Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Gönüldür mir’ât-ı Rahmân,

Gönüldür mir’ât-ı Rahmân,Hakkı görür o her zaman,Odur âşıklara sultan,Orda kabul oluyor hac. Sakın sen bir gönül yıkma,Gönülden gayriye bakma.Durma, bakmayı bırakma,Çalış, mânâ gözünü aç. Sen gönülden […]
Ağustos 22, 2019

Beni yakar nur tenin…

Beni yakar nur tenin…Hakkı gören göz, senin…Yolu Dosta doğrudur,O şehire gidenin. Gidip orda gezmeli,Dost nerdedir, sezmeli;Her gören dayanamaz,Görenler, olur deli. Gözü benzer mercana,Hayat verir her cana;Onun […]
Ağustos 22, 2019

Düşürdü aşk devire, (1)

Düşürdü aşk devire, (1)Göz gerek bunu göre…Bu, sultanlar işidir,Akıllar nasıl ere… Kârıdır delilerin,Erilmez, gayet derin;Bilmek istersen, bitiş…Canı bu aşka verin. (2) Sen teslim ol, aşkta kal,Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Hiç âşık olur mu hür…

Hiç âşık olur mu hür…Aç gözünü, Dostu gör;“Hacerül’esved” geldi,Yetiş, yüzlerini sür, Doğru sür Ona atı,Âşık bilir kıymatı;Hakka âşık olanlar,Düşünür mü sıhhatı… Âşıksan çalış, yorul,Yürü, senden sana […]
Ağustos 22, 2019

Yine yandı her yerim,

Yine yandı her yerim,Aç yüzünü göreyim;Yüzünü göster bana,Ben canımı vereyim. Yine beni aşk yaktı,Cana ateş bıraktı;Bu aşk ona sebeptir:Dostum bir kerre baktı. (1) Dediğim, değil tende,Ateşi […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize verdi şarap,

Aşk bize verdi şarap,Yine doğdu âfitap;Biz bu aşka düşünceSilindi bütün hesap Âşık!.. benliği bırak,Her işe muhtardır Hak;Âşıklara aşk lâzım,Yanan, demez “enelhak!”. Bu haller koyar geri,Göstermez sen […]
Ağustos 22, 2019

Yine göründü Allah,

Yine göründü Allah,Aşk, bize verdi iştah;Seyreyleyin yüzünü,Sizler deyin Mâşallah!.. Aşk yakar, eyler böyle,Bizler de olak (1) öyle;Kulacığım sendedir,Cânân! esrarı söyle. Söyle de dinliyelim,Derdi ver, inliyelim;Âşık olanlar […]
Ağustos 22, 2019

Her işlere Hak âlim,

Her işlere Hak âlim,Böylece bil, ol teslim;Bütün kuvvet Hakkındır.Yüzünü gör, ol sâlim. Teslim ol, doğar ilim,Teslimim: söyler dilim;Hakka teslim olunca,Yine öttü bülbülüm. Dinledim, zevka daldım,Nasibi ordan […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar olmaz gaip,

Âşıklar olmaz gaip,Âşık olur mu tâyip? (1)Aşıkın elindedir,“Metin” denilen o ip. Hiç o ipi bırakmaz,Haktan gayriye bakmaz;Kim bu aşka yanarsa,Başka ateş hiç yakmaz. Aşka düştük, çok […]
Ağustos 22, 2019

Gel, yak bizi, et ferah,

Gel, yak bizi, et ferah,Sana âşıkım, Allah!Gönlüm yarayla doldu, Derman isterim Cerrah! Acep olur mu nasip?Her yanlara o sahip;Bu aşktan ayrı değil,Aşksız gözlerden gaip. (1) Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Göreyim dedim seni,

Göreyim dedim seni,Ateşe koydum teni;Kim ki yüzünü gördü,Nura döndü bedeni. O gül, âşıka kokar,Âşık, o güle bakar;Âşık olan duyarsa,Kendini aşka yakar. Ona demeli zelil,Bizi götürdü Halil;Aşksız […]
Ağustos 22, 2019

Bizi yaktı mes’ele,

Bizi yaktı mes’ele,Dostlar! yanalım bile; (1)Bu duyulmaz esrarı,Hakka âşıklar bile. Ömür geçer durmadan,Ağlar bu tadı tadan;Acep kim murad almışİki yüzlü dünyadan… Yüzüne güler, bakma,Sen ona akıl […]
Ağustos 22, 2019

Meğer ki bu aşka yansın,

Meğer ki bu aşka yansın,Ciğeri kana boyansın…Dostum! Senin için yandım,Benim gözüme ayansın. Benim gözümden sen gitme,Görün bana zulüm etme;(Emre)! bir ateşe düştün;Yan, fakat varlıktan bitme. Yanmak […]
Ağustos 22, 2019

