Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Aşkını ver sen Yârab!

Aşkını ver sen Yârab!Yüzünden kalktı nikap;Yüzünü seyredince,Bize döndü bu dolap. (1) Mümkün müdür kurtulmak…Fakat olmalı toprak.Gözlerimi sen aldın,Gözlerimle sana bak. (2) Düşenler kurtulamaz,Çare dahi bulamaz;Bu aşkta […]
Ağustos 22, 2019

Kimse yok bizden geri,

Kimse yok bizden geri,Biz görmiyelim eğri…Bu hâli ehli bilir,Var mı Dostum değeri?.. (1) Doğru, doğruya sapar. (2)Görür de hisse kapar.Seyredelim arıyı,Dikenlerden bal yapar. Görmiyelim biz diken,Güldür […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın nasıl söyünür, (1)

Aşkın nasıl söyünür, (1)Düşen gönül göyünür; (2)Hallâk! senin âşıkın,Seni sever övünür. Kim sever, olur tâbi..Sensin aşkın sahibi;İki cihan hükmünde, (3)Görününğ (4) âdem gibi (5) Etten tutundun […]
Ağustos 22, 2019

Aç yüzünü şekerim!

Aç yüzünü şekerim!Daim hasret çekerim;Dilberim acı bana,Hasretinle giderim. Gel, görün Gönül Yârı!Sen dinle âhuzârı;Dilberim, senin aşkınBenzimi etti sarı. Bende komadı takat,Bilmem ki nasıl afat…Senin aşkın olmazsaLâzım […]
Ağustos 22, 2019

Hiç yoktur senden gayri…

Hiç yoktur senden gayri…Bize aşkı ver Bâri! (1)Aşkına düşen âşık,Bilir mi şerri, hayrı… Cânânım! seni göster,Âşıklar görmek ister;Senin aşkın gelmezse Acep bu toprak ne der… Söyler, […]
Ağustos 22, 2019

Al eline defteri,

Al eline defteri,Medhedelim Dilberi…Sen Hakka âşık isenEdepten kalma geri. Âşıka lâzım edep,Okutuyor her mektep;Dostu arıyan âşık,Edep ile buldu hep. Âşıka lâzım hayâ,Bu yola başı koya.Edepliler görüyorCânânı […]
Ağustos 22, 2019

Hak! der, taşlar topraklar,

Hak! der, taşlar topraklar,Ağaçtaki yapraklar;Her taraf aşka yanmış,Dostum! senin aşkın var. Her yanlar geldi dile,Yanıyor bizim ile…Bizlere misal olmuş,Seyreyleyin bülbüle. Hak! diyor taşlar, dağlar,Bile (3) bahçeler, […]
Ağustos 22, 2019

Âşık sana her varlık,

Âşık sana her varlık, Yakındır, yok aralık;Âşık olan gönüllerHiç olur mu karanlık… Bunlar yanar her vakıt,Yüzünü bize bakıt; (1)Cemalin deryasınıÂşık gönlüne akıt. Görenler inanıyor,Sen Dosta dayanıyor;Aşkın […]
Ağustos 22, 2019

Bizim yollar buradan…

Bizim yollar buradan…Takdir etmiş Yaradan…Âşık! bu yoldan yürü,Seni bekliyor Sübhan. Âşık ol da yürü, varDaim eder intizarKulağı senden sana,Senin âhını duyar. Daim yürü ah ile,Birleşirsin Şah […]
Ağustos 22, 2019

Sadık ağaya geldi.

Sadık ağaya geldi.Şükür, yerini bildi;Âşıkların aşkınaTaş secdeye eğildi. Bu hale âşık melek,Çarhı döndüren felek…Bizdeki akıl ile Yarabbi nasıl bilek… (1) Aşka olalım teslim,O aşktan doğsun ilim;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın beni Yaradan!

Yaktın beni Yaradan!Kurtulmadım yaradan;Acep felâh bulur muAşkın tadını tadan… Aşk bizi eylesin var,Cana etmek (1) itibar;Yüzünü göster bize,Yüzümüzden gitsin bar. (2) Sensin âşıkın yârı,Ederler âhuzârı;Canım! yüzünü […]
Ağustos 22, 2019

Bizi yaktın sen Allah!

Bizi yaktın sen Allah!Geceler, oldu sabah,Bir gönül aşka düşseOradadır Beytullah. Kara donlu Beytullah,Bekçisi durur (1) o şah.O donu kim giyerse,O, nasıl bulur felâh… Orda “hacerül’esvet”,Hacıya olur […]
Ağustos 22, 2019

Yüzleri döndü nura,

Yüzleri döndü nura,Dost ile dura dura;Âşık, Musa olmadanYönü dönmez (Tûr)a. Konuşmaz binbir kelim,Bu, ayrıca bir ilim…Bu sözü aşk söylüyor,Söyleyen ben değilim. İşittir “lenterânî”,Duysa dayanmaz canı;Musa dayanamadıDuyunca […]
Ağustos 22, 2019

