Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Hazır oldu kalemler,

Hazır oldu kalemler,Müsâde eyle Dilber!Bilinmedik âlemdenÂşıklar alır haber. İşitirler ününü,Hep dönerler yönünü;İçten içe yaparlarMânânın düğününü. Kolay kolay görülmez,Yanmayınca erilmez;Süleyman (Hâtem)idir,Her beşere verilmez. Mutlak, bozulur nizam,Karışır bütün […]
Ağustos 22, 2019

Nere gitti bütün dil?

Nere gitti bütün dil?Geldi, hapsetti Delîl;Mevlâ izin vermezse,Söylemek, olmaz kaabil. Bir hâl, eylemez zuhûr,(Emre) taş gibi durur;Gelir, aşk, sarar ise,O Kuvvet, verir destûr. Nâkıs değildir; kâmil;Budur […]
Ağustos 22, 2019

Yarattın, dağıttın, çeşitli huyu,

Yarattın, dağıttın, çeşitli huyu,Durmaz, içirirsin, onlara suyu;Sen bizi eyledin, (Nakkaaş)a hayrân,Kimisi açıktır, kimisi koyu. İbret ile baksan: bal dolu petek;(Kün!) emrini verdi, çekmeden emek;Bâzısına baksan, İblis […]
Ağustos 22, 2019

Aşka tutulmuşum, ârı neyleyim,

Aşka tutulmuşum, ârı neyleyim,Canı gaaibettim, kârı neyleyim…Her tarafım benim, kesti ateşe,Söndürmek bilmiyen karı neyleyim… Ona karışmışım, canı neyleyim,Gördüm, mevtâ oldum, kanı neyleyim…(Evvel)e, (Âhir)e, vakta karıştım,İleri, gerisiz […]
Ağustos 22, 2019

Acep bize ne yarar?

Acep bize ne yarar?Hâlimiz, tutmaz karar;Mevlâda yok-olandanMünkir, Nekîr ne sorar? Aşkta olanda zevâl,Görünür ona helâl;(Mîzân)ı bitirenden,Melek, eder mi suâl? Âşık olursa beşer,İçine Mevlâ düşer;Bitirir hesâbınıBurda, olmadan […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâ bir vîrânedir;

Bu dünyâ bir vîrânedir;Harap değil de ya nedir?Gelen sâhip, giden sâhip,Bak ki: misâfirhânedir. Bunlar, birgün, mutlak geçer,Ecel şerbetini içer;Îmâr-ediyor her gelen,Gönül! seyret, mutlak göçer. Akıl, düşünmez […]
Ağustos 22, 2019

Sana olunca vurgun…

Sana olunca vurgun…Bakan gözlerin, yorgun;Gezdirdiğin can ileDâim, edersin oyun. Bilmem ne eyledim ben,Beni av eyledin sen…Baktın, girdin gönlüme.Ateşe düştü bu ten. İçten içe yanıyor,Meftundur, dayanıyor;Söndürmez yedi […]
Ağustos 22, 2019

İdrâk-ettiğimi açamaz-oldum,

İdrâk-ettiğimi açamaz-oldum,Sırrını meydana saçamaz oldum;Tutuldum bu aşkın ben ceryânına,Çırpındım, çırpındım, kaçamaz-oldum. Bağlandım, çözülmez, onun bağına,………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………. Zapteden: İhsan Yöntem. Saat:11.00 2.10.1960
Ağustos 22, 2019

Neler halk-eylemiş Hâlik,

Neler halk-eylemiş Hâlik,Denizlerde birçok balık;Baksan, hepisi bir candır,Zannederler kalabalık. Hepisini gör: bir candır,Tevhîd-eyliyen, insandır;Bir göz ile seyredersen,Görüp görülen: Rahmandır. Lezzetini alır âşık;Onlar uyumaz, uyanık;Âdem yüzünden parlıyor,Cihânı […]
Ağustos 22, 2019

Döküldü, kalmadı saçın, başında,

Döküldü, kalmadı saçın, başında,Bedeniyin ömrü, altmış yaşında;Hayat dedikleri, sanki merdiven,Durmadan iniyor, her yılbaşında. Bir zaman çıkardın, şimdi inersin,Geldiklerin yere, tekrar dönersin;Kalbinde yanmazsa Mevlâ Kandili,Eller gibi sen […]
Ağustos 22, 2019

…………………………………………….

