Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Yaz gelince açar çiçek,

Yaz gelince açar çiçek,Yaprakları sanki ipek…Sen bunları gönülde ek,Eken bu zevka dalmaz mı? Beyaz açılan, sanki kar,Âşık olanlara kokar;Âşık olan nasıl doyar…Eken bu zevka dalmaz mı? Kimisi açılır yeşil…İyi anla, nebat değil…Bunlar gönülde açar, bil…Eken bu zevka dalmaz mı? Kimisi açılır sarı,Kokusu kaplar diyarı;Alanlar unutur varı…Eken bu zevka dalmaz mı? […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bu cihanı tuttu,

Aşk bu cihanı tuttu,Bütün varlığı yuttu;Dostum seni görenler,Her derdini unuttu. Budur bizim kârımız,Haktır bizim vârımız;Yanmayınca bilinmezBu bizim esrarımız. Mutlak bilir yananlar,Seyreder inananlar;Senin yüzünü gören,Aşkın nârına yanar. Yananlar, burda harlar, (1)Mutlak görürler “dîdâr”…Bu ateşte kim yanar,Güneşten fazla parlar. Fakat her can dayanmaz,Yanmıyanlar uyanmaz,Bu ateşi seyreden,Zâhir ateşe yanmaz. Bu hâl gayet acıdır,Nice […]
Ağustos 22, 2019

Âşık, olmaz mı sarhoş…

Âşık, olmaz mı sarhoş…Güzelin ardına koş…Kim bizi ta’n ederse,Bil, onun kafası boş. Âşık olan kınanmaz,Dost ile kılar namaz;Güzel’i saklıyanınGönlü olmuştur Hicaz. (1) Bizi etseler tavaf,Eden, olur mutlak saf…Kim kendini terkeder,Ona görünür Mushaf. Bizi bilmez kimseler,Alay etmez, bilseler…Dikene takılmışlar,Kurtulurlar, gelseler… Bu iş kolay olur mu?Kör bu hâli bulur mu?Gözleri açılmıyan,İnkârdan kurtulur […]
Ağustos 22, 2019

Kimse hâlimi bilmiyor,

Kimse hâlimi bilmiyor,Herbirisi bir söz diyor…Dostum, sen aşkını verdin,Ciğerimde yanıyor kor. Bağrım durmadan yanıyor,Dilim adını anıyor;Bu hallerden kim ki bilir,Acıyor, hem inanıyor. Bilen bizden gayri değil,Bu ateşten ayrı değil;Ateş gömlek giymek lâzım,Her adamın kârı değil; Âşık olmalı bidayet, (1)Sadık olmalı nihayet, (2)Mâlûm: âlim, ilim gerek; (3)Yan, öğren; Hak eder himmet. […]
Ağustos 22, 2019

Ölürse, olur kâmil,

Ölürse, olur kâmil,İçinde durur âmil;Zâhirde zelilse de,O, her işlere kabil. (1) İster, cihanı yakar,Yakar, külüne bakar;Kuvveti görünmüyor,Çünkü onda hikmet var. İster ise şen yapar,Parlatır, eder par par…Her kuvvete maliktir,Âşık gönlünü kapar. (2) Aşkı verir, oynatır,Bir kazanda kaynatır;Başından geçen bilir…İsteyenlere tadır. (3) Şen oluyor tadanlar,Gözünden kan akanlar…Bu göz ile görülmez,Burda nice […]
Ağustos 22, 2019

Aşk ediyor soytarı,

Aşk ediyor soytarı,Unutturuyor ârı…Yüzünü seyreyliyen,Terk eder bu diyarı. Seni gören utanmaz,Her sözlere inanmaz;Aşkına kul olanlar,Cihan yansa da yanmaz. Görenler uyanıyor,Ateşe dayanıyor;Gözüm seni göreli,Her yanlarım yanıyor. Yanarım, duman tütmez,Aşkın başımdan gitmez;Bu gönül haraboldu,Baykuştan gayri ötmez. Her dem baykuş ötüyor,Senin sırrını diyor…Kanlı gömlek gönderdin,Fakir (Emre) giyiyor. Bu kan, burnuma kokar,Ateşin beni yakar;Ben […]
Ağustos 22, 2019

