Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Aşkını ver kalbime,

Aşkını ver kalbime,Acep âşıkım kime?..Durmadan yanıyorum,Razıyım, yanma! deme. Yanmaktan aldım şavkı (1)Yanmak, âşıkın hakkı…Yüreciğim! durma yan,İki âleme balkı. (2) Yan, açılsın pencere,İçine ateş gire; (3)Âşıklar seni görüpYüzü sana döndüre. (4) Şavkın vursun o yüze,Girmek lâzım denize;Âşık, Mâşuk bir olupFirdevs içinde geze. Biz girelim Firdevse,Orda Dost yeli ese;Hiçbir yürek dayanmaz,(Emre) bu […]
Ağustos 22, 2019

Âşık ister bu derdi,

Âşık ister bu derdi,Çok şükür, bize verdi;Bu tükenmez devleteBu aşkta yanan erdi. Ateşten aldık lezzet…İnanmazsan yan, seyr et;Bizi hor görüyorsan,Bu âlemden uzak git. Dünyayı sevmek: mundar, (1)Seven gönül olur dar;Bu dünyaya bakmayız,Bizlerde define var. Bizim gönül define,Görürüz döne döne…Dünya bizim neyimiz…Hakkı gören öğüne. Bu devlet değil kolay,Bu devlete âşık ay;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Sen bu derdi bize ver,

Sen bu derdi bize ver,Geç kalmasın, olsun er; (1)Sana âşık olanlar,Ah Dilberim, bunu der. Hiç bu sözden ayrılmaz,Böylece eder niyaz;Senin yüzünü gören,Gayriden duymaz avaz. Her daim seni dinler,Benliğine olan er;Her vârını unutur,Cânânım seni sever. Görünce olur sarhoş…Bundan gayri her hâl boş.Eğer sen de âşıksan,Seni ko, ateşe koş. Sen seni Hakka […]
Ağustos 22, 2019

Âşık istemez derman,

Âşık istemez derman,Derdi olsa da harman;Ateşte yanmak isterZevk alır o her zaman. Hiç ayrılmaz oradan,Nasibetmiş Yaradan…Kim ateşte yanarsa,Zevk alır o yaradan. Âşık aşkı arzular,Yanar, kalmaz arzular;Yanıp Dostu görmezse,Yüreğine kan dolar. O kan, âşıka şarap,İçer, bırakmaz hesap (1)(Emre), kulağını aç,Sen bu sözden hisse kap. (1) Hesap = akıl; takdire karşı tedbir. […]
Ağustos 22, 2019

Hoş kokuyor kokusu,

Hoş kokuyor kokusu,Kimseden yok korkusu…Canım, seni göreninHiç gelir mi uykusu… Yaktın beni kavurdun,Kaldırdın yere vurdun…Aferin sana âşık,Yanan ateşte durdun. Seni yakmaz ateşler,Seyreylesin kardeşler…Bizde bu ateş sönse,O Dost yine ateşler. Buna her can dayanmaz,Âşıklar düşer, yanmaz;Bu hâli seyretmiyen,Bu sözlere inanmaz. Ehline bu söz acı,O alır, giyer tâcı…Dostum, beni kabul et,Ben gibi […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım, imdat eyle,

Cânânım, imdat eyle,Yanıyoruz biz böyle;Gizli esrarlarını Âşık olana söyle. Kim yanar, olur ehil,Yanmıyan, lâyık değil;Gözümü kan bürüdü,Cânân! elin ile sil. Sil de yüzünü görsün,Yanarım deme: körsün!..Aşkını bize gönder,Bizi sana götürsün. Olalım biz beraber,Aşk verdi bize haber;Yaktın, bizi kül ettin,Sade sen kaldın Dilber! Ben yok oldum, sen kaldın,Benliklerimi aldın…Aferin sana (Emre),Canı […]
Ağustos 22, 2019

Yanıp “Arş”a ulaşam,

Yanıp “Arş”a ulaşam,Ömür olmadan akşam;Aşkını gönder Sultan!Benlik dağını aşam; Ömür gelip geçmeden,Ecel suyu içmeden…Bilirim aşk götürür,Elimi tutmaz neden?.. Varıp ben de tutayım,Ben beni unutayım,Gam şerbetini sen ver,Seve seve yutayım. Gam, olsun bana yoldaş,Nefse edeyim savaş,Can, ciğer tutuşuyor,Yanarım, Cânân! ulaş. Ateş yanıyor içten,Dönmiyor sana giden;Dostum! sana âşıkım!Görünmezsin sen neden? (Emre) geliyor […]
Ağustos 22, 2019

