Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Aşkını ver kalbime,

Aşkını ver kalbime,Acep âşıkım kime?..Durmadan yanıyorum,Razıyım, yanma! deme. Yanmaktan aldım şavkı (1)Yanmak, âşıkın hakkı…Yüreciğim! durma yan,İki âleme balkı. (2) Yan, açılsın pencere,İçine ateş gire; (3)Âşıklar seni […]
Ağustos 22, 2019

Âşık ister bu derdi,

Âşık ister bu derdi,Çok şükür, bize verdi;Bu tükenmez devleteBu aşkta yanan erdi. Ateşten aldık lezzet…İnanmazsan yan, seyr et;Bizi hor görüyorsan,Bu âlemden uzak git. Dünyayı sevmek: mundar, […]
Ağustos 22, 2019

Sen bu derdi bize ver,

Sen bu derdi bize ver,Geç kalmasın, olsun er; (1)Sana âşık olanlar,Ah Dilberim, bunu der. Hiç bu sözden ayrılmaz,Böylece eder niyaz;Senin yüzünü gören,Gayriden duymaz avaz. Her daim […]
Ağustos 22, 2019

Âşık istemez derman,

Âşık istemez derman,Derdi olsa da harman;Ateşte yanmak isterZevk alır o her zaman. Hiç ayrılmaz oradan,Nasibetmiş Yaradan…Kim ateşte yanarsa,Zevk alır o yaradan. Âşık aşkı arzular,Yanar, kalmaz arzular;Yanıp […]
Ağustos 22, 2019

Hoş kokuyor kokusu,

Hoş kokuyor kokusu,Kimseden yok korkusu…Canım, seni göreninHiç gelir mi uykusu… Yaktın beni kavurdun,Kaldırdın yere vurdun…Aferin sana âşık,Yanan ateşte durdun. Seni yakmaz ateşler,Seyreylesin kardeşler…Bizde bu ateş sönse,O […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım, imdat eyle,

Cânânım, imdat eyle,Yanıyoruz biz böyle;Gizli esrarlarını Âşık olana söyle. Kim yanar, olur ehil,Yanmıyan, lâyık değil;Gözümü kan bürüdü,Cânân! elin ile sil. Sil de yüzünü görsün,Yanarım deme: körsün!..Aşkını […]
Ağustos 22, 2019

Yanıp “Arş”a ulaşam,

Yanıp “Arş”a ulaşam,Ömür olmadan akşam;Aşkını gönder Sultan!Benlik dağını aşam; Ömür gelip geçmeden,Ecel suyu içmeden…Bilirim aşk götürür,Elimi tutmaz neden?.. Varıp ben de tutayım,Ben beni unutayım,Gam şerbetini sen […]
Ağustos 22, 2019

Gözönünden gaib olursa vücud,

Gözönünden gaib olursa vücud,Dostun yüzü o vakit olur şühûd, (1)Gaib olur gözönünden cümle put,Her mekânda görülür Dilber mevcut. O âleme can vermelidir baha,Canı bahşiş götürmeli o […]
Ağustos 22, 2019

Gösterir hakikati,

Gösterir hakikati,Ehli bilir kıymatı;Hakka gitmek istiyenTutmalı doğru hattı. Yürüyelim o yolaYakayı yola yola;Yardım etmez mi Allah,İtaat eden kula… O kula eder rahmet,Yardım eder Muhammed;Doğru yola gitmiyen,Eli […]
Ağustos 22, 2019

Benliğimi savuştur,

Benliğimi savuştur,Beni sana kavuştur;Unuttur varı yoğu,Beni arkana koştur. Senin için yanayım,Yanında dolanayım;Yüreciğim yanıyor,Sen görün, ben kanayım. Benim arzum hep sensin,Görsün seni öğrensin;Yanarım görsem deyi, (1)Sen gözümden […]
Ağustos 22, 2019

Sensin gönlümde nakkaş…

Sensin gönlümde nakkaş…Yazılmış göz ile kaş.Yine yürek yanıyor,Gönül sahibi! ulaş. Bu gönül seni bekler,Senden istiyor haber;Seninçin parçalanıp Kanını yere döker. Yerin yüzünü kaplar,Kırmızı olur karlar;Tepeler bütün […]
Ağustos 22, 2019

Ateş oldu her yanım,

Ateş oldu her yanım,Bilmem kime hayranım…Sevdiğimi bilirsem,Adak olmuş kurban’ım. Ona olayım kurban,Bekliyorum ben her an;Bilsem, feda ederim,Benim olsa da her can. O etsin beni kabul,Kapısına etsin […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum, düşmüşüm bir sevdaya,

Bilmiyorum, düşmüşüm bir sevdaya,Gönlüm ister atılmayı sahraya;Bu hâl beni götürür mü Mevlâ’ya?..Aşkın beni üryan eyledi Mevlâm! Âşık ettin, sen dağıttın fikrimi,Sen, ben oldun, acep ararım kimi?Ben […]
Ağustos 22, 2019

