Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Seni diri tutan, güllerde midir?

Seni diri tutan, güllerde midir?Hâli târif eden dillerde midir?Akıllar ermedik ellerde midir?Sen bize haber ver, Cânân! elinden. Gündüzü doğuran sabahta mıdır?Dost için edilen, her âhta mıdır?Acep […]
Ağustos 22, 2019

Yetkini acıdır, tatlıdır hamı,

Yetkini acıdır, tatlıdır hamı,Kuran, böyle kurmuş, güzel nizâmı;Kiminden fücûrât, kiminden takvâ,Yine sen verirsin, böyle ilhâmı. Hazînenden gelir, ilimler başı,Kiminle edelim, acep savaşı?Ölmek isteyenle, öldüren birdir,Mekke’de atarlar, […]
Ağustos 22, 2019

Gaaibettim, bende beni, dünyâ nedir, ukbâ nedir?

Gaaibettim, bende beni, dünyâ nedir, ukbâ nedir?Bilmez oldum, hûri, gılman, Cennet nedir, Tûbâ nedir?Ben karıştım bir yokluğa, gözüm görmez bir varlığı,…………………………………………saki nedir, hebâ nedir? Bir ölümsüz […]
Ağustos 22, 2019

Her gelip geçenin yolu musun sen?

Her gelip geçenin yolu musun sen?Nice hülya ile, dolu musun sen?Küt gibi, bu nefse, olmuşsun tâbi’ , (1)Onun sultânısın, kulu musun sen? Karşısında durup eğersin, boyun,Sen […]
Ağustos 22, 2019

Tefekkür deryâsı, ne kadar büyük…

Tefekkür deryâsı, ne kadar büyük…İçine dolanlar, o kadar küçük;Orda mahvolmazsa, gücü mü yeter…Damla götüremez, deniz, olur yük. İbret ile baksan, sonu yok; umman…Durmaz çalkalanır, dalgası, her […]
Ağustos 22, 2019

Sen beni yarattın, tek bir damladan.

Sen beni yarattın, tek bir damladan.Gıdâ ihsân ettin, orada, kandan;Gözümü açtım ki her yanım zindan,Dünyâya getirdin, eyledin ihsan. Doğdum Âdem gibi, ben sâf olarak,Her şeyi görürdüm, […]
Ağustos 22, 2019

Kolay halledilmez, nice mesele…

Kolay halledilmez, nice mesele…Her arzu edilen, geçer mi ele?Âşikâr olursa, kopar velvele,(Küllü hâlin yezûl); geçer dediler. Tanrının bir adı: (Settârül’uyûb),Âdeti: kimseyi, eylemez mahcup;Yeter ki, nefsine sen […]
Ağustos 22, 2019

Yine akşam oldu, bu güneş batar,

Yine akşam oldu, bu güneş batar,Derdim tâzelendi, durmadan artar;Bu uykusuz gözüm, bekler şafağı,Bütün âlem zevkte; uzanır, yatar. Uyku tutmaz oldu, iki gözlerim,Sağa sola bakar, Yâri gözlerim;Kendi […]
Ağustos 22, 2019

Dayanılmaz bir ateştir, bu hasret…

Dayanılmaz bir ateştir, bu hasret…Geldi, oldu, garib başa, bak, kısmet;Zâlim felek, bana verdi her derdi,Akıl ermez esrârına; ne hayret… Ân sürmeden, değişiyor tecellî;Gam eline atmak mıdır […]
Ağustos 22, 2019

Gülüşü zehirli, yalan dünyâsın!

Gülüşü zehirli, yalan dünyâsın!Canlar parçalayan, kaplan dünyâsın!Gül bahçesi gibi, bâzı açılınğ, (1)Sonbaharlar gibi, solan dünyâsın! Elin, ayağın yok, yerde sürününğ (2),Zâlim canavarsın, tatlı görününğ (3),Târih kitabında, […]
Ağustos 22, 2019

Bâzı, bir dem gelir, kalırım nâçâr;

Bâzı, bir dem gelir, kalırım nâçâr;Arkasından, gelir, yüzünü açar;Yanar yüreklerim: sürünür, kaçar;Bir kararda kalmaz, her yaratılan. Benim iki gözüm, Ona yol olur,Sultân olan gönlüm, döner, kul […]
Ağustos 22, 2019

Mevlâm! beni ettin, aşka giriftar,

Mevlâm! beni ettin, aşka giriftar,Dünyâyı, hayâtı, bu başıma dar;Gözlerimle gönlüm, tutuldu sana,Ateşte yanarken, yüzünü arar. Arzûsu: değildir, cennetle (Tûbâ),İsterse, emeği, hep olsun hebâ;Âşikâr olmuştur, (Mescid-i Harâm),Ne […]
Ağustos 22, 2019

Göresim gelince, ben, O Cânânı,

Göresim gelince, ben, O Cânânı,Aklımdan çıkardı, cismi ve canı;Beni meftûn etti, al yanakları,Unuttum, düşünmem, iki cihanı. Cenneti, hûriyi eyledim fedâ,Yüzüme bakıp da, edince edâ;Gözünü gözümden, ayırsa […]
Ağustos 22, 2019

Aşkına tutuldun, yan, tutuş gönül!