Bu Haktan aldı gıda

Bu Haktan aldı gıdaAşka can olsun feda;Daim Haktan biliyor,Yanan ersin murada. Aman gönlüm, durma yan,Yanana Mevlâ ayan;Aşkın atından inme,Bu ilde kalınğ (1) yayan. Aşka bin, Dosta […]
Ağustos 22, 2019

Şavkın cihan doldurdu,

Şavkın cihan doldurdu,Bilen karşısında durdu;Senin mahmur bakışın,Beni canımdan vurdu. Bilenler sana taptı,Kendini toprak yaptı;Cânân! senin bakışınBenim gönlümü kaptı. Kimin gelse başına,Bu aşk gider hoşuna;Aşkına (1) düşmiyenler,“Ârifim!” […]
Ağustos 22, 2019

İmdat olur oradan,

İmdat olur oradan,Bilir bu tadı tadan;Her haller zuhur eder,Sen çıkarsan aradan. Varlığın olur fani;Anlanmaz, (1) bu söz ma’nî; (2)Bu sözü herkes duymaz,Sükût ettir lisanı. Duramaz aşka […]
Ağustos 22, 2019

Doğar, dünyayı sarar,

Doğar, dünyayı sarar,Bu sözü âşık duyar,Nâehle gayet acı,Anca (1) âşıka yarar. Bu sözü âşık duyar,Duyanlar aşka uyar,Bulamaz her adamlar,Bize nasibetti Yâr. Duyanlar olur ferah,Aşktan gelen söz […]
Ağustos 22, 2019

Göz içinden süzülür,

Göz içinden süzülür,Seni gören can ölür,Senin tatlı bakışınÂşıkları güldürür. Gören dirilir tekrarSenden gelir şifalar;İçten seni görenler,Yanmış ateşi tutar. Günâha eder tövbe,Her hâli olur cezbe,Haydin dostlar! gidelim,Aşk […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bastırdı, nideyim…

Aşk bastırdı, nideyim…Aşkın derdini deyim; (1)Aşka can feda ettim,Bu yolda zehir yeyim. (2) Edenler Dostu seyran,Görür, olurlar hayran;Yanıp aşkı bilmiyen,Bizlere olur düşman. Aşk geçer mi her […]
Ağustos 22, 2019

Muradına ol nail,

Muradına ol nail,Aşkın hiç taklit değil;Böyle aşka düşeneHizmet eder bütün dil. Aşka düşünce yürek,Yumşayıp olur ipek;Âşıklara hayrandırGökteki uçan melek. Her daim der: Göreyim,Sübhanı göstereyim;Allah bana aşkı […]
Ağustos 22, 2019

Ben konarım daldan dala,

Ben konarım daldan dala,Gönlüm gezmek ister bâlâ,Mekân tutamadım hâlâ…Bir (Gönül) de yapsam yuva. Uçarım ya, ben gafilim,Her çiçeğe öter dilim.Dilime sahip değilim,Zalim nefsim çıkmış ava. Beni […]
Ağustos 22, 2019

Sevdaya düştüm,

Sevdaya düştüm,Kan oldu özüm,Daim “Hak” sözüm,Aşkın elindenDerim dilinden. Kan ağlıyorum,Olmayın mahrumAşktandır zorum;Aşkın elindenDerim dilinden. Ömrüm söküldü,Belim büküldü,Seyreden güldü,Aşkın elindenDerim dilinden. Tutuldum derde,Derim: Hak nerde?Kalkar mı perde?Aşkın […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkı etti dâvet,

Âşıkı etti dâvet,Etmek lâzım icabet;Aşka yanan gidiyor,Yol göstermek ne hacet… Yanıp da görüşelim,Ateşine düşelim…Dost! ateşi bize ver,Ateşinde pişelim. O Dost bu yüze güle, (1)Aşık orada öle, […]
Ağustos 22, 2019

Senden olursa himmet,

Senden olursa himmet,Ben ederim seni medh,Senin yüzünü gören,Sadıkça eder hizmet. Aşk yolunda çoklarıToprak eyledi vârı;Bu yolda toprak olan,Seyir eder sen Yârı. Seyreder gece gündüz,Daim görülür o […]
Ağustos 22, 2019

Allahımın sevgisi,

Allahımın sevgisi,Canda koymadı hissi…Gözünü aç, tez yürü,Bura ölüm vâdisi. Birçokları vurulur,Çoğu burda yorulur;Aranılan cevheri,Canından geçen bulur. Kim geçmezse canından,Mahrumdur Cânânından;O yolda hayvan çoktur,Geçemezsin yanından, Aşksız olanı […]
Ağustos 22, 2019

Güle âşıktır bülbül,

Güle âşıktır bülbül,Onu âşık eden: gül…Dost bize görünecek,Edebilsek tenezzül. Tenezzül eder, bilen,Dostun ilinden gelen;Her dilek kabul olur,Tenezzül eyle, dilen, Söyletiyor yakınca,İçten içe bakınca;Sabretsem, dilim durmaz,Yar zülfünü […]
Ağustos 22, 2019

