Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Bu aşkın hâlini, pervâneden sor,

Bu aşkın hâlini, pervâneden sor,Başka türlü tarif, eylemesi zor…Ateşin âdeti: değeni yakar,Onun gibi olan, tutuyor huzur. Varır, düşer, yanar; fakat diridir,Ölüm denen şeyden, onlar berîdir;Her tasavvuf […]
Ağustos 23, 2019

Benim bir sıfatım, (Bâkî)dir, (Halîm),

Benim bir sıfatım, (Bâkî)dir, (Halîm),Babam İbrahimdir, o İsmailim;(Evvel)den (Âhir)e, devreden benim,Yetmişiki çeşit, söz söyler dilim. Bütün sıfatların, banadır yönü,(Dâimelbâkî)yim, her ânı, günü;(Kuş Dili) bilenin, açık kulağı,Onlar […]
Ağustos 23, 2019

Devre tâbidir zaman,

Devre tâbidir zaman,Böyle emretmiş Rahman;Bir emre tâbi olmuş,Durmaz dönüyor her an. Mutlaka olur tebdil,Devreder, olur zâil;Emretmiş, döner bu çarh,Durdurmak, olmaz kaabil. Bilenler, olur tâbi:Her varlığın sahibi;Dönen […]
Ağustos 23, 2019

Âdemde bir et var, denilir: yürek,

Âdemde bir et var, denilir: yürek,Küreden büyüktür, gizlenir felek,Binbir sıfat gizli, sıtreder melek, (1)Rahman sarayıdır, kul gözü görmez. Nice yazı vardır, nice bin sûret…Dost, yüzünü açmış, […]
Ağustos 23, 2019

Yârab! tecellîne, eyledin hayran,

Yârab! tecellîne, eyledin hayran,Gecen, gündüzün yok, edersin her ân;Bu (Ümmî Emre)nin, gözüne dâimGörünür, okunur, bu (Canlı Kur’an). Sıra sıra dizik, benzer hurûfa,Görüp seyredene, ordandır vefa;Gözden göze […]
Ağustos 23, 2019

Bu çektiğim ateş, hasret elinden,

Bu çektiğim ateş, hasret elinden,Neyleyim bu başı, nefret, elinden,Zehirliyor aşı, kesret elinden,Bu kesret elinden, nefsin elinden… Dünyamı ediyor, bu nefis, zindan,Karanlık oluyor, nur gibi vatan,Ölüye dönüyor, […]
Ağustos 23, 2019

Yok olunca düştüm, umman mıdır bu?

Yok olunca düştüm, umman mıdır bu?Önü, sonu yoktur; zaman mıdır bu?Gözleri bürümüş, beni göstermez,Arzu karışmıştır, duman mıdır bu? Bütün âlem ister, almak gıdayı,Bakıp etmek ister, içten […]
Ağustos 23, 2019

Nice güneş, nice aylar göz ağımda gizlidir…

Nice güneş, nice aylar göz ağımda gizlidir…Büyük, küçük hep yıldızlar dimağımda gizlidir;Bunlar daim mihverinde döner durur emrimle,Hep kuvveti benden alır, parmağımda gizlidir! Bunlar benim bedenimde, her […]
Ağustos 23, 2019

Bütün belâların, banadır yönü,

Bütün belâların, banadır yönü,Tecelli eyledi, şikâyet günü;Çatır çatır (Emre), yanıp dururken,Zâlim, gelir, eder, burda düğünü. Ben kaçarım, onlar, birikir, arar,(Emre)nin gönlünü, tuttular karar;Şükür, fânî yolu, tuttu […]
Ağustos 23, 2019

Bu dünyada, bitmez Yârab, ihtiyaç,

Bu dünyada, bitmez Yârab, ihtiyaç,Kimini kimine, edersin muhtaç;Yine Rezzak sensin, bu mülk senindir,Kimseleri koymanğ, Ganîsin sen, aç. (1) (Sahî Habîbullah), senindir kelâm,Sevgi senin; söylenğ, duyana, Mevlâm; […]
Ağustos 23, 2019

