Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Yanıyorum ben gayet,

Yanıyorum ben gayet,Aşktan olmaz şikâyet…Yananı Hak görüyor,Söylemeye ne hacet… Yanarım gelmez uykum,Canımdan yoktur korkum;Öldüğüme gam yemem,Yâr’dan olmayım mahrum, Ben ölmem bu yaradan,Af eyledi Yaradan;Senin yüzünü görür,Seherlerde zâr eden. Sana yol oldu zârım,Sen oldun bütün vârım,Ben bu candan geçtiysem,Âşıklık oldu kârım. Can vermezse, veremem,Versem, seni göremem; (1)Can verdim, seni aldım,Diriye gösteremem. […]
Ağustos 22, 2019

Ah olursa, içerik, (1)

Ah olursa, içerik, (1)Kuru sözden geçerik; (2)Dünya baki değildir, Birgün olur, göçerik. (3) Baki değildir hayat,Bilen vermemiş kıymat; (4)Eğer sen bildin ise,Canı bir bilene sat. Bir ol bilenler ile,Aklına irfan gele;Gözünü aç, iyi bak,Canı terkeyle hele. Can, bilmeğe bırakmaz,Bu ilimden hiç çakmaz,Hayatı unutanlar,İlimden alır muraz. Hak sizin için mâni, (5)Geçirme […]
Ağustos 22, 2019

Ruhum, sana bu adu san,

Ruhum, sana bu adu san,Bilir isen sana düşman.Sen bunları öldürmezsen,Sonra, sen olursun pişman. Yoksa seni, o öldürür,Deme ki düşman güldürür…Sen bir kuvvet kandilisin,Gelir üfürür, söndürür, Sen sahib ol bu kandile,Ne gelirse deme, dile;Sen nefsini terbiye et,Sakın karışma bir ele. Herkes nefsindendir mes’ul,Sen, dertlerine çare bul;Gaffar’dan durma af iste,Şânındandır, eder kabul. […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen ol pehlivan,

Âşık isen ol pehlivan,Nefsin sana durur düşman;Bundan gayri her hâl yalan…Ömür tükeniyor, uyan,Aşktan gelen gama dayan. Rıyâzatla nefsini yık,Seni yere vurmuş, ayık! (1)Boşa çürür birgün kayık…Ömür tükeniyor, uyan,Aşktan gelen gama dayan. Kuvvet gidiyor kanından,Benim dediğin canından;Utan cihan sultanından,Ömür tükeniyor, uyan,Aşktan gelen gama dayan. Sanma vücud semiriyor,Ömür seni kemiriyor,Canın, mâlûm, seni […]
Ağustos 22, 2019

Topraktan çıkıyor meyva,

Topraktan çıkıyor meyva,İnsan orda kurmuş yuva,Âdem ata vurmuş sıva…Bu hikmeti anladın mı?Hak sözünü dinledin mi? Toprağa vuruyor güneş…Bu güneşe varmıdır eş?Toprak olsa nur olur leş…Bu hikmeti anladın mı?Hak sözünü dinledin mi? Topraklara doğuyor ay,Her ne düşse oluyor hay. (1)Adem’i koğdurdu buğday…Bu hikmeti anladın mı?Hak sözünü dinledin mi? Toprağa yağıyor rahmet,Hâlik […]
Ağustos 22, 2019

Hak ilmini etmiş sebil,

Hak ilmini etmiş sebil,Kolay değil bilmek kabil,Canı vermeli mukabil,Eğer bilmek ister isen,Eğer görmek ister isen. İçmek için hazır “Kevser”…Birçokları içmek ister;İçmek için ferman göster.Eğer bilmek ister isen,Eğer görmek ister isen. Âşıklara dolmuş, hazır…Yine âşık ona nâzır; (1)Yanmak lâzım cazır cazır,Eğer bilmek ister isen,Eğer görmek ister isen. Hak der, âşıkına: doludur!Hiç […]
Ağustos 22, 2019

Kimisi sever huri,

Kimisi sever huri,Kimi sever âhiri; (1)Bunlar bizden çok geri…Âşıka aşkın gerek,Aç yüzünü, biz görek. (2) Kimisi sever gılman,Kimisi sever vildan;Olmak isterler sultan…Âşıka aşkın gerek,Aç yüzünü, biz görek. Tûbâ ister ihtiyar,Bunlar o sözü duyr.Herkeste bir arzu var;Âşıka aşkın gerek,Aç yüzünü, biz görek. Kimisi istiyor mal,Olmak istiyor hammal;Âşıklar etmez ihmal,Âşıka aşkın gerek,Aç […]
Ağustos 22, 2019