Hak giydirmiş bize gömlek gafletten,

Hak giydirmiş bize gömlek gafletten,Çıkaranlar, kurtuluyor illetten,Yüreciğim kebaboldu hasretten,İmdat senden, yâ Hazreti Aşk, yetiş! Yetişirsin, kimler düşerse dara,Sensin derman, dardaki âşıklaraHakkı seven, evvel aşka yalvara…İmdat senden, yâ Hazreti Aşk, yetiş! Dost yolunun sen olursun delili,Sen ateşe yaktırmadın Halili,Gel de kurtar ben gibi bir zelili…İmdat senden, yâ Hazreti Aşk, yetiş! Sen […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşka düşünce biz,

Bu aşka düşünce biz,Bu ârdan olduk temiz;Aşk bizi oynatıyor,Ne derseniz deyin siz… Aşkı aldık Allahtan,Biz kurtulduk günahtan;Bu aşk bizi yıkadı,Temizlendik siyahtan. Nur gibi oldu gönül,İçinde açıldı gül…Hâlimiz daim böyle…İster ta’n et, ister gül. Âşıklık değil kolay…Bize gıpta eder ay.Dost aşkına döneriz, (1)Bizi etseler alay. Sizi görmek (2) el gibi,Geçersiniz yel […]
Ağustos 22, 2019

Hakka kim eder iman,

Hakka kim eder iman,Gönlünde kalmaz güman;Âşıkın sözü doğru,Hilâfı yoktur, inan. Kurtulur, kim inansa,Bilir, ateşe yansa…Yaktı bu, bizim hâller…Yanan, bu ilmi beller. Her yanları tutuşur,Kimler âşıkı eller.Gören, âşık olmaz mı?Yanan, seni bulmaz mı? Kim nefsini yok etse,Gönlüne aşk dolmaz mı?Aman Allahım, aman…Yandım, hallerim yaman… Aç gözünü, Dostu gör,Âşık! geçmeden zaman.Kim seni […]
Ağustos 22, 2019

Hep gülüyor komşular,

Hep gülüyor komşular,Bizlerde kalmadı âr…Eller ne derse desin,Bizde Yâr’ın aşkı var. Aşkı olan utanmaz,Hiç yanmaktan usanmaz;İki cihan bal olsa,Sevip de parmak banmaz. Yanar, alır muradı,Yoktur her vârın adı;Niceler geldi, geçti,Biri burda durmadı. Bilenler, aldı ibret,Duyan, kalmadı hasret;Dosta âşık olana,Hak görmek, olur kısmet. Biri burda durmadı,Almadılar hem tadı;Ârif olan, cihana Parmağını […]
Ağustos 22, 2019

Seni çağırıyor Cânan,

Seni çağırıyor Cânan,Ulaş da var, (Emre) sen yan;Sen de kendini terkeyle,O senden diyene inan. Benliğindir sana perde,(Emre), sen düştün bir derde…Eğer sen, bileyim dersen, Her vârını Dosta ver de… Kulak verin bu (Emre) ye,Dostun âleminden diye;O dosta âşık olanlar,Ağı karışık bal yiye. Bizik (1) bu ilmin muhtacı,Öğrenenler giyer tacı;Bu (Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Tarif edeyim hâlini Yunus’un,

Tarif edeyim hâlini Yunus’un,Tamam söylenirse olur çok uzun…Her daim mutfağa taşırdı odun…Benim canım o hale kurban ola… Taşır iken yâğır oldu omuzu,Yarasına daim sarardı tuzu;O hâl ile nefsini etti kuzu;Öyle yapan, binde bir insan ola. Odun eder, çiğnine bağlar idi, (1)Getirirken Dost için ağlar idi.Gözlerinden kanlı yaş çağlar idi;O akan […]
Ağustos 22, 2019

O Âdem’den görünen Cânân imiş,

O Âdem’den görünen Cânân imiş,Bilip secde etmiyen, Şeytan imiş;O sırları bilmiyen pişman imiş,Bilen için, bu esrar meydan ola (1) Bu sırra Âdem yüzünden erilir,Erilince ölmez bir can verilir;Bu denen söz, can verene bilinir,Bu sözleri binde bir duyan ola. Hak, sözünü âşıkına söyletir,Bu, bir kanun; ezelden böyle denir,Söylenen söz, anlıyana böyledir…Söyliyenin […]
Ağustos 22, 2019

