Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Yanıyorum ben gayet,

Yanıyorum ben gayet,Aşktan olmaz şikâyet…Yananı Hak görüyor,Söylemeye ne hacet… Yanarım gelmez uykum,Canımdan yoktur korkum;Öldüğüme gam yemem,Yâr’dan olmayım mahrum, Ben ölmem bu yaradan,Af eyledi Yaradan;Senin yüzünü görür,Seherlerde […]
Ağustos 22, 2019

Ah olursa, içerik, (1)

Ah olursa, içerik, (1)Kuru sözden geçerik; (2)Dünya baki değildir, Birgün olur, göçerik. (3) Baki değildir hayat,Bilen vermemiş kıymat; (4)Eğer sen bildin ise,Canı bir bilene sat. Bir […]
Ağustos 22, 2019

Ruhum, sana bu adu san,

Ruhum, sana bu adu san,Bilir isen sana düşman.Sen bunları öldürmezsen,Sonra, sen olursun pişman. Yoksa seni, o öldürür,Deme ki düşman güldürür…Sen bir kuvvet kandilisin,Gelir üfürür, söndürür, Sen […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen ol pehlivan,

Âşık isen ol pehlivan,Nefsin sana durur düşman;Bundan gayri her hâl yalan…Ömür tükeniyor, uyan,Aşktan gelen gama dayan. Rıyâzatla nefsini yık,Seni yere vurmuş, ayık! (1)Boşa çürür birgün kayık…Ömür […]
Ağustos 22, 2019

Topraktan çıkıyor meyva,

Topraktan çıkıyor meyva,İnsan orda kurmuş yuva,Âdem ata vurmuş sıva…Bu hikmeti anladın mı?Hak sözünü dinledin mi? Toprağa vuruyor güneş…Bu güneşe varmıdır eş?Toprak olsa nur olur leş…Bu hikmeti […]
Ağustos 22, 2019

Hak ilmini etmiş sebil,

Hak ilmini etmiş sebil,Kolay değil bilmek kabil,Canı vermeli mukabil,Eğer bilmek ister isen,Eğer görmek ister isen. İçmek için hazır “Kevser”…Birçokları içmek ister;İçmek için ferman göster.Eğer bilmek ister […]
Ağustos 22, 2019

Kimisi sever huri,

Kimisi sever huri,Kimi sever âhiri; (1)Bunlar bizden çok geri…Âşıka aşkın gerek,Aç yüzünü, biz görek. (2) Kimisi sever gılman,Kimisi sever vildan;Olmak isterler sultan…Âşıka aşkın gerek,Aç yüzünü, biz […]
Ağustos 22, 2019

Kendi hâlimi deyim:

Kendi hâlimi deyim:Okumadım, ümmîyim;Böyle gidiyor yolum,Şâhımdan mahrum muyum?.. Nasibolmadı mektep,Süremedim mürekkep; (1)Cânâna vasıl ettiHalil’den gelen edep. O oldu bana hoca,Okutmuştur doyunca, (2)Ciğerimi çıkarıpAyağına koyunca. (3) Gösterdi, […]
Ağustos 22, 2019

Seni bildim Âdem atam,

Seni bildim Âdem atam,Muhammedde buldum hitam;Bilmediğim, benim hatâm;Acep seni bilir miyim?Acep seni görür müyüm? Ben kapına geldim yetim,Kul olmaktır hep niyetim…Affolursa kabahatim,Acep seni bilir miyim?Acep seni […]
Ağustos 22, 2019

Her gördüğün bütün Nakkaş.

Her gördüğün bütün Nakkaş.Bildim deme, atarlar taş,Kimse ile etme savaş.Zevka dalmak ister isen,Rahat kalmak ister isen. Dünyayı ko, Hakka yaklaş,Geri kalma, çabuk ulaş,Kâmil boyasına bulaş,Zevka dalmak […]
Ağustos 22, 2019

Gelirse Yâr’ın kokusu,

Gelirse Yâr’ın kokusu,Gelmez alanın uykusu,Kimseden olmaz korkusuHak aşkına düşenlerin,Ateşinde pişenlerin. O kokuya canı atar,Her yanları nura batar,Hasmı kendisinden korkar, Hak aşkına düşenlerin,Ateşinde pişenlerin. Koku benzer yâsemine,Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Âşık istemez şeref,

Âşık istemez şeref,İsterse, olur telef;Âşık, yâr’ı görmezse,Durmadan eder esef. Görür görmez olur şen;Bilir, o hâle düşenEğer sen âşık isen,Daim yanmaya döşen. (1) Görenler unutamaz,Şeker yese, yutamaz;Eline […]
Ağustos 22, 2019

İki cihana şavk verir (1)

İki cihana şavk verir (1)Âşıklardan gelen sadâ;Âşıkların âh ettiği,Mâşukuna gelir edâ O zevkleri hep alanlarŞehitler ile şühedâHerkeslere olmaz nasip,Canından geçenler tada. O devlete ermek için,Sen canını […]
Ağustos 22, 2019