Kendi hâlimi deyim:

Kendi hâlimi deyim:Okumadım, ümmîyim;Böyle gidiyor yolum,Şâhımdan mahrum muyum?.. Nasibolmadı mektep,Süremedim mürekkep; (1)Cânâna vasıl ettiHalil’den gelen edep. O oldu bana hoca,Okutmuştur doyunca, (2)Ciğerimi çıkarıpAyağına koyunca. (3) Gösterdi, heceledim,Dediğini belledim;Bu işler içten oldu,Bir kitap ellemedim. Bu bilgi, içten içe…İstiyen, candan geçe…Bende varlık görürdüm,Beni çıkardı hiçe. Hiçlik, her makam hoşu…Yoktur iniş, yokuşu.Gece gündüz […]
Ağustos 22, 2019

Seni bildim Âdem atam,

Seni bildim Âdem atam,Muhammedde buldum hitam;Bilmediğim, benim hatâm;Acep seni bilir miyim?Acep seni görür müyüm? Ben kapına geldim yetim,Kul olmaktır hep niyetim…Affolursa kabahatim,Acep seni bilir miyim?Acep seni görür müyüm? Sana geldim ben, yâ Kerim!Yüzlerimde vardır kirim,Her suçumu sana derim.Acep seni bilir miyim?Acep seni görür müyüm? Yalvarırım sana, Rahîm!Duyulur mu sana âhım?..Affedersen […]
Ağustos 22, 2019

Her gördüğün bütün Nakkaş.

Her gördüğün bütün Nakkaş.Bildim deme, atarlar taş,Kimse ile etme savaş.Zevka dalmak ister isen,Rahat kalmak ister isen. Dünyayı ko, Hakka yaklaş,Geri kalma, çabuk ulaş,Kâmil boyasına bulaş,Zevka dalmak ister isen,Rahat kalmak ister isen. Ağla, arkasında dolaş.Dolsun gözün kan ile yaş;Kaçsın diye o atar taş.Zevka dalmak ister isen,Rahat kalmak ister isen. Darılma sen, […]
Ağustos 22, 2019

Gelirse Yâr’ın kokusu,

Gelirse Yâr’ın kokusu,Gelmez alanın uykusu,Kimseden olmaz korkusuHak aşkına düşenlerin,Ateşinde pişenlerin. O kokuya canı atar,Her yanları nura batar,Hasmı kendisinden korkar, Hak aşkına düşenlerin,Ateşinde pişenlerin. Koku benzer yâsemine,Âşık alır döne döneKim alırsa düşer öne.Hak aşkına düşenlerin,Ateşinde pişenlerin. Âşıklara olur kısmet,Kısmet olan oluyor mest;Belli olur ona (elest)…Hak aşkına düşenlerin,Ateşinde pişenlerin. Kim ki alırsa, […]
Ağustos 22, 2019

Âşık istemez şeref,

Âşık istemez şeref,İsterse, olur telef;Âşık, yâr’ı görmezse,Durmadan eder esef. Görür görmez olur şen;Bilir, o hâle düşenEğer sen âşık isen,Daim yanmaya döşen. (1) Görenler unutamaz,Şeker yese, yutamaz;Eline cevher alsa, O, bilip de tutamaz. Gören olur divane,Daim döner pervane… (2)Benim metheylediğim,Kesret değil, bir tane. Görenler, olur âşık,İşte budur ustalık…Her yerde seyir, eder,Göremez […]
Ağustos 22, 2019

İki cihana şavk verir (1)

İki cihana şavk verir (1)Âşıklardan gelen sadâ;Âşıkların âh ettiği,Mâşukuna gelir edâ O zevkleri hep alanlarŞehitler ile şühedâHerkeslere olmaz nasip,Canından geçenler tada. O devlete ermek için,Sen canını kurban ada.Kör olanın gözü görmez, İki cihan nur olsa da. Nâehli, cevheri bilmez,Eğer rastgelse, bulsa da.Sevip de sevilmeyince,Bilmez yanında dursa da. Aşksızlardan çabuk solar,Dost […]
Ağustos 22, 2019