Kaldırın siz mangalı,

Kaldırın siz mangalı,Dinleme kıylükali…Kim bu aşka düşerse,Ateşe döner hali. Bu aşk ateşe benzer,Düşen cihanı gezer;Ateşe düşen âşık,Gizli sırlardan sezer. Gizli sırlar görülür,Çünkü destur verilir;İki cihanı gezer,Uzak, yakın dürülür. Uzaklar olur yakın,Siz aşka düşün, bakın;Bu sırrı bilmek için,Canı elden bırakın; Kimler kalmışsa canda,Onlar kalmış gümanda;Bu söz, bizden söylendi,Misali var Kur’anda. (Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Bildim deme, seni, bilmeyen taşlar,

Bildim deme, seni, bilmeyen taşlar,Bu yollarda yok olur nice başlar…Anlıyanlar akıtır gözden yaşlar;Bu nizamı böylece kurmuş Hallâk. (1) Dostu görür bu mihnete kardaşlar, (2)Gören gözden nurlar çıkmağa başlar;Tarif eder üstünde duran kaşlar;Görülüyor gören gözlerde o şavk. (3) Her görenler kanlı gömlek giymişler,Belâlara nice boyun eğmişler;Her âşıklar bu ateşe değmişler;Birçokları yolda […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen, aklında kir gezdirme,

Âşık isen, aklında kir gezdirme,Gezdirip de aşkı senden bezdirme,Ârif isen, kimselere sezdirme;Sezdirirsen sana lâzımdır dayak. Hak ilmini cahile haber verme,Kâmil isen kimseyi ayrı görme;Dosta kavuş, bilmiyene gösterme;Hak gözünü al da sen yüzüne bak. (1) Âşık isen, kimseleri sen yerme,Parmağından yüzüğünü yitirme, (2)Suyun azsa içirip de bitirme,İlmin gider, sonra olursun ahmak. […]
Ağustos 22, 2019

Aşk gelmiyor her zaman,

Aşk gelmiyor her zaman, Aşk geldi, (Emre), uyan!Bu beni söyletende,Ne zaman var, ne mekan. O sığmaz yere, göğe,Söyletir döğe döğe.Güzelim, beni yaktın,Seni görenler öğe. Öğer seni âşıkın,Âşıka sensin yakın;Her yanım ateş oldu,Yanıyorum siz bakın. Aşk geldi, yanıyorum,Kana boyanıyorum;Benim aşkım Haktandır,Gördüm, inanıyorum. Göründü, oldu ayan,(Emre), gördün, durma yan;Ateşe yanmak lâzım,Âşıka budur […]
Ağustos 22, 2019

Bakın çemirlenmiş paça,

Bakın çemirlenmiş paça,Gören, gözlerini aça.Bizden ateş zuhur etti,Dayanmıyan burdan kaça. Hiç bilinmez esrarımız,Haktır bizim her vârımız;Aşkın bizleri yakınca,Görünüyor şikârımız. Bizi yak da sen gel görün…Aşk yakınca çıkıyor un…O güzeli gördü isen,Ayaklar altında sürün. Dostumun aşkı kavurdu,Âşıklar ateşte durdu;Ehli olmıyanlar kaçtı,Âşık orda hayma (1) kurdu. Aşk, dost oluyor ehline,(Emre) yi çağırdı […]
Ağustos 22, 2019

Ben Hayber’i fetheyledim,

Ben Hayber’i fetheyledim,Geldim, Ahmed’e söyledim;O verdi bir hurma, yedim,Kılıç bende, benim Ali,Ben okuyorum kuş dili,Sözlerimde vardır beli, (1) Yoldaş oldum ben Hızıra,Musa’yı götürdüm Tûr’a,Dağı döndürdüm tandıra,Benim, o Kuvvetin eli;Kılıç bende, benim Ali,Ben okuyorum kuş dili,Sözlerimde vardır beli, Benimledir Âdem Ata,İbrahimle girdim oda, (2)Nemrud, emrim ile ata…Benim ebedî, ezelî…Kılıç bende, benim […]
Ağustos 22, 2019

