Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Neyleyim, o Yâri, gözleri görmez,

Neyleyim, o Yâri, gözleri görmez, (Allahüssamed)dir, yere bükülmez;Bir gül yetiştirdim, gözler görmedik,Nebat-çiçek gibi, yere dökülmez. O Bahri Ummâna, boşa dalmadım,Cevheri topladım; boncuk almadım;Dünyâda gezerim, değilim gaafil,İçinde […]
Ağustos 22, 2019

Bu evin işine, vermiş berekât,

Bu evin işine, vermiş berekât,Akıllarını da eylemiş sakat;Yüz yıl ömrün olsa, hiç sayılır mı…Lezzeti böyledir: çeşitli, hayat. Sabrımız olsa da, görebilsek hoş…Yaratan, nizâmı, böylece kurmuş;Var gibi […]
Ağustos 22, 2019

Bir ân imiş geçen ömür,

Bir ân imiş geçen ömür,Her gelenler, sanki görür…Aman gönül! gözünü aç,Güvenirsen, bırakmaz hür. Bir aynadır, seyreyle, geç,Gaafil olma, hepisi hiç;Tahsîl eyle zevk-i edep,Bilemezsin, kalırsan geç. Bu […]
Ağustos 22, 2019

Dünyâ, güvercinlik; boşalır, dolar,

Dünyâ, güvercinlik; boşalır, dolar,……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. ……………………………………………….……………………………………………….Gizli hazînedir, örtük kapağı,Açan anahtarı, ………………..zilleti. Harap yerdedir, bak, inlemesine,Ehl-i dünyâların, o ses nesine…Âbıhayat derler, dudakta gizli,O sır verilmiştir, insan sesine. ……………görünür, […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! neye benzer, bu garip insan…

Yârab! neye benzer, bu garip insan…Onlar ile dolmuş, bu fânî cihan;Kimisine verdin yüce merhamet,Dâimâ istiyor: eylesin ihsan. Bâzısı, olmuştur, gaayetle zâlim,Aslı yok şeylere, diyor ki: malım!Bâkî […]
Ağustos 22, 2019

Acep neye benzer, bu gelip geçiş?

Acep neye benzer, bu gelip geçiş?(Dünyâ benim!) diyen, bırakıp geçmiş;Ecel şerbetini, eliyle yapıp,Saklayıp da, sonra, alıp da içmiş. Dışına bakarsan, ibret değil mi?İçini görürsen, hayret değil […]
Ağustos 22, 2019

Hasret oldum, gel ey Canım!

Hasret oldum, gel ey Canım!Yollarında ben kurbânım;Gözönüne çıktı varlık,Yokolmuştur her irfânım. Nerde kaldı o benliğim?Acep benden söyleyen kim?Şaşırmışım sağı, solu,Hangi yana gideceğim? Söz söylesem, hitap yoktur,Sorar […]
Ağustos 22, 2019

Benden bana yakın; sadâmı duyar,

Benden bana yakın; sadâmı duyar,Senin âşıkların, olsun bahtiyar!Her insan dost oldu; nerede düşman?Gördüm ki Muhîtsin, kalmadı ağyar. Aynadır, bakarız, bütün yüzlere,Sadân karışmıştır, diyen sözlere;Bizi taksîm-ettin, bizlere […]
Ağustos 22, 2019

Tâ ezelden karışmışsın, cezben ile, Rahmâna,

Tâ ezelden karışmışsın, cezben ile, Rahmâna,Yine ünlü sesin, doldu, çalkalandı, cihâna;Kıvılcımın ateş attı, tutuşuyor, her yana,Aşk odunu yakan sensin yâ Hazreti Mevlânâ! Altı asır, seksenüç yıl, […]
Ağustos 22, 2019

Emânet verilmiş cana, güvenme,

Emânet verilmiş cana, güvenme,Bedende dolanan kana, güvenme;Bir yandan gelir de, döner gidersin,Bu iki kapılı hana güvenme. Kalbinden seyreden gözlerini aç:Toprakta çürümüş, nice altın taç…Nice yuvaları, dökmüş […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü gördükçe, erir yağlarım,

