Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Gözlerin Havz-ı Kevser,

Gözlerin Havz-ı Kevser,Bu can, görmeyi ister;Nice yıl hasret-oldum,Merhamet eyle, göster. Akıldan perdeyi aç,Bu aşk, eyledi muhtaç;Bahâsı, bu can ise,Ben çoktan ettim haraç. Satıyorum, gel, sen al,Beni […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne hâldir Yârabbî!

Bu ne hâldir Yârabbî!Bütün sensin sâhibi;Târîfi mümkün müdür?Hiç görünmüyor dibi. Akıl yeter mi ona…Bilinir senden sana;Göz ile taksîm-ettinSeni, istiyen cana. Bozulur mu kaanûnun?İlmine olur mu son?Kuvvet, […]
Ağustos 22, 2019

Karşımda güle güle,

Karşımda güle güle,Beni getirdin dile;Yanarım gözlerine:Bülbüller, öter güle. Sevdiğim, nebat değil,Munakkat hayat değil;Söylerim kuşdilince,Anlanmaz: âyet değil. Dünyâya eder te’sîr,Hallolmuş, olmuş tefsîr;Çıktım ten kafesinden,Bir dahî olmam esîr. […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan geziyor, vîrâneleri,

Durmadan geziyor, vîrâneleri,Neden terkediyor, kâşâneleri?Doldurup veriyor, göz kadehinden,Seyrân-âlemidir, meyhâneleri. Hasret çekiyoruz, gel, sun ey Sâkî!Dünyâ gibi değil: meyleri bâkî;Bizim sevdiğimiz: dostlar eşiği,Hacerül’esveddir, bilmeyiz hâki. Ayrılmaz eyledi, […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü, gözümü, durak eyledin,

Gönlümü, gözümü, durak eyledin,Bâzı yakın, bâzı ırak eyledin;Karanlık geceler, nereye gitti?Her baktığın yeri, berrak eyledin. Gözümün şâhını, bir nûr-eyledin,Benim bedenimi, sen, Tûr-eyledin;Lûtuflarla azap, bir oldu bana,Râhat-ı […]
Ağustos 22, 2019

Şimdi şefkat günüdür,

Şimdi şefkat günüdür,Âşıklar düğünüdür;Gözlerini aç da bak:Dönen, Mevlâ yönüdür. Ruhların gıdâsıdır,Bilenin evlâsıdır;Kıymetini bilmiyen,Ehli değil, âsîdir. Uyan gözlerim, uyan,Dâvet etmişken Rahman;Sana rahmet edeneUymazsan, edenğ isyan. Sonun, olur […]
Ağustos 22, 2019

Arasan bulunmaz Sultan Süleyman,

Arasan bulunmaz Sultan Süleyman,Sayısı bulunmaz İskender-i Hân…Doğurup doğurup, durmadan yutar.Vicdânı olmayan, bu fânî cihan. Şefîalmüznibîn! sendendir medet,Gözlerimizi aç, alalım ibret;Topraklar altında gaaibolmuşturNurları fışkıran, birçok Muhammet. Yalvarırız […]
Ağustos 22, 2019

Yarattığın kullar, huyuna mahkûm,

Yarattığın kullar, huyuna mahkûm, Cinsi cibilleti, soyuna mahkûm;Kandan neler geçer, hem dahî sütten…Bir katra derler ya, suyuna mahkûm, Söylediği söze, diline mahkûm,Uğruluk ederse, eline mahkûm;Dünyâya gelirse, […]
Ağustos 22, 2019

Gönlüme girince, vatanım sensin,

Gönlüme girince, vatanım sensin,Beni kucaklayıp, yatanım sensin;Çok şükür ki, sevdin, beni çıkardın,İki ellerimden tutanım sensin. Yaprağı dökülmez çiçeğim, sensin,Dâim seni senden dileğim, sensin;Yerde, gökte değil, benim […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü görünce, hayrân-eyledin,

