, ninni!Mevlâyı gösterir elin; ninni!Yaradandan ayrılma sen, ninni!Şimdi verilsin emelin. ninni! Hayır görsün senden vatan, ninni!İlim […]
Ağustos 22, 2019

Beni duysun kulağın,

Beni duysun kulağın, Oynasın bu ayağın;Söyleyen bu sesimdenGıdâ alsın dimâğın. Gönlünde olsun ağaç,İki gözün, olsun (Hac);Yaradanda fânî ol,Görenler, etsin mîraç. Adın gibi halîm ol,Dilerim ki âlim ol;Seni tutmasın gadap,Her huylardan sâlim ol. Ol şefkat hazînesi,Bilginin defînesi;Kulağından çıkmasınDedenin diyen sesi. Beyninde olsun tohum,Sen aşktan olma mahrum;Dolaşsın pervâneler,Olsunlar yanan bir mum. Bırakma […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu sallanan kim?

Acep bu sallanan kim?Benim candan sevdiğim.Gönül susturmak ister,Sabretmez-oldu dilim. Sallanır, beni yakar,Dumanı güzel kokar;Gezdiririm kalbimde,Beni görmeğe çıkar. Görünür benden bana,Karışmıştır bu cana;Fedâ ettim ben beni,Gözlerimi ben ona. Bilirim neyledi Hak;Çünkü oldu müstahak;Ben oldum gül ağacı,Yapıştı, oldu yaprak. Temizledim gönlünü,Ektim cennet gülünü;Gönlümde besliyorumÂşıkın bülbülünü. Vakti gelince öter,Tohumdur, birgün biter;Sen kaldır kâbûsunu, […]
Ağustos 22, 2019

Çağırırım adını,

Çağırırım adını,İsteriz imdâdını;Senin bir ismin (Semî’);İyi duy feryâdını. Kucakla da uyansın,Aşkı bulsun da yansın;Çıkar, her nedâmetten,Senin yüzüne kansın. Acep lâyık değil mi?Görüp, ayık değil mi?Dayandı yollar sana,Kapın açık değil mi? Kerem kânı sensin, aç,Anlaşıldı ihtiyaç;Sensin Lokman Lokmânı,Derdimize ver ilâç. Tövbedir bu nedâmet,Senden isteriz himmet;Sen acı bu (Emre)ye,Uyumaz, çeker zahmet. Sana […]
Ağustos 22, 2019

Bakışın beller büker,

Bakışın beller büker,Kalblere tohum eker;Tebessüm gülüşünden,Kulların neler çeker… Olurlar pîri fânî,Gaibederler canı;Sözleri, içten içe,Konuşulan lisânı. Kalem olur, gözleri,Kitap olur özleri;Uzaklara yetişirDilsiz olan sözleri. Yetişemez kerâmet,Mânevîdir alâmet;Bu aşıdan almıyan,Nasıl bulur selâmet… İdrâk-eden, dirilir,Yüzü yere serilir;Ayıltmıyan bir şarap,Dudaklardan verilir. Gözdür onun fincanı,Armağan eder canı;(Emre), olmuş bir sâkî,Gözlerini aç, tanı. Doldurmuş, sana sunar;Alan, […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî, bu hâl ne zor…

Yârabbî, bu hâl ne zor…Bizi göremez, mâzur;Biz ederiz hidâyet,Onlar, tutmazlar huzûr. Etmek isteriz himmet,Onlar görür kabâhat;Gör ki, neler çekmiştirDâvet eden Muhammet… Bu imiş alâmeti;Çok çcekmiş o, zahmeti;Gözü açıklar görür,(Emre)! o muhabbeti. Zapteden: Müncibe Görgün Saat:17.20 4.2.1961
Ağustos 22, 2019

Düştüm ateşe, yanarım,

Düştüm ateşe, yanarım,Onun için çıkar zârım;Eğer bin canım olursa,Âşıkım, sana sunarım. Yanmak lâzım imiş meğer…Ölsem, dilim seni öğer;Kirpiklerin bir ok olmuş,Benim yüreğime değer. Dokundukça, eder yara,Âşıkım sen gibi Yâr’a;Ağrısından zevk alırım,Bilmiyen, der: (Çâre ara!). Bilmiyorum ben ne oldum…Yolunda sarardım, soldum;Ben beni kayıbedince,Her gözün şâhında buldum. Oralarda kurdum yuva,Mekânım, değil mâsivâ;Ayrıldı […]
Ağustos 22, 2019

İşitirsek sesini,

İşitirsek sesini,Seyrederiz nesini?Gözden, neler görülür,Kaldırsak perdesini… Görünür nice eser…Meydana çıkar Dilber;Vakıt gelmeden açsa,Bilmez de, verir haber. Gelmez ise zamânı,Tükenmezse gümânı,Bozulur bütün nizam,Helâk-olur îmânı. Îmân-edemez bize,Dikkat edemez ize;Çok, neler karışmıştırBizlerden çıkan söze… Vardır birçok penzehir,Nefsi öldüren zehir;Kapalı olan esrâr,Birgün, olacak zâhir. Lûtuflar ile cezâ,Kederler ile kazâ…Bilir (Emre), söylemez;Çünkü hak, muhâfaza. Kabûl-edilmez […]
Ağustos 22, 2019

Yaradanım, dahîlek!