Yine göründü Suna,

Yine göründü Suna,Yüzünü açtı bana;O yüzü görmek içinİnsan varlığı yana; O yüzdür (ism-i âzam),Tarif eder her âzâm;Ateşe düşen okur,Böyle kurulmuş nizam. Bu nizam hiç bozulmaz,Aşka düşmiyen […]
Ağustos 22, 2019

Kim ki canına kıyar,

Kim ki canına kıyar,O bu sözlerden duyar;Tatlı candan geçenler,O Dilbere olur yar. Görenler olur fani,Dosta benzer her yanı;O yüzü kim görürse,Ona karışır canı. O deryaya olur […]
Ağustos 22, 2019

Aman aşka sen ol kul,

Aman aşka sen ol kul,Hakka ordan gider yol;Aç gözünü Hakka bak,Seyret, sende seni bul. Hakkı seyret, uyuma,Sen âşık ol, göz yumma.Nice zaman ağladım,Garkoldum göz suyuma. Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yârın boyu pek uzun,

Yârın boyu pek uzun,Görenler olur meftun…Beni benden ayırdı,Senin bakışın yorgun. Bakışın kalbi açar,Gören dünyadan kaçar;Aşk durmadan yakıyor,Bir kere düştüm nâçâr. Hiç olur mu kurtuluş,Eğer olsam bile […]
Ağustos 22, 2019

Aşk eyledi galebe,

Aşk eyledi galebe,Âşık bilir mi tövbe…Aşk açtı bize mektep,Okuyanlar talebe. Her görenler okuyor,Ortaya can koyuyor,Senin güzel bakışın,Ciğerimi oyuyor. Acı da, acı bakma,Bakıp da beni yakma;Âşıka Dilber […]
Ağustos 22, 2019

“Seni göreyim” dedin,

“Seni göreyim” dedin,Ateşten gömlek giydinYüzünü seyredince Tamam oldu burda din. Bize ne lâzım mezhep…Dost olmuştur bize hep…“İlmi ledün” okuturBizdeki olan mektep. Bu kalem, Dostu yazar,Okumayan eder […]
Ağustos 22, 2019

Bu toprağa aşk gele,

Bu toprağa aşk gele,Söyler ne verse dileEğer aşkın gelmezse,Bu sözü nasıl bile… Aşk gelir, söyler sözü,Dostu görünce gözüDostun yüzünü gören,Bağrına basar közü. Köz, âşıkı yakamaz,Âşık, aşkı […]
Ağustos 22, 2019

Allahımın aşkı var,

Allahımın aşkı var,Yanarsa, söndürmez kar;Bende yanan ateştenVar mı acep haberdar?.. Ben bittim yana yana,Ateş işledi cana;Bilirim düşse yanar,Kıvılcımı cihana; Buna her can dayanmaz,Yanmıyanlar uyanmaz;Ben edeyim tahammül,Cânân! […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü ettin derya,

Gönlümü ettin derya,Seyredin doya doya…Yananlardan görünür,Mecnun olana Leylâ. Âşık eyledin Leylâm!Senden göründü Mevlâm;Bu yolda yanmak lâzım,Böyle kurulmuş nizam. Evvelâ lâzım cünûn,Leylâya lâyık Mecnun;Leylâyı bulan yürek,Mutlak olmalıdır […]
Ağustos 22, 2019

Seyretmekten doyulmaz,

Seyretmekten doyulmaz,Seni her adam bulmaz;Fedakâr olmak lâzım,Bu hâl bedâva olmaz. Dostun yoktur bahası,Bu can, olsun fedası…Bu sırları bildiysenÇınlatma sen bu tası. Çınlatma, olunğ (1) pişman,Bilmiyen olur […]
Ağustos 22, 2019

Kemâlâtı etme haset,

Kemâlâtı etme haset,Edenlere olmaz kısmet,Hadîsle dedi Muhammed,Bize bildirdi Ali Şah. Kâmili gör, et iftihar,Benliği ko, ona yalvar,O, bu derde çare yapar,Odur bu dertlere cerrah. Ondan iste […]
Ağustos 22, 2019

Âşık bilir mi varlık…

Âşık bilir mi varlık…Aşkta yoktur karanlık;Aşka düşen gönüldeHiç bulunur mu darlık… O, Hakka olur teslim,Bu, böylece bir ilim.Âşıklar durmaz, söyler,Dinler de olur sâlim Secde eder her […]
Ağustos 22, 2019

Tutunmuş yeşil perde.