Gözönünden gaib olursa vücud,

Gözönünden gaib olursa vücud,Dostun yüzü o vakit olur şühûd, (1)Gaib olur gözönünden cümle put,Her mekânda görülür Dilber mevcut. O âleme can vermelidir baha,Canı bahşiş götürmeli o Şâh’a;Tarif eder sana “sûrei Tâhâ”:Görür görmez, orada lâzım sücud. Secde lâzım o Dilbere orada,Kimse kalmaz o zamanlar arada;Bu lezzeti yüzbinde biri tada…Tadacaksan bütün bilgini […]
Ağustos 22, 2019

Gösterir hakikati,

Gösterir hakikati,Ehli bilir kıymatı;Hakka gitmek istiyenTutmalı doğru hattı. Yürüyelim o yolaYakayı yola yola;Yardım etmez mi Allah,İtaat eden kula… O kula eder rahmet,Yardım eder Muhammed;Doğru yola gitmiyen,Eli ile çeker sed. Ayık, bu dünya fâni…Evvel gelenler hani?..Seyr et, kemik doldurmuş,Fâni duran cihanı. Bildiriyor o Mahmud:Hakkı gör, seni unut;Ona hörmet edersen,Söylediği sözü tut. […]
Ağustos 22, 2019

Benliğimi savuştur,

Benliğimi savuştur,Beni sana kavuştur;Unuttur varı yoğu,Beni arkana koştur. Senin için yanayım,Yanında dolanayım;Yüreciğim yanıyor,Sen görün, ben kanayım. Benim arzum hep sensin,Görsün seni öğrensin;Yanarım görsem deyi, (1)Sen gözümden görensin. Sensin dilimden diyen,Sensin boynumu eğen;Her yanı ateş olur,Yanınca bana değen. Sensin tutan kolumdan,Hem sağımdan, solumdan;Yaktın beni, çıkardınDin dediğin yolumdan. Aşk için koydum (2) […]
Ağustos 22, 2019

Sensin gönlümde nakkaş…

Sensin gönlümde nakkaş…Yazılmış göz ile kaş.Yine yürek yanıyor,Gönül sahibi! ulaş. Bu gönül seni bekler,Senden istiyor haber;Seninçin parçalanıp Kanını yere döker. Yerin yüzünü kaplar,Kırmızı olur karlar;Tepeler bütün âlem,Belki görürler zarar. Sen gel, gönlüme otur,Mekânını orda kur;Sen gidince yanarım,Her vakıt orada dur. Olma sen benden ayrı,Yok olayım ben gayrı; (1)Canı sana ütüzen, […]
Ağustos 22, 2019

Ateş oldu her yanım,

Ateş oldu her yanım,Bilmem kime hayranım…Sevdiğimi bilirsem,Adak olmuş kurban’ım. Ona olayım kurban,Bekliyorum ben her an;Bilsem, feda ederim,Benim olsa da her can. O etsin beni kabul,Kapısına etsin kul;Bütün sözüm banadır:Yüzüm, olsun ona yol. Yürüsün, tepelesin,Beni toprak bellesin,Ben bu hale razıyım,Tek o beni ellesin. Görünüyor gaibden,Perde çekmiş ayıptan,Öğüyor, kimse bilmez,Dünyada, cümle lisan. […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum, düşmüşüm bir sevdaya,

Bilmiyorum, düşmüşüm bir sevdaya,Gönlüm ister atılmayı sahraya;Bu hâl beni götürür mü Mevlâ’ya?..Aşkın beni üryan eyledi Mevlâm! Âşık ettin, sen dağıttın fikrimi,Sen, ben oldun, acep ararım kimi?Ben lâl iken bülbül ettin dilimi,Aşkını ver, kabul olsun bu recam. Senin aşkın ebedî etti diri,Diri olan, hiç aşktan kalmaz geri;Aşk getirir sen Mevlâmdan haberi,Aşka […]
Ağustos 22, 2019

