Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Geldi, yoldaş oldu, hicran ile gam,

Geldi, yoldaş oldu, hicran ile gam,Tahammül ediyor, alıştı âzâm;Bilmem âşık mıdır, elem ile dert?Bunları sevince, geliyor ilham. Hazreti Âdemden, mîras mıdır bu?Zevkü sefâ mıdır, bir yas […]
Ağustos 22, 2019

Yüreğimi yaktı, hasretin odu,

Yüreğimi yaktı, hasretin odu,Ateşi aldı da, eliyle kodu;Benim gıdâm oldu, Onun sevdâsı,Yüzünde görürüm, dâim Mâbudu. Aşkı, muhabbeti, benim felâhım;Tecellî ediyor, ordan Allahım;Çoklarının yönü, döner Mihrâba,Dostun eşiğidir, […]
Ağustos 22, 2019

Gözüyün içinde, ne hâl gizlidir…

Gözüyün içinde, ne hâl gizlidir…Seyredip görene, (Cemâl) gizlidir;Bütün kuvvet, kudret, (Nokta-i Vâhid),Arayıp bulana, (Visâl) gizlidir. Ay ile güneşler, nücûm gizlidir,Ölümler bilmiyen Kayyûm gizlidir;Ten libâsı fânî, kendi […]
Ağustos 22, 2019

Vakıt, zaman derler: (ân-ı dâim)dir:

Vakıt, zaman derler: (ân-ı dâim)dir:(Zevk-ı Küllî) derler: (kalb-i selîm)dir;(Hâl) lisânı derler, sükûtlar okur,Bakıp (ümmî) derler; onlar âlimdir. Göz ile okunur, dudak değildir,Bakarak dinlenir, kulak değildir;Öyle bir […]
Ağustos 22, 2019

Tutulmuşum hayâline,

Tutulmuşum hayâline,Gözlerinin o alına;Beni bilmiyenler, diyor:Düştü aşkın vebâline. Ellere ne? günah benim,Durmaz ederim, âh benim;Âlemleri görüp yakan,(Kaşı, Gözü Siyah) benim! (Yanacaksın!) hitap benim,Tamudaki azap benim;Ara yerde […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk dedikleri, ne kadar ince…

Bu aşk dedikleri, ne kadar ince…Akıl mı kalıyor, bakıp görünce…Aşkın bâdesini, Yâr ,eli ile,Kendimi kaybettim, sunup verince. Târîf eylemesi, mümkin değildir,Hâriçten verilmiş izin değildir,Gözönüne çıktı, öyle […]
Ağustos 22, 2019

Nice bel bükülmüş… Aşkın elinden,

Nice bel bükülmüş… Aşkın elinden,Gözyaşı dökülmüş; aşkın elinden;Hâlimi bilmiyen, bîçâre gaafil,Seyreyleyip gülmüş; aşkın elinden. Evler harâbolmuş; aşkın elinden,Canlar türâbolmuş; aşkın elindenBu iki dünyâyı, onlar anlamış:Kaçan serâb-olmuş; […]
Ağustos 22, 2019

Gelir bir bir, gider bir bir,

Gelir bir bir, gider bir bir,Bu takdîre olmaz tedbîr,Vaid böyle; yoktur cebir;Ne gelen vâr, ne giden var… Bir esrâr-ı ilâhîdir,Bak: envâr-ı ilâhîdir;Bil: ikrâr-ı ilâhîdir,Ne gelen vâr, […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor kara gözler,

Bakıyor kara gözler,Buna dayanmaz yüzler;Dikilmiş (Bir Nokta)ya,Acebâ kimi gözler? Bu nasıl câzip nazar…Bilmiyen, sanır: azar;Her kirpiği bir (Kalem),Aşk ile sevdâ yazar. Kurtulamaz tutulan,Kendini eder kurban;Yollarında dökülmüş,Hesâba […]
Ağustos 22, 2019