Tutunmuş yeşil perde.Görenler düşer perde;Perdeyi kaldır da gör;Seyreden, demez: nerde? Perde ardından söyler,Onu görür nefse er,Eğer görmek istersen,O Dilbere canı ver. Sadıksan eder kabul…Onu yapan, nadir […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi, bu dert nedir,

Yarabbi, bu dert nedir,Sana bu hizmet nedir?Sen durmadan yakarsın,Böylece himmet nedir? Görünürsün böylece,Görene olmaz geceSen durmadan yakarsın,Bu ateş nasıl geçe… Âşıkların eder ah,Böyle yakarsa o Şah;Yâr […]
Ağustos 22, 2019

Görünürsün âşikâr,

Görünürsün âşikâr,Âşıklara olur kâr;(Emre) gibi yanana,Güzel, yüzünü açar. Görünce solar beniz,Beni seyreyleyin siz;Her âşıkları yıkar“Kemâl” denilen deniz. Bu su âşıkı yıkar,“Âdem” ağzından akar;O deniz gayet berrak,Seyreyleyin, […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar oynar böyle,

Âşıklar oynar böyle,Gözünü aç, seyreyle…Aşka kaadir değilim,Yanıyorum, gel söyle. Görmezsem yanıyorum,Gelse uyanıyorum;Buna çok sabır gerek;Nasıl dayanıyorum… Lâzım sana sadakat;Gelirse, gider haset;Burda sadık olanaYardımcıdır Muhammed. Ona ben […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın gözleri siyah!

Yaktın gözleri siyah!Görmesem, eylerim ah;Gözlerinden görünür,Ârif olana, İlâh. Sûre okur dişinden, Çok tatlı gülüşünden;Ne kadar ferah oldumGönlüme gelişinden… Geldi, güneşler doğdu,Kederlerimi koğdu;Gönlümde diri olmaz, Gönül düşmanı […]
Ağustos 22, 2019

Her yüzden görünürsün,

Her yüzden görünürsün,Yananı sen görürsün;O senin için yanar,Kalbinden çıkar tütün. Söylerim sen Gaffar’a,O, gözönünde dura;Benim senden dileğim:Gönüle yuva kura. Orda dursun ebedî,Dilimden Sübhan dedi;Sen Dilberin yüzünüSana […]
Ağustos 22, 2019

Dost yolu burdan geçer,

Dost yolu burdan geçer,Gel aşk! bize destur ver;Aşktan imdad olmazsaBir avuç toprak ne der? Görünüyor sevgilim,Burda dayandı ilim;Dost yüzüme bakınca,Onun dilinden dedim. Ekilmiş bir biderim, (1)Bitip, […]
Ağustos 22, 2019

Bu hâle kim oldu gark,

Bu hâle kim oldu gark,Bu dünyayı etmez fark;Bu yollardan geçerken,Zuhur eder “enelhak!”. Bu haller eder zuhur,Bilmiyenler görür hor;Bu haller zuhur etseDirilir ehli kubur. Aşka düşen dirilir,Ölmez […]
Ağustos 22, 2019

Kimi âşık güneşe,

Kimi âşık güneşe,Görüp de ister neş’e;Kimi âşıktır leşe,Dilber! yüzünü göster. Kimi âşık dünyaya,Aklını ona koya,Kimisi âşık aya,Dilber! yüzünü göster. Kimisi âşık mala,Çalışır onu ala;Hep bunlar buna […]
Ağustos 22, 2019

O Şahın şerefine

O Şahın şerefineSöylüyorum ben yine;Aşk kime nasibolur, O oynar döne döne. Bize aşk geldi yine,Biz yetiştik bugüne;Gökten melekler gelsin,Seyreylesin düğüne. Kim görür, olur ferah,Ona görünür Allah;Kim […]
Ağustos 22, 2019

Yüzlerin aya benzer,

Yüzlerin aya benzer,Benim gönlümde gezer;Dilberim, bir görüşün,Ciğerlerimi ezer. Cânânım! sen aşkı ver,Seni gözlerimden gör;Senin aşkına düşenDurmadan “göreyim” der. Göremezse eder ah,Görmiyen bulmaz felâh,Her vaktı gece geçer,Görürse […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım! sensin ruhum,

Cânânım! sensin ruhum,Seni görenler mazlum;Ezelden vâdeyledim,İkrarımda dururum. Bozulmaz doğru ikrar,Öyle verilmiş karar;Ben cihandan hiç korkmam,Çünkü senin aşkın var. Her yana aşktır siper,İçinde saklı Dilber;Ben seni bilmez […]
Ağustos 22, 2019

Seni gören eder berat, (1)

Seni gören eder berat, (1)Arşı gezer hem katbekat;Seni kim yakın görürse,Kabul olur orda murat. Muradına nail olur,Her mekânda seni bulur;Sana kim âşık olursa,Her yanlardan edenğ (2) […]
Ağustos 22, 2019

Gözün benzer Yusuf’a,

Gözün benzer Yusuf’a,Görün, edelim safâ…Ben medhe kaadir miyim…Anca (1) kaadir Mustafa. Kaşın benzer hilâle,Sözün benzer zülâle.Sen Güzeli görenler,Derhal dönüyor lâle. Seni gören olur lâl,Bilmiyen sanır hayal;Gönülde […]