Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Baktığın ölüler, bütün dirilir,

Baktığın ölüler, bütün dirilir,Ebedî hayattan, ona verilir;Gözüyün ışığı, âşık olanınGönlüne, yüzüne, doğar, serilir. Mânâyı söyleyen, Kur’an sendedir,Ölümler bilmeyen, o can, sendedir;Perdeyi kaldırsan, sen Cemâlinden,Görenin gönlüne, îman […]
Ağustos 22, 2019

Bu derdi verdin başa,

Bu derdi verdin başa, Yanarız, gider hoşa;Hangi gönüle düşse,Yârab, döner sarhoşa. Ebedî olur mahmur,Çok âlem eder zuhûr;Hiç bir daha ayrılmaz, Dâimâ böyle durur. Âşık gözü, fincanı;İçen, […]
Ağustos 22, 2019

Gelip tutmazsa ceryan,

Gelip tutmazsa ceryan,Hidâyet bulur mu can…Bizi senden ayırma,Medet Cânânım, aman! Böyle edilmiş karâr,Yaktın, ettirdin ikrar;Âşık, ateşe düşse,Âh eder, seni arar. Onların budur hâli,Verdiğin aşktır, malı;Bu yolda […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâ, ne kadar, dolmuş, boşalmış…

Bu dünyâ, ne kadar, dolmuş, boşalmış…Ne zâlim insanlar, gaflete dalmış…Mazlum olanları, parası ile,Cefâ etmek için, kul diye almış. (Dünyâ benim!) diye, olmuştur mağrur,Kendi helâk olmuş, eseri […]
Ağustos 22, 2019

Âhu gözlerine, hayrân eyledin,

Âhu gözlerine, hayrân eyledin,Senin ile beni, bir can eyledin;Gizleneyim dedim, âlem gözünden,Neyleyim ki beni, üryân eyledin. Neden destân edip, düşürdün dile?Yaktın, îlân ettin âleme, ele;Kalbimden akıttın […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! nasıl murat…

Yârabbî! nasıl murat…Anlaşılmadık bir tad;Tatlı tatlı bakışın,Koparır bitmez afat. Bakarsın melûl melûl,Seni gören, olur kul;Tutulan, olur gaaip,Sen dersin: Kendini bul!) Nedir acep mîzânı?Sarar iki cihânı;Perçemine dolaşan,Halâs […]
Ağustos 22, 2019

Bakın ne yapıyor, bu zâlim kesret…

Bakın ne yapıyor, bu zâlim kesret…Dostumun yüzüne, eyliyor hasret;Bâzı ışık olur, bâzı karanlık,Beni halkeylerken, olmuştur kısmet. (Kader) silâhına, yok mudur kalkan?Aklın kılıncına, dayanmıyor can;Hesâb etmek ile, […]
Ağustos 22, 2019

Kimsenin yüzüne, gülmez bu dünyâ;

Kimsenin yüzüne, gülmez bu dünyâ;Birgün bozulacak, en sağlam bünye;Her gelenler görür, bırakır, gider,Hiç aslı olmadık, görülür rüyâ. Bütün (benim!) diyen, bırakıp gider,Gaflet penceresi; bir bakıp gider;İçinde […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkların seni, seyrân eylemiş,

Âşıkların seni, seyrân eylemiş,Tahammülsüz kalıp, üryân eylemiş;Gözündeki olan, muhabbet için,Kendi canlarını, vîrân eylemiş. Nice hayat değer, melûl bakışın…Aşk taksîm ediyor, o hilâl kaşın;(Arş-ı Âlâ) diye, târîf […]
Ağustos 22, 2019

Âlemlere, sensin, nûr-u Muhammed,

Âlemlere, sensin, nûr-u Muhammed,Senden doğmuş idi, bütün fazîlet;Diri olduğunu, herkesler bilse,Yüzünü görüp de, olurdu ümmet. 1370 yıl geri değilsin,Zâtın nurdur, dünyâ kiri değilsin;Seni sevenlerin, durunğ gönlünde, […]
Ağustos 22, 2019