Âşık! istersen ihsan,

Âşık! istersen ihsan,Her daim iste Dosttan;Çoktur Hakkın keremi,Fakat gafletten uyan. Gaflet sana göstermez,Gafile fırsat vermez;Gafil olan kimselerHak ihsanına ermez. Sanır, olurum muhtaç…Hak, Rezzak’tır komaz aç;Kim rızkından korkarsa,Bulaşır, yanından kaç. Ottan dökülür tohum,Biter, olmazlar mahrum;Yaz gelir açılırlar;Sen de Haktan böyle um. Sanki var, senin aklın…Kopsa, bilirsin, kılınBu kuvveti bilmedin,Ne bildiysen yanıldın. […]
Ağustos 22, 2019

Âşık! bir söz deyim sana,

Âşık! bir söz deyim sana,Sen dinlersen yana yana:Bu hâl, hiç gelmez irfana…İşin taklit değil ise,(Emre) destur verir ise. Hakikatta Haktır mürşit,Fakat sözü tamam işit:Âşıklar olmaz mukallit…İşin taklit değil ise,(Emre) destur verir ise. Hâli olan tamam doğru,Ağlar, gözü olmaz kuru;Hakikati bilmez uğru. (1)İşin taklit değil ise,(Emre) destur verir ise. Âşık bilir […]
Ağustos 22, 2019

Çıkan söze edin dikkat,

Çıkan söze edin dikkat,Acı sözde olmaz kıymat;Tatlı sözde vardır hayat.Bak bu sözler ne ediyor… Bir söz yıkıyor cihanı,Yok ediyor hânümânı,Öldürüyor nice canı…Bak bu sözler ne ediyor… Nice kapılar kapıyor,Dünyayı viran yapıyor…Birçok canları kapıyor;Bak bu sözler ne ediyor. Yıkıp çevirir örene,Seyret nice can verene…Zarar edemez görene.Bak bu sözler ne ediyor… Kimisini […]
Ağustos 22, 2019

Bu varlıklar geçer, bir an…

Bu varlıklar geçer, bir an…Nice canlar etmiş kurban…Kardaş! yetişirmi iz’anı…Bir bilene uymak gerek,Hak sözünü duymak gerek. Canlar yemiş nice nice…Çeviriyor hergün hiçe;Yüzlerinde vardır peçe. Bir bilene uymak gerek,Hak sözünü duymak gerek. Arzu, emeldir yüzleri,Kapana koyar bizleri;Hırsu tamahtır benzeri…Bir bilene uymak gerek,Hak sözünü duymak gerek. Sevme, seni eder tamah,Anlayınca edersin ah;Sana […]
Ağustos 22, 2019

Yaktı beni (Ümmî Sinan),

Yaktı beni (Ümmî Sinan),Canım ona olsun kurban,Boynum eğridir her zaman…Kâmilleri methedeyim. (Niyazi) geldi Mısır’dan,Yorgan örtündü hasırdan,Öylelikle bildi sırdan,Kâmilleri methedeyim. (Emre)! Haktan iste destur,Eğer verir ise, olur;Sen teslim ol, aşk söylesin,Sözler hep yerini bulur. Gördüm (Şeyhül’ekber)i,Hep kâmillerin seri, (1)Ben fakirin gönlüne,Koydu hikmet cevheri. Siz dinleyin sesimi,Ne eyledi (Nesîmî)…Yüzülmüş derisiyleGönlümdedir resimi. (Yazıcıoğlu)na […]
Ağustos 22, 2019

Bak şu Hakkın baykuşuna,

Bak şu Hakkın baykuşuna,Virane gider hoşuna,Konar harap yokuşuna…İbret bunlar bizim için. İbret bize viraneler,Şavka dönen pervaneler,Candan geçen divaneler,İbret bunlar bizim için. Geldi, geçti nice Dârâ,Sen derdine çare ara,Canı teslim et Cebbâr’a.İbret bunlar bizim için. Geldi, geçti Fatih Mehmet,İstanbul’u etmişti feth,Ecel suyu oldu kısmet.İbret bunlar bizim için. Daha sonra Sultan Selim,O […]
Ağustos 22, 2019