Bir konak yaptırdım, Tûbâ boyundan,

Bir konak yaptırdım, Tûbâ boyundan,İçini sıvadım, gözler suyundan;Bir (Dilber) getirdim, emsâli yoktur,Melek aşı alır, onun huyundan. Kan ile iliktir, onun kerpici,Nurlara boyanmış, dışıyla içi;Varlıkla gireni, eylemez […]
Ağustos 22, 2019

Uykudan uyandım, o Yâre baktım,

Uykudan uyandım, o Yâre baktım,Kalbinin içine, beni bıraktım;Yazılar yazılmış, (Hâl) harfi ile,Kara yazılmıştır, tâlihim, bahtım. Eğer okunursa, ciğerler deler,Kimisi ağlar da, bâzısı güler;Mâtem mektebidir, okutulur gam,Tahammül […]
Ağustos 22, 2019

Nerelerden geçti, bu hayat yolum?

Nerelerden geçti, bu hayat yolum?Bâzı lûtuf gördüm, bâzı da zulüm;Benim arzum budur: yüzünü görmek;Şükürler eylerim, olmadım mahrum. Gözümü, gönlümü, ettin istîlâ,Bu nasıl lûtuftur, ben gibi kula?Taş […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın ateşi, dedirir ninni,

Bu aşkın ateşi, dedirir ninni,Yakıp kül eyledin, Sevdiğim! beni;Âşikâr eyledin, bütün dünyâya,İçime girip de, yakınca beni. Çoğu, kâfir diyor, bana bakınca,Kimi şeyhtir diyor, kimisi hoca;Gönül bahçesine […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel yaratmış, Nakkaaşın senin…

Ne güzel yaratmış, Nakkaaşın senin…Neler gösteriyor, bu kaşın senin…Vakıtla zamâna, tâbi’ değildir.Adetsiz yaşıyor, her yaşın senin. Gözlerinden bakan, hem dahî (Bâkî);Yüzünü görenler, oluyor takî,Nice boyan vardır, […]
Ağustos 22, 2019

Sevdâ dertlerinin, olmaz devâsı,

Sevdâ dertlerinin, olmaz devâsı,Ne ilâcı vardır, ne de duâsı;Dünyâ arzûları, bulamaz çâre,Ayrılır âşıkın, dâim Mevlâsı. Öyle bir kurddur ki, giriyor kalbe,Benzemez bir derde, dîne, mezhebe;Bu hâli […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım yüzüme, bakar mı ola?

Cânânım yüzüme, bakar mı ola?Nefesi burnuma, kokar mı ola?Durmadan akarsa, gözümün suyu,Yüzümün kirini, yıkar mı ola? Dağlardan büyüktür, günâhım benim,Yüzümde duruyor, siyahım benim;Ömrümün boyunca, feryâd edersem,Bitip […]
Ağustos 22, 2019

Gelenden sorarsak, dilleri dönmez,

Gelenden sorarsak, dilleri dönmez,(Âhir)e gidenler, geriye dönmez;Bu nasıl esrardır, dâim kapalı,Ateşi bâkîdir, yanar da sönmez. Öyle bir bilgidir, (İlm-i Ledünnî),Babasız, anasız; doğurur dîni;Kitabını açtım, bir kerre […]
Ağustos 22, 2019

Bülbüller misâli, öter eyledin,

Bülbüller misâli, öter eyledin,Ateşe düşürüp; tüter eyledin;Her gelen âşıka, oldum bir misâl,Leylâdan, Mecnun’dan, beter eyledin. Sorsalar, suâlin imkânı yoktur,Nizâmı, kaanûnu, erkânı yoktur;Bu sevdiğim Dilber, yatar gönlümde,Başka […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl varlıktır, görünmez sonu…

Bu nasıl varlıktır, görünmez sonu…Kendinden geçenler, biliyor O’nu;Haber verilmiyor, gezdiren ruhtan,Etten giydirmişler, görülen donu. İki yok arası, sanki bir varlık…Arkası gaaiptir, önü karanlık;Hesapla kitapla, anlaşılmıyor,Bildiremez amma, […]
Ağustos 22, 2019

