Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Çeşit çeşit edenğ (1), Yârab, tecellî;

Çeşit çeşit edenğ (1), Yârab, tecellî;Bakanın, oluyor, perde, emeli;Yazayım, diyenin, tutulur eli;Bilen, bilmiyene, nasıl anlatsın?.. Lezzetin hâlini, yazamaz kalem;Halledemez aşksız, cihanda âlem,Bir araya gelip, olsalar da […]
Ağustos 23, 2019

Ne kadar yaşarsan, bir âna benzer,

Ne kadar yaşarsan, bir âna benzer,İbret ile baksan, zindana benzer;Bir zaman gelir de hâli görünür;Aslâ imar olmaz, virâna benzer. İçine düşenler, bulamaz felâh,Derdine tutulur, olamaz iflâh;Dört […]
Ağustos 23, 2019

Gördükçe titriyor, bu dudağımız,

Gördükçe titriyor, bu dudağımız,Savaşa yekinir, her ayağımız,Semâda dolanır, al bayrağımız,Mevlâ bize ihsan, eyler her daim. Durmadan ediyor, her yandan himmet,Yardım da ediyor, en büyük devlet,Bize yardımcıdır, […]
Ağustos 23, 2019

(Sîmürg)le doludur, bizim dünyamız, (1)

(Sîmürg)le doludur, bizim dünyamız, (1)Bize bahşeyledi, şükür, Mevlâmız;Ne erkek, ne dişi, bakan Leylâmız,Bize lûtfeyledi, şükür, Mevlâmız. Nur ile doludur, yanar gönlümüz,Yok olmadan, görmez, bizleri her göz,Tarif […]
Ağustos 23, 2019

Hayat, sanki, geçer, rüya..

Hayat, sanki, geçer, rüya..Seyir eden, görür gûya..Önü zindan, sonu zindan;Kimler sevmiş doya doya?.. Gelir, geçer; hana benzer,Işık yok, zindana benzer;Gönül! gözünü aç da bak:Her yanı virana […]
Ağustos 23, 2019

Ne mânîdardır gözler..

Ne mânîdardır gözler..Öğemez bütün sözler;Aşka bürünmüş, bakar,Aceba kimi gözler? Bakar, (Yâr)ini bilmez,Bugün, (yarın)ı bilmez;Aşka giriftar olan,Söyler, ârını bilmez. (Hâl)i edemez siper,Her taraf, olur Dilber;Kendi hüviyetindenVerir de […]
Ağustos 23, 2019

Senin adın, Sevgilim!

Senin adın, Sevgilim!Anılsa, dönmez dilim;Acep tadın bal mıdır?..Seni ne bilsin zalim… Duyan ölü dirilir,Ölmez bir can verilir;Gözünden çıkan ışık,Göğe, yere serilir. Seyreden, hayat bulur,Her şeyinen bir […]
Ağustos 23, 2019

Çöllerde bıraktın, sen kervan mısın?

Çöllerde bıraktın, sen kervan mısın?Her şeye benzersin, bir insan mısın?Senden sana daim, alışla veriş,Verin, başa kakman, her ihsan mısın? (1), (2) (Mâ lemya’lem) derler, (Allemel’insan)..(3)Her varlık […]
Ağustos 23, 2019

Âlem bana kâfir diyor, iman benim! kime ne?

Âlem bana kâfir diyor, iman benim! kime ne?Küfr içinden seyreyledim: Rahman benim! kime ne?Allah Allah… Rahman benim! kime ne? İblisimı melek ettim, Şeytan benim, kime ne?Daim […]
Ağustos 23, 2019

Hırsızlıkta mahir, hayvancasına,

Hırsızlıkta mahir, hayvancasına,Girer, hücum eder, gül goncasına,Bilmez de takılır, şer kancasına..(Cahil zalim!) denmiş; yerli yerince. Zamanı gelmeden, ayağa kalkar,Girer bir bahçeye, her yanı yıkar,Sohbet etse, onun, […]
Ağustos 23, 2019

İçme için çıktık, yola, ulaştık,

İçme için çıktık, yola, ulaştık,Dereleri gezdik, dağlar dolaştık; Korkma! deriz, duymaz, bizim hanıma,Sözü dinlemiyor, nidelim, şaştık. Ne kadar söylersek, duymaz nasihat,Aklı da, fikri de, bulmadı sıhhat;Teslim […]
Ağustos 23, 2019

Devir döner, olur tebdil,

Devir döner, olur tebdil,Anlatamaz onu her dil; (1)Geri kalmaz, hep ileri..Değişilir, olur zâil. (Küllü hâlin) olur (zâil):Gözönünde bu (İsmail);(İlim) gelip oturunca,Yaklaşamaz oldu (cehil). Arkasında bu tatlı […]
Ağustos 23, 2019

Gözümü açtım ki: hayat bir zindan..

Gözümü açtım ki: hayat bir zindan..Karanlık eyliyen: içindeki kan;Bir bulut görünen: bu benlik imiş,Bu varlık gidince, eyledin hayran. Kendimden geçince, söylen dilimden,Söyletmezsen, gelmez, bir şey elimden;Her […]
Ağustos 23, 2019

Bazı senlik, benlik… Kesret midir bu?