Birgün bu ömür biter,

Birgün bu ömür biter,Paydos düdüğü öter;Can alıcı gelince,Her yanından akar ter. Onlar canını alır,Ölürsün, neyin kalır?Bu ibreti görenler,Burda Hakka yalvarır. Hazır olunca mezer, (1)Seyret, çukura benzer;Sen çukura girinceYanında kimler gezer? Sağ tarafında münkir,Sol tarafında Nekir…Bunlar, senin aklındaAlıp götürdüğün kir. Karşılıklı dururlar,Bedenine vururlar;Kaçacak yer yapmadın,Yattığın yer, dar duvar. Burda ilim duymadın,Bir […]
Ağustos 22, 2019

Yâ İlâhî, sana yüzüm karadır,

Yâ İlâhî, sana yüzüm karadır,Sen Gaffarsın, ben sana yalvarayım;Doğru yoldan benliğim koydu geri,Aşkını ver, sen Rahîm’e varayım. Aşkındadır ciğerimin yarası,Yine aşk ver o yaraya sarayım.Cümle derdin çareleri aşk iken,Niçin başka yerden derman arayım. Kara toprak gibi yerde yatarım,Eğer gelmez ise aşkından payım.Bir zerre gelse aşkından fakire,Şen olur, gönlümde doğuyor ayım. […]
Ağustos 22, 2019

Sözü dinle İsmail!

Sözü dinle İsmail!Duysan, olmazsın cahil;Hak emrini tutanlar,Niçin olmasın kâmil?.. Fakat tutan yorulur,Kâmil olmak zor olur;Rahattan etmez zuhur,Yorulmağa ol kail. Cahil gözlerini aç,Vârını yok yere saç,Dünyayı sevenden kaç,Sözü duyamaz bahil (1) Ne kadar desen, duymaz,Duysa dahi uyamaz,Söz denizi gelir azÇün onun ruhu canil, (2) Malı onun kıymatlı,Canı da gayet tatlı,Nefsi dahi […]
Ağustos 22, 2019

İlâhî! sırrı settarsın,

İlâhî! sırrı settarsın,Her işlere sen muhtarsın;Ne uyursun ne yatarsın…Hâlim taklit, eyle tahkik. Sen tutarsın, sen atarsın,Yok oluruz, yine varsın…Bilirim ki sen Gaffarsın,Hâlim taklit, eyle tahkik. Çoktur senin merhmetin,Lâyıklaradır rahmetin,Sen bizleri eyle metin.Hâlim taklit, eyle tahkik. Senden gelir bütün kuvvet,Senindir cümle kuduret, (1)Sen bizlere eyle himmet,Hâlim taklit, eyle tahkik. Aşk derdine […]
Ağustos 22, 2019

Anmaz mısın şol kıyamet gününü?

Anmaz mısın şol kıyamet gününü?Zebâniler kuracaklar düğünü.Âsi olan işitecek ününü.Âşık olan, Hakka döner yönünü, Bütün varlık orda olacak üryanBu denen söz, Kur’andan gelir inan.Sanki şimdi üryan durursun utan,Âşık olan, Hakka döner yönünü, Bütün gözler daim olacak gökte,O zamanda göze görünmez gövde,Arzu kalmaz ne şehirde ne köyde.Âşık olan, Hakka döner yönünü, […]
Ağustos 22, 2019

Un veririz cihana,

Un veririz cihana,Başbaşa (1) cihan yana.Bizi gören âşıklar,Mutlaka bata kana. Aşk bizlerden eder ün (2)Bizler edelim düğün,Hallerimiz böyledir:Çokça ağla, azca gül… Bu ağlamak gayet zor,Başını taşlara vur…Bizdeki yanan ateş,Ademin yaktığı kor, Âdem’denberi yanar,Yanacak isen yalvar;Yanmak istiyen, burdaCanını kurban adar. Burda olmalı kurban,Senden akan kana ban…Bu sözler aşktan gelir,Değildir bize yaban. […]
Ağustos 22, 2019

Uyan sen âşık! Uyan,

Uyan sen âşık! Uyan,Aşktan gelince devran;Eğer âşık yanarsa,Cânânı verir derman. Yanmaktır bize hüner,Cânânım, ehline der;Gece gündüz yanalım,O ateşi bize ver. Kim bilir bu esrarı,Gönlünde bulur Yâr’ı;Yârı seyredenlerinİliği, olur sarı. Sarıdadır hazine,Meydana çıktı yine;Dileğim budur senden:Burda yanan öğrene. Yanana olur nasip,Sen bilirsin ey Hasîb…Biz bizi gaib ettik,Yaradan! sen ol sahip. Bizi […]
Ağustos 22, 2019