Damarımda kanım senin,

Damarımda kanım senin,Diri tutan canım senin,Nutkeden lisânım senin;Ne ben vârım, ne irfânım… İçimdeki özüm senin,Seyreyleyen gözüm senin,Târîf eden sözüm senin;Ne ben vârım, ne irfânım… Öğrendiğim ilim […]
Ağustos 22, 2019

Âlemlere ettin, sen beni ibret,

Âlemlere ettin, sen beni ibret,Bir can vermiş idin, senin, emânet;Yine ayrılmıyor, senin izinden,Aklımdan çıkmıyor, bu ne muhabbet… Gûya ayrılıktır, bu nedir acep?Ayrılmaz, karışmış, bütün âlem hep;Kaybettim […]
Ağustos 22, 2019

Sakalım ağardı, saçım döküldü,

Sakalım ağardı, saçım döküldü,Dizlerim sızladı, belim büküldü;Bu nefsin elinden, kurtulamadım,Beni aldatarak, yüzüme güldü. Anca Mevlâdandır, imdâdım benim,Dâim duyuluyor, feryâdım benim;Eser kalmayacak, bu benliğimden,Muvakkat anılır, duy-adım benim. […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar büyüktür, insan dimâğı,

Ne kadar büyüktür, insan dimâğı,Ölçülmez, biçilmez, altı bucağı;Dışından bakarsan: sanki bir incir;İçinde gizlidir, nice Tûr dağı… Gelir, ilhâm-alır, nice bin Mûsâ…Uçarak konmuştur, adetsiz İsâ;(Ve lekad kerremnâ) […]
Ağustos 22, 2019

Coştu yüreğimde, aşkın denizi,

Coştu yüreğimde, aşkın denizi,Bilmem neler etti… yakıyor bizi;Kara gözü ile, baktı yüzüme,Gözlerimden gitmez, hayâli, izi. Kendisi gönlümde, ediyor cevlân,İçimden bakarım, ben O’na her ân;Bir varlık görürdüm, […]
Ağustos 22, 2019

Gözümü, gönlümü, kaptı gözlerin,

Gözümü, gönlümü, kaptı gözlerin,Aklımdan çıkmıyor, aşklı sözlerin;Hicran kuyusuna, düştüm, çıkamam,Dünyâ görünmüyor, gaayetle derin. O Hazreti Yûsuf, alsın ibreti,Nerelerde kaldı, Mısır devleti…Gözüm, bir görüyor, her yana baksam,– […]
Ağustos 22, 2019

Büyü, hizmet eyle, şanlı vatana,

Büyü, hizmet eyle, şanlı vatana,Emânet edilsin, her taraf sana;Dâimâ düşüncen, milletin olsun,Yüzün ak görünsün, senin Rahmâna. İki ellerini, ulaştır kâra,Kalbi teslîm-eyle, dâim Gaffâra;Akıldan anılır, dilde söylenir,Ahlâkın […]
Ağustos 22, 2019

Uyutayım diye söylerim ninni,

Uyutayım diye söylerim ninni,Canımdan, geçince, ben buldum seni;Kaleme, kâğıda, gelmez bu lezzet,Aşkına tutuldum, neyledin beni… Unuttum canımı, bilmem zamânı,Bakışın kuruttu, bendeki kanı;Ateşine düşen, târîf edemez,Görenin tutulur, […]
Ağustos 22, 2019

Alan sarhoş, veren sarhoş,

Alan sarhoş, veren sarhoş,Bu taksiyi süren sarhoş; (1)Bir yoldur ki gaayet uzak,Menziline eren sarhoş. Dost yüzünü gören sarhoş,Canını götüren sarhoş;Sağda, solda iki melek,Defterini düren sarhoş. Bir […]
Ağustos 22, 2019

Biz Urfa’yı ettik tavâf,

Biz Urfa’yı ettik tavâf,Her dağları sanki bir (Kaf);Canını Hakka verenin,Günahları olmaz mı af? Sular vermişsin ki: deniz…İçtik, yok olduk onda biz;Halîullah balığınaYem verir de, yemiş! deriz. […]
Ağustos 22, 2019

Hiç ateş yakar mı, Halîl olanı?