Yüzünü gördükçe, erir yağlarım,Eğer göremezsem durur, ağlarım;Kalbimin içine, sen açtın yara,Kendi damarımla, sarar, bağlarım. Kendisinden çıkar, damlar kanları,Dışına akarsa, boyar yanları;Helâk eder kaşın, görmüyor gözler,Sana temâs-eden […]
Ağustos 22, 2019

Kendimden geçince, ettin tecellî,

Kendimden geçince, ettin tecellî,Kalbimi okşuyor, aşkıyın eli;Her zerre konuşur, duyar kulağım,Kimseler bilmiyor. bu bir kuşdili. Candan dinledikçe, yanar içerim,Gözler ışığından, bâde içerim;Ebedî sarhoşluk, istîlâ etti,Aklım, fikrim […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel yaratmış, Nakkaş-ı Âlem…

Ne güzel yaratmış, Nakkaş-ı Âlem…Sıra sıra düzmüş, bir canlı kalem;Bakıp seyreyleyen, candan geçiyor,Meftûn-oluyor da, kalmıyor elem. Durmadan yazıyor, hep satır satır,Bilip okuyanda, hoş olur hatır;(Hâzâ yevmünnüşûr!); […]
Ağustos 22, 2019

Senden başkasına, veremem meyil,

Senden başkasına, veremem meyil,Cennet, hûri, gılman, oluyor hâil;Gözümü, gönlümü, ihsân-eyledin,Gayriye veremem, kimsenin değil. Karadaki sular, deryâdan gelir,Âşıkların canı, Mevlâdan gelir;Herşey döner, gider, aslına doğru,Topraklardan değil, bâlâdan […]
Ağustos 22, 2019

Zümrüt müdür ulu dağlar…

Zümrüt müdür ulu dağlar…Yeşil giymiş, kuşak bağlar;Bütün semâ görür görmez,Aşkı ile, bulut ağlar. Yeşildendir her gömleği,Cezbediyor o feleği;Pervânedir, durmaz döner,Hizmet eder gök meleği. İbretle bak, neye […]
Ağustos 22, 2019

Ey Aşk! acep seni, nasıl methetsem…

Ey Aşk! acep seni, nasıl methetsem…Kuvvet, kudret senin, ederim kasem;Âşikâr edene, içirirler sem;Ölüm, bizler için zevâl değildir. Yokluğun arkası, umman bir varlık,Güneşi Gönüldür, olmaz karanlık;Cennet-i irfandır, […]
Ağustos 22, 2019

İnsanı yaradınğ, bir damla kandan, (1)

İnsanı yaradınğ, bir damla kandan, (1)Kimini şen edenğ, kimini handan; (2)Kiminin gönlünü, cennet eyledin,Bâzısının kalbi, oldu bir zindan. Kiminin ağzına, verdin tatlı dil,Kimini eyledin, hiç bilmez […]
Ağustos 22, 2019

Derdimi söylersem, nazlı Yâr ağlar,

Derdimi söylersem, nazlı Yâr ağlar,Gülmeyi bırakır, durmaz zâr ağlar;İçinde durduğum, elle yapılmış,Dört yanımı sarmış bu duvar ağlar. Cennet mesîresi, güllü bağ ağlar,Toros dedikleri, duran dağ ağlar;Karşımda […]
Ağustos 22, 2019

Esrarlı deryâdır, görünür damla;

Esrarlı deryâdır, görünür damla;Bütün tecellîsi, verilmiş kula;Her nereye dönsem, bakan kendisi;Kulak açılırsa, diyor: Esselâ! Gönül! bu gafletten, dinle de uyan,Kendini terkeyle o renge boyan;Bu gözün içinde […]
Ağustos 22, 2019