Gören yanar ciğerden,

Gören yanar ciğerden,Çabucak geçer serden;Âşık olan vazgeçmezSen gibi bir dilberden. Görür görmez şen olur,Görenler nasıl durur…Bugün ben zevka düştüm,Birleştim, sen düğün kur. Gözüm rastgeldi Dosta,Gözüm yoktur […]
Ağustos 22, 2019

Ele aldı bakalım…

Ele aldı bakalım…Acep ne çıkar hâlim?..Bu iş, sözünen olmaz, (1)Ateşdendir visâlim. Aşk, ateşten götürdü,Yanıp gidenler gördü;Bu, bir “Hacerül’esved”Nice hacı yüz sürdü… Görünüyor Mekke’den,Hacı oluyor giden;Bu, bir […]
Ağustos 22, 2019

Böyle geçiyor vaktım,

Böyle geçiyor vaktım,Böyledir benim bahtım…Âşık etti tâliim,Dostun yüzüne baktım. Gören, canı eritir, Yanmıyanlar geridir;Bu âlemi seversen,Sen de bu ateşe gir. Yan da süzül, ol altun,Böyle kurulmuş […]
Ağustos 22, 2019

Nefsini tüketme,

Nefsini tüketme,Karanlık yere gitme;Bu dermansız dert, sana…Gayriye çare etme. Şifa bulmaz yarası,Başka yoktur çaresi.Beni benden eyledi,Âlemin can pâresi. (1) Sen bana görün Rûhum,Eyleme beni mahrum;Ben sana […]
Ağustos 22, 2019

Devran durmaz, dönüyor,

Devran durmaz, dönüyor,Nice canlar yeniyor…Bu ibreti görmiyen,Ne diye öğünüyor. Benlik kimseye kalmaz,Ben! diyen, aşkı bulmaz;Görene hep âşikâr…Seyredip görenler az. Destelmiş çok yaka,Yönü döndürmez Hakka;Eli çok kuvvetlidir,Âşıkları […]
Ağustos 22, 2019

Âşık elinde dönüyor bu dolap,

Âşık elinde dönüyor bu dolap,Dört yanından zıya verir âfitap;Âşıklara okunuyor bu kitap,Bilmek için, can elde âlet ola. Seyreylemek gayetle muhâtara,Hakka âşık, oradan can kurtara;Bu âleme, canından […]
Ağustos 22, 2019

Kanaat köşkünde benim, oturan,

Kanaat köşkünde benim, oturan,Sabır illerine mekânı kuran;Bildim, gelip geçer durmadan devran…Nasibeylemiştir Hazreti Rahman. Bütün varlıkların sahibi benim,“Nefahtü…” canımdır, her varlık: tenim;“Fîhi min rûhî”yi söyliyen benim;Bu sözlerden […]
Ağustos 22, 2019

Sen iyi bak denize,

Sen iyi bak denize,Durmaz, “gel!” diyor bize;Biz görüp işitince,Yıkandık yüze yüze. Âşık olan, yıkana,Yüzüyor kana kana;Bu, görülmedik ilim…Akıl yeter mi ona… Yanıyoruz biz yine,Yanmış idik çok […]
Ağustos 22, 2019

Bizim deniz taşıyor,

Bizim deniz taşıyor,Yeri göğü aşıyor.Kara gözlü Dilberim!Gören seni, şaşıyor. Bizim deniz akıyor,Yeri, göğü yıkıyor; (1)Seyreyleyin (Emre)yi,Her gözlerden bakıyor. Budur her gözden gören,Âşık isen gör, öğren;Kolay kolay […]
Ağustos 22, 2019

Dostum! seni çoğu arar camiden,

Dostum! seni çoğu arar camiden,Bulmak ister, kilisede cam eden; (1)Seni bilmez, ikisine çok giden,Bir bilenden okunmalı bu kitap. Kimi arar Kudüs ile Mekke’den,Kimi arar (Hay! Hû!) […]
Ağustos 22, 2019

Bu, bir ağılı yemiştir,

Bu, bir ağılı yemiştir,Hak, âşıkına vermiştir,Âşıka, yesin! demiştir,Yiyemezsin demedim mi? İşte bu, doğru demektir,Kana boyanmış gömlektir;Marifet, bunu giymektir,Giyemezsin demedim mi? Bu, bir dikenlenmiş yoldur,Yürüyenler, nadir kuldur;Tenezzül […]
Ağustos 22, 2019

Senden olursa imdat,

Senden olursa imdat,Âşıklar bulur fırsat.Sen aşkını verirsenGelir tükenmez hayat. Aşkındır bize sebil,Olur mu görmek kabil?Cânânım! sen aşkı ver,Can vereyim mukabil. Can verip ödeşeyim,Ateş ver de pişeyim;Benim […]
Ağustos 22, 2019

Seni öğeyim kahve!