Eğer senden gelse firkat, (1)

Eğer senden gelse firkat, (1)Alanlarda kalmaz gaflet;Gafletinden uyanana,Burda kimse vermez kıymet. Kıymetsizin yok bahası,Kimse sevmez burda hası: (2)Âşıklara yol gösterir,İki cihan Mustafası. Eğer sevgilinse Mahmut,Bütün varlığını unut;Nerden ateş, gelir ise,O yol Hakka doğrudur, tut. Ahmet çekti nice nice,Âşıklar o yoldan geçe.Cevher toprağa karışmış,Hakka âşık olan seçe. Buldu isen sen de […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkların aşk tadını alırlar,

Âşıkların aşk tadını alırlar,Âlem ölse, onlar diri kalırlar;Geldikleri yollarını bilenler,Gayret edip yine sana varırlar. Âşık olan, aşktan etmez şikâyet,Âşıklara aşktan olur inayet;Sen Dilbere âşık isen sevdiğim,Bu kapıda kabul olur her hacet. Her âşıklar bu kapıdan girmişler,Girer iken kan ile tuz yemişler.Mansur gibi razı olan âşıka,Görülmemiş devlet tacı vermişler. Hiç bu […]
Ağustos 22, 2019

Düşerse kan damlası,

Düşerse kan damlası, O gönül olmaz âsı, (1)Daim başında döner,Sevdiğinin havası. (2) Kapılan o havaya,Güneş gibi parlıya…Gönülde kir kalmazsa,Hacet kalır mı aya?.. Gönülde nice ay var…Dünya gibi değil dar.Kim gönüle girerseO, güneş gibi parlar. Hiç sayısı sayılmaz,Giren, orda ayılmaz;Girip de secde eden,Her yerde namaz kılmaz. Yok yıldızın adedi,Girmiyenler görmedi;Ben fakirin […]
Ağustos 22, 2019

Seyretsinler insanı,

Seyretsinler insanı,Gözden akar aşk kanı;Her âşıklar seyretsin,Aşkın için üryanı. İki cihanı sardı,Ezelden bizde vardı;Kim bu ateşe düştü,O, canını kurtardı. Kim bu aşka kul olsa,Canında aşkı bulsa…Dost, herkese görünmez,İki cihana dolsa. Ben nasıl anlatayım…Tarif ederim daim;Yanıp Dosta kavuştum,Zannederler burdayım. Ateşlere karıştım,Aşk kaynattı, ben taştım;Yirmiüç yıl ağladım,Dost iline ulaştım. Benim ilim, Dost […]
Ağustos 22, 2019

Bu ilme derler deniz,

Bu ilme derler deniz,Çalıştık, öğrendik biz…Hiç vakıt tayin olmaz,Burda yanmalıyız biz. Öldürmelidir devi,Boş olsun gönül evi;Gönülde ateş yanar,Görünüyor alevi. Ehline görünüyor,Âşıkların kan yiyor;Bu bir bilinmedik sır,Bilen, bilene diyor. Yanmayınca duyulmaz,Yanmıyan seni bulmaz;Hakka kul olmak lâzım,Kullar hiç Tanrı olmaz. Kime görünse Tanrı,Gören terkeder vârı;Bizlere göstermiyen:Bu varlık cazı karı… (1) Sever bizi, […]
Ağustos 22, 2019

“Ben” deme, eder ası, (1)

“Ben” deme, eder ası, (1)Kalbe yaptırır pası;Benliğe bend olanınKabul olmaz duası. Her kimde ki benlik var,Onu tılısım tutar;Benliği çok sevenler,Birgün erir, sanki kar. Görülür mü tılısım…Her biri kısım kısım.Can içinde dururlar,Onlardır sana hasım. Çok tatlı, cana benzer,Canın içinde gezer;Madem ki, fırsat verdin,Senin canını ezer. Her yanına hükmeder,Yürürsün, bile (2) gider;Tövbe […]
Ağustos 22, 2019