Hak derdine aşktır merhem,

Hak derdine aşktır merhem,Aklım kalmadı bir dirhem,Hep Hak oldu, yoktur şüphem,Benden bana ettim visal. Benden bana geldi Burak,Bu böyledir, bildim mutlak…Vardım, gördüm, Hak çok berrak,Benden ayrı değil “Cemal”. Ben kavuştum o Güzele,Tarifi hiç gelmez dile…Akıl bunu nasıl bile…Hep bilenler oluyor lâl… Her bilenler lâl oluyor,Lâl olan, devlet buluyor,Şavkı cihana doluyor,Hiç […]
Ağustos 22, 2019

Dost, yüzüne, âşıka, tutmaz nikab; (1)

Dost, yüzüne, âşıka, tutmaz nikab; (1)Göstermiyen, sendeki olan hicap. (2)(Uktülû enfüseküm…), bize hitap;Öldürürsen, gönlünden doğar hilâl. Fırsat elinde iken onu öldür, Fücûrat ağlasın, takvâyı güldür,Birisi dikendir, birisi güldür,Hayat elde iken eyleme ihmâl. Onu öldür, can gözlerin açılır;Diri iken ondan nasıl kaçılır…Seni çifte gösteren aynayı kır,Yerlere çal, seni eylemiş hammal. Senden […]
Ağustos 22, 2019

Geceler oldu gündüz,

Geceler oldu gündüz,Her yanlar oldu dümdüz…Senin parlak yüzünüGörse dayanmaz bir göz. Gören gözler dayanmaz,Görmiyen, hiç uyanmaz;Kim ki yüzünü gördü,Ateşe düşse yanmaz. Ateş, olur gülüstan,Gülü kokula, uyan;Kim o gülü kokular,Âleme olur sultan. Dostu görünce uyan,Gören gözden akar kan;Allah! senin aşkına,Yetişir mi hiç iz’an… (Emre) sana müşteri,İstiyor sen Dilberi,Eğer baha istersen,Yüzsün de […]
Ağustos 22, 2019

Âşık oldum, yanıyorum Güzelim.

Âşık oldum, yanıyorum Güzelim.Senden başka yoktur benim emelim.Sen Dilbere varlığımla bedelim,Ben âşıkı sen Mâşûktan ayırma. Dağlar, taşlar kan ağlıyor âhımdan,Konu komşu tâciz oldu vâhımdan;Ben ayrılmam sen gibi bir Şahımdan,Ben âşıkı sen Mâşûktan ayırma. Ben toprağım, üstümde biten gülsün,Sen tek açıl, benim varlığım ölsün;Ben ağlayım, beni seyreden gülsün…Ben âşıkı sen Mâşûktan […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkları aşkın alsın,

Âşıkları aşkın alsın,Ebedî, aşk bizde kalsın; (1)Âşıkları saran halsın… (2)Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû, Âşıkları cezbe sarar,Sarılanda kalmaz karar.Düşer düşmez seni arar.Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû, Bu kıvılcım […]
Ağustos 22, 2019

Bu canımı aşk alsa,

Bu canımı aşk alsa,Bu gönül zevka dalsa…Başı arşa yetişir,Bir âşık seni bulsa. Seni bulan olur şen,Görenler olur rûşen;Hiç senden ayrılır mı,Senin aşkına düşen… Aşka düşen avlanır,Ateşinde tavlanır;Senin yüzünü gören,Acep nasıl sağ kalır… Ölür, olur ebedî,Bilen, bu sırrı dedi;Yüzünü seyredenler,Yıllar geçti, yemedi. Bilir bu aşktan içen,Kendi canından geçen;Tekrar dili döner mi?Seni […]
Ağustos 22, 2019

Noktasın, cihan mahkûm…

Noktasın, cihan mahkûm…Aşkı olmıyan mahrum…Câni seni seyr etse,Derhal oluyor mazlum… Damlasın, garktır deniz, (1)Denizde olur mu iz…Seni gören doyar mı…Tarif eyliyelim biz. Seni gören doyar mı,Gören, nefse uyar mı?Güzelim seni gören,Her yerlerde soyar mı? Seninle dolu pazar, (2)Her varlık seni yazar,Seni bir kerre gören,Daim eder âhüzar. Daim yüreği yanar,Ağlar, gözleri […]
Ağustos 22, 2019