Nerden geldik bu harâba, düşman, âşık gönlüne. (1)

Nerden geldik bu harâba, düşman, âşık gönlüne. (1)Bilmiyerek bizler düştük, bu mihnetin gölüne;Girer girmez hep aldandık onun tatlı diline:Kaplan gibi hücum eder, yaklaşana, gülerek. Kendimizi gaibettik, […]
Ağustos 23, 2019

Kimi alır seni, kimisi satar,

Kimi alır seni, kimisi satar,Görülmedik senin, tılısımın var;Kimse senden bulmaz, ey dünya, huzur,Herkesin başına, koparırsın zâr. Gafile görününğ, sen türlü türlü,Sende açılıyor, gafilin gülü;İçinde yaşayan, diriyim! […]
Ağustos 23, 2019

Gönül! senin ile, olalı yoldaş,

Gönül! senin ile, olalı yoldaş,Beni kuzulardan, eyledin yavaş;Bilmem nere gitti, bu zalim nefis?Onu sevenlere, olsun arkadaş. Yaradan sahibin, alınca teslim,Evvel cânî iken, eyledi halîm;Sanki, söyleyip de, […]
Ağustos 23, 2019

Dünya bir ağaçtır, zamâna benzer,

Dünya bir ağaçtır, zamâna benzer,Üstündeki yaprak, insana benzer;Bir yandan dökülür, bir yandan biter,Sararıp düşmesi, hazâna benzer. Gözleri açıklar, alırlar ibret,Bu hâli görenler, ederler hayret;Gafil olanlara, gösterirlerse,Hoşlarına […]
Ağustos 23, 2019

Her canı diri tutan,

Her canı diri tutan,Diriltip geri yutan,– Bir nefes tahrîkidir –Dört unsurdur bu cihan. Biribirine ortak,Bütün sıfatları hak;Birçoğu karanlıktır,(Cemâl)i gayet berrak. Bâzısında var (Celâl),Güler de çıkar (Cemâl);Bütün […]
Ağustos 23, 2019

Her kulların, senden, istiyor himmet,

Her kulların, senden, istiyor himmet,Kimi Mevlid okur, doğdu, der, Ahmed;Yollar sana varır, Aşkın Sultânı!Bilip dönenlere, eyle merhamet. Hallerine seyret, imdâda yetiş,Ayrı görmesinler, bunlara bitiş;Bir adın (Gaffar)dır, […]
Ağustos 23, 2019

Bir deryaya düştüm, yoktur kenarı,

Bir deryaya düştüm, yoktur kenarı,Öyle bir saraydır, yoktur duvarı;Dilberi, içinde; değildir gılmanKendinden kendine, onun mîmârı. Gelip de sorsalar, edilmez îzah,Himmet etmelidir, Hazreti Allah;Gecesi, gündüzü, gözle görülmez,Hiç güneşi […]
Ağustos 23, 2019

Bu hayat bir güle benzer,

Bu hayat bir güle benzer,Coşkun akan sele benzer; Güvenilmez: bir ân gibi…Küser, gider, ele benzer. Bir sarılmış yumak gibi,Tozup giden toprak gibi;Biz, bilmeden aldanırız,Dünya seven, ahmak […]
Ağustos 23, 2019

Gel ey bâdisabah, lûtfeyle bize,

Gel ey bâdisabah, lûtfeyle bize,Gizlenme sen bize, seyreden göze;Bir (Nokta)sın, benzenğ (yedi Deniz)e,Arar seni, Âdem, faslına düşen. (1) Yere, göğe sığmanğ; mü’min kalbinde,Arayanlar, arar, Seni her […]
Ağustos 23, 2019