Aşkına tutuldun, yan, tutuş gönül!Yârin kucağına, var, kavuş gönül!Bütün âlemleri, sen hiçe verdin,Bir (Sâkî)den içmiş, ey sarhoş gönül! Dünyâyı, ukbâyı, nedir bilmedin,İçin kan ağlıyor; neden gülmedin?Gözlerin […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma düşerse, eriyor yağlar,

Aklıma düşerse, eriyor yağlar,Gelince hülyâsı, kalbimi dağlar;Benim feryâdıma, değil yeryüzü,Semânın yıldızı, güneşi ağlar. Benim yanık kalbim, acep nolacak?Tutuştu bu beynim, oldu bir ocak;Ümîdimi kestim, iki dünyâdan,Şükürler […]
Ağustos 22, 2019

Çok şükür ki bitti, acizler ilmi,

Çok şükür ki bitti, acizler ilmi,Geldi, teslîm aldı, (Yokluk), dilimi;Ölü gelse, sorsa, ben de anlatsam,Gözü ile, dünyâ, benim hâlimi. Aklımı, fikrimi, o eyledi mat,Târiflere sığmaz, böyle […]
Ağustos 22, 2019

Açılmış bir gülsün, güzel domrcak!

Açılmış bir gülsün, güzel domrcak!Diken siper eder, dokunmaz ayak;Bülbüller âşıktır, dolanır, öter,Tatlı seslerine, dayanmaz kulak. Bir canlı çiçeksin, değilsin nebat,Senden taksîm olur, âşıka hayat;Dirilen dimâğa, saçarsın […]
Ağustos 22, 2019

İbret gözlerini, aç, da bak gönül!

İbret gözlerini, aç, da bak gönül!O kudret eline var da, sen bükül;Bir çok devletlere, (Yokluk), erdirir,Sakın benim! deme, eyle tenezzül. Gözünü aç, yetiş (fakr u fenâ)ya,Arkadaşın […]
Ağustos 22, 2019

Bu gönlün makaamı, yüceden yüce,

Bu gönlün makaamı, yüceden yüce,Orada yok olur akıl, görünce;Taşlardan katıdır, demirden sağlam,Dokunsan kırılır, gaayetle ince. Gözüne bakana, (Gönül)dür ayna,Hükmeyleyen Odur, dâim her yana;Bütün yaratılan, ordan geliyor,Her […]
Ağustos 22, 2019

Senden gayrileri, bütün hayâldir,

Senden gayrileri, bütün hayâldir,Sen de ben’im! dersen, büyük vebâldir;Cânândan başkası: gölge gölgesi;Sırrı bilinmedik, böyle bir hâldir. Bilmem sahih nedir, aslı yok nedir?Bu âşıklar nedir, o Mâşuk […]
Ağustos 22, 2019

Ey gönül! gel ağlama,

Ey gönül! gel ağlama,İçini sen dağlama;İstediğin sendedir,Gayra gönül bağlama. Cennet gülü sendedir,Bülbülleri sendedir;Bütün âlem arıyor,Âşık gönlü sendedir. Hûri, cennet sendedir,Bütün himmet sendedir;Derler: Sultan Tâcı var,Bil ki […]
Ağustos 22, 2019

Ey Yaradan! ey Yaradan!

Ey Yaradan! ey Yaradan!Ölür müyüm bu yaradan?Bu Cânândan seni buldum,Görmez oldum hiçbir nâdan. Sana, yolum dayanıyor,Bütün âzâm uyanıyor;Ayrılırsam bir dakîka,Kalbim ateşte yanıyor. Derdim, derde dermân oldu,Bütün […]
Ağustos 22, 2019

İki gözlerine, verilmiş ışık,

İki gözlerine, verilmiş ışık,Birçok renk görünür; çünkü karışık;Muhabbet saçıyor, iki cihâna,Sabah nûru gibi, bakıyor âşık. Dağıtmaktan alır, dâim lezzeti,Mevlâdan almıştır, böyle devleti;Fazîlet önünde, eğilir boyun,Her insan […]
Ağustos 22, 2019

Ah benim garip başım…

Ah benim garip başım…Ağılı oldu aşım,Eşsiz, yola giderken,Acep kimdir yoldaşım? Bir gün, olacak dâvet,Etmek lâzım icâbet;Dizde kuvvet bitince,Anca sendendir himmet. (1) Ne maldan, ne evlâttan,Ne isimden, […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâya gelen, seferîdir hep,

Bu dünyâya gelen, seferîdir hep,Sırrı bilinmedik, bilene, mektep;Profesörleri, nışansız gezer,Okuttuğu ilim, ahlâkla edep. Gözler ile olur, dâim tâhsîli,Söyler kalbden kalbe, duyana, dili;Tefrîk edemezler, dîni, mezhebi,Onların, aşk […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim yavrum, gözün süzülsün,

Ninni deyim yavrum, gözün süzülsün,İnci, mercan gibi, uyku düzülsün,Aşka taş atana, böyle lâzımdır:Yüzleri gülmesin, kalbi üzülsün. Hâlini bilmeyen, ikrâh ediyor,Lezzetini tadan, hep âh ediyor;Kıvılcımı değse, eğer […]
Ağustos 22, 2019

Dünyâ, âşıklara, olmuştur zelber, (1)

Dünyâ, âşıklara, olmuştur zelber, (1)Nereye gidersen, gelir berâber;Dostun sadâsını, dinlerken kulak,Aklına düşerse, kesilir haber. Nice yolcuların, kesmiş yolunu,Babayiğitlerin, bükmüş kolunu;Eli, ayakları yok iken, zâlim,Tutmuş, esîr etmiş, […]
Ağustos 22, 2019

Her kulda bir Sıfat, etmiş tecelli,

Her kulda bir Sıfat, etmiş tecelli,Onun için ayrı durur emeli;Böyle gelmiş, gider; kurulmuş kaanun,Âhiri görünmez, hem de evveli. Türlü türlü açmış, çiçeğe benzer,Kimi gaayet halîm, ipeğe […]
Ağustos 22, 2019

Ne hikmet vermiştir, Mevlâ, hayâta,

Ne hikmet vermiştir, Mevlâ, hayâta,Kimisi vâlide, kimisi ata;Ayrı görünüyor, dış tarafından,Gözgöze ediyor, cümle, râbıta. Böyle taksîm etmiş, neyleyelim, Hak:Kimisi severek, kimi kızarak;Canlı bir ağaçtır, kesret görünür,Az […]
Ağustos 22, 2019

Sağ olsaydın………………………………..

Sağ olsaydın………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..(1) Zapteden: Sevinç Akgül (1) Bu doğuş yarım kalmıştır. 30.5.1956
Ağustos 22, 2019

Ninni gülüm, ninni, solmayasın sen,

Ninni gülüm, ninni, solmayasın sen,Bu güzelliğinden, olmayasın sen;Aşkın deryâsında, fânî olasın,Kendi benliğini, bulmayasın sen. …………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………….. Zapteden: Sevinç Akgül 30.5.1956
Ağustos 22, 2019

Aşk, bir çelik leblebi, bilmem nasıl yutulur…

Aşk, bir çelik leblebi, bilmem nasıl yutulur…Giriftâr olan kişi, diyorlar, unutulur;Her tarafı ateştir, zıyâ verir âleme,Bu acıyan el ile, acep nasıl tutulur? Akıl ermez ceyrandır, dokunmadan […]
Ağustos 22, 2019

İçimdeki yanan Ateş!

İçimdeki yanan Ateş!Gözümdeki gören Güneş!Sen dersin ki: (Yok ol, birleş!)Senden midir, benden midir? Bu sevdâya sen düşürdün,Yanıyorum ben de hergün,Eşler, dostlar baksın, görsün…Senden midir, benden midir? […]
Ağustos 22, 2019

Duyulur mu acep âhım?

Duyulur mu acep âhım?Affolur mu her günâhım?Eğer kıble (Kâbe) ise,Dostun yüzü secdegâhım. Ben ederim; kimlere ne?Eğilirim döne döne;Mevlâneler (semâ’) etsin;Âşıkların din nesine… Ben taparım insan iken, […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze?

Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze?Gelir, sunar Sâkî, içeriz bizden bize;Saçar neş’esini, güldürür yüzden yüze,Öyle bir kadehtir, dolanır elden ele… Gönüllerde yapmış, canlıdır meyhânesi,İnci ile […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerimin yaşı, akar, göl olur,

Gözlerimin yaşı, akar, göl olur, Hasrete düşenler, yanar, kül olur;Âşıklar, bakarsa, kara dikene,Gıdâsını alır, açar, gül olur. Bu aşk bir devlettir, vücûdu yoktur,Umulmadık yerden, ediyor zuhûr;Bir […]
Ağustos 22, 2019

Sâde bir gölgedir, seni korkutan,

Sâde bir gölgedir, seni korkutan,Mevlâdan ayıran: gezdirdiğin can;Hüzün ile elem, eğer kalırsa,Âşikâr olur mu, gizlenen Rahman? Sâde bir varlıktır, görünen elvan,Uyanıp seyreden, oluyor hayrân;Sen kendine, gönül! […]
Ağustos 22, 2019

Tecellî edersin, sen, türlü türlü,

Tecellî edersin, sen, türlü türlü,İstîlâ edersin, nice bin gönlü;Gadap, birçoğundan, fışkırır çıkar,Bâzı, öttürürsün, güle, bülbülü. Ne kadar zor imiş, bakıp, bir görmek…Çeşitli açıyor, ekilen çiçek;Kimi kokuludur, […]
Ağustos 22, 2019

Benden etseler suâl:

Benden etseler suâl:(Nasıl olunur visâl?)(Kaabe Kavseyn) diyorlar:İki kaş, olmuş hilâl. Gidiliyor oradan,Öyle emretmiş Rahman;Yürümesi biraz zor,Dayanamaz her insan. Çünkü gaayetle yokuş,Giden, olmalı sarhoş;O izleri arayan,Orta yerinden […]