Yaradanım, dahîlek!Boşa gitmesin emek;Bu sevdânın elindenNeler çekiyor melek… Misâl eyledi beni,Târîf-ederim dîni;Benim feryâd-ettiğim;Bütün, sevsinler seni. Büründüm ete, tene,Meydana çıktım gene;Sevgili olan ömür,Tâbi’ mi doğan güne? Bilen sevmez zindanı,Ateşe atmaz canı;Aşkın ile öldürür(Nefis) denen Şeytanı. Âleme olmaz ibret,Alır senden çok kudret;Kokusu ışık eder,Her ânı, olur cennet. Gam gider, olur ferah,Kalmaz kalbinde […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! gel Ona güven,

Gönül! gel Ona güven,Sev de karış, deme : Ben!Meyyâl-olma kimseye,Sevgisi, olur kefen. Yaklaşma, olur hatâ;Aldanma o kıymata;Ebedî diri iken,Seni eder bir meyvâ. Ahlâkın çürür, kokar,Gözlerin nasıl bakar…Edep-hayâlı insan,Sana yaklaşmaz, korkar. Diril de ol bir amber,Bu (Emre)den al haber;Yaradılmıştır sâdık,Ayrılma, ol berâber. Birşey gelmez elinden,Tanrı söyler dilinden;Bin pâre ederlerse,Geçemez emelinden. Böyledir […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümün içinde, yatanım sensin,

Gönlümün içinde, yatanım sensin,Kucaklayıp beni, tutanım sensin;Aklımda kalmadı, bu iki dünyâ,Ebedî durduğum vatanım sensin. Görüp ağladığım gözyaşım, sensinGezdirip de duran, bu başım sensin;Bahçe ile bağı, göremez-oldum,Sen bir mir’ât-oldun, yoldaşım sensin. Bakınca, içinden görenim, sensin,Sana alıp, geri verenim sensin;Sen beni eyledin, eşiğinde kul,Yüzlerimi yere sürenim, sensin. Kalbimin burnuna kokanım sensin,Benim damarımda […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne derttir Yârab, derman bulunmaz,

Bu ne derttir Yârab, derman bulunmaz,Tedâvi etmeğe, zaman bulunmaz;Göz ile görse de, çıkmaz içinden,Teslîm-olmayınca, îman bulunmaz. Öyle bir kitaptır, yazan bulunmaz,Nefsin yaptığını, bozan bulunmaz;Sevip aldanırsan, parçalar seni,Makberi yapmağa, kazan bulunmaz. Yalvarıp Tanrıya, melek bulunmaz,Perîşân-olsa da, dilek bulunmaz;Göz ile bu gönlü, eder istîlâ,Ne kadar uğraşsan, emek bulunmaz. Bu nasıl hastalık, şifa […]
Ağustos 22, 2019

Kur’anda söyledin, sen: (Yehdiyallah),

Kur’anda söyledin, sen: (Yehdiyallah),Affet suçlarını, kalmasın günah;Hep beyaz yüzleri, seyrân-edersin,Sevgi ile yıka, olmasın siyah. Bilenler söylüyor: Her şeye Kaadir;Kuvvetler senindir, bizdeki nedir…Yaradılan, senden, isterse derman,Dağlar mı dayanır, bozulur tedbir. Her giden yolların, sendedir ucu,Eğer affedersen, kalır mı suçu?Bir adın Rahmandır, Gafûrurrahîm;Cebrâil, melektir, yüzler yuyucu. Kalbimde dururken, nerden arayım?Dilimden söylerken, kimden […]
Ağustos 22, 2019

Uyan da gözüme bak:

Uyan da gözüme bak:Yeryüzüne çıktı Hak;Uy Mevlânın sözüne, Aklın kurmasın tuzak. Tutar, eder perîşan,Bu âleme verir şan;Gezdiği yer, karanlık;Seyrân-eyle, ol rûşen. Odur seni kurtaran,Her derde veren derman;Âşık-olup seyreden,Dirilir, olur hayrân. Bir devlet verir sana,Şifâlar verir cana;Yabandan değildir bu;Lûtuf etmiş insana. Demiş: Ahsen-i Takvîm;Haddi bulunmaz ilim;Baksan, neler görülür…Rumuzla söyler dilim. Duyan, […]
Ağustos 22, 2019

Kimler etse dehâlet,

Kimler etse dehâlet,Ederiz bizler himmet;Bizim nazarımızdan Şifâ bulur her illet. Yeter ki bulsun bizi,Kalmaz benliğin izi;Yıkamak için, oldukÂbıhayat Denizi. Kirler yıkar suyumuz,Hep böyledir huyumuz;Kendimiz bir topraktır,Bâlâdadır boyumuz. Vaktımız, dâim, seyrân,Görüp, oluruz hayrân;Bizi, Sevdiğimizden,Hiç bulunmaz ayıran. Böyle vâdettik Yâr’a,Haşrolduk o Gaffâr’a;Gelip teslîm-olanlar,Göremez muhâtara. Her kulun yüreğiyiz,Edenin, dileğiyiz;Mânevî bal olanın,Bilinmez peteğiyiz. Gözümüzdedir […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel sallanır eli…