Dostun aşkı parladı,

Dostun aşkı parladı,Geldi dünyanın tadı;Çokları geldi geçti,Bu lezzeti bulmadı. Çokları aradılar,Onlardan gizlendi Yâr;Dosta varmak istersen,Aşk atına ol süvar. Aşk, bu ata bindirir,Dost iline indirir;Dostu göreyim dersen,Aşkın ateşine gir. Âşıklar bilmez tedbir,Aklına gelmez takdir;Dostu görmek istiyen,Canı bilir müsafir. Burada konar, göçer,Âşık, bu sudan içer;(Emre) burda durduğun,Sana yazıktır, yeter. 13.3.1943
Ağustos 22, 2019

Âşık isen kulak ver,

Âşık isen kulak ver,Cânân bize neler der:Vakit durmaz, geçiyor,Sen gafletten uyan er. (1) Gafletten çabuk uyan,Âriftir sözü duyan;Acep felâh bulur mu,Kendi nefsine uyan. Nefsi bilen ayılır,Dostu görür, bayılır;Dostu görenin adı,Mertler ile sayılır. İsmi geçer deftere,Nazarı düşmez yere;Daima Dosta gider,Göğsünü gere gere. Kim ki o Dosta âşık,Yüzü nura bulaşık;(Emre), Dostu görenin,Mutlak […]
Ağustos 22, 2019

Kimler bizi anlamaz,

Kimler bizi anlamaz,Anlamıyan bulamaz;Rengimiz Hak rengidir,Aşktan geldi, solamaz. Hiç solar mı bu boya…Beyazdır, benzer aya;Sana âşık olanlar,Bu hâle nasıl doya… Âşık bu hâlden doymaz,Nâdân sözüne uymaz;Aklı sana duş olan,Cihana nazar koymaz. Kaşın benzer sünbüle,Hem de yüzlerin güle…Bu halleri sorarsan,Sor bu öten bülbüle. Arı, çiçekten kalkar,Senden alır, bal yapar;Doğru yolu bilenler,Eğriye […]
Ağustos 22, 2019

Devran geçer, ân olur,

Devran geçer, ân olur,Âşıklar üryan olur;Âşıkların ateşi,Bu cihana şan olur. Âşık bağrı kan olur,Bu hale vatan olur;Halde yarım kalanlar,Kapılmaz şeytan olur. Âleme değer şerri,Hiç şerden kalmaz geri;Doğru, her dem bâkîdir,Harâba döner eğri. Yıkılır, olur harap,Âşıkta olmaz hesap;Hakka âşık olana,O Güzel, tutmaz nikap. Nikabını kaldırır,Hikmetine daldırır,Sadık âşıklarınaCemâlini buldurur. Âşikârdır cemali,Cihana doldu […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu vatan,

Aşk bize oldu vatan,Sevenler oldu sultan;Aşk nedir bilmiyenler,Âşıkları eder ta’n. Âşık, yanınca döner,Aşkta yanmaktır hüner;Biz yanmıya razıyız,Sen ateşi bize ver. Senin için yanalım,Her yanı dolanalım;Biz ateşe âşıkız,Niçin biz usanalım… Biz kaçmayız yanmaktan,Bu haller geldi Haktan;Bu, bir gizli define,Bulunmaz hiç sokaktan. Daim saklar (harâb)a, (1)Hem de katı dolaba;(Emre), aşka yan da […]
Ağustos 22, 2019

Bu dert beni uyutmaz,

Bu dert beni uyutmaz,Gözlerim uyku tutmaz;Dostum! seni görenler,Ölür iken unutmaz. Seni gören unutmaz,Ayrıca bir yol tutmaz;Görürken şeker yese,Tadını bilip yutmaz. Başka bir yüze bakmaz,Her yere akıl takmaz,Görürse yere düşer,Ayılıp tekrar kalkmaz. Yaktın sen beni Cânân!Yandım, hallerim yaman…Yanarım senin için,İyi bil, tutma güman. Sözümde yoktur hilâf,Yanıyorum, et insaf;Ârifsen iyi oku,Karşında durur […]
Ağustos 22, 2019