Seni öğeyim kahve!Lâzımsın sen her eve;Sen her yerde pişersinİçeriz seve seve. Kavrulup olunğ (1) kara,Kokun gider diyara;Elim ile pişiripVerem (2) sevdiğim Yâr’a. Kokun benziyor miske,Âşık, gönlüne […]
Ağustos 22, 2019

Dönder çarhı ey Felek!

Dönder çarhı ey Felek!Kapını aç, biz gelek; (1)Sen durmadan yakarsın,Bu canı nasıl bilek? (2) Yanan, canı unutur,Ateşte nasıl durur…Sen durmadan yakarsın,Dersin: “sen ateşte dur!” Buna her […]
Ağustos 22, 2019

Bana göründü Yârım,

Bana göründü Yârım,Kalmadı hiç kararım;Her taraf ateş oldu;Acep kime zararım?.. Bu ateş, benden bana,Bu can durmadan yana;Yâr aklıma gelince,Dururum ben divâna. Gözlerim Yâr’a bakar,Gözlerimden yaş akar;Siz […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkı bulan, coşar,

Bu aşkı bulan, coşar,Vahdet iline aşar;Dostum, seni kim görse,O, birdenbire şaşar. Gaibeder kendini,Aklına gelmez dini;Ben canımı unuttum,Tekrar görünce seni. Acep beni kim anlar…Yandım, nice haller var;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın, Dünya Güzeli!

Yaktın, Dünya Güzeli!Benim aşkım ezelî…Senin yüzünü gören Niçin olmasın deli… Bu iş, aşksız olamaz,Görende varlık kalmaz;Seni bir kerre gören,Kendisini bulamaz. Gören ölü, dirilir,Görünce, seni bilir;İki âlem […]
Ağustos 22, 2019

Göründü, tekrar gitti,

Göründü, tekrar gitti,İliğimi eritti;Nolduysa bana oldu,Acep kime ne etti? Seni kaplar her yürek,Yüzünü aç da görek; (1)Kıymetini el bilmez,Derdin, âşıka gerek. Bize gerektir derdin, Çok şükür, […]
Ağustos 22, 2019

Sabah olsa, doğar gün.

Sabah olsa, doğar gün.Biz zevka düştük bugün;Nerede âşık olsa,Her vakıt olur düğün; Âşık olanlar oynar, Bu aşk yürekte kaynar;Eğer aşkı bulmazsa,İki cihan olur dar. Olur kara […]
Ağustos 22, 2019

Hakikat arkadaşım!

Hakikat arkadaşım!Hakikatte yoldaşım!Ben seni candan sevdim,Sana fedadır başım. Ben senden oldum ayrı,Unuttum şerri, hayrı;Canımı kurban ettim,Bu sözden dönmem gayri. (1) Sevdim, sana can verdim,Bu yola böyle […]
Ağustos 22, 2019

“Vettîni! vezzeytûni!..”

“Vettîni! vezzeytûni!..”O evde buldum seni;Ben zor ile anladımBu sözleri diyeni. Böyle “Belde” bellendi,Aşka yanan dillendi;Bu hallere düşünceMuhammed böyle dedi. Hâl, ateşten parladı,Gayet tatlıdır tadı…Söyledi binbir isim,Yâr’a […]
Ağustos 22, 2019

Görünse, gayet parlar,

Görünse, gayet parlar,Görünür her diyarlar…Seni gören âşıklar,Az güler de çok ağlar. Görmek istiyen ağlar,Başına kara bağlar;Mâşuk! senin gözlerinÂşık yüreği dağlar. Gören, hiç olmaz serin,Bu haller gayet […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın, gözleri âhû…

Yaktın, gözleri âhû…Niçin yakarsın yâhû?..Can göziyle görenler, Senin için çeker “Hû!” Görenlerde kalmaz kir,Durmadan eder zikir;Gözönünde durursun,Aşıkasın sen zâhir. Seni göstermez emel,Görene gelmez ecel;Ben seni görmek […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın derdi çekilmez,

Aşkın derdi çekilmez,Aşkı bilmiyen, bilmez…Bu gönül viran oldu,Aman Dilber, gel de gez. Viran eyledi derdin,Cânân! derdini verdin;Âşık, aferin sana,Bu hâle göğüs gerdin. Her adamlar göremez,Bu illere […]
Ağustos 22, 2019

Hayat geçer durmadan,

Hayat geçer durmadan,Cana yuva kurmadan;Aç gözünü Dosta bak,Ne anladın dünyadan?.. Aldatıyor çoğunu,Kimse görmez sonunu;Kim dünyaya aldanır,Çukura korlar onu. Dünyayı seven, durmaz,Bu ilim nedir, sormaz;Bu dünyayı kim […]
Ağustos 22, 2019

Ah, Yârım taya benzer, (1)

Ah, Yârım taya benzer, (1)Yüzleri aya benzer;Beni candan eyledi,Kaşları yaya benzer. Meftun etti hilâli,Nidem, başı belâlı;Yüzlerine bürünmüş,Hak vermiş, siyah şalı. Acep baksam açar mı?Beni görür kaçar […]