Ne güzel sallanır eli…Uçar, sanki bir tibili; (1)Hayâ alsın gece gündüz,Başka olmasın emeli. Düşüncesi, edeb-olsun,Zevk-etmeğe sebeb-olsun;Nurlara bulansın gözü,Meleklere mekteb-olsun. Kendi Hakka teslim-olsun,Her belâdan sâlim-olsun;Eylesin hâlleri idrâk,Hep öğrensin, âlim-olsun. Eş-ile dost etsin takdîr,Her kuvvete olsun kaadir;Aranan Sırrı-İlâhî,Gözlerine olsun zâhir. Rasgelmesin muhâtara,Kalbine olmasın yara;Göstersin iki yüzünüTemiz-olarak, Gaffâr’a. Eylemesin kötü niyet,Anlaşılsın ebediyyet;Gönlü, olsun […]
Ağustos 22, 2019

Dertlerin dermânıyım!

Dertlerin dermânıyım!Dinlerin îmânıyım;Gel, inan da ol lâyık,Her ânın zamânıyım! Karışanım, her göze!İlimler ile sözü;Bir dahî ölüm bilmezMeyil verenler bize. Bu devrin Ahmediyiz!Biz (Makaam)ız, odur iz;Damladır her isimler,Gelenler, olur deniz. İbâdete İmamız!Eksik yoktur, tamamız;Ben’im ebedî bir zevk!Dış taraftan bir gamız. Biziz Cibrîlin dili!Hızır-İlyasın eli;Gözümüzde gizlidirİki Cihan Güzeli. Bulunmaz bizlere ad,Sever, ederiz […]
Ağustos 22, 2019

Baktın, çarptın canımı,

Baktın, çarptın canımı,Dînimi, îmânımı;Bilmem nereden aldınSönmeyen ceryânımı? Kim ki dokunur, tutar, İki dünyâ, gelir dar;Bir mekân-oldu yürek,Ceryânı veren yatar. Aşktır, görünür sevdâ,Uzak değil, burada!Dediler: Bir damla kan,Yüreğimde, (süveydâ). Kimse göremez, gizli,Yetişmez nâdân eli;Ben lâl gibi dururken,Alırım ondan dili. Bülbül gibi öterim,Dâim yanar tüterim;Gören, akıllı sanırO Mecnun’dan beterim. Söyler, çıkar her […]
Ağustos 22, 2019

Biliriz neler ilim…

Biliriz neler ilim…Çünkü teslimdir dilim;Kim candan dinler ise,Düşmandan olur sâlim. Kurtulur her azaptan,İşitir bu hitaptan;Gözleri ile okurYüzümdeki Kitap’tan. Cânânda fânîyiz biz,Sözümüz, gösterir iz;Af sâhibini bulduk,Günah, bizim neyimiz… Anladı isen, güven;İyilik eder, söğen;Sâflarda riyâ olmaz,Seviyor, bizi öven. Hatâsız olur mu kul?Îmân-eyle de kurtul;Nice kefen soyanı,Sevmiş de, etmiş makbûl. Aşka düşmüş, eşkıyâ,Seyretmiş […]
Ağustos 22, 2019

Oturdum gözler şâhına,

Oturdum gözler şâhına,Etrâfındaki mâhına;Ulaştım aşk sabâhına;Bakan gözler, görmez beni. Gönüller ederim seyrân,Gezerek, ederim îlân,Beni gören, olur hayrân;Her gözler göremez beni… Olurum dinliyen kulak,Sırları söyliyen dudak,Bâzı da, yürüyen ayak;Her gözler göremez beni. Olurum vücutta kemik,Ortasında duran ilik,Ben’im herşeylere Mâlik!Her gözler göremez beni. Bâzı, olurum dinleyen,Âşık kalbinden inleyen,Duyan kulakta çinleyen;Her gözler göremez […]
Ağustos 22, 2019

Anlaşılmaz visâlimiz,

Anlaşılmaz visâlimiz,Gizlenmiştir ahvâlimiz;Zümrüdüanka tutuyorAşktan yapılmış alımız. (1) Eğer âşık isen, gel, bak,İlmimiz akıyor: ırmak;Tutturur, Mevlâya verir,Bakışımız, olmuş tuzak. Târîf-edeyim, hâl nola:-Neler ihsân eder kula… –Gözşâhımız esrâr-olmuş,Ordan seyrediyor Mevlâ. (Yehdiyallah limen yeşâ’),Tac giydirir nice başa.Vakıt geçirme sen, (Emre)!Ona yetiş koşa koşa. Zapteden: Müncibe Görgün, Kemâl Gökçe. Saat:20.18 (1) Al = Av […]