Âşık! istersen ihsan,

Âşık! istersen ihsan,Her daim iste Dosttan;Çoktur Hakkın keremi,Fakat gafletten uyan. Gaflet sana göstermez,Gafile fırsat vermez;Gafil olan kimselerHak ihsanına ermez. Sanır, olurum muhtaç…Hak, Rezzak’tır komaz aç;Kim rızkından […]
Ağustos 22, 2019

Âşık! bir söz deyim sana,

Âşık! bir söz deyim sana,Sen dinlersen yana yana:Bu hâl, hiç gelmez irfana…İşin taklit değil ise,(Emre) destur verir ise. Hakikatta Haktır mürşit,Fakat sözü tamam işit:Âşıklar olmaz mukallit…İşin […]
Ağustos 22, 2019

Çıkan söze edin dikkat,

Çıkan söze edin dikkat,Acı sözde olmaz kıymat;Tatlı sözde vardır hayat.Bak bu sözler ne ediyor… Bir söz yıkıyor cihanı,Yok ediyor hânümânı,Öldürüyor nice canı…Bak bu sözler ne ediyor… […]
Ağustos 22, 2019

Bu varlıklar geçer, bir an…

Bu varlıklar geçer, bir an…Nice canlar etmiş kurban…Kardaş! yetişirmi iz’anı…Bir bilene uymak gerek,Hak sözünü duymak gerek. Canlar yemiş nice nice…Çeviriyor hergün hiçe;Yüzlerinde vardır peçe. Bir bilene […]
Ağustos 22, 2019

Yaktı beni (Ümmî Sinan),

Yaktı beni (Ümmî Sinan),Canım ona olsun kurban,Boynum eğridir her zaman…Kâmilleri methedeyim. (Niyazi) geldi Mısır’dan,Yorgan örtündü hasırdan,Öylelikle bildi sırdan,Kâmilleri methedeyim. (Emre)! Haktan iste destur,Eğer verir ise, olur;Sen […]
Ağustos 22, 2019

Bak şu Hakkın baykuşuna,

Bak şu Hakkın baykuşuna,Virane gider hoşuna,Konar harap yokuşuna…İbret bunlar bizim için. İbret bize viraneler,Şavka dönen pervaneler,Candan geçen divaneler,İbret bunlar bizim için. Geldi, geçti nice Dârâ,Sen derdine […]
Ağustos 22, 2019

Birgün bu ömür biter,

Birgün bu ömür biter,Paydos düdüğü öter;Can alıcı gelince,Her yanından akar ter. Onlar canını alır,Ölürsün, neyin kalır?Bu ibreti görenler,Burda Hakka yalvarır. Hazır olunca mezer, (1)Seyret, çukura benzer;Sen […]
Ağustos 22, 2019

Yâ İlâhî, sana yüzüm karadır,

Yâ İlâhî, sana yüzüm karadır,Sen Gaffarsın, ben sana yalvarayım;Doğru yoldan benliğim koydu geri,Aşkını ver, sen Rahîm’e varayım. Aşkındadır ciğerimin yarası,Yine aşk ver o yaraya sarayım.Cümle derdin […]
Ağustos 22, 2019

Sözü dinle İsmail!

Sözü dinle İsmail!Duysan, olmazsın cahil;Hak emrini tutanlar,Niçin olmasın kâmil?.. Fakat tutan yorulur,Kâmil olmak zor olur;Rahattan etmez zuhur,Yorulmağa ol kail. Cahil gözlerini aç,Vârını yok yere saç,Dünyayı sevenden […]
Ağustos 22, 2019

İlâhî! sırrı settarsın,

İlâhî! sırrı settarsın,Her işlere sen muhtarsın;Ne uyursun ne yatarsın…Hâlim taklit, eyle tahkik. Sen tutarsın, sen atarsın,Yok oluruz, yine varsın…Bilirim ki sen Gaffarsın,Hâlim taklit, eyle tahkik. Çoktur […]
Ağustos 22, 2019

Anmaz mısın şol kıyamet gününü?

Anmaz mısın şol kıyamet gününü?Zebâniler kuracaklar düğünü.Âsi olan işitecek ününü.Âşık olan, Hakka döner yönünü, Bütün varlık orda olacak üryanBu denen söz, Kur’andan gelir inan.Sanki şimdi üryan […]
Ağustos 22, 2019

Un veririz cihana,

Un veririz cihana,Başbaşa (1) cihan yana.Bizi gören âşıklar,Mutlaka bata kana. Aşk bizlerden eder ün (2)Bizler edelim düğün,Hallerimiz böyledir:Çokça ağla, azca gül… Bu ağlamak gayet zor,Başını taşlara […]
Ağustos 22, 2019

Uyan sen âşık! Uyan,

Uyan sen âşık! Uyan,Aşktan gelince devran;Eğer âşık yanarsa,Cânânı verir derman. Yanmaktır bize hüner,Cânânım, ehline der;Gece gündüz yanalım,O ateşi bize ver. Kim bilir bu esrarı,Gönlünde bulur Yâr’ı;Yârı […]
Ağustos 22, 2019