Bazı senlik, benlik… Kesret midir bu?Bazı ne sen, ne ben.. Vahdet midir bu?– Bir ilimdir, hem hâl, etti tecellî –Bazı ayrılıktır.. Hasret midir bu? Bazı bir […]
Ağustos 23, 2019

Anlatmak isterim, gayet derindir,

Anlatmak isterim, gayet derindir,Dost’u seyreyledim, kalbim serindir;Her gördükçe artar, (Aşk) ile (Şefkat):Gözlerim ağlıyor, suyunu dindir. Âhıma dayanmaz, çok cesim dağlar,Dışarım güler de, içim kan ağlar;Mağrip ile […]
Ağustos 23, 2019

Devirden devire, döner bu hayat,

Devirden devire, döner bu hayat,Çok sür’atli gider, yetişemez at;Kimseler bilemez, gittiği yeri,Kimi leziz geçer, kiminde yok tad. Kimisi giderken, eder şikâyet,Kimisi bilir de, eylemez minnet;Bin yıl […]
Ağustos 23, 2019

Aklın varsa gönül! eyleme keder,

Aklın varsa gönül! eyleme keder,Bu hayatın yolu, böylece gider;Birçokları Haktan, bilir herşeyi,Bâzıları der ki: eyledi kader. Bu âleme gelen, bir yere yolcu;Aklı olan, görür, söylenen (Burc)u;Yaradana […]
Ağustos 23, 2019

Hizmet eder daim, küçüğe büyük;

Hizmet eder daim, küçüğe büyük;Kanunudur: bilmez, neyleyim, küçük;Şefkat zor… görünmez, bir tılısımdır…Böyle taşınılır, bu ilâhî yük. (Ekilip yetişen, ağaç)tır misal:Her taraftan büyür, kendisinden dal;Kökünden haberi, olmaz […]
Ağustos 23, 2019

Acep bu dünyada, kim rahat bulmuş?..

Acep bu dünyada, kim rahat bulmuş?..İçine düşenler, hep esir olmuş;Teslim olan hayat, (1) zindana benzer,Eğer olsan insan, eğer uçan kuş. İçine düşenler, çekiyor azap;Fakat hoş görünür, […]
Ağustos 23, 2019

Kulların âcizdir, her kuvvet senin,

Kulların âcizdir, her kuvvet senin,Yönünü dönene, her himmet senin,Saltanat senindir, her devlet senin;Sana yaklaşıp da, seyretmek hüner… Her zerreden varır, sana yürüyen,Yaklaşınca, kalmaz, ne sen, ne […]
Ağustos 23, 2019

Gözleriyin aksi, düştü her göze,

Gözleriyin aksi, düştü her göze,Onlardan da müjde, veriyor bize,Seyreyliyen, olur, canlı cenaze;Her gözü severiz, gözlerin için. Aşkın cazibesi, edilmiş taksim,Âşıklar görüyor, ne bilsin âlim…Görenler, ediyor, mânevî […]
Ağustos 23, 2019

Ateşlere atarlarsa,

Ateşlere atarlarsa,Esir edip satarlarsa,Topraklara katarlarsa,Sevdim seni, ben ayrılmam. Çamur edip ezerlerse,Kanım ile özerlerse,Yeryüzüne bezerlerse,Sevdim seni, ben ayrılmam. Her dillerden söğerlerse,Her ellerden döğerlerse,Mecâz ile öğerlerse, (1)Sevdim seni, […]
Ağustos 23, 2019

Âşıkın gözüne, sensin görünen,

Âşıkın gözüne, sensin görünen,Mâzûr olanlardan, sensin bürünen; (1)Nice çilekeştir, yerde sürünen…Seni dileyenin, gelmez uykusu. Gündüzler, gezerken, sensin hayâli;Binbir çeşit renge, sensin boyalı;Ayân oldu şükür, sıfat soyalı;Seni […]
Ağustos 23, 2019

Göstersek, görünmez: yüceden yüce…

Göstersek, görünmez: yüceden yüce…Okutsak, okunmaz, edilmez hece;Görenler yok olur – vücutsuz hâldir –Kendine karışır, O’na erince. Her vücut kendinin; yoktur vücudu,İhâta etmiştir, bütün mevcûdu;Diyen, duyan kendi […]
Ağustos 23, 2019

Gönül âlemine, akıl mı yeter…

Gönül âlemine, akıl mı yeter…Yaktığın ateşin, dumanı tüter;Kaçayım der isen, ocaklarından,İçine düşersin, olursun beter. Âlimler toplanmış, olmamış âgâh,Olayım diyenler, olmamış iflâh;(Akl)ından geçenler, içine düşer,Kimi belâ bulur, […]
Ağustos 23, 2019

Görende kalır mı karar…

Görende kalır mı karar…Ateşlere düşer, arar;Kıvılcım deryaya düşse,Akıl kabul etmez, yanar. Senden başka yok söndüren.İçine atılır, gören;Bitişir de ayrılamazBenlik defterini düren. İkilik görür evvelâ,Görmeyince düşmez (Hâl)e;Biriktik, […]
Ağustos 23, 2019