Söyleyim de dinle, Güzelim! ninni,

Söyleyim de dinle, Güzelim! ninni,Târif eyleyemem, bilgiyle, seni;Bir kerre sevince, aklımı aldın,Mecnûna döndürdün, taşlarlar beni. Hâlimle ahvâlim, ellere uymaz,Sözlerim ayrıldı, kimseler duymaz;Aşkıyın pençesi, kaptı canımı,Oyuncak eyledi, […]
Ağustos 22, 2019

(Lâyüs’el)sin Cânân! (ammâ yef’al)sin;

(Lâyüs’el)sin Cânân! (ammâ yef’al)sin;Akıllar anlamaz, böyle bir hâlsin;Gaayetle Güzelsin, hem de (Cemâl)sin,Yüzünü göreni, zelîl edersin. Âşikâr edenler, dâim taşlanır,Kimi inkâr eder, kimi hoşlanır,Bir (Ümmülkitab)dır, böyle başlanır,İkmâl […]
Ağustos 22, 2019

İki torun ağlar gine,

İki torun ağlar gine,Biz sallarız döne döne;Kader böyle; taksîm oldu:Biri Dede, biri Nine. Çok şükür ki beşik dolu:Iğramağa, verdi kolu, (1)Bilmiyenler sâhip çıkar,Evlâd amma, Hallâk kulu. […]
Ağustos 22, 2019

Sanki biz de geldik, fânî cihâna…

Sanki biz de geldik, fânî cihâna…Kıymet vermiş idik, harap bu hana;Tatlı rüyâ gibi, geldi de geçti,Yürüyüp gideriz, şükür, Rahmâna. Bu kısa yolumuz, Dosta yaklaştı,Ömür dağlarını, geçti […]
Ağustos 22, 2019

Senden kokar benim gülüm,

Senden kokar benim gülüm,Senin ile dolu gönlüm;Sen var iken bilmem ölüm,Meded eyle ey Allahım! Senin ile görür gözüm,Seni söyler dâim sözüm,Senin ile dolu özüm,Meded eyle ey […]
Ağustos 22, 2019

…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………Meydanda gezersin, kimseler görmez. ………………………………………………………………………………………………………………………………Meydanda gezersin, kimseler görmez. Şu derde düşenler, durmadan ağlar,Aşkına tutulur, tutamaz karâr;Gözü açıklara, sensin âşikâr;Meydanda gezersin, kimseler görmez. Kendini verirsin, seni görene,Güneş […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar gülersen, yalan dünyâsın!

Ne kadar gülersen, yalan dünyâsın!Boşalıp boşalıp, dolan dünyâsın!Bâzı, açılırsın, güller gibi sen,Ömür tükenince, solan dünyâsın! Hiç iflâh olur mu, suyundan içen?Yakayı alamaz, pençene geçen;Sana hâkim olur, […]
Ağustos 22, 2019

Yâ Muhammed! Yâ Mustafa!

Yâ Muhammed! Yâ Mustafa!Sen gönlüme koydun safâ;Mevlâ, girdi bu kalbime,Bilmem secde ne tarafa? Ömrüm geçer güle güle,Döndüm dökülmedik güle;Her dakîkam namaz oldu,İki gözüm, oldu Kıble. Âşıklara […]
Ağustos 22, 2019

Elimde değildir, bu doğan (Doğuş):

Elimde değildir, bu doğan (Doğuş):Çalışsan, tutulmaz, gökte uçan kuş;Söyler iken bilmem, kulağım duymaz,Gözümü açarım, bakarım doğmuş… Hiç aczimden başka, benim kârım yok,Şükür, aşktan gayri, hiçbir vârım […]
Ağustos 22, 2019

Gaflet uykusundan, beni uyandır,

Gaflet uykusundan, beni uyandır,Aşkın boyasına, lûtfet, boyandır;Körler ne eylesin, göremez seni,Gözü açıklara, yüzün ayândır. Seni bilmiyenler, ölüdür, gezer,Canlı mevtâdırlar, diriye benzer;Seyrân ettikleri: rüyâ, hem hülyâ;Akılları ermez, […]
Ağustos 22, 2019

Âdem dedikleri, kemik, et midir?