Bu ilim, Bahrisefid…

Bu ilim, Bahrisefid…Hakka âşıksan işit;Sen nefsine uyarsan,Sana ne yapsın mürşit… O der: uykudan uyan!Uyanmaz, nefse uyan;Her gönüle seyreder,Hakkın sözünü duyan. Aldanma her sözlere,“Hâl” gerektir bizlere;Ahmed yoluna giden,Düşer mi her izlere?.. Ehli isen, aşikâr:Sen nefsine ol süvar; (1)Herbir sözü dinleme,Senden sana doğru var.(2) Kulak verirsen bana,Dinlersen yana yana,Tekrar, tekrar söyleyim:Doğruluk lâzım […]
Ağustos 22, 2019

Âlem bize güler oldu,

Âlem bize güler oldu,Dişlerini biler oldu;Herkes ettiğini bulur,Âşık seni diler oldu. (1) Yine düzüldü düzen,Dosttur gönülde gezen;Daim seni seyreder,Tatlı canından bezen. Geçmelidir canından,İş olur göz kanından; (2)Nefsini tepeliyen,Kurtulur şeytanından. Hâli olmalı tebdil,Dost görünmeli hep el; (3)Bu hâl, kana karışık,Bu, kanundur, böyle bil. Tutmalı bu kanunu:Yokluktur ilmin sonuYok olanlar giymişler,Bu yolda […]
Ağustos 22, 2019

Sen uykudan kalkarsın,

Sen uykudan kalkarsın,Melûl melûl bakarsın;Çemberine düşeni,Ateşlere yakarsın. Buna can mı dayanır…Razı olana dadır… (1)Âşıkın aradığı,Bilin, şimdi burdadır. Göreni alır, yakar,Boynuna ipi takar…Sen ölmeğe razı ol,Kurban olmağa yalvar. Yanana olmaz perde,Yandıysan, deme “nerde?..”Dediğim ucuz değil.Sen seyr eyle can ver de… (Emre), değiş can ile,Ölmeyi bil de dile;Âşıkların yandığı,Bu (Emre) ile bile. […]
Ağustos 22, 2019

Söylemeğe aşk lâzım…

Söylemeğe aşk lâzım…Budur benim murâzım: (1)Dilberin kapısınaBen olayım mülâzım. (2) Orda olayım uşak,Eğer kabul etse Hak…Dilberi bilen yürek,Mutlak olur iki şak. Çürüyor gören yürek, Tek görek de çürüyek… (3)Seni görüp ölelim,Dünyaya kalmak (4) direk. Her görenler çürümüş,Mezarcılar sürümüş,Dostum senin yüzünüSeyretmiyen körümüş. (5) Gören gözler açılır,Senin nurun saçılır;Dilberi görmek için,(Emre), benliğini […]
Ağustos 22, 2019

Bu da böyle bir esrar,

Bu da böyle bir esrar,Bize gösterdi “didâr”…Yanıyorum Cânânım,Görün de beni kurtar. Seni gören kurtulur,Arayan, mutlak bulur;Yanıyor fakir (Emre),Yüzünü açsan nolur… Bilmiyen bizi kınar;Bizde Hakkın aşkı var…Senin yüzünü görse,Dile geliyor duvar. Taş görürse, dillenir,Seni görür, öğrenir;Görenler ayrı değil…Ezelden böyle denir. Göründün, beni yaktın,Sahralara bıraktın,Ben beni terk edince,Benim gözümden baktın. (Emre) ölmeğe […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk beni parçalar,

Bu aşk beni parçalar,Çünkü kendi derdi var.Hakkın aşkı gelirse,Ellerim deblek çalar. Yine çalarız deblek:Zevk ile seni bilek… (1)Âşık gönlü bahçedir,Gönlüne gönlünü ek. (2) Ekilenler yetişir,O bahçeye bitişir;Gözdür onun kapısı,Temizlen de sonra gir. Girenler olur temiz,Arzu bizim neyimiz… (3)Dışarda kalır isen,Sıtr edemez seni bez. (4) Beraber olur toprak (5)Sana hiç görünmez […]
Ağustos 22, 2019

Senin aslın, bir damla kan,

Senin aslın, bir damla kan,Bir anadan doğdun üryan,Gözünden Hak eder seyran;Gurur senin neyinedir?.. Sen ârif ol ibretle bak,Hak ile sen misin ortak?..Duysun diye verdi kulak;Gurur senin neyinedir?.. Bu varın sahibidir Hak,Göz vermiştir, sen iyi bak,Yürü diye verdi ayak;Gurur senin neyinedir?.. Ayık, sen bu hikmeti bil,Sana söyler, söyliyen dil;Duydu isen yere […]