Gören yanar ciğerden,

Gören yanar ciğerden,Çabucak geçer serden;Âşık olan vazgeçmezSen gibi bir dilberden. Görür görmez şen olur,Görenler nasıl durur…Bugün ben zevka düştüm,Birleştim, sen düğün kur. Gözüm rastgeldi Dosta,Gözüm yoktur paydosta…Senin nakşını düzen,Hallâk gibi bir usta. Gözünü aç, bana bak,Dilimden diyor Hallâk;Bu doğan, güneş değil,Güneşten daha parlak. Cihana verir zıya,Seyredin doya doya…Aşk güneşi doğarsaHacet […]
Ağustos 22, 2019

Ele aldı bakalım…

Ele aldı bakalım…Acep ne çıkar hâlim?..Bu iş, sözünen olmaz, (1)Ateşdendir visâlim. Aşk, ateşten götürdü,Yanıp gidenler gördü;Bu, bir “Hacerül’esved”Nice hacı yüz sürdü… Görünüyor Mekke’den,Hacı oluyor giden;Bu, bir mânâlı sözdür,Kimse duymuyor, neden? “Canlı Hacerül’esved”,Âşıka olur kısmet;Canı bedel vermiyen,Boşuna çeker hasret. O, candan tutmuş duvak,Ehliysen canı bırak;Her arzuyu terketsen,Meydanlara çıkar Hak. Bir söz […]
Ağustos 22, 2019

Böyle geçiyor vaktım,

Böyle geçiyor vaktım,Böyledir benim bahtım…Âşık etti tâliim,Dostun yüzüne baktım. Gören, canı eritir, Yanmıyanlar geridir;Bu âlemi seversen,Sen de bu ateşe gir. Yan da süzül, ol altun,Böyle kurulmuş oyun;Ateşe girmek için,Ten libasını soyun. Soyun da sen ol çıblak,Dünya tadını bırak;Arzu, emel neyindir? (1)Terk et de Hakka varak. (2) Eyle dünya terkini, (3)Hem […]
Ağustos 22, 2019

Nefsini tüketme,

Nefsini tüketme,Karanlık yere gitme;Bu dermansız dert, sana…Gayriye çare etme. Şifa bulmaz yarası,Başka yoktur çaresi.Beni benden eyledi,Âlemin can pâresi. (1) Sen bana görün Rûhum,Eyleme beni mahrum;Ben sana âşık oldum,Âşıka olmaz zulüm. Ona lâzım sadakat,Düşünür mü hiç hayat…Gözü açıklar görür:Ateş yanar katbekat. Yana yana olur köz,Görür, âşık olan göz:Dışı serine benzer,Durmadan yanıyor […]
Ağustos 22, 2019

Devran durmaz, dönüyor,

Devran durmaz, dönüyor,Nice canlar yeniyor…Bu ibreti görmiyen,Ne diye öğünüyor. Benlik kimseye kalmaz,Ben! diyen, aşkı bulmaz;Görene hep âşikâr…Seyredip görenler az. Destelmiş çok yaka,Yönü döndürmez Hakka;Eli çok kuvvetlidir,Âşıkları bıraka. Aşkı olmıyanı yer,Uyanmak lâzımdır er (1)İçinde yaşadığım,İsmine denilmiş: “yer”. Yeri seveni yiyor,Sevenler, “benim!” diyor.İbret gözü açıklar,Ateş gömlek giyiyor. Âşık isen sen de giy,(Emre), […]
Ağustos 22, 2019

Âşık elinde dönüyor bu dolap,

Âşık elinde dönüyor bu dolap,Dört yanından zıya verir âfitap;Âşıklara okunuyor bu kitap,Bilmek için, can elde âlet ola. Seyreylemek gayetle muhâtara,Hakka âşık, oradan can kurtara;Bu âleme, canından geçen vara,Can dayanmaz, bu aşktan imdat ola. Can bilene kurulmuş keskin sırat,Ayak basan, düşünmemeli hayat;Sırrı bilen orada eder berat,Bu köprüden geçmeğe sebat ola. Tarif […]
Ağustos 22, 2019