Âdem dedikleri, kemik, et midir?Bu aşk, zannettiğin bed şehvet midir?Nefsine mahkûmsun, gözünden bakar,Yanlış bildiklerin, bir ibret midir? Sen ona uyarsın, eder eziyet,Elinden tutmaya, eyleme niyet;Merhameti yoktur, […]
Ağustos 22, 2019

Gece uyur, gündüz uyur,

Gece uyur, gündüz uyur,Akşam, sabah dümdüz uyur;Yârabbî gel sen uyandır,Bu öz uyur, bu göz uyur. Gönlüm! uyan, gözüm! uyan,Öldürmesin seni cihan;Dönemezsem ben yönümü,Görünür mü bana civan? […]
Ağustos 22, 2019

Ey gönül! gözünü aç da ibret al,

Ey gönül! gözünü aç da ibret al,Nefse mahkûm olma; o dâim meyyâl;Onun sevdikleri, her vakıt hayâl;Muvakkat verilen cana güvenme. Kaderin ne ise, eyleme keder,O seni Yaratan, […]
Ağustos 22, 2019

Acep kimler çizdi, hudûdumuzu?

Acep kimler çizdi, hudûdumuzu?Hesâb ile kurdu, bu yurdumuzu,Bir şeye benzemez, akıllar yetmez,Hâl ile severiz Mâbûdumuzu. Durmadan geziyor, damarımızda,Dâimâ gizlidir, diyârımızda;Bilmiyenler, arar, yer ile gökte;Gizlenmiş bakıyor, her […]
Ağustos 22, 2019

Vîrâne dünyâda, ey garip insan!

Vîrâne dünyâda, ey garip insan!Dostu bilir isen: Yaratan Rahman;Sen de gaafil isen, gitme yolundan,Evvelin topraktır, hem bir damla kan. Gözünü açamaz, burada, mağrur,Yolda nasıl yürür, gözlerden […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, uyu, ey nazlı kuzum!

Ninni deyim, uyu, ey nazlı kuzum!Aşkın parçaladı: sanki bir tozum;Işığımda döner, nice pervâne…Durmadan yanarım, sanki de bir mum. Her yananlar, alır, benden ateşi,Bu şavkım, mat eder, […]
Ağustos 22, 2019

Hasretin ateşi, beni dağladı,

Hasretin ateşi, beni dağladı,Yüzlerim güldü de, kalbim ağladı;Oturduğum yerden, adım atamam,Düşünürüm, hülyân, beni bağladı. Hiç târîf edemem, eğer sorsalar,Yüzüme, gözüme, taşlar vursalar;Şedit bir ateştir, durmadan yakar,Tekrar […]
Ağustos 22, 2019

Enginli, yüksekli, Namrun’un dağı,

Enginli, yüksekli, Namrun’un dağı,Çamlık, katıranlık, hep dört bucağı;Var nice ârifi, seyrân ediyor,Deprenmez oluyor, dili, dudağı. Mânevî hâlleri, ediyor zuhûr,Bir zaman cihâna, olacak meşhur;İçinden kâmiller, gelmiş de […]
Ağustos 22, 2019

Neler sıtredersin, (Settârül’uyûb)! (1)

Neler sıtredersin, (Settârül’uyûb)! (1)İstersin: bir kulun, olmasın mahcup;Sırr-ı İlâhîdir, Cemâlin senin,Dış tarafı zarftır, içinde mektup. Kimisi okur da, gözüyle yazar,Kimisi bakar da, sözüyle bozar;Kimisi görünce, boynu […]
Ağustos 22, 2019

Yine sen açıldın, ey Canlı Gülüm!

Yine sen açıldın, ey Canlı Gülüm!Methetmek istiyor, bu deli gönlüm;Feryat bahçesine, düşürdün beni,İrâdesi bitmiş, ben bir bülbülüm. Yüzünü gördükçe, durmaz öterim,Cemâlin yakıyor, yanar, biterim;Buhurdanlık oldu, iki […]