……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………………..(X) Ahmed’e sordular: Sen niçin geldin?Âhü efgan ile, sîneler deldin?Der ki: Kerîm ahlâk; arkasından din… (1)Bu ilmin rehberi: ahlâk ve edep. Edeple olunur, Mevlâya vâsıl,Tahsil eylediysen, […]
Ağustos 23, 2019

İnsanın yüreği, benzer yüzüne,

İnsanın yüreği, benzer yüzüne,İçinde görünen: kendi, gözüne;Herkes sevdiğini, durmaz zikreder,Hâlini bilmeğe: bakın sözüne. (1) İnsanın aynası, yine insandır,İçini gösteren: diyen lisandır;Kiminin dilinden, Rahman nutk eder,Nefsine uyandan, […]
Ağustos 23, 2019

Küreden büyüktür, sendeki beden,

Küreden büyüktür, sendeki beden,İçinde mevcuttur, her türlü mâden,Görür de bilirsin, uyanırsan sen,Sana bildirmiyen, sendeki gurur. Semâda uçarsın, yerde gezersin,Deniz diplerinde, suda yüzersin,Hemi İlyas, hem de, Hızra […]
Ağustos 23, 2019

Hayat bir rüyadır, bellisiz günü, (1)

Hayat bir rüyadır, bellisiz günü, (1)Geldiği yeredir, insanın yönü;Bilinmedik ele, durmadan yürür,(Yarın) idrâk olmaz, hatırlar (dün)ü. Hayatını bilmez, çok eyler teşviş,Ölmiyecek gibi, durmaz, tutar iş;Dünya bir […]
Ağustos 23, 2019

Açmış diken üstünde gül,

Açmış diken üstünde gül,Dolaştı, çözülmez gönül;Beni eğer tekdir etse, Ben sanırım öttü bülbül. Unuturum bütün gamı,O gün ederim bayramı;Neşe ile dolar gönlüm,Dostum gönderir ilhâmı. Teslim olur […]
Ağustos 23, 2019

Durmadan yağıyor, gamın yağmuru,

Durmadan yağıyor, gamın yağmuru,Ciğerim yanıyor, her taraf kuru…Beni öldürmek mi, aceba zoru?Hayat yolu burdan, geçer neyleyim… Herkesi severim, ederler ikrah,Mevlâya danıştım: değilmiş günah;Ezelden yazılmış, bu bahtı […]
Ağustos 23, 2019

Attığım adımlar, geride kaldı,

Attığım adımlar, geride kaldı,Arzu ile emel, bütün hayaldı;Çok şükür, bu gönül, (Yâr)i bilince,Bir dahi ayrılmaz, zevkine daldı. (1) Hiç tekrar gam tutmaz, olmuştur ferah,Eski hallerinden, bulunca […]
Ağustos 23, 2019

Tekâmül eyleyince yaş,

Tekâmül eyleyince yaş,Ağarırsa sakalla baş,Yönün toprağa doğrudur,Ne kadar olursan tıraş. (1) Îkaz eder seni, yüzün,Cihana seyreden gözün;Hâlini âşikâr eder,Ne kadar saklasan, sözün. Bu bedene etme minnet,Bak […]
Ağustos 23, 2019

Seni arar iken, ben oldum gaaip,

Seni arar iken, ben oldum gaaip,Kimlere sorarsam, ediyor tâyip;Tabiat kanunu, böyle kurulmuş:Büyüyen, küçüğe, oluyor sahip. Canda bulmuş iken, gözlerim arar,Kalbimde gezerken, lisanım sorar;Vuslatın lezzeti, hasretindedir: Âşıklara, […]
Ağustos 23, 2019

Yerli yerincedir, seyran bizimdir,

Yerli yerincedir, seyran bizimdir,Diri hayat bulduk, devran bizimdir:Biz bu hasta aklı, ettik tedavi,Kimsenin hakkı yok, derman bizimdir. Kim ne derse desin, îman bizimdir,Önde devreyliyen, zaman bizimdir;İçten […]
Ağustos 23, 2019