Kanaat köşkünde benim, oturan,

Kanaat köşkünde benim, oturan,Sabır illerine mekânı kuran;Bildim, gelip geçer durmadan devran…Nasibeylemiştir Hazreti Rahman. Bütün varlıkların sahibi benim,“Nefahtü…” canımdır, her varlık: tenim;“Fîhi min rûhî”yi söyliyen benim;Bu sözlerden anlar, kimde var iman. Sâdık olanlara derim haberi,Çünkü onlar durmaz, hiç, benden geri;Sâdıklarım girer candan içeri:Bilip inanmışlar, kalmamıştır zan. Kimse bilmez nice beden giyerim,Devran […]
Ağustos 22, 2019

Sen iyi bak denize,

Sen iyi bak denize,Durmaz, “gel!” diyor bize;Biz görüp işitince,Yıkandık yüze yüze. Âşık olan, yıkana,Yüzüyor kana kana;Bu, görülmedik ilim…Akıl yeter mi ona… Yanıyoruz biz yine,Yanmış idik çok sene;Geldi, beni yakıyor,Gönlümde döne döne. Dışa vurdu hararet,Bilmiyen, eder hayret;Ben bu halden memnunum,Bu söz, değil şikâyet, Yanarım, gelir neş’e,Bu can, ateşe düşe,Yanıp kebap olayım,Çiğ […]
Ağustos 22, 2019

Bizim deniz taşıyor,

Bizim deniz taşıyor,Yeri göğü aşıyor.Kara gözlü Dilberim!Gören seni, şaşıyor. Bizim deniz akıyor,Yeri, göğü yıkıyor; (1)Seyreyleyin (Emre)yi,Her gözlerden bakıyor. Budur her gözden gören,Âşık isen gör, öğren;Kolay kolay görülmez,Görür onu, can veren. Bu denizde var mercan,Onu bulamaz her can…Buna can mı dayanır…Yardım etmeli Cânân. Yüzmeğe lâzım kanat,O denizde yüzmez at;Üryan olanlar yüzer,Yokluğa […]
Ağustos 22, 2019

Dostum! seni çoğu arar camiden,

Dostum! seni çoğu arar camiden,Bulmak ister, kilisede cam eden; (1)Seni bilmez, ikisine çok giden,Bir bilenden okunmalı bu kitap. Kimi arar Kudüs ile Mekke’den,Kimi arar (Hay! Hû!) ile tekkeden;Seni bilir her kayıdı terkeden;Yetişmez mi arayana bu cevap? Kimi arar çok söyliyen (fakı) dan, (2)Kimi arar sarhoş eden rakıdan;Seni bilir yürekten kan […]
Ağustos 22, 2019

Bu, bir ağılı yemiştir,

Bu, bir ağılı yemiştir,Hak, âşıkına vermiştir,Âşıka, yesin! demiştir,Yiyemezsin demedim mi? İşte bu, doğru demektir,Kana boyanmış gömlektir;Marifet, bunu giymektir,Giyemezsin demedim mi? Bu, bir dikenlenmiş yoldur,Yürüyenler, nadir kuldur;Tenezzül et, ehline sor,Soramazsın demedim mi? Sen dikkat et, uy sözüne,Doğru ol, görün gözüne,İbretle bak Hak yüzüne,Bakamazsın demedim mi? Bu yola çok sabır gerek,Sabır eyle, […]
Ağustos 22, 2019

Senden olursa imdat,

Senden olursa imdat,Âşıklar bulur fırsat.Sen aşkını verirsenGelir tükenmez hayat. Aşkındır bize sebil,Olur mu görmek kabil?Cânânım! sen aşkı ver,Can vereyim mukabil. Can verip ödeşeyim,Ateş ver de pişeyim;Benim bu varlığıma,Yere, kabir eşeyim. Yaşadıklarım yeter…Mutlak, bu ömür biter;Bu beden toprak olsun,Üstünde nebat biter. Bu varlık hiç gerekmez,Bu dediğim olsun tez;Bu beden toprak olsun,Dilber! […]
Ağustos 22, 2019

Seni öğeyim kahve!

Seni öğeyim kahve!Lâzımsın sen her eve;Sen her yerde pişersinİçeriz seve seve. Kavrulup olunğ (1) kara,Kokun gider diyara;Elim ile pişiripVerem (2) sevdiğim Yâr’a. Kokun benziyor miske,Âşık, gönlüne eke;Âşıklar bulamazsa,Yanıp da hasret çeke. Tiryaki çeker hasret,Bizlere olsun kısmet;Pişirip getirirse,Pişireni edem (3) meth. Kahve cezvede kaynar,Nice yürekler oynar…Biz ne kadar içersek,Bizlere etmez zarar. […]
Ağustos 22, 2019

Dönder çarhı ey Felek!