…………………………………………….Öyle bir cevherdir, ……bulunmaz;Kâfî değildir ki bu ömr-ü beşer,Lokman dahî gelse, zaman bulunmaz. Türlü türlü kokan reyhanda mıdır?Onları arayan her canda mıdır?Muhît-olduğunu, ediyor îlân,Dopdolu cihanda, insanda […]
Ağustos 22, 2019

Kalbimin içine baktın bu gece,

Kalbimin içine baktın bu gece,Canımı ateşe yaktın bu gece;İki ellerine aldın kancayı,Karaciğerime taktın bu gece. Bitmedik ateşe attın bu gece,Benim kollarıma yattın bu gece;Kendimde görürdüm tükenmez […]
Ağustos 22, 2019

Ağzımdan çıkar ya, benim mi, sesim?

Ağzımdan çıkar ya, benim mi, sesim?(Emre) diyorlar ya, muvakkat isim;Sırrı anlayınca, kalmadı, zerre,Canda, tende, bende birtek hevesim. Sâhibini bildim, hiç benim değil,Hükmüne geçmiştir ağzımdaki dil;Halk-ederken Mevlâ, […]
Ağustos 22, 2019

Aşktır bizim ilâcımız;

Aşktır bizim ilâcımız;Meyvası bol ağacımız;Mevlâdan gönderilmiştirSaltanatımız, tâcımız. Ölüm bilmez, onu giyen,Toprak olup, boyun eğen;Kendine gelip ayılmazAşka tokanıp da değen. Olur mânevî bir Sultân,Her gönülü gezip yatan;Bu […]
Ağustos 22, 2019

İnsandan doğan ilim…

İnsandan doğan ilim…Acebâ anlıyor kim?Gelip rüsûh bulunca,Tutuldu benim dilim. Geçti sevdiklerime,Zıyâ verir derime;Hallerim yazılıyorBu doğan eserime. Edeyim methüsenâ,Tebdîl-oldum ben ona;Bâzı, görürdüm ayrı,Baktım; karışmış bana. Severim doya […]
Ağustos 22, 2019

Nerden tutulduk Hakka,

Nerden tutulduk Hakka,Yüzüne baka baka…Kimisi çeker azap,Bizi düşürdü zevka. Yanar: sanki cehennem…Yansın… etmeyiz sitem;Hâl, sâhibine gerek;Bilenler, bilmez elem. Kendinden eder zuhûr;Onlar bulamaz huzûr;Yüzünü açsa Dilber,Göstermez olur […]
Ağustos 22, 2019

Gönülden sevenler, olur mu ayrı…

Gönülden sevenler, olur mu ayrı…Böyle halkeylemiş, ezelden, Tanrı;Gönül, bir görüyor, bakıp her vârı,Böylece bulmuştur ebedî zevkı. İçinde olmazsa, duymaz kulağı,Azaptan zevk-alır, onun dimağı,Nefsine teslimdir eli, ayağı;…………………………………………….. […]
Ağustos 22, 2019

Fazîlet önünde eğilir boynum;

Fazîlet önünde eğilir boynum;Onun-için, dedi, Yaratan: “kulum”;Secdei Rahmâna sürdüm yüzümü,Mevlâ, cemâlinden, etmedi mahrum. Gözlerim görmüyor engin ve yüksek,Her yüzde gördüğüm, dâimâ: melek;Hakka yalvarırdım, kabûl-eyledi;Bildim dürüst-imiş, böyle […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü görünce, azap kalmadı,

Yüzünü görünce, azap kalmadı,Sırrını bilince, sevap kalmadı;İçimden söylüyor, nice bin ilim…Kimseyi dinlemem, hitap kalmadı. Bilgi deryâsıyım, ilim kalmadı,Kendisinden başka, dilim kalmadı;Alan ile veren, benden banadır,Ne Muhammed, […]
Ağustos 22, 2019