Yüzünü görünce, hayrân-eyledin,Benim sevdiğimi, üryân-eyledin;Uzaktan görürken, geldi yakına,Onu benim ile, bir can-eyledin. Kendime gelince, târif-eyledin,Sırrını bilmeye, ârif-eyledin;Ateşe düşürdün, çıkardım onu,Beni görmeyene, hayif-eyledin. Âşıka gönlümü, vatan eyledin,Saltanat […]
Ağustos 22, 2019

İçinde duran düşman,

İçinde duran düşman,Kalbinden akıtır kan;Sen gölgeye uyarsan,Sonucu, olunğ pişman. Duy, edilmişken himmet,Kendine et merhamet;Akla uymanın sonu:Sonsuz olan nedâmet. Zannedersin yâr gelir,Sana âhüzar gelir;Girdin bir çıkmaz yola,Yürümesi […]
Ağustos 22, 2019

Yol ver dağlar, yol ver, Yare varalım,

Yol ver dağlar, yol ver, Yare varalım,Derdin çâresini, Ondan soralım;Gönlümüz bağlanmış, gaafil olarak,Sevdâ pençesinden; biz kurtaralım. İmdat-et, yüzümüz olmasın siyah,Bu girdap gaayet zor, bulalım felâh;Kucağını açmış, […]
Ağustos 22, 2019

Pervâz-et havamızda,

Pervâz-et havamızda,Çok yaşa yuvamızda;Kokusunu gel de al,Yan, kavrul tavamızda. Semâlarda kuş gibi,Bu aşktan sarhoş gibi;Bak, Süleyman, mühürüGözlerde bulmuş gibi, Kalmasın günâhımız,Yok-eylesin âhımız;Nice Süleyman gizlerBizim bu göz […]
Ağustos 22, 2019

Düştüm ateşine, gülemez oldum,

Düştüm ateşine, gülemez oldum,Unuttum, kendime gelemez oldum,Yokoldum yüzünde, hayat neyime…Arzûlarım bitti, dilemez oldum. Memnûnum derdimden, dermân-istemem,Yeter ki al beni, ihsân-istemem;Ayı, yılı, ömrü, bilemez-oldum,Hayat benim değil, zamân-istemem. […]
Ağustos 22, 2019

Yandım, seninle gördüm,

Yandım, seninle gördüm,Dirildim, bitti ölüm;Kokun sardı dünyâyı,Yedi Çeşitli Gülüm! Sensin ebedî hayat,Senden okunur âyât,Kalb gözüyle görülür,Çünkü değilsin nebat. Koklayan, burun değil,Dünyâya meftun değil;Harf içinde noktasın,Boy gibi […]
Ağustos 22, 2019

Biz eyleyince hizmet,

Biz eyleyince hizmet,Eder Sevgilim himmet;Yol yoktur başka yerden,Kapısıdır (Muhabbet). Girmek ister isen, gül,Şen olmak lâzım gönül;Gir bu aşk potasına,Altınlar gibi süzül. Toprak yemesin, dayan,Bu nefsine ol […]
Ağustos 22, 2019

Bütün dertlilerin, olduk merkezi,

Bütün dertlilerin, olduk merkezi,Çâre arayanın, biz olduk izi;Durmaz çalkalanır, derdin denizi,Nefse sultân-olan, anlıyor bizi. Aşkın yarasına, merhem bizdedir,İbrâhim denilen Edhem, bizdedir;Hakîkî sefayla geçer günümüz,Bazı gamlar ile, […]
Ağustos 22, 2019

Yaramaz gözlerden, ederim siper,

Yaramaz gözlerden, ederim siper,Benim ile oldun, bildim, berâber;Uzaklardan baksın, nâdân olanlar,Bu gizli esrârdan, almasın haber. Seni ihyâ eder, sevgiyle nazar,Ettin çoktanberi, beni intizar;Mâneviyyet gözü olmayan, görse,Mutlak […]
Ağustos 22, 2019

Gözümden görürsün bebek… ninni!

Gözümden görürsün bebek… ninni!Hizmet eder sana melek; ninni!Gül üstünde domurcaksın, ninni! Açılıp, olursun çiçek. ninni! Kokun, alır her cihânı, ninni!İhyâ edersin sen canı; ninni!Şimdi bilmezsin sen […]
Ağustos 22, 2019

Beni duysun kulağın,

Beni duysun kulağın, Oynasın bu ayağın;Söyleyen bu sesimdenGıdâ alsın dimâğın. Gönlünde olsun ağaç,İki gözün, olsun (Hac);Yaradanda fânî ol,Görenler, etsin mîraç. Adın gibi halîm ol,Dilerim ki âlim […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu sallanan kim?