Dönder çarhı ey Felek!Kapını aç, biz gelek; (1)Sen durmadan yakarsın,Bu canı nasıl bilek? (2) Yanan, canı unutur,Ateşte nasıl durur…Sen durmadan yakarsın,Dersin: “sen ateşte dur!” Buna her can dayanmaz,Yanmıyan, hiç uyanmaz;Senin aşkında yanan,Dünya odu’nda yanmaz. Zevk alırsın yakmaktan,Ateşe bırakmaktan;Tekrar tekrar yaksan da,Âşık geçer mi Haktan?.. O, canı kurban etmiş,Canı o yola […]
Ağustos 22, 2019

Bana göründü Yârım,

Bana göründü Yârım,Kalmadı hiç kararım;Her taraf ateş oldu;Acep kime zararım?.. Bu ateş, benden bana,Bu can durmadan yana;Yâr aklıma gelince,Dururum ben divâna. Gözlerim Yâr’a bakar,Gözlerimden yaş akar;Siz bana acımayın,Benden bana, bu zarar. Gördüm, aklım dağıldı,Sâde bedenim kaldı;Yüzünü göstermeğe, Baha, bu canı aldı. (1) Bu can imiş bahası.Der ki: “çınlatma tası!”;Tek bir […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkı bulan, coşar,

Bu aşkı bulan, coşar,Vahdet iline aşar;Dostum, seni kim görse,O, birdenbire şaşar. Gaibeder kendini,Aklına gelmez dini;Ben canımı unuttum,Tekrar görünce seni. Acep beni kim anlar…Yandım, nice haller var;Bu ateşim hiç sönmez,Başıma yağsa da kar. Bu hâlden oldum memnun,İçim, dışım oldu hûn;Görünmezsen bana sen,Her yanım olur odun. Görün de bana acı,Âşıkım, hâlim acı;Bu, […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın, Dünya Güzeli!

Yaktın, Dünya Güzeli!Benim aşkım ezelî…Senin yüzünü gören Niçin olmasın deli… Bu iş, aşksız olamaz,Görende varlık kalmaz;Seni bir kerre gören,Kendisini bulamaz. Gören ölü, dirilir,Görünce, seni bilir;İki âlem kuvveti,Görenlere verilir. Görenler olur hâkim,Kimse bilmez onu, kim?(Emre) ye destur verdim,Onun dilinden dedim. 7.11.1943
Ağustos 22, 2019

Göründü, tekrar gitti,

Göründü, tekrar gitti,İliğimi eritti;Nolduysa bana oldu,Acep kime ne etti? Seni kaplar her yürek,Yüzünü aç da görek; (1)Kıymetini el bilmez,Derdin, âşıka gerek. Bize gerektir derdin, Çok şükür, bize verdin;Seni candan seveneZiliflerini (2) serdin. Takılıyor boynuma,Ateş koydun koynuma…Her yüzden görünürüm,Güvenmeyin oynuma. (3) Benim bir adım “Mudil”..O rengim, benim değil;O renge boyananlar,Ben değildir, […]
Ağustos 22, 2019

Sabah olsa, doğar gün.

Sabah olsa, doğar gün.Biz zevka düştük bugün;Nerede âşık olsa,Her vakıt olur düğün; Âşık olanlar oynar, Bu aşk yürekte kaynar;Eğer aşkı bulmazsa,İki cihan olur dar. Olur kara taş gibi,Toprağa yoldaş gibiAşksız, söz söyler ise,Sözleri savaş gibi. Sözünün olmaz tadı,Yıkar gönül bünyadı.Beni meftun edenin,Burda söylenmez adı. O Dost olmaz âşikâr,Söylense olur zarar,O […]
Ağustos 22, 2019

Hakikat arkadaşım!