Dâvet-etti Hayrânımız,

Dâvet-etti Hayrânımız,Ona doğru revânımız;İnsan gözüne görünmezAşk içinde devrânımız. Akıl ermez-oldu bize,Gözler görmez-oldu bize;İki dünyâdan ayrıldık,Lezzet vermez-oldu bize. Fenafillâh ahbabımız,(Ledün) söyler Kitabımız;Dâim gözlerden içilirBakış ile, şarâbımız. Gönlümüz, […]
Ağustos 22, 2019

Ne eyledi bu aşk, benim başıma…

Ne eyledi bu aşk, benim başıma…Zehir koydu gözle yenen aşıma;Deldi benim yüreğimi, ağlarım,Bakmaz-oldu gözden akan yaşıma. Dâim damlar yüreğime, sel-olur,Durmaz, kaynar, göğe çıkar, yel-olur;Bâzı gelir, benim […]
Ağustos 22, 2019

Sızlıyor aşkın yarası,

Sızlıyor aşkın yarası,Aradım, yoktur çâresi;O aldı dilimi teslim,Söyletiyor, göz karası. Aldığım her emir, O’ndan;Ben bir kulum, odur Sultan;Bâzı, bir gama tutturur,Arkasından, eder handân. Hükmeder söyliyen dile,Anlaşılmaz […]
Ağustos 22, 2019

Yaklaşınca yanına,

Yaklaşınca yanına,Tutuldum ceryanına,Bilmem, bu nasıl kuvvet:Girer âşık kanına. Lûtfeder kuvvetini,Bildirir hikmetini;Oradan geçer ise,Bahşeder devletini. O çıkarır aradan,Görünür, verir îman;Sen âciz bir kul iken,İstîlâ eder Rahman. Olursun […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! senin oldu, gözler, durağın,

Gönül! senin oldu, gözler, durağın,Gezip lezzet alır, senin dimâğın;Başın Arş-ı Âlâ, yerde ayağın,Seyran helâl-oldu, seyret her vakıt. Seni dâvet eder, senin Hayrânın,Kalblerden kalbedir, dâim revânın,Ayrılık kalmadı, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerine hayrânım,

Gözlerine hayrânım,Ateş-oldu her yanım;O, beni benden etti,Nereye gitti canım? Taksîm-oldu bakana,Kavuşuldu Rahmâna;Bilerek fedâ ettimHayâtımı ben Ona. Acebâ neyim, Mevlâ!Bakarım sağa sola;Gözlerinin ışığı, Eylemiştir istîlâ. Çalışıp ayıramam,Çünkü […]
Ağustos 22, 2019

Dünyâyı ısıttı, bu ceryanımız,

Dünyâyı ısıttı, bu ceryanımız,Güllere boyandı, altı yanımız;Ayrılık kalmadı, zerreden, külden,İhâta eyledi, bizim canımız. Gözlerden alınan lezzet, bizimdir,Dâimâ edilen izzet, bizimdir;(Nakkaaş-ı Âlem)dir, bizim gönlümüz,İdrâk-edilmedik ziynet bizimdir. Bilip […]
Ağustos 22, 2019

Mevlâdır, görünür kul,

Mevlâdır, görünür kul,Ona dayanır her yol;Gönül! geç sen kendinden,Esîr-olmaktan kurtul. Yok olursan ferahsın,İçinde durma, âhsın;Beşerlik senin değil,Allah ile Allahsın. Cîfeyi sevdin, neden?Hakkı saklar bu beden;Ateşe at […]
Ağustos 22, 2019

Gönül, aşktan usanmaz,

Gönül, aşktan usanmaz,Kendini garip sanmaz;Aşk ateşine yanan,Başka ateşe yanmaz. Tutulur göz ağına,Girer gönül bağına;Siper eder Sevdiği;Düşmez dert tuzağına. Muhafâza eder Yâr,Odur her hâle Muhtâr;Ayrılmaz sâhibinden,Bir şey […]
Ağustos 22, 2019

Dikiliyor, sanki put…

Dikiliyor, sanki put…Böyle sever mi Mâbud…Nasıl ekşi bakarsın?Gül de, yüzünü doğrult. Çabuk bu huylardan geç,Hak, seni, sever güleç;Gözlerini aç da bak,Zevki ara, bul da seç. Ateş […]
Ağustos 22, 2019