Acep bu sallanan kim?Benim candan sevdiğim.Gönül susturmak ister,Sabretmez-oldu dilim. Sallanır, beni yakar,Dumanı güzel kokar;Gezdiririm kalbimde,Beni görmeğe çıkar. Görünür benden bana,Karışmıştır bu cana;Fedâ ettim ben beni,Gözlerimi ben […]
Ağustos 22, 2019

Çağırırım adını,

Çağırırım adını,İsteriz imdâdını;Senin bir ismin (Semî’);İyi duy feryâdını. Kucakla da uyansın,Aşkı bulsun da yansın;Çıkar, her nedâmetten,Senin yüzüne kansın. Acep lâyık değil mi?Görüp, ayık değil mi?Dayandı yollar […]
Ağustos 22, 2019

Bakışın beller büker,

Bakışın beller büker,Kalblere tohum eker;Tebessüm gülüşünden,Kulların neler çeker… Olurlar pîri fânî,Gaibederler canı;Sözleri, içten içe,Konuşulan lisânı. Kalem olur, gözleri,Kitap olur özleri;Uzaklara yetişirDilsiz olan sözleri. Yetişemez kerâmet,Mânevîdir alâmet;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî, bu hâl ne zor…

Yârabbî, bu hâl ne zor…Bizi göremez, mâzur;Biz ederiz hidâyet,Onlar, tutmazlar huzûr. Etmek isteriz himmet,Onlar görür kabâhat;Gör ki, neler çekmiştirDâvet eden Muhammet… Bu imiş alâmeti;Çok çcekmiş o, […]
Ağustos 22, 2019

Düştüm ateşe, yanarım,

Düştüm ateşe, yanarım,Onun için çıkar zârım;Eğer bin canım olursa,Âşıkım, sana sunarım. Yanmak lâzım imiş meğer…Ölsem, dilim seni öğer;Kirpiklerin bir ok olmuş,Benim yüreğime değer. Dokundukça, eder yara,Âşıkım […]
Ağustos 22, 2019

İşitirsek sesini,

İşitirsek sesini,Seyrederiz nesini?Gözden, neler görülür,Kaldırsak perdesini… Görünür nice eser…Meydana çıkar Dilber;Vakıt gelmeden açsa,Bilmez de, verir haber. Gelmez ise zamânı,Tükenmezse gümânı,Bozulur bütün nizam,Helâk-olur îmânı. Îmân-edemez bize,Dikkat edemez […]
Ağustos 22, 2019

Yaradanım, dahîlek!

Yaradanım, dahîlek!Boşa gitmesin emek;Bu sevdânın elindenNeler çekiyor melek… Misâl eyledi beni,Târîf-ederim dîni;Benim feryâd-ettiğim;Bütün, sevsinler seni. Büründüm ete, tene,Meydana çıktım gene;Sevgili olan ömür,Tâbi’ mi doğan güne? Bilen […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! gel Ona güven,

Gönül! gel Ona güven,Sev de karış, deme : Ben!Meyyâl-olma kimseye,Sevgisi, olur kefen. Yaklaşma, olur hatâ;Aldanma o kıymata;Ebedî diri iken,Seni eder bir meyvâ. Ahlâkın çürür, kokar,Gözlerin nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümün içinde, yatanım sensin,

Gönlümün içinde, yatanım sensin,Kucaklayıp beni, tutanım sensin;Aklımda kalmadı, bu iki dünyâ,Ebedî durduğum vatanım sensin. Görüp ağladığım gözyaşım, sensinGezdirip de duran, bu başım sensin;Bahçe ile bağı, göremez-oldum,Sen […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne derttir Yârab, derman bulunmaz,