Hakikat arkadaşım!Hakikatte yoldaşım!Ben seni candan sevdim,Sana fedadır başım. Ben senden oldum ayrı,Unuttum şerri, hayrı;Canımı kurban ettim,Bu sözden dönmem gayri. (1) Sevdim, sana can verdim,Bu yola böyle erdim;Bu yolda âşıklaraİki yüzümü serdim. Bu yoldan dönmem geri,İki cihan Dilberi!(Emre) seni göreliHiç kalmadı eseri. (1) Gayri = artık, bir daha. 7.11.1943
Ağustos 22, 2019

“Vettîni! vezzeytûni!..”

“Vettîni! vezzeytûni!..”O evde buldum seni;Ben zor ile anladımBu sözleri diyeni. Böyle “Belde” bellendi,Aşka yanan dillendi;Bu hallere düşünceMuhammed böyle dedi. Hâl, ateşten parladı,Gayet tatlıdır tadı…Söyledi binbir isim,Yâr’a ad bulamadı. Adı yoktur o Yârın,O görünmez diyarın;Siz varlıktan hep geçin,O ele öyle varın. Mesîh hiç varamadı,Canı kurtaramadı,İğnenin yarasınaİlacı saramadı. Mûsâ da çok çalıştı,Ateşlere […]
Ağustos 22, 2019

Görünse, gayet parlar,

Görünse, gayet parlar,Görünür her diyarlar…Seni gören âşıklar,Az güler de çok ağlar. Görmek istiyen ağlar,Başına kara bağlar;Mâşuk! senin gözlerinÂşık yüreği dağlar. Gören, hiç olmaz serin,Bu haller gayet derin,Bu aşkın badesiniHakka âşıka verin. O içsin, dalsın zevka,Dünya zevkın bıraka.Cânân! âşıka görün,Nur olsun baka baka… Yüreciği olsun şen,Nur olur aşka düşen;Güneşten zıya aldın,(Emre), […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın, gözleri âhû…

Yaktın, gözleri âhû…Niçin yakarsın yâhû?..Can göziyle görenler, Senin için çeker “Hû!” Görenlerde kalmaz kir,Durmadan eder zikir;Gözönünde durursun,Aşıkasın sen zâhir. Seni göstermez emel,Görene gelmez ecel;Ben seni görmek içinBu canı verdim bedel. Bu can imiş değeri,Can verdim, durmam geri;Can verdim, seni aldım,Canın yoktur eseri. Can aklımda kalmadı,Canı olan, bulmadı;Can yerine sen girdin,Canımda […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın derdi çekilmez,

Aşkın derdi çekilmez,Aşkı bilmiyen, bilmez…Bu gönül viran oldu,Aman Dilber, gel de gez. Viran eyledi derdin,Cânân! derdini verdin;Âşık, aferin sana,Bu hâle göğüs gerdin. Her adamlar göremez,Bu illere eremez;Kim bu hale ererse,Can vermiyene demez. Çünkü her can dayanmaz,Dayanmıyan uyanmaz;Uyanan seni görür,Her sözü olur niyaz. Gece gündüz yalvarır,Yanan, yanına (1) varır;Boynunu yere eğer,Düşünmez […]
Ağustos 22, 2019

Hayat geçer durmadan,

Hayat geçer durmadan,Cana yuva kurmadan;Aç gözünü Dosta bak,Ne anladın dünyadan?.. Aldatıyor çoğunu,Kimse görmez sonunu;Kim dünyaya aldanır,Çukura korlar onu. Dünyayı seven, durmaz,Bu ilim nedir, sormaz;Bu dünyayı kim sever,Hak için yuva kurmaz. Sevdiler nice nice…Bu sevgi, döndü hiçe;Ârif olsam diyenler,Buradan kona göçe. Sevende olur zillet,Mutlaka olur illet;Mutlak üçü bulunur,Üçün biridir: Kıllet. (1) […]
Ağustos 22, 2019

Ah, Yârım taya benzer, (1)

Ah, Yârım taya benzer, (1)Yüzleri aya benzer;Beni candan eyledi,Kaşları yaya benzer. Meftun etti hilâli,Nidem, başı belâlı;Yüzlerine bürünmüş,Hak vermiş, siyah şalı. Acep baksam açar mı?Beni görür kaçar mı?Ben hâlimi arzetsem,Acep insafı var mı? Baksa, beni yakar mı?Hiç yakmadan bıkar mı?O yârda aşk olmasaGözünden yaş akar mı? Baksa, benden aşk kaynar,Dumanı göğe […]