Dükkânda olsaydık, içerdik kahve,

Dükkânda olsaydık, içerdik kahve,Hasret oluyoruz, gelince eve,Kavrulurken kokar, şehire, köye,Tiryâkiler bilir, onun tadını… Herbirinde vardır, bilinmez lezzet,Allah neler etmiş, kuluna himmet…Kimine bol verir, kimini hasret…Tiryakiler bilir, […]
Ağustos 23, 2019

Yâr aklıma düşse, bu gözüm ağlar,

Yâr aklıma düşse, bu gözüm ağlar,Yüzünü görmezsem, hem özüm ağlar;Ateşten gömlektir, hasret acısı…Siper eyliyemem, bu sözüm ağlar. Eğer kavuşmasam, tutamam karar,İçerim kan ağlar, gözlerim arar;Aşkın kıvılcımı, […]
Ağustos 23, 2019

Acep seni sevmiş, kim, kana kana?

Acep seni sevmiş, kim, kana kana?Kerpicin boyanmış, ey dünya, kana;Zehirli kancayı, takar, çekersin,Gözlerini yakar, kim baksa sana. Zevksiz mihnet dolu, sağ ile solu,Nereden aransa, bulunmaz yolu;Neler […]
Ağustos 23, 2019

Dünya bir merdiven: kimi iner, kimi çıkar,

Dünya bir merdiven: kimi iner, kimi çıkar,Her görülen, ayna: kimi görmez, kimi bakar;Elvan elvan çiçek, binbir türlü açılmışlar,Kimi rengi ile vuslat eder, kimi kokar. (1) Cümlesi […]
Ağustos 23, 2019

Adım adım geçer, hayâtın yolu,

Adım adım geçer, hayâtın yolu,Durmadan yürüyor, her gelen kulu;Aslına kavuşur, burda bırakır,Ananın karnında verilen çulu. Bu dünya hazmeder, bırakmaz izi,Dalgaya benziyor; seyret denizi;Durmaz davet eder, kendi […]
Ağustos 23, 2019

Yâr elinden, dar elinden…

Yâr elinden, dar elinden…Gece gündüz zâr elinden…İki cihan zindan oldu,Zâr elinden, dar elinden… Kalbe atar pençesini,İşitemem ben sesini;Bir dem gelir, fedâ ederİhsan olmuş kafesini. Kâh çıkarır […]
Ağustos 23, 2019

Kimselere kuyu, kazma ey gönül!

Kimselere kuyu, kazma ey gönül!Sen suçunu anla, azap çekme, gül;Zebâni mahrumdur, ona kokmaz gül:Muhammed ümmeti, güleç olmaz mı? (1) Boyuna göre kaz: seni sıkmasın,Feryâdü âhına, kimse […]
Ağustos 23, 2019

Kimden kime etsem, acep şikâyet…

Kimden kime etsem, acep şikâyet…Bilmem ki eder mi, dönüp, hidâyet?Bu gamı alıp da, tekrar, yerineYerleştirecek mi, lûtf u inâyet? Nerelere dönsem, çıkar karşıma,Yağmur gibi yağar, bu […]
Ağustos 23, 2019

Her devir geçer de, kalır arkada,

Her devir geçer de, kalır arkada,Böyle karar etmiş, yaradan Hudâ;(Küllü hâlin yezûl): ibretle seyret:Tekrar çıkıyor mu, söylenen sadâ? Durmadan değişir, insan sûreti,Kırış kırış olur, yüzünün eti:Birbirine […]
Ağustos 23, 2019

Bu âlem bir hayâl imiş,

Bu âlem bir hayâl imiş,Gönül vermek vebâl imiş;Ömür günü doğar ammâ.Nihayeti zevâl imiş. Not: Emre, yeni aldığı dolmakalemi tecrübe ederken bu doğuş doğmuştur. 15.10.1952