Bu ne derttir Yârab, derman bulunmaz,Tedâvi etmeğe, zaman bulunmaz;Göz ile görse de, çıkmaz içinden,Teslîm-olmayınca, îman bulunmaz. Öyle bir kitaptır, yazan bulunmaz,Nefsin yaptığını, bozan bulunmaz;Sevip aldanırsan, parçalar […]
Ağustos 22, 2019

Kur’anda söyledin, sen: (Yehdiyallah),

Kur’anda söyledin, sen: (Yehdiyallah),Affet suçlarını, kalmasın günah;Hep beyaz yüzleri, seyrân-edersin,Sevgi ile yıka, olmasın siyah. Bilenler söylüyor: Her şeye Kaadir;Kuvvetler senindir, bizdeki nedir…Yaradılan, senden, isterse derman,Dağlar mı […]
Ağustos 22, 2019

Uyan da gözüme bak:

Uyan da gözüme bak:Yeryüzüne çıktı Hak;Uy Mevlânın sözüne, Aklın kurmasın tuzak. Tutar, eder perîşan,Bu âleme verir şan;Gezdiği yer, karanlık;Seyrân-eyle, ol rûşen. Odur seni kurtaran,Her derde veren […]
Ağustos 22, 2019

Kimler etse dehâlet,

Kimler etse dehâlet,Ederiz bizler himmet;Bizim nazarımızdan Şifâ bulur her illet. Yeter ki bulsun bizi,Kalmaz benliğin izi;Yıkamak için, oldukÂbıhayat Denizi. Kirler yıkar suyumuz,Hep böyledir huyumuz;Kendimiz bir topraktır,Bâlâdadır […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel sallanır eli…

Ne güzel sallanır eli…Uçar, sanki bir tibili; (1)Hayâ alsın gece gündüz,Başka olmasın emeli. Düşüncesi, edeb-olsun,Zevk-etmeğe sebeb-olsun;Nurlara bulansın gözü,Meleklere mekteb-olsun. Kendi Hakka teslim-olsun,Her belâdan sâlim-olsun;Eylesin hâlleri idrâk,Hep […]
Ağustos 22, 2019

Dertlerin dermânıyım!

Dertlerin dermânıyım!Dinlerin îmânıyım;Gel, inan da ol lâyık,Her ânın zamânıyım! Karışanım, her göze!İlimler ile sözü;Bir dahî ölüm bilmezMeyil verenler bize. Bu devrin Ahmediyiz!Biz (Makaam)ız, odur iz;Damladır her […]
Ağustos 22, 2019

Baktın, çarptın canımı,

Baktın, çarptın canımı,Dînimi, îmânımı;Bilmem nereden aldınSönmeyen ceryânımı? Kim ki dokunur, tutar, İki dünyâ, gelir dar;Bir mekân-oldu yürek,Ceryânı veren yatar. Aşktır, görünür sevdâ,Uzak değil, burada!Dediler: Bir damla […]
Ağustos 22, 2019

Biliriz neler ilim…

Biliriz neler ilim…Çünkü teslimdir dilim;Kim candan dinler ise,Düşmandan olur sâlim. Kurtulur her azaptan,İşitir bu hitaptan;Gözleri ile okurYüzümdeki Kitap’tan. Cânânda fânîyiz biz,Sözümüz, gösterir iz;Af sâhibini bulduk,Günah, bizim […]
Ağustos 22, 2019

Oturdum gözler şâhına,

Oturdum gözler şâhına,Etrâfındaki mâhına;Ulaştım aşk sabâhına;Bakan gözler, görmez beni. Gönüller ederim seyrân,Gezerek, ederim îlân,Beni gören, olur hayrân;Her gözler göremez beni… Olurum dinliyen kulak,Sırları söyliyen dudak,Bâzı da, […]
Ağustos 22, 2019

Anlaşılmaz visâlimiz,

Anlaşılmaz visâlimiz,Gizlenmiştir ahvâlimiz;Zümrüdüanka tutuyorAşktan yapılmış alımız. (1) Eğer âşık isen, gel, bak,İlmimiz akıyor: ırmak;Tutturur, Mevlâya verir,Bakışımız, olmuş tuzak. Târîf-edeyim, hâl nola:-Neler ihsân eder kula… –Gözşâhımız esrâr-olmuş,Ordan […]