Hiç ateş yakar mı, Halîl olanı?Mevlânın yoluna, delîl olanı?Cânân, mekân eder, hem dahî sever,Sırrı söylemeyip, bîdil olanı. Yüzünü görenin, ciğeri ağlar,Nereye bakarsa, ateşler dağlar;Gözlerinin yaşı, bir […]
Ağustos 22, 2019

Gamı hazmedersen, himmet sendedir,

Gamı hazmedersen, himmet sendedir,Ârif de olursan, cennet sendedir;Mevlâ uzak değil, Cibril berâber;Kulağın duyarsa, Ahmed sendedir. Şefkati bilirsen, ümmet sendedir,Settârül’uyûbsun, devlet sendedir;Gözünü, kalbini, edersen temiz,Yetmişiki derler, millet […]
Ağustos 22, 2019

Bu evin işleri bitmez,

Bu evin işleri bitmez,Zevki gelip, gamı gitmez;Çalışıp da, tüketmeğe, Elli kişi olsa yetmez. Günbegün, azalmaz, artar,Hicran gelir katar katar;Seksen kişi adım atsa,Gelir, bir ucundan tutar. Ezelîden […]
Ağustos 22, 2019

Seni seveliden, bu tatlı canım,

Seni seveliden, bu tatlı canım,Her dâim devreden, içinde kanım,Güvenip durduğum, iki cihânım,Seni seveliden, çıktı gözümden. Cennet ile hûri, hem dahî melek,Aklım yetmez idi, ederdim dilek;İçinde durduğum […]
Ağustos 22, 2019

Nice boyunları, büküyor bu aşk,

Nice boyunları, büküyor bu aşk,Gözlerden kanlı yaş, döküyor bu aşk;Bâzı, kara deve olup da dahî,Kapanan kapıya, çöküyor bu aşk. Adedi yok yüzü güldürüyor aşk,Diriltip, diriltip öldürüyor […]
Ağustos 22, 2019

Şerha şerha oldu, yine bu kalbim,

Şerha şerha oldu, yine bu kalbim,Geldi de yetişti, benim Sâhibim;Lokman Hekim olsa, bulamaz çâre,İçinden içine, şükür, Tâbîbim. Bir gözler göremez; acep melek mi?Aklımdan çıkmıyor, bilmem dilek […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan yanarım, bu nasıl hâldir…

Durmadan yanarım, bu nasıl hâldir…Bir aşka tutuldum, tamam ef’aldir;Anlayanlar için, yüceden yüce,Her sofular için, bütün vebâldir. Ceryânı geliyor, bizlerden bize,Işığı vuruyor, yüzlerden yüze;Nûr-u İlâhîdir, durmadan akar,Ebedî, […]
Ağustos 22, 2019

Gözümün ışığı, sardı dünyâyı,

Gözümün ışığı, sardı dünyâyı,Bütün insanları, hem de semâyı;Kerbelâ elinden, gelsin de görsünO şâir Fuzûlî, bende (Leylâ)yı… Ömürle yaşayan cisim değildir,(Esmâ)ya bürünmüş isim değildir;Yanık yüreklerin, Sultânı O’dur,Sıfatla, […]
Ağustos 22, 2019

Ben bir bâde içtim, Yârin elinden,

Ben bir bâde içtim, Yârin elinden,Methini işittim, tatlı dilinden;Yüzünü gösterdi, aklımı aldı,Bilgilerim uçtu, aşkın yelinden. Doldurup doldurup, tekrar sunuyor,Öyle bir mahmûrum, aklım donuyor;Gönlüm semâlarda, eyleyip pervâzDolanıp, […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, uyu, benim Halilim!

Ninni deyim, uyu, benim Halilim!Methe kâfî değil, söyleyen dilim;Yüzünü görünce, etmez hareket,Bütün âzâlarım, ayağım, elim. İlim kâfi değil……………………………Bilen, ârifim! der, olur aşka kir;……………………………………………….………………………………………………. ……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. Dışarda değildir, […]