Anlaşılır mı kolay…

Anlaşılır mı kolay…Bilenler, oluyor hay;Bu insanın gözleri,Mevlâya olmuş saray. Nurdandır her kerpici,Zor görülüyor içi;Her sevdiğin: öldürür;O’dur hayat verici. Ölmez, içine giren,Bakıp yüzünü gören;Al zekâyı kendinden,Ne olduğunu […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzeldir bu beşer…

Ne güzeldir bu beşer…Görenler aşka düşer;Mevlâ yaktı ateşi,Gönülden bakan pişer. Kendi benziyor kula,İçinde saklı Mevlâ;Kulağı duyanlaraDâim diyor: Essalâ! Kapısını göz açar,Onu görmiyen, kaçar;Bırakır mı bu benlik?Çünkü […]
Ağustos 22, 2019

Eğer açılırsa gül,

Eğer açılırsa gül,Şen olur bütün gönül;Yetişirse bir meyva,Emir verirler: Bükül! Toprağa döner yönü,Unutur ayı, günü;Tutar iki cihânıÂşık olanın ünü. İşitir bütün kulak,İşâret eder parmak;Açıl gönül gözleri!(Hacerül’esved) […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! ne hâle düştük,

Yârab! ne hâle düştük,Nerden senle görüştük…Bizim oldu her gözler,İçinden şarâb-içtik. Olduk ayılmaz mahmur,Bildik, bu imiş huzûr;Şükür, girdi kalblere,Ebedî, orda durur. Olduk Leylâsız Mecnûn,Etti bizleri meftûn;Sofular secde […]
Ağustos 22, 2019

Gizlenmiş sende Rahman,

Gizlenmiş sende Rahman,Yüzü görülür: insan;Nur, gözünden fışkırır,Nasıl dayansın bu can… Sen eyledin tecellî,Yok eyledin Cibrîli;Yanarak methediyorGözü görenin dili. Etmek istiyor visâl;Târîfe olmaz misâl;Söyletmez ise bu aşk,Şûlesi, […]
Ağustos 22, 2019

Bir konak yaptırdım, gözler görmedik,

Bir konak yaptırdım, gözler görmedik,İçinde oturan, her şeye Mâlik;Saltanatı dâim, ebedî yaşar,(Mâlik-ül-Mülk) tür ki, koymamış eksik. Kendi îmâr-etmiş, dökülmez gülden,Ziynetini etmiş, nice gönülden;Benziyor insana; yine kapalı;Muhâfaza […]
Ağustos 22, 2019

Cihan yanar âhımdan,

Cihan yanar âhımdan,İçinde durur: İnsan;Gözlerimden akıyorKalbimin içine kan. Sever, istemem derman,Yanmaktan aldım ihsan;Her baktıkça görünür,Âşıkı eder hayrân. Seyredince içine,Elvedâ ettim dîne;Canlı iken sardılarEtten, tenden kefene. Halledemiyor, […]
Ağustos 22, 2019

Ateşe kesti bura,

Ateşe kesti bura,Garkeyledi bir nûra;Bizler, olduk semender,İçinde dura dura. Hiç kimseler yanamaz,Görmiyen, uyanamaz;Neylesin ehli gaflet…Düşerse, dayanamaz. Budur ibâdetimiz;Gönülde cennetimiz;İki cihâna yokturZerrece minnetimiz. Bilmeyiz Hûri, gılman,Bizi göremez […]
Ağustos 22, 2019

Gelen, gider, bu dünyâya,

Gelen, gider, bu dünyâya,Mekân kurar sanki, gûyâ…(Lâ râhata fi-d-dünyâ)dır,Kimse gülmez doya doya. Geri gelmez, koyup giden,Yerde çürür nice beden;Kabâhat mi olur kulda?Sebebisin, sensin eden. Anlıyanlar, etmez […]
Ağustos 22, 2019

Nerelere gitti, bunca emekler?

Nerelere gitti, bunca emekler?Bu açık kapıyı, nice kul bekler…Sâf-olmuş Âdeme, lâzımdır secde;Beşer ne anlasın… eder melekler. Tanrı ile birdir, bir kula benzer,Sırâtı Müstakîm, o yola benzer;Târîf-edilir […]