Benim halin gizlidir,

Benim halin gizlidir,Aşk gelir, ehline der…Kime kıvılcım değse Düşmanı eder esir. Nefsine fırsat vermez,Mânevîdir, görünmez;Bu sırrı bilenlere,Görünür, hiç bürünmez. Yol alır içten içe,Yüzünde vardır peçe;Bu sırrı […]
Ağustos 22, 2019

Unut dünya tadını,

Unut dünya tadını,Hem dahi muradını;Sen her daim zikreyleSevdiğinin adını. Zikreyle, olunğ (1) nail,Kavuşmak olur kabil;Kardeşini öldürdü,Sevdiği için “Kabil”. Ondan bilindi mezer, (2)Acı, bağrımı ezer;Bir gönül âşık […]
Ağustos 22, 2019

Kim ki Rabbini bildi,

Kim ki Rabbini bildi,Bütün kuvvet verildi…Cânân! senin ışığınYeryüzüne serildi; Kim görür, üryan olur,Zerre iken kân olur;Zaman gelir, hâlimizÂleme ilân olur. Secde eder her âlem,Takdir eyledi Mevlâm;Ateşe […]
Ağustos 22, 2019

Takılma her çengele,

Takılma her çengele,Seni götürür sele;Eğer sadık durursan,Sana Haktan aşk gele. Sele giden boğulur,Cevher iken yokolur;Seyreyler, seni çalar,Götürür zindana kor. Âşık! gafletten uyan,Sadıktır sözü duyan;Aşk ilinden ayrılır,Her […]
Ağustos 22, 2019

Görenler uyanamaz,

Görenler uyanamaz,Hasrete dayanamaz;Ne kadar gam verirsen,Âşıkına gelir az. Çeker etmez şikâyet,Sana eder mürâcât; (1)Bu hale razı olsa,Kabul olur her hacet. Yansa olmaz haberi,Görürse sen Dilberi;Sevdiği ateş […]
Ağustos 22, 2019

Hakla olmuşlar bir can,

Hakla olmuşlar bir can,Ayrılmak olmaz imkân…Ben yüzünü öveyim:Parlıyor, sanki mercan… Hakka lâyık işleri,Yakıyor gülüşleri;Ben Cânânı öveyim;Zıya verir dişleri. Geceyi eder gündüz,Onu över bütün söz;Âşık cihanı görmez,Mâşukunu […]
Ağustos 22, 2019

Yârım! kaşların yayı,

Yârım! kaşların yayı,rnMeftun ettin dünyayı;rnKaşına baktı, yaptırnMevlâm semada ayı.rnrnYârım! kaşların siyah,rnFakat parlar, sanki mâh…rnKendini idrâk eyle, rnSana âşıktır İlâh.rnrnZelil ol ki bilesin,rnHak aşkı sana gelsin;rnBir velîye […]
Ağustos 22, 2019

Yolumuz burdan gider,

Yolumuz burdan gider,Gidenden kalmaz eser;Gönül yumşak olursa,Sübhan merhamet eder. Gelir Hakkın sevgisi,Açılır Dost vâdisi;Sevgi tekâmül etse, Âşık unutur hissi. Yine aşka tutuldum,Merhamet et, mazlumum;Kim sana âşık […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın düştü Yunus’a,

Aşkın düştü Yunus’a,Muhtaç eyledi tuza;Hiç eksik olur muydu,Âşık başlardan kaza… Aşk düştü Nesîmî’ye,Yüzüldü “aşkın!” diye…Senin aşkına düşen,Ateşten gömlek giye. Sen âşıka aşk verdin,Ezelîden (1) yan! derdin;Aşkı […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın ettiriyor ün, (1)

Aşkın ettiriyor ün, (1)Yanıyoruz biz, görün (2)Görünürsen ederiz,Aşkın ile biz düğün. Görün de kalmasın gam,Aşka olmasın hitam;Yanıyorum ben sana,Acep bu mudur hatâm?.. Cinanı vâr eyledin,Aşka süvar […]
Ağustos 22, 2019

……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kur’andır…………………………………………………………………………………………………Güzelim……………………….Senin aşkın yaktı cihanSeni över bütün lisan;Acep desem yakışır mı?Sana âşık bütün insan. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………İçin zâhir, dışın mânâ,Gizlendin sen bu cihana;Senin aşkına düşenlerKavuşurlar hep insana. (1) (1) […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın beni sürmeli!

Yaktın beni sürmeli!Yok olup da görmeli…Yüzünü görmek için,Gözü sana vermeli. Göreyim senden seni,Sende yok eyle beni;Sana âşık olanlar,Ateşe atar teni. Âşıktır taşlar, dağlar,Ateşe düşmüş, ağlar;Eğer aşkın […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü eyledin nâr,

Gönlümü eyledin nâr,Hasretinin derdi var,Benim bu feryadımı,Taş, ağaç, ırmak duyar. Duyanlar gelir dile,Gönlüm döndü bülbüle;Aşkın kıymetini bil,Giderse, gelmez ele. Kıymetini bil, kaçar,Aşk devlettir, sende varEğer aşk […]