Bu dünya bir leştir, tâlip olan: kelp; (1)

Bu dünya bir leştir, tâlip olan: kelp; (1)Başına birikmiş; didiştirir hep;Hiç gözü açık yok, bunu görmeğe:Eti yenen değil, yatan: bir merkep. Seven, râzı olmaz, neden, hakkına?Yakayı […]
Ağustos 23, 2019

Hiçbir kulun hâli, tutar mı karar,

Hiçbir kulun hâli, tutar mı karar,Anca bir halınan, hallanmış Gaffar; (1)Bu yüzkarasiyle, biz neyleyelim…Biliriz ki senin, bir ismin Settar. Sen hitâbeyledin, işiten kula,Bakarak görmezsek, hâlimiz nola…Bizler […]
Ağustos 23, 2019

Bir dem gelir, beni, nice gam sıkar,

Bir dem gelir, beni, nice gam sıkar,Yüreğimi alır, okunu sokar,Dilik dilik edip, içine bakar…Hiçbir hâlin senin, tutmuyor karar. Bir dem gelip, beni, ferah edersin,Gönlümü şen edip, […]
Ağustos 23, 2019

Bizim kapı hiç durmadan çalınır,

Bizim kapı hiç durmadan çalınır,Kulak duyar, nasıl, rahat kalınır…Bu bir âlem-i fark; hiç istiğraksızDost zevkine acep, nasıl dalınır… Gel ey gönül! bu âlemden, anladıysan, çabuk kaç, […]
Ağustos 23, 2019

Yüzün görünür mü, kul olmayınca…

Yüzün görünür mü, kul olmayınca…Sana varılır mı, yol olmayınca…Âlemlere menfur, olmak gerektir,Ellerden atılmış, pul olmayınca… Tâ ezelden böyle, senin usulün:Mağrur olan varmaz, yetişir mahzun;Şen olan gönüle, […]
Ağustos 23, 2019

Birbirine uymaz, bu iç ile dış:

Birbirine uymaz, bu iç ile dış:Misaldir: seyredin, bahar ile kış;Akıl bir aynadır, sen yere attın,Kullarına, parça, olmuş, yapışmış. Kimisi uzundur, kimi yuvarlak,Kimisi paslıdır, kimi de parlak;Herkes, […]
Ağustos 23, 2019

Uykudan uyanmak, gözünen değil,

Uykudan uyanmak, gözünen değil,Kuşdili öğrenmek, sözünen değil;Secdei Rahmânı, nerde buyurmuş,Bilip görmek lâzım, dizinen değil. Bütün mahlûk eder, söze itaat,Bilir, bilmez eder, o emre dikkat,Her taraftan gider, […]
Ağustos 23, 2019

Gel ey gönül! Dosta, yetiş de öğün,

Gel ey gönül! Dosta, yetiş de öğün,Kandil yağı biter, tükenir hergün;Nefsin iğfaline, kapılma, uyan,Temizle, aslına, yetiş de görün. Yoklukta bulunur, ebedî hayat,Şimdi “benim!” dersin, anla: muvakkat;Ağrı, […]
Ağustos 23, 2019

Dökme su, değirmen, döndürmez derler,

Dökme su, değirmen, döndürmez derler,Aşk ateşini su, söndürmez derler;Bütün darbı mesel, boşa söylenmez;İnsan, sevdiğini, göndermez derler. Gözü açıklara, mağriple maşrıkKapalı değildir, her daim açık;Dişisiz, erkeksiz, olan […]
Ağustos 23, 2019

Katıran, kaynarsa, olur mu şeker…

Katıran, kaynarsa, olur mu şeker…Herkes kendisinin, cinsine çeker,Aslına dönüyor, bütün herşeyler,Âdemde cem’olmuş, bütün görünüş, Hazreti Mevlâ da, etmiştir senâ,Yaratmış, seyreder, o kana kana,Görmek istiyenler, bakar insana,Âdemde […]
Ağustos 23, 2019

Bir yola uğradık, acep din midir?

Bir yola uğradık, acep din midir?Buradan geçmiyen, hiç emin midir?Hayât-ı Ebedî, ele geçer mi?Ölüp dirilmeden, bu mümkin midir? Bütün arzu, emel hep verilmeden,İman, kâmil olmaz, O […]
Ağustos 23, 2019

Bize eylemezsen, Cânânım, imdat,

Bize eylemezsen, Cânânım, imdat,Hasret gelir, yakar, ederiz feryat;(Sırat) dedikleri: saçıyın teli;Kimse yürüyemez, âşıka o hat. Saçlarını kaldır, kalmasın küfür;(Bâdi Sabah) derler, nefesin, üfür;Gözlerin (Mîzan)dır; yüreğin: topu;Sende […]
Ağustos 23, 2019

Erersek menzile, yol nerde kalır?

Erersek menzile, yol nerde kalır?Yok olup bitene, (bul!), nerde kalır?..İki yok arası, gûya bir hayat…Bunu idrâk eden kul, nerde kalır?.. İleriye baksan, sonu göremenğ, (1)Sen geri […]