Biz unuttuk cihanı,

Biz unuttuk cihanı, Sonra bulduk irfanı;Biz Dost kokusu aldık,Ne edelim reyhanı. Bizlere budur irfan,Yanmaktır bize iz’an;Bu yolda İsmailiz,Canı eyledik kurban. Candan söyler Cebrail,Her yanlarım oldu dil;Eğer Dosta âşıksan,Canı feda eyle, bil. Âşıksan eyle miraç,Kalbin mutlak olur Hac;Eğer Yâr’ı seversen,Sen iki cihandan kaç. Dünya seni bırakmaz,Dünyayı seven çakmaz.O yüze âşık olan,Dünya […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünde vardır nikab,

Yüzünde vardır nikab,Açsan, doğar âfitab;Sana doğru bakmıyan,Her vakit çeker azab. Bu azab ile yanar,Gönlünde cehennem var;Azaptan kurtulanınYüzlerine güler Yâr. Nura benzer yüzleri,Ateş etti bizleri;(Emre) seni görünceCandan yoktur haberi. Yüzlerinde var edâ,Gördü, erdi murada;Gönüller olur denizO denizde yok ada. Sen göründün Dost! yine,Gören, gitmez düğüne;Karanlıktan kurtuldu.(Emre) dönünce güne. (1) (1) Gün […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü Yâr ağlattı,

Gönlümü Yâr ağlattı,Hem kalbimi dağlattı;Beni canımdan yaktı,İçimi kan ağlattı. Yaktın beni sen Yârım,Bu canım oldu yarım;Bana yüzünü göster,Beni eyleme mahrum. Ateş oldum, niderim…Diyar diyar giderim;Bu aşk benden giderse,Ben canımdan bezerim. Allah! senden hâcetim: (1)Beni eyleme yetim;(Emre) çıksın aradan,Yok olmaktır niyetim. (1) Hacet = dilek. 4.6.1943
Ağustos 22, 2019

Buna her can dayanmaz,

Buna her can dayanmaz,Yanmıyanlar uyanmaz;Bu hâli seyredene,Lâzım değildir namaz. Yanan, bu sözü duyar,Bize nasibetti Yâr;Bu ateş hiç söner mi,Her taraflar olsa kar. Yanmıya olduk razı,Yandık aldık murazı.Âşık dinler bu sesi Haktan gelen avazı. Dünya çıktı gözümden,Görülüyor sözümden,Ben Dostu seyredince,Ateş çıktı özümden. (Emre), sen sözü bırak,Bu haller sana ırak; (1)Sen kendini […]
Ağustos 22, 2019

Canım, bir kerre yaktın,

Canım, bir kerre yaktın,Ateşlere bıraktın;Bende varlık görürdüm,Görünmez nâra yaktın. Yaktın ettin perişan,Âhım, cihanlara şan;Sana hasret oluncaYüreğime doldu kan. Durmaz yanar yüreğim,Budur benim dileğim…İki cihana doldum,Acep beni gördü kim?.. Kâmil olur görenler,Canı Hakka verenler;(Emre) sen de gördüysen,Yüzünü toprağa ser. Bak bu aşka, neyledi,Acı tatlı söyledi;Sözü söyliyen Haktır,Bilmiyen, (Emre) dedi. 4.6.1943
Ağustos 22, 2019

Canıma geldi Sultan,

Canıma geldi Sultan,Odur bu aşkı tutan…Ben bu aşka düşünceBu âlem, durur divan. O ilden geldim garip,Aşk oldu bana sahip;Nefse boyun eğersem,Saltanat bana ayıp. Aşk oldu bana hayat,Cana vermedim kıymat;O, Yâr’a teslim oldum,Benimdir her saltanat. Sarayı ettim tamir,Emrolundu bana : gir!Dostta gaiboluncaDünyaya oldum âmir. Bu hâl, sizlere mahrem,Bilmiyen, çekti elem;Kulağınızı verin,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yine çıktı bu köçek…

Yine çıktı bu köçek…Aşk bâdesi ver, içek…Dost yüzünü gösterdi,Bu aşktan nasıl geçek… Dostu, bu aşk gösterdi,Gören, “göreyim…” dedi;Dostu görmek istiyen,Bu yollarda can verdi. Yok olur nice nice,Günde (1) dönüyor hiçe.Dostum seni görenler,Eliyle zehir içe. Kim burda içer zehir,İşte odur penzehir;Evvelden vâdeyledin,(Emre), bu ateşe gir. (1) Günde = hergün demektir. 5.6.1943