Eğer senden gelse firkat, (1)

Eğer senden gelse firkat, (1)Alanlarda kalmaz gaflet;Gafletinden uyanana,Burda kimse vermez kıymet. Kıymetsizin yok bahası,Kimse sevmez burda hası: (2)Âşıklara yol gösterir,İki cihan Mustafası. Eğer sevgilinse Mahmut,Bütün varlığını […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkların aşk tadını alırlar,

Âşıkların aşk tadını alırlar,Âlem ölse, onlar diri kalırlar;Geldikleri yollarını bilenler,Gayret edip yine sana varırlar. Âşık olan, aşktan etmez şikâyet,Âşıklara aşktan olur inayet;Sen Dilbere âşık isen sevdiğim,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Düşerse kan damlası,

Düşerse kan damlası, O gönül olmaz âsı, (1)Daim başında döner,Sevdiğinin havası. (2) Kapılan o havaya,Güneş gibi parlıya…Gönülde kir kalmazsa,Hacet kalır mı aya?.. Gönülde nice ay var…Dünya […]
Ağustos 22, 2019

Seyretsinler insanı,

Seyretsinler insanı,Gözden akar aşk kanı;Her âşıklar seyretsin,Aşkın için üryanı. İki cihanı sardı,Ezelden bizde vardı;Kim bu ateşe düştü,O, canını kurtardı. Kim bu aşka kul olsa,Canında aşkı bulsa…Dost, […]
Ağustos 22, 2019

Bu ilme derler deniz,

Bu ilme derler deniz,Çalıştık, öğrendik biz…Hiç vakıt tayin olmaz,Burda yanmalıyız biz. Öldürmelidir devi,Boş olsun gönül evi;Gönülde ateş yanar,Görünüyor alevi. Ehline görünüyor,Âşıkların kan yiyor;Bu bir bilinmedik sır,Bilen, […]
Ağustos 22, 2019

“Ben” deme, eder ası, (1)

“Ben” deme, eder ası, (1)Kalbe yaptırır pası;Benliğe bend olanınKabul olmaz duası. Her kimde ki benlik var,Onu tılısım tutar;Benliği çok sevenler,Birgün erir, sanki kar. Görülür mü tılısım…Her […]
Ağustos 22, 2019

Bu ilim, Bahrisefid…

Bu ilim, Bahrisefid…Hakka âşıksan işit;Sen nefsine uyarsan,Sana ne yapsın mürşit… O der: uykudan uyan!Uyanmaz, nefse uyan;Her gönüle seyreder,Hakkın sözünü duyan. Aldanma her sözlere,“Hâl” gerektir bizlere;Ahmed yoluna […]
Ağustos 22, 2019

Âlem bize güler oldu,

Âlem bize güler oldu,Dişlerini biler oldu;Herkes ettiğini bulur,Âşık seni diler oldu. (1) Yine düzüldü düzen,Dosttur gönülde gezen;Daim seni seyreder,Tatlı canından bezen. Geçmelidir canından,İş olur göz kanından; […]
Ağustos 22, 2019

Sen uykudan kalkarsın,

Sen uykudan kalkarsın,Melûl melûl bakarsın;Çemberine düşeni,Ateşlere yakarsın. Buna can mı dayanır…Razı olana dadır… (1)Âşıkın aradığı,Bilin, şimdi burdadır. Göreni alır, yakar,Boynuna ipi takar…Sen ölmeğe razı ol,Kurban olmağa […]
Ağustos 22, 2019

Söylemeğe aşk lâzım…

Söylemeğe aşk lâzım…Budur benim murâzım: (1)Dilberin kapısınaBen olayım mülâzım. (2) Orda olayım uşak,Eğer kabul etse Hak…Dilberi bilen yürek,Mutlak olur iki şak. Çürüyor gören yürek, Tek görek […]
Ağustos 22, 2019

Bu da böyle bir esrar,

Bu da böyle bir esrar,Bize gösterdi “didâr”…Yanıyorum Cânânım,Görün de beni kurtar. Seni gören kurtulur,Arayan, mutlak bulur;Yanıyor fakir (Emre),Yüzünü açsan nolur… Bilmiyen bizi kınar;Bizde Hakkın aşkı var…Senin […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk beni parçalar,

Bu aşk beni parçalar,Çünkü kendi derdi var.Hakkın aşkı gelirse,Ellerim deblek çalar. Yine çalarız deblek:Zevk ile seni bilek… (1)Âşık gönlü bahçedir,Gönlüne gönlünü ek. (2) Ekilenler yetişir,O bahçeye […]
Ağustos 22, 2019

Senin aslın, bir damla kan,

Senin aslın, bir damla kan,Bir anadan doğdun üryan,Gözünden Hak eder seyran;Gurur senin neyinedir?.. Sen ârif ol ibretle bak,Hak ile sen misin ortak?..Duysun diye verdi kulak;Gurur senin […]