Nereyi dinlersen, bu dedikodu…

Nereyi dinlersen, bu dedikodu…Duyarsan, göstermez, Güzel Mâbûdu;Kulak ile göze, perde çekiyor,Tatlı gösteriyor, dâim nâsûtu. Durmaz karıştırır, küfrü, îmânı,Birbirinden seçmek, olmaz imkânı;Yârabbî, bu gaflet, ne kadar zâlim…Nâhoş […]
Ağustos 22, 2019

Her yerde söylenir, kahvenin sesi,

Her yerde söylenir, kahvenin sesi,Nûr olanın, olmaz, aslâ gölgesi;Kavururken, çıkar, güzel nefesi;Biz dâim içeriz, canlı kahveyi. (1) Dumanı Mevlâdan; durmaz dolanır,Tadını bilenin, ağzı sulanır;Beyin hücreleri, bozuk […]
Ağustos 22, 2019

Dilber edince edâ,

Dilber edince edâ,Çıktı ağzından sadâ;Bakışına, âşıklar,Canını etmiş fedâ. Hâlâ kokar kokusu,Akıtmışlar sanki su;Aklına girdiğiyin, (1)Hiç gelir mi uykusu… Onlar bekler sabahı,İnleyip eder âhı;Kalblerinin kanıdırYok eyleyen, günâhı. […]
Ağustos 22, 2019

Oturduğu saray, ne kadar yokuş…

Oturduğu saray, ne kadar yokuş…Her dillerden bilir, görülmemiş kuş;Ele geçirmeğe, çok uğraşanlar,(Ben tutayım) derken, kendi tutulmuş. Eğlendiği kafes: insan vücûdu; (1)Çeşitli görünür, halkın Mâbûdu;Âmiri, me’mûru, yine […]
Ağustos 22, 2019

Yönünü dönsen eğer,

Yönünü dönsen eğer,Kendinden geçer Ülker;İki hilâl kaşlarınSekiz cenneti değer. Çok sırlar saklar kaşın,Arşı Âlâdır başın;Dünyânın mihveridirMelûl melûl bakışın. Seni görenler şaşar,Nice varlıklar aşar;Mevtâ, yönünü dönse,Ölmez, ebedî […]
Ağustos 22, 2019

Gözümü açtım ki, Güzel Yâr ağlar,

Gözümü açtım ki, Güzel Yâr ağlar,Onun için kalbim, durmaz zâr ağlar;Bu hasret ateşi, gelip de değse,Taşlar ile toprak, her diyâr ağlar. Onu seyrân eden, cümle göz […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, dinle, uyu sen bebek!

Ninni deyim, dinle, uyu sen bebek!Yüzüne seyretsin, semâda melek;Durmadan döndürür, menzili üzre,Haktan emir almış, her vakıt, felek. Kendisi âmirdir, gece, gündüze,İçi hiç görünmez, akılla, göze;Döner, secde […]
Ağustos 22, 2019

Ah gözlerim, gözlerim,

Ah gözlerim, gözlerim,Yârim! seni gözlerim;Dünyâlar güzel olsa,Yine seni özlerim. Cennette bir gül olsam,Şakıyan bülbül olsam,Hûri, melek, istemez,Bir hayran gönül olsam. Sensin dînim, Îmânım;Sensin benim Rahmânım;Akıtırlarsa, yazarDamarlarımda […]
Ağustos 22, 2019

Gönül bahçesinin, açılmış gülü,

Gönül bahçesinin, açılmış gülü,Girenler dirilir, olsa da ölü;Ebedî hayâta, varır, kavuşur,Her dâim öttürür, diri bülbülü. Yaprağı, kokusu, dökülmez yere,Herkes seyredemez; âşıklar göre;……………………………………………….………………………………………………. Zapteden: Nesîmî Özsevenler Saat: […]
Ağustos 22, 2019

Nûr olmuştur için, dışın, ninni ninni ninni ninni…

Nûr olmuştur için, dışın, ninni ninni ninni ninni…Acep kimlerdir yoldaşın? ninni ninni ninni ninni…Ne olduğun bilinir mi? ninni ninni ninni ninni…İkiyi geçmiştir yaşın. ninni ninni ninni […]
Ağustos 22, 2019

Her yüzden görünür, bu ne esrardır…

Her yüzden görünür, bu ne esrardır…Allara bürünür, çok hâli vardır; (1)Bâzı, semâvâtı, cevlân ediyor,Bâzı, topraklarda, sürünen Yârdır. Nice gönülleri, durmaz dolaşır,Hâli seyredilse, gözler kamaşır;Giderse, ardından, kimse […]
Ağustos 22, 2019

Derdi olmıyanlar, derman bilir mi…

Derdi olmıyanlar, derman bilir mi…Hayattan geçenler, zaman bilir mi…(Fâil-i Muhtâr)ı, seyir ederse,Dâim Hakkı görür, Şeytan bilir mi… Cansız olanlarda, kalır mı azap…Bilir, nerden gelir, her vakıt […]
Ağustos 22, 2019

Senden doğar, olur, başına zelber, (1)

Senden doğar, olur, başına zelber, (1)Nereye gidersen, gelir berâber;Bilen ağızlardan, neler söylemiş;(Üç şey düşman olur, görünür dilber). Öldüren zehirdir, tılısımlı tad,İçinden çıkılmaz; verilir “evlât”;Böyle bitişiktir, ayrılık […]
Ağustos 22, 2019

Beni meftûn etti, elâ gözlerin,

Beni meftûn etti, elâ gözlerin,Canı unutturdu, tatlı sözlerin;Ciğerimi çatır çatır yakıyorMuhabbetten tahsîl olan közlerin. Nerelere gitti, bu iki cihan?Yansa, unutturur, bakışın her ân;Sevgilerin, acep, senin, sel […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! senin midir, bu mülk ile mal?

Gönül! senin midir, bu mülk ile mal?Ediyorum sana, şimdiden suâl;Aldatmasın sakın, seni bu hayâl,Et ile derisiz makam ara, bul! (Beden benim) dersen, gaayet zayıfsın,Eğer uyanmazsan, hem […]
Ağustos 22, 2019

Akıl ermez oldu, ahvâlimize,

Akıl ermez oldu, ahvâlimize,Düştük, gaaibolduk, biz bir denize,Çeşitli görünür, hâlimiz, göze,Güneşe benzeyen, günâhımız var. Sözlerimiz, oldu, kuşların dili,Anlamayan, desin, isterse, deli!Âşıkların, olmaz, başka emeli,Hiçbir şeye uymaz, […]
Ağustos 22, 2019

Dertli başım, dertli başım!

Dertli başım, dertli başım!Zehir oldu benim aşım;Bülbül ile gezer iken,Şimdi derd, oldu yoldaşım. Ayrılmıyor gece, gündüz,Derttir konuştuklarım söz;Yürüdüğüm, çok dolaşık,Evvelce gezdiğim yol, düz. Yok mu Yârab! […]
Ağustos 22, 2019

Bir yandan yaparsın, bir yandan yıkar,

Bir yandan yaparsın, bir yandan yıkar,Yüreğin acımaz, döner de bakar;Verdiğin dil: yılan; herkesi sokar;Zehiri çeşitli, yalan dünyâsın,Gelen, senden geçer; kalan dünyâsın! Sana kurbân olur, genç ile […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne hâldir, mekân kurdun başıma,

Bu ne hâldir, mekân kurdun başıma,Sel eyledin, gözlerimin yaşına;Ayna ettim, gece gündüz bakarımSevdiğimin iki hilâl kaşına. Ortasında nice sırlar mevcuttur…Hiç durmadan fırlanıyor, sanki (Tûr);Mekân kurmuş nice […]
Ağustos 22, 2019

Akıl keşfedemez, Yârab! insanı,

Akıl keşfedemez, Yârab! insanı,Görmek isteyenin, dönmez lisânı;Bu ne biçim bahçe, yetiştiriyorİnsan nazarından, böyle fidanı? Büyür, meyva verir, göz ışığından,Döner, taksîm eder, kendisinden, can;Aşısı, kalemi cismi lâtiftir,(Emre)! […]
Ağustos 22, 2019

İçilir mi bir su, durulmayınca…

İçilir mi bir su, durulmayınca…İnsan vâsıl olmaz, yorulmayınca;Mevlânın sözleri, hiç söylenir mi,Aşka bürünüp de sorulmayınca… Hiç kulak duyar mı, almadan cevap…Sorgulara göre, yapılır hitap;Sofular istiyor, adetler […]
Ağustos 22, 2019

Gözünden göreni tanı sen, gönül!

Gözünden göreni tanı sen, gönül!Mâtem günü bitti, bundan sonra gül;Ektiğin tohumlar, artık yeşerdi,Çeşit çeşit verdi, mânâlı mahsûl. Cennette yetişen, meyvaya benzer,Âdem Safiyyullah, Havvâ’ya benzer;Mevlâyı seyreden, insan […]
Ağustos 22, 2019

Dost yüzünü gören, bu göz değil mi?

Dost yüzünü gören, bu göz değil mi?Hâlini söyleyen, bu söz değil mi?Sırat Müstakîmi, târîf ederler,Kıl gibi değildir; hep düz değil mi? Asfalta benziyor, gittiğimiz yol,(Dardır) derler […]
Ağustos 22, 2019

Senden ayrı değil, insan varlığı,

Senden ayrı değil, insan varlığı,Aşk gelirse, kaplar bahçeyi, bağı,Yüzünün ışığı, ziynet eylemişDeryâyı, karayı, ummânı, dağı. İbrâhim, görünce, girdi ateşe,Yûsuf, seyredince, Yedi Kardeşe;Tadını bilmiyen, kaçıyor geri,Âşıklar yanıyor, […]
Ağustos 22, 2019

Ne sır saklıyor bu sandık…

Ne sır saklıyor bu sandık…Yandık biz Allahım, yandık…Bu dünyâ ne kadar gaddâr…Kurtulamadık, usandık. Çekiştirir dört taraftan,Kurtulmaya yoktur imkân;Çok kalırsan azap verir,Döner, güler, eder handân. İbretle bak: […]
Ağustos 22, 2019

Acep beni yakan, bir hasret midir?

Acep beni yakan, bir hasret midir?Yetmiyor akıllar, hep hayret midir?Çırpındım çırpındım. çıkamaz oldum,Gelip beni saran, bir kısmet midir? Nereye gidersem, önüme çıkar,Aşklı gözü ile, yüzüme bakar;Ateşli […]
Ağustos 22, 2019

Bu gönül mekânı, ne kadar yüce…

Bu gönül mekânı, ne kadar yüce…Kaybolmaz güneşi, hiç olmaz gece;Bütün hayat uyur, kendi uyumaz,Ölüler dirilir, onu görünce. Sükût durur, fakat, bilir her dili,Varlıklar kendinin; yoktur emeli;Aynadır, […]
Ağustos 22, 2019

Hacerül’esveddir, yüzüyün beni, (1)

Hacerül’esveddir, yüzüyün beni, (1)Çifte hacı etti, görünce, beni;Başka türlü nasıl, senâ eyleyim,Gözü görmeyene, Dilberim! seni? Aşk ile varıp da, eyleyen tavâf,Cümle günahları, hiç olmaz mı af…Altın […]
Ağustos 22, 2019

Arar isen Rahmânı,

Arar isen Rahmânı,Senden göreni tanı;İstîlâ etmiş, gezer,Seni yaşatan kanı. Bedeni, durmaz gezer,Bütün mâdeni özer;Seyreyleyip gördüğün,Senden görene benzer. Uyan, sana döker dil,Birleşmiş; ayrı